Vi kan alla göra en konkret insats för framtiden

Det finns en naggande god verksamhet, kallad Mentor. Har tidigare hört om verksamheten, men nu har jag fått mer vatten på kvarnen. Vid ett utmärkt frukostseminarium i går på Stockholms Handelskammare, under ledning av VD-n där, Maria Ranka, presenterades Mentors verksamhet.

Fokus är att ge ungdomar i 13 – 17 årsåldern en hjälpande hand. Varje år hjälper några tusen mentorer ungdomar, både svenskfödda och inflyttade. Verksamheten är helt frivillig, både för den enskilde och mentorn. Förutom direkt mentorskap gör organisationen skolbesök med jobbmentor-verksamhet. Totalt nådde man förra året ut till hela 17.000 ungdomar. Inte dåligt. Med den spridningseffekt som verksamheten har lär man nå ut till hela 90.000 ungdomar årligen.

Målet, enligt organisationens generalsekreterare, Karin Jordås, är att nå alla ungdomar, men då krävs att man i sin egen verksamhet når ut till cirka 100.000 ungdomar i direktkontakt. Det är sex gånger så många som idag. Där kan vi alla hjälpa till. gå in på Mentors hemsida och klicka dig fram.

Det företag som gjort mest för Mentor-verksamheten, H&M, var väl företrätt vid seminariet. Den mångårige styrelseledamoten Stefan Persson, med 22 år i Mentors styrelse, menade att det är oerhört viktigt för företaget att engagera sig i samhällsfrågor. Och ungdomen är vår framtid, påpekade han.

Men, Stefan Persson berörde inte bara mentor-verksamheten, utan betonade också att lärlingsverksamheten är avgörande för att unga ska få in en fot i arbetslivet. Han var kritisk mot de politiker som motarbetar denna verksamhet. Det är ”oansvarigt” påpekade Persson.

Sara Svirsky, ansvarig på H&M:s globala marknadsavdelning, med 460 anställda, har engagerats. Hon berättade om konkreta insatser som görs.  H&M:s största praktiska insats i Mentor gjorde H&M i höstas. Hela 193 volontärer från företagets globala marknadsavdelning gick  under två veckor ut och besöker tio skolor runtom i Stockholm

Karin Jordås berättade mot slutet att organisationen nu går ut i de särskilt utsatta områdena, som är hela 61 enligt polisen. Erfarenheten hittills är mycket positiv. Samtidigt kan noteras att en halv miljon människor bor i dessa områden.

Dagens Industri är som vanligt på hugget, med en artikel om Mentor idag.

PS. Putins mordhistoria: Putins chef i St Petersburg, Anatolij Sobtjak förgiftades i Kaliningrad den 20 februari 2000. Putin hade sänt Sobtjak dit, med kort varsel, när Putins historia från St Petersburg inför tre journalister ifrågasattes. Samtidigt som Putins avhandling var en kopiering ur en amerikansk lärobok. En kritiker som Sobtjak lever farligt, liksom hans två livvakter gjorde, som också blev förgiftade, men överlevde. Samma gift som i London?

Medborgare, förlåt dem; ty de veta icke vad de göra

De som ska förlåtas är Ardalan Shekarabi och den regering han representerar. Han avslöjar nämligen i en skriftlig kommentar till Svenska Dagbladet att han inte förstår vad Ilmar Reepalus förslag innebär.

Ofta är man irriterad när ansvariga beslutsfattare, inte minst politiker, inte vill ställa upp för en intervju, trots att de är direkt och kraftigt berörda. Men nu är det i stället tacksamt. Svenska Dagbladet har nämligen låtit SIFO undersöka svenska folkets förståelse av Reepalus förslag. Och svaret är entydigt ; hela två av tre förstår inte förslaget.

SvD vill få en kommentar av den ansvarige politikern, civilminister Ardalan Shekarabi, men denne vill inte svara muntligt, utan ger i stället ett skriftligt svar. Det avslöjar både honom och regeringen. Så här säger Shekarabi skriftligen till Svenska Dagbladet om Reepalu-förslaget:

 • ”Principen är enkel att förstå, det ska inte gå att göra obegränsade vinster….”
 • ”Den modell vi valt tillåter vinster som är i nivå med vad de flesta tjänsteföretag i Sverige har…..”
 • Företagen får alltså en marknadsmässig avkastning….”

Ett av världens ledande revisionsbyråer, PwC, har gjort flera rapporter med noggranna beräkningar av effekterna av Reepalu-förslaget. Så här säger de om förslaget, som ska läggas fram av regeringen:

Ett generellt vinstförbud införs i praktiken och därmed kommer marknadsmässig avkastning som regel inte att tillåtas

Den som vill läsa PwC:s 15-sidiga analys kan göra det via denna länk. Det gäller både Ardalan Shekarabi, som verkligen behöver förstå sitt eget förslag, och regeringens ledamöter som också har en skyldighet att förstå vad man föreslår.

En detaljerad effekt av Reepalu-förslaget i 20-talet orter och regioner finns här

 

När ska politikerna ta fatt i skolans verkliga problem?

Regeringen ska nu genomföra en skenutredning om gymnasieskolan i stället för att ta fatt i de problem som finns: Ordning och reda samt goda kunskaper är hela skolans svåraste problem . Här är direktiven för utredningen, som regeringen tillsatta idag, och arbetet får hela två år på sig. Klar först den 3 februari 2020. Det är det vanliga långsamma lunken som i nästan alla offentliga utredningar (svensk specialitet). Och uppdraget i direktiven stämmer inte med den debattartikel som Anna ‘Ekström lät publicera på måndagen.

Hur många dagar i månaden kan Norrköpings kommunalråd avsätta för utredningen? En eller två? Sedan utredningen är klar följer allt fortsatt arbete; behandling i regeringen, remissbehandling, ny regeringsbehandling, lagrådsremiss, regeringsbehandling igen, sedan proposition med åtföljande riksdagsbehandling, och för genomförandet krävs en praktisk hantering  på Skolverket. Det är ett under  om utredningen är genomförd 2023, efter fem år. Troligen inte förrän 2025. Och ministern Anna Ekström talar i Dagens Nyheter idag om att ”vi inte har råd med sprickor i styrningen av gymnasiet”. Men, det har vi tydligen i fem år till.

Omvärlden gör man inte så här, och långhalar därför inte alla politiska beslut. (Detta kommer jaga beskriva i en kommande blogg)

Skolan har utretts av OECD på regeringens uppdrag. Den säger att grunden för en god undervisning är att det är ordning och reda i klassrummen. Disciplin måste gälla, med andra ord. Men regeringen har inte gjort något för att åtgärda detta. Varför? Skolkommissionen kom fram till, lite vagt, att ordning och reda måste gälla, 2016. Men det hjälpte heller inte. Inget har hänt. Inte ens en handledning i ordning och reda och disciplin har Skolverket givit ut.

Utredare blir Lars Stjernkvist, Norrköpings kommunalråd. Jag gillar honom skarpt, Han är en av de ledande politikerna i S, som inte gillar vinstförbudet i välfärden.Och han är pragmatisk. Men vad kan han om skolan? Du kan se hans CV, som inte andas mycket skola. Däremot har Stjernkvist uttalat att han tycker att utbildning är viktig, och det kan man ju instämma i. Hans kommun har enligt Kammarrätten givit de kommunala skolorna ekonomiska bidrag som missgynnar de fristående skolorna.

Hur kan regeringen förklara att man inte alls tar hänsyn till den analys av skolan som OECD genomfört på regeringens uppdrag? Flumskolan kan inte klara framtiden. Och utan ordning och reda ingen vettig miljö för lärande

Nog är man stolt över Stefan Löfven

Det är inte utan att man är lite stolt över Stefan Löfvens insats i Washington i tisdags. Visserligen lyckades han inte hindra Donald Trump från att gå vidare med ståltullar, men han var inte alls bortkommen, utan tog för sig ganska bra. Aftonbladets reportage och kommentarer idag ger en god och uppmuntrande bild

Men, inser Stefan Löfven att han håller på att införa inhemska ståltullar i Sverige? Det är osynliga ”ståltullar”, som kan komma driva entreprenörer och företagare från Sverige. Det blir för osäkert här hemma. Nyligen kom förslag på exitskatt, som blir en slags arvsskatt. I dagarna kom så hotet om en ny förmögenhetskatt. Många andra insatser mot de svenska företagen har genomförts eller står för dörren.

I Aftonbladet erkände Stefan Löfven i lördags att en förmögenhetskatt kan komma. Så här sa han: enligt Aftonbladet:

AB: Blir det en ny förmögenhetsskatt alltså?

Löfven ”Vi återkommer, vi håller som sagt var på och ser över hur vi ska göra detta, men det är ingen tvekan om att de som har det allra bäst ställt, de kan bidra mer än de gör i dag.”

Så åter till USA, Trump: ”Our relations has never been better”. För nu över detta till Sverige. Tänk om svenskt näringsliv sa: ”Vårt näringslivsklimat har aldrig varit bättre”. I stället kommer näringslivets företrädare säga: ”Sedan löntagarfonderna har vi aldrig haft ett så osäkert företagsklimat som idag. Vi börjar jämföra dagens läge med just löntagarfonderna.” Mycket olyckligt.

Vad borde Stefan Löfven göra i stället? Han borde tänka tillbaka på sin första tid som socialdemokratisk partiledare. Då åkte han till Göteborg, uppsökte Götaplatsen, där han höll sitt 1:a majtal. Framtiden var innovation. Det var 2012. Sedan kunde han tänka på sitt utspel i Dagens Nyheter i september samma år, som chockade en del partiarbetare, men välkomnades av landets företagare.

”Vi presenterar en ny affärsplan för Sverige”

så löd rubriken i DN DEBATT den 24 september 2012. Här är förslagen i kortform:

 1. Höj Sveriges kompetens till världsledande nivå
 2. Skapa jobb i växande och kunskapsintensiva företag
 3. Stäng rekryteringsgapet på arbetsmarknaden
 4. Sätt innovation i centrum
 5. Inse att allas framgång är Sveriges framgång

Idag är det nog ingen i näringslivet som känner igen Affärsplan Sverige. Detta tror inte jag att Stefan Löfven förstår. Nu talas det till och med om ett nytt folkuppror, igår på Svenskt Näringsliv.

 

 

Till de ansvariga politikerna: Ställ frågorna och använd svaren!

Svensk sjukvård är sjuk. Köerna är långa. Fördubblade på några få år, visar en utmärkt genomgång i DN idag. Alliansen idag om kömiljarden i SvD. Men,Varför då inte ställa följande frågor:

 1. Varför tar svenska läkare bara emot 700 patienter årligen, när tyska läkare tar emot 2.400?
 2. Läkartätheten i Sverige är 4,1 doktor per 1000 medborgare, när den jämförande siffran för EU:s läkare är 3,5. EU:s läkare tar emot tre gånger så många patienter som de svenska kollegorna.
 3. Vad gör de svenska läkarna för att få tiden att gå?
 4. De svenska läkarna har i genomsnitt tillgång till 2,7 sköterskor. Europas läkare har någt fäller, i genomsnitt 2,5 sköterskor per läkare där. Vart tar våra sjuksköterskor vägen?
 5. Hur ser sysselsättningen ut för de svenska sköterskorna när deras läkare träffar så få patienter?

Och använda svaren

Källa för frågorna: ”Health at a Glance: Europe 2016″ genomförd av OECD under medverkan av EU.

PS Peje Emilsson, Kunskapsskolan, redovisar idag på DN DEBATT att majoriteten av svenskarna accepterar friskolornas vinstmarginal Två SIFO-mätningar från förra året visar samma sak.

Lagrådet talar klartext på ett generande sätt

Det kan inte var särskilt roligt att sitta i en regering till vilket Lagrådet säger:

Mot bakgrund av vad som anförts under rubrikerna Beredningsunderlaget, Uppnås syftet?, Den kommunala självstyrelsen och Näringsfriheten finner Lagrådet att de remitterade förslagen inte är ägnade att läggas till grund för lagstiftnin(Min markering)

Här är hela Lagrådet yttrande till regeringen över förslaget ”Vinster i välfärden”. De 15 första sidorna är relevanta. Några brottstycken, som illustrerar hur Sveriges högsta juridiska kompetens bedömer det förslag som regeringen säger sig vilja lägga fram.

Lagrådet börjar med att hänvisa till:

 • Riksrevisionen som anser förslaget är rättsosäkert och är ett avsteg från grundläggande principer för svensk bolagsrätt
 • Kommerskollegium som ifrågasätter allmänintresset
 • Ekonomistyrningsverket som anser att ingen bedömning av de ekonomiska effekterna kan göras från det underlag som utredningen redovisat
 • Statskontoret som anser att utredningen inte presenterat något underlag för att bedöma nyttan av förslaget

Lagrådet gör drar följande slutsatser

 • … ”det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beslutsunderlag.”
 • ”Det kan inte uteslutas att ett stort antal vårdtagare och brukare jämte deras anhöriga samt ett stort antal elever och föräldrar på olika sätt kommer att drabbas negativt av t.ex. nedläggningar, överlåtelser och organisationsförändringar. Om dessa och andra människor i sådant fall får ett ökat förtroende för välfärdssystemet är inte självklart och riskerar att förvandlas till motsatsen.”
 • Förslaget innebär ”i praktiken ett mycket betydande ingrepp i självstyrelsen. Kommunernas frihet att organisera verksamheten kommer att påverkas starkt.”
 • ”Enligt Lagrådets mening saknas en tillräckligt djupgående analys av förslagets förenlighet med näringsfriheten

Har Lagrådet någonsin så skarp kritiserat ett regeringsförslag? Lagrådet anser förslaget har ett ofullständigt beslutsunderlag, som negativt kan drabbar de berörda, kan minska förtroendet för välfärdssystemet, riskerar strida mot kommunernas självbestämmanderätt och även kan strida mot näringsfriheten som finns tydligt angiven i Regeringsformen.

Hur lång tid ska det ta innan svenska politiker får upp ögonen?

I förra veckan kom beskedet: Spotify ska börsnoteras i New York. Spotify är det företag som legat närmast till att bli ett europeiskt plattformsföretag. Och det är dessutom svenskt, med Daniel Ek och Martin Lorentzon som grundare och huvudägare. Nu tar man tredje steget, en börsnotering.

För två år sedan flaggade Spotify upp för att man ville göra en stor utveckling, anställa hela 1000 nya medarbetare. Helst i Stockholm, men problemet var personaloptioner och brist på bostäder. De skrev ett brev till den svenska regeringen den 11 april 2016 och deltog sedan i en offentlig debatt, som de båda huvudägarna egentligen inte ville. Men allt syftade till att behålla bolaget i Sverige. Och att bädda för andra att utvecklas och stanna i vårt land.

Vet inte om Ek och Lorentzon överhud taget fick ett svar på brevet de skickade till regeringen. I vart fall fick de inget besked, inte ens en kommentar, när de tog upp frågan på ett IVA-seminarium. Mikael Damberg låtsades till och med som det regnade. Och så kom det för ett år sedan. De nya 1000 medarbetarna i Spotify anställdes. Men i stället för Stockholm blev hemvisten New York, utom för 66 personer. Skälet: Brist på bostäder.

Fortfarande ligger Spotifys huvudkontor i Stockholm, för Ek och Lorentzon vill helst ha sin hemvist i Sverige. Men, nya hot om exit-skatt och nya skatt på rika, som Stefan Löfven i veckan aviserade i Aftonbladet driver sannolikt ut huvudkontoret och huvudägarna till New York. Tänk vilken signal det blir i världen med rubriken: Spotify lämnar Stockholm. De kommer göra det lika försynt som i all sin verksamhet, men min tro är att det är i faggorna.

Det räcker inte att S sedan säger: Förlåt oss, för vi veta inte vad vi göra!

 

Svensk cyberforskning går före – under ledning av SSF

För ett år sedan uppmärksammade  jag den svenska cyber-forskningen, när Strategiska Forskningsstiftelsen, SSF, utlyste 300 miljoner för ändamålet. Nu har man offentliggjort de 10 projekt som för fram Sverige till fronten av världens cyber-forskning.

De 10 projekten har fått mellan 22 och 34 miljoner vardera under en femårsperiod. Bland dessa projekt kan nämnas:

 • Säkerhets-drivna webb-system
 • Säkra uppkopplingar i smarta miljöer
 • Säker programvara för Internet of things
 • Cyber-säkra lärande reglersystem
 • Mjukvaru-uppdatering för den smarta staden
 • Hacka inte min kropp – kommunikation med implantat

För Dig som vill läsa mer hänvisar jag till SSF:s hemsida om dessa projekt. 

KTH har kammat hem 3 projekt, Uppsala, Lund och Chalmers vardera 2 och Mälardalen 1 projekt. Det finns alltså ganska stor bredd på forskningen, kan man notera. Och det är verkligen forskning i framkant, världsledande, enligt SSF:s VD Lars Hultman.

Det är ganska fantastiskt att Sverige kan ligga så bra till forskningsmässigt på detta viktiga område, cybersäkerhet. Visserligen kan inte lösningarna – när de väl är på plats – vara absolut 100 procentiga, men nästan. Vi ska dock ha klart för oss att detta gäller civilsamhällets olika funktioner, inte de militära. (Där kanske vi också är duktiga, men här är inte SSF involverat)

Allra viktigast tror jag säkerheten är för Internet of Things, eller Sakernas Internet, som den svenska översättningen heter. Små inbyggda enheter i alla tänkbara produkter och tjänster. Som ska kunna tala med varandra och med omvärlden. Det gäller infrastruktur, fabriker, sjukhus, smarta hus och elverk mm. Där måste användargränssnittet vara ointagligt för attacker.

Man kan tänka sig en hacker skulle kunna åstadkomma, som skaffar sig kontroll över en pacemaker eller en insulinpump. Antalet personer som får implantat ökar kraftigt och dessa  behöver skicka mätdata. ta emot instruktioner, allt organiserat i nätverk. För detta ändamål ska forskarna utveckla en säkerhetsarkitektur och säkra metoder för anslutningen till internet. En spännande bild av framtiden, måste man säga. Helt bortsett ifrån säkerhetsaspekten.

Sveriges forskning på cyber- och säkerhetsområdet är världsledande. Projekten som nu genomförs leder både till säkra processer, men också till väl skolade forskare. En fortlöpande utveckling behövs också. Men, det problemet för framtiden är: Kan vi få tillräckligt kompetenta administratörer? 

Regeringen har hängt med i utvecklingen och antog i juni 2017 en Nationell strategi för samhällets informations och cybersäkerhet. Den ser ut att behöva följas upp och utvecklas. Ericsson är drivande och företaget Combitech lär ligga bra till som säkerhetsföretag (Efter denna blogg kommer jag få många påpekanden om andra källor och företag, och jag återkommer då. Även EU är aktivt.)

 

Framtidens läkarvård – minskad byråkrati med mångfald

 • Sjukvården är den hetaste frågan för svensken idag, enligt opinionsmätningarna
 • Svensk vård står nu högst upp på Stefan Löfvens lista (med brott och integration)
 • Leif Östling lyfter behovet av mångfald – bort från en kollektivistisk modell

Ja, nu är debatten kring framtidens hälso- och sjukvård verkligen i fokus. Hur mycket kommer den att kräva av fler läkare, sjuksköterskor och skatteökningar? Vore det inte bättre att se på systemet? Och på kvaliteten? Hur skulle vi kunna få en bättre sjukvård, som är effektivare på alla sätt. Med fler som bli friska snabbt och där kostnaderna inte skenar i väg?

I Stockholm var det privat-sjukhuset Sankt Göran som klarade julhelgen, enligt Stockholms Läkareförening. Är det ingen som vill eller vågar fråga: Hur?

Annat ska också in i bilden: I Sverige tar en läkare i genomsnitt emot 704 patienter per år (2014).  Detta enligt OECD:s Health at a Glance: Europe 2016. Och hur många tar EU:s länder i genomsnitt emot? Svaret är 2.145. Och Tysklands läkare tar emot 2.400 patienter årligen, dvs mer än tre gånger så många som de svenska läkarna.

Är det dags att kolla upp detta?

Lite annan statistik från 2014 är intressant: Antalet läkare i Sverige per 1000 invånare är 4,1. Upp från 3.2 år 2000. Ser vi på hela Europa är läkartätheten nu 3,5. I början på 2000-talet låg den i EU på 2,9. Så antalet läkare i Sveriges har ökat mer än i EU.

Den långa väntetiden i Sverige kan inte bero på att vi har för få läkare, men sannolikt på att varje läkare bara hanterar en tredjedel så många patienter som deras kollegor gör i EU. Och skälet kan inte vara att vi har för få sjuksköterskor heller, för där är tätheten större i Sverige än i EU i genomsnitt. Det går 2,7 sjuksköterskor i Sverige per läkare. I EU är siffran 2,5.

Lite fakta behöver in i debatten. Det skadar inte att konsultera McKinsey, gratis här.

Skadar inte heller att ta Leif Östling på allvar, som praktiskt har erfarenhet av att korta köerna. Artikel i DN nyligen.

Två andra frågor, vill jag ta upp här: Varför tar det 17 år i Sverige att introducera ny sjukvårdsbehandling? Är det därför som ME/CFS inte tagits på allvar? En allvarligt funktions-nedsättande neurologisk sjukdom, som drabbat kanske 40.000 svenskar. De flesta idag utan korrekt diagnos, enligt vad jag förstått.

 

Transportstyrelsen är bara toppen på isberget.

Många läser och förfäras över Transportstyrelsens tillkortakommande. Nyligen kom granskningen  som regeringen beställt i höstas. Det är en intressant och skrämmande läsning på 254 sidor: Granskning av Transportstyrelsens upphandling av it-drift. Men, den som tror att Transportstyrelsen är ett unikum tar helt fel. Så här fungerar de flesta myndigheter och regeringskansliet.

Min blogg här skriver jag inte för att spä på kritiken mot Transportstyrelsen eller regeringen. Men jag kan inte låta bli att förvånas över två saker:

 • Att regeringen gav granskaren ett så otydligt uppdrag att han inte ville kartlägga hur informationen hanterades under de tre åren i regeringskansliet
 • Att granskaren inte utnyttjade det fönster som uppdraget ändå innehöll

Men detta illustrerar bara hur förvaltning och regeringskansli fungerar, eller snarare inte fungerar. Som Du kanske kommer ihåg, så bloggade jag om hur regeringen den 5 november 2015 tillsatte en snabbutredning för hur flyktingarna skulle tagas omhand. Den som trodde att det skulle ske på en eller tvår månader tog miste. trots att 160.000 flyktingar väntade vid gränsen, eller alldeles innanför.

Nu har dessutom snabbutredningen blivit kraftigt försenad. Delutredningen, som skulle lämnats i januari förra året, har över huvud taget inte kommit. Och slututredningen är ett halvt år försenat. Detta är verkligen inga snabba ryck när det verkligen behövs. Och under tiden har Migrationsverket fortsatt med sin misskötsel av verksamheten.

Sveriges farliga L-allande bloggade jag om i augusti 2014, på den förra regeringens tid. Och den nya regeringen, läs statsministern, verkar dela min analys. Men ingenting händer.

Kvintessensen: Titta på Myndighets-Sverige och Regeringskansliet och tänk Transportstyrelsen