Är Annie Lööfs gullande med kommunisterna slut nu?

Många har undrat varför Annie Lööf och Centerpartiet legitimerat Sveriges fd kommunistparti, som fortfarande försvarar diktaturer. Duon Jonas Sjöstedt och Annie Lööf har rest runt i landet som cirkusartister och debatterat med varandra. Med partiet som Annie Lööf i Januariavtalet inte fick ha något inflytande på politiken. Men, en bättre legitimering av Vänster, fd kommunistparitet, får man leta efter.

Tänk om Annie Lööf i stället hade debatterat med Jimmie Åkesson! Då hade de flesta förstått hur legitimerande en sådan här debattrunda är. Debatterna med Sjöstedt är dynamiska , enligt Annie Lööf. Hon fortsätter i Dagens nyheter igår och talar om att de kan “puckla på varandra med glimten i ögat”. Det antyder väl vilket gullande det är. Trots att många reagerar som jag vill ingen offentligt ge Annie Lööf röd flagg. Den svenska flatheten.

Så här stod det i Januariavtalet:

Denna överenskommelse innebär att Vänsterpartiet inte kommer att ha inflytande över den politiska inriktningen i Sverige under den kommande mandatperioden.

Senare jämförde Lööf Vänsterpartiet med Sverigedemokraterna, båda är ytterkantspartier. Och Vänstern har inte gjort upp räkningen med kommunisterna ännu, kan tilläggas. Något som fick Sjöstedt att gå i taket. Men, faktum är att Vänstern är Sveriges enda totalitära parti. Läs partiprogrammet, där näringslivet ska tagas över av “samhället”.

Ska Annie Lööf fortsätta och hjälpa de forna kommunistparitet till ett bra anseende? Då borde hon åka ut i landet tillsammans med Nooshi Dadgostar, som säkert kommer behöva all hjälp.

En tidigare blogg “Varför har Allianspartierna givit legitimitet åt Vänsterpartiet?” ger mycket mer kött på benen.

Vill säga att jag inte för ett ögonblick tror att Annie Lööf vill hjälpa det fd kommunistpartiet att få gehör för sin politik. Men insikten att hon genom en legitimering av Vänstern gör just detta saknas uppenbarligen. Enligt uppgift har Annie Lööf gjort detta i sju år. Så hon får ta åt sig en del av Vänsterns framgångar i opinionen.

Varför ska Sverige lida elbrist? Dags för regeringen att rycka upp sig!

Under flera år har nu larm kommit om att elförsörjningen inte fungerar alls som den ska i Sverige. För en tid sedan var det Pågen som inte kunde etablera en ny anläggning i Skåne, på grund av elbrist våren 2019. Så här skrev Pågen själv för ett drygt år sedan:

Det är alltså inte brist på el som är det egentliga problemet utan kapaciteten i elnäten. Att lösa dessa utmaningar kommer att ta tid och därför är det viktigt för oss att lyfta problematiken redan nu för att säkerställa ett en lösning finns, vilket man ej kan garantera i dagsläget.

Detta problem är är efter 1,5 år inte löst. Det betyder att investeringar måste dröja.

I går kom en larmrapport från Sydsverige. Handelskammarens VD Stefan Müchler skriver i Dagens Industri ”Elbristen måste lösas nu” Det verkar vara illa däran. Företag kan inte erbjudas elanslutning och energibolag varnar för utmaningar. De två frågor som ställs, och som inte får något svar är, om det finns elektrisk effekt och för det andra vilket pris som elen kommer att betinga.

Kapacitet för elanslutning saknas i minst två – tre år, (I Sydsverige) enligt Stephan Müchler. Om företagen själva bekostar anslutningen, till stora belopp, så tillfaller den investeringen elbolagen. Det finns mycket mer att gråta över i Müchlers artikel, men illa är det. Nu ska Anders Ygeman komma ned till Sydsvenska Handelskammaren i morgon. Det ska bli intressant att se vilken lösning han har i bagaget.

Lika illa tycks det vara på flera andra håll i landet. Dagens Industri hade krigsrubriker för en vecka sedan: “Risk för repris på akut elbrist” Trots vad företagen säger och elproducenterna, så avfärdar energiminister Anders Ygeman kritiken.

Detr måste väl vara något fel när såväl producenter som brukare av el hävdar att det är brist. Samtidigt som regeringen avfärdar kritiken med att det finns tillräckligt med el.

Idag kom Stockholms Handelskammare med en rapport: “Så hindras jobben, bostäderna och den gröna omställningen av elbristen” Elbrist kortsluter Sverige, konstaterar man;

400.000 arbetstillfällen och 50.000 nya bostäder är i farozonen på grund av att Stockholm hotas av långvarig elbrist

Idag var Anders Ygeman gäst hos Stockholms Handelskammare. Inga bestämda besked lämnades. I morgon är Ygeman hos Sydsvenska Handelskammaren. Vi får se om bättre besked lämnas där. Sydsverige är det mest utsatta området i Sverige – vad gäller elförsörjning.. Får besked av Handelskammarens VD Stephan Müchler i morgon. Elbristen kommer jag fortsätta följa. Där regerar nämligen den omhuldade Långbänken.

Hemlig avlyssning av gängkriminella ska åter utredas – nu i ett och ett halvt år

Två utredningar har noggrant gått igenom behovet av hemlig övervakning av kriminella. Det var först Buggutredningen som lade fram sitt betänkande 1998 med 389 sidor. Sedan kom BRU år 2005, som höll på hela fem år med betänkande “Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar” och den var på 490 sidor.. Båda utredningarna föreslog övervakning. Nu ska en tredje utredning fått i uppdrag att gå igenom frågorna en gång till.

Det naturliga vore att regeringen bad några kunniga jurister att inpassa lagstiftningen i nu gällande lagregler. Detta kan inte ta mer än några månader. Den nya utredningen har dessutom fått direktiv, på hela 16 sidor, som är ganska mesiga, som antyder att Gängkriminellas Vänner i regeringen (läs MP) påverkat skrivningen. Pressreleasen är mer direkt på. Likaså de presentationsbilder som Mikael Damberg redovisade i torsdags.

Utredare är Barbro Thorblad, fd generaldirektör för Domstolsverket. Det är hoppas att hon vet vad regeringen verkligen vill, men det tar hon väl reda på eller förstår på annat sätt. För det är tydligen inte bara en förutsättningslös utredning som ska göras, utan det finns ett klart uppdrag.

Kan inte låta bli att nämna den långsiktiga gängbrotts-utredningen, Trygghetsberedningen, som regeringen tillsatta i våras. Den har 11 ledamöter och mer än 30 sakkunniga och experter. Klar ska den inte vara förrän den 31 oktober 2024. Här är det långbänken som regerar så det skvätter om det.

Idag skriver PM Nilsson i en ledare i Dagens Industri om det som är “Årets viktigaste bok”, Lasse Wierups “Gangsterparadiset”. Jag säger bara: Läs! Boken är skrämmande, och så är ledaren. Idag är det S-regeringen som har ansvaret, eller låter bli ta ansvar, låter gängen husera under fyropet “Oacceptabelt”. Men, Alliansregeringen var inte bättre den. Ledaren skriver om därom: “Alliansåren framstår som ett enda långt kriminalpolitiskt skämt”

En annan Långbänk, där Sverige ligger efter, gäller FRA. Nu ska man utreda frågan igen, som Annie Lööf och några till stoppade för 12 år sedan. För att kunna avslöja spioner och terrorister behöver man signalspana, även inom Sverige, men det stoppade riksdagen 2008.  Signalspaning fick bara ske om en gräns passeras. Nu inser alla – även S och MP samt de oppositionella i C och L att detta inte räcker. Det har alltså tagit mer än ett decennium att begripa detta. Långbänk?

Vill till sist påminna om att ovanstående är toppen på ett isberg. Ett isberg som är en politisk sektor som inte fungerar. I stort sett allt i den politisk sektorn fungerar så här dåligt. Trist, vi använder inte Sveriges potential.

Sverige på 14 plats i digital förvaltning

Nu har Sverige återigen fått redan på att vårt land inte på något sätt ligger i framkanten när det gäller digitalisering. Med tillägget: I offentlig förvaltning.Europa. Det som på engelska kallas e-government. Sverige ligger alltså endast på plats 14 när det gäller digital förvaltning i Europa.

Totalt ingår 36 länder i studien som EU-kommissionen genomfört. Allra mest alarmerande är att Sverige går nedåt. Jämfört med föregående studie har Sverige tappat digitalt till alla andra länder utom fem. OECD gjorde en utvärdering av Sveriges digitala nivå för ett drygt år sedan, i maj 2019. Sverige fick underkänt av OECD – det gäller offentlig digitalisering. OECD avslutade med att säga att Sverige måste ta digitaliseringen på allvar. Det har tydligen inte skett ännu.

Att Sverige inte riktigt hänger med i den moderna teknologiutvecklingen – på den offentliga sidan – är något som borde uppmärksammas. Men jag kan inte se att den senast e-government-studien har uppmärksammats i media. Och har man publicerat något måste det var undanskymt. Det var likadant för ett drygt år sedan när OECD kom med sin rapport.

Går vi två år tillbaka i tiden så publicerade en studie om att “Kommunerna förbjuds att digitalisera” Bakom den rapporten stod Institutet för Framtidsstudier. Det rör sig om en möjlig besparing i kommunerna fram till 2030 i storleken 25-30 procent. Det borde fortfarande vara aktuellt och viktigt när kostnaderna drar i väg i kommunerna.

I april publicerades en aktuell enkätstudie om den digitala mognaden hos myndigheterna, genomförd av DIGG. Den hamnade väl i Corona-skugga, för något större publikt väsen förde den inte med sig. Studien är intressant, men ingen jämförelse med andra, så värderingen är svår. Vad som är viktigt – och skrämmande – är att 55 procent av myndigheterna upplever att befintliga lagar och regelverk är hinder för en digitalisering.

Sedan var det 5 G, som är en viktig förutsättning – teknologiskt – för en fortsatt digitalisering, både i offentlig och privat  sektor. Där drar Sverige fötterna efter sig, rejält. Detta trots att vår statsminister för två och ett halvt år sedan lovade att vårt land skulle ligga i framkant på 5G. Men, så blev det inte. Löftet infriades inte. I stället är Sverige efter många andra länder.

Idag säger PTS i Dagens Industri att deras ursprungliga plan var att hålla aktionen för 5G-spektrum för ett år sedan. DI konstaterar samtidigt att Europa sladdar efter i 5G-racet, där marknader som USA, Kina och Sydkorea har byggt för fullt i ett år nu.

Det är en klen tröst för Sverige att en del andra i EU – dock inte alla – också ligger efter. Stefan Löfvens löfte om 5G i framkant i Sverige visade sig vara en Långbänk Tyvärr är ingen förundrad, verkar det som. Det är få som kritiserat, Ericson och Börje Ekholm är undantag och faktiskt Telia. Denna kritik har varit stark i sak, men diplomatisk.

Modern teknik klarar klimathotet

Ellen Gustafsson i Dagens Industri skrev en intressant ledare om klimathotet i lördags. Den rubriceras som “Den gröna högern visar vägen framåt”. Hon visar där hur modern teknik kan klara klimatkrisen. Möjligen kan det begrepp hon myntar “Den gröna högern” skrämma en del som tror att det är ideologiskt färgat, och inte baserat på vetenskap.

Nu är det så, att den väg Dagens Industri rekommenderar är den vetenskapliga, inte den ideologiska. Ellen Gustafsson påpekar hur miljöorganisationerna vägrar lyssna på forskarna, trots att de allmänt hänvisar till vad vetenskapen säger. Det gäller tekniken CCS som dammsuger luften på koldioxid. En teknik som Naturvårdsverket välkomnar.

Samma ideologiska skäl anför miljörörelsen mot kärnkraften, trots att FN:s klimatrapport 2018 anger att kärnkraften behöver öka med 90 till 190 procent fram till 2050 om uppvärmningen på jorden ska kunna begränsas. Normalt hänvisar man till FN, men inte när ideologiska hinder föreligger.

En annan invändning visar miljörörelsen mot den nu Nobel-belönade gensaxen, Crispr-Cas9. Den tekniken som kan göra grödorna mer resurseffektiva, t ex ta bort upptaget i växter av tungmetaller. EU-domstolen har tolkat läget, emot vetenskapen, på ett sätt som hindrar växtförädling med genteknik i EU. Inte särskilt smart.

Boris Johnson i Storbritannien går i bräschen för att utveckla CCS-tekniken. Även den nya kärnkraftteknologin, SMR, vill Johnsson nu satsa på . Ett ljus i mörket för landet just nu, men kan bli lärorikt för oss framöver.

Så här avslutar Ellen Gustafsson sin ledare:

“Den nya tekniken är ett praktexempel på hur mänsklig innovationskraft kommer att vara vägledande ur klimatkrisen. Detta förstår den gröna högern, som genom öppenhet och pragmatism ger skäl till hoppfullhet. Det kan den gröna vänstern, med sin skrämselretorik, aldrig göra.”

 

Ska vi slå undan benen på våra befintliga invandrare?

Att ökad invandring slår undan benen på de befintliga invandrarna är ett inte alltför vanligt perspektiv i debatten. Det har en ledande socialdemokrat pekat på.

Det är den socialdemokratiska Tidningen Folkbladets chefredaktör, Widar Andersson, som i lördags skrev en ledare som sätter fingerat på de som verkligen får lida av en fortsatt hög invandring: De befintliga invandrarna. “Widar Andersson: Vänder ryggen åt folket i den viktigaste frågan” Hans sätt att redovisa problematiken tycker jag är förtjänt av en vidare spridning.

Först listar Widar Andersson invandringens allvarliga spridnings-effekter. Dessa äro:

 • Gangsterkriminalitet
 • Långtidsarbetslöshet
 • Fallande skolresultat
 • Ökad polarisering
 • Oordning i folkbokföringen
 • Växande välfärdskriminalitet
 • Påfrestningar på offentlig service, som sjukvård och omsorg

Hittills i år har 68.000 personer beviljats uppehållstillstånd. Och året är långtifrån slut. Min tro att det blir som förra året, drygt 90.000. En tredjedel är anhöriginvandring. En anan tredjedel är arbetskraftsinvandringen – stor del förklädd vanlig invandring, eller som Anna Dahlberg i Expressen uppmärksammat: Brukarinvandring.

Genom den överenskommelse som S gjort med MP i regeringen (även om den är oklar) verkar gå ut på lägre krav på försörjning, fler permanenta uppehållstillstånd och kriteriet “särskilt ömmande skäl” talar för en högre invandring än hittills. Denna, av svenska folket oönskade utveckling, beror enligt Widar Andersson på att regeringen “är helt oförmögen att samla ihop sig i invandringsfrågan”. 

I våras gjorde Entreprenörskapsforum en uppmärksammad studie som visar hur lång tid det tar för de utlandsfödda att uppnå självförsörjning. I genomsnitt tar det 12-13 år innan 50 procent har uppnått en inkomst som vederbörande kan leva på (12.800 kronor). De som tror att SCB:s kriterium sysselsättning räcker ska veta att den mäts som en timme i november. (Ja, det är sant)

Nu ska tydligen SCB försöka få in självförsörjningen i sin statistik. Utmärkt. Då kan vi utgå fram fakta som är relevanta.

Karolinska går från klarhet till klarhet

Sällan har jag blivit så överraskad som när Björn Zoega, sjukhusdirektören för Karolinska Universitetssjukhuset, i tisdags redovisade hur fantastiskt man klarat covid-19. Att inte media uppmärksammat detta är mer än förvånande. Man vill väl inte skriva något positivt om ett sjukhus som man kritiserat så hårt tidigare.

Den snabbhet som Karolinska visade upp när Corona slog till är imponerande. Redan den 12 mars införde man besöksförbud, det skedde nationellt först den 26e. När covid-19 kom hade sjukhuset ett 20-tal intensivvårds-platser, men kunde på en månad öka till 180. Utrustning saknades men köptes upp direkt, utan byråkrati. När piken slog till, den 14 april var sjukhuset utrustat. Karolinska uppvisar en en dynamik och en handlingskraft som är enastående.

Av intensivvårds-patienterna överlevde 80 procent, vilket kan jämföras med New York, som hade 50 procent överlevande IVA-patienter. Av totala antalet intagna för covid-19 så avled 12 procent på Karolinska, mot slutet bara 5%. Man utvecklade behandlingen under resans gång. Och trots det intensiva Corona-arbetet har 500 administrativa tjänster tagits bort, därav 220 chefer.

I mitten på april tog covid-behandlingen mer än 50 procent av sjukhusets resurser. Idag svarar covid för bara 0,4 procent, med 4 patienter i tisdags. Karolinska hade dessutom en planering, för att öka kapaciteten, i form av fas 5 och 6, som aldrig behövde utnyttjas. Därför sa man också nej till militärsjukhuset på Älvsjömässan.

Hur många akademiska forskningsstudier har startats om covid-19? Totalt på Karolinska 98 kliniska studier. Vilket ska jämföras med övriga sjukhus i Sverige, som sammanlagt startat 8 kliniska studier. Det visar med vilken  lugn, och på vilket effektivt sätt, arbetet skett på Karolinska. Det var aldrig kaos, säger Björn Zoega. Och nu betar KS av den vårdskuld som uppstått, med samma dynamik som covid-arbetet planerades och utfördes. Hel 15 procent av vårdskulden är nu avbetad. Och cancervården samt hjärta och kärl har inga köer idag.

Svenska medier har inte förstått , eller vill inte förstå, vilket otroligt framgångsrikt arbete som skett påKarolinska Universitetssjukhuset. Sjukhuset visar sig kanske vara bland de världsledande.

Fotnot:Först ska sägas att Karolinska sjukhuset är stort. Det har en omsättning i år på cirka 20 miljarder och sysselsätter 15.200 medarbetare. Förra året hade man 1,35 miljoner patientbesök och hela 86.000 vårdtillfällen. I våras rankades Karolinska som världens 10e bästa sjukhus.

 

 

 

Sverige har tappat sin position gradvis under 50 år

I går skrev Richard Swartz den viktigaste artikeln om Sverige på mycket länge. Rubriksättaren fångade inte upp artikelns stora värde, utan rubricerade den “Sverige har blivit världens bästa land – för kvinnor”. Det konstaterandet gör förvisso författaren, och åsyftar självständigheten. Den viktiga artikeln kommer därigenom i bakvatten. (Författaren sätter inte rubriken, det gör redaktionen).

Richard Swartz:s artikel är verkligen läsvärd. Läs den med eftertanke, även om den är lättläst.

Här är vad Richard Swartz: artikel i ett sammandrag, men läs artikeln också, om inte förr så över helgen.

För nästan 50 år sedan lämnade Richard Swartz Sverige, där han är född, och har sedan dess levt i Wien. Han har gjort otaliga återbesök i hemlandet Sverige, men de har blivit ganska korta. I år blev det en helt annan vistelse i hemlandet Sverige, för Corona-pandemin stoppade återresan  i våras. Nu fick Swartz möjlighet att under en lång tid se hur Sverige utvecklats.

Sverige har blivit kvar i marginalen i förhållande till Europa. Vi säger “Nere på kontinenten”. Vi känner oss inte bekväma med begreppet “europé”. Vi bevakar våra nationella intressen i EU. Där deltar Sverige utan entusiasm och för att se till att inte andra ställer till dumheter. “Vi vet och kan bäst.”

Som avantgardistiskt samhälle är Sverige i absolut framkant. Inget land är så digitaliserat och uppkopplat. Vi är nästan kontantlösa. På gott och ont känns både Wien och Tyskland som rena stenåldern. Ändå är det märkligt att, trots vår diskreta men självklara känsla av överlägsenhet, så har vår plats i Världen stadigt minskat och Sverige har blivit relativt fattigare. De andra har blivit rikare och kommit i kapp.

“Idag är alla i kapp, på många områden förbi”. Ett faktum som Sverige knappt tagit notis om. Vi har byggt vårt samhälle på individer snarare än på kollektiv. Denna förändring är dramatisk, påpekar Richard Swartz, och den jävar tesen om Sverige som landet “lagom”. Frågan är om detta är stärkande för vårt land, eller en upplösning av samhället.

Kvinnans frigörelse gör att Sverige kanske är världens bästa land för kvinnor. Den kombineras med en föryngring av samhället. Den leder till en “fräschör som består av frånvaron av rynkor och erfarenheter”. Troligen utan motsvarighet i Europa.

Sverige är inte längre “ett etiskt, kulturellt och religiöst enhetligt land”. Det har skett med de bästa avsikter, men med en “stor portion naivitet och okunnighet om vad det innebär att ha med minoriteter och invandrare att göra”.

Sveriges problem idag möts med en uppgivenhet. Vi har på 50 år blivit kraftlöst och mindre handlingskraftigt. Sverige fungerar dock fortfarande – fortfarande bättre än de flesta andra samhällen i Europa”. Frågan är om det räcker, för på stora områden går det åt fel håll.

Detta är ett sammandrag av Richard Swartz artikel i Dagens Nyheter i går. Sammanfattningen sker i huvudsak med hans eget språk. För att rättfärdiga artikeln bör den läsas. Ett måste, vill jag säga. Upprepar: Detta är den kanske viktigaste artikeln om Sverige som har skrivits på mycket länge.

 

 

Morgan Johansson: Vi är på väg att knäcka organiserade brottsligheten DN 2017-09-05

Dagens Nyheters artikel “Morgan Johansson: Vi är på väg att knäcka den organiserade brottsligheten” publicerades för tre år sedan, den 5 september 2017. Den vägen verkar vara lång. 

Nog tycker man att de svenska journalisterna borde följa upp detta löfte från regeringen. Som nu är tre år gammalt. Nu när gängskjutningarna och morden är fler än någonsin.

Det kanske vore en god idé att både ansvariga politiker och de politiska reportrarna i Sverige läser de tre anmärkningsvärda böcker som nyligen publicerats om gängkriminaliteten:

Familjen av Johanna Bäckström Lerneby

Gangstervåld av Fredrik Kärrholm

Gangsterparadiset av Lasse Wierup

I stället för att nu göra något kraftfullt som kan ha effekt på gängkriminaliteten så låter regeringen nu utreda frågan i ytterligare drygt fyra år. Ja, jag skämtar inte. Utredningen, en parlamentarisk sådan, tillsattes i mars i år och ska leverera sitt slutbetänkande den 31 oktober 2024. Den kallas för Trygghetsberedningen och har 11 ledamöter, 5 sakkunniga och 26 experter. De ska nu utreda i drygt fyra år nedanstående.

Vad är då Trygghetsberedningens uppgift? Jo, direktiven kan vi läsa här. Ned uppgiften att ge

 “underlag till utformningen av en kunskapsbaserad och brett förankrad kriminalpolitik som ska bidra till att uppfylla de kriminalpolitiska målen att minska brottsligheten och öka människors trygghet. “

Kan vi verkligen vänta så här länge? Utredningen, som har drygt fyra år på sig (plus beredning remiss, Lagråd samt riksdagens behandling och beslut) har till uppgift, enligt direktiven:

 • identifiera de viktigaste kriminalpolitiska utmaningarna som samhället står inför nu och under de närmaste åren,
 • analysera och bedöma vilken förmåga som finns hos rättsväsendet och andra berörda aktörer för att möta dessa utmaningar på såväl det brottsförebyggande som brottsbekämpande området,
 • bedöma i vilken grad det finns förmåga hos berörda aktörer i samhället att ge relevant stöd och skydd för brottsutsatta,
 • överväga på vilket sätt forskning och innovation i högre grad kan knytas till det praktiska arbetet med att förebygga och utreda brott, och
 • genomföra en genomlysning av hur ett modernt straffsystem bör vara utformat för att kunna bidra till de kriminalpolitiska målen.

Är jag ensam att bli skrämt över att vi ska behöva vänta i minst sex-sju är innan något rejält görs för att stoppa den svenska gängkriminaliteten? Visserligen finns det nu ett 34-punktsprogram, sedan ett år tillbaka, men där är bara två punkter genomförda. Två!

Det ska också sägas att det nu pågår ett 10-tal utredningar som ska behandla olika aspekter av gängkriminaliteten. Kanske kommer det något bra ut av dessa, men den stora Beredningen måste väl ändå inväntas, eller? Varför har man annars tillsatt den? Visst är det härligt med alla utredningar! Långbänken måste älska det svenska politiska systemet. Den får en funktion, blir hedrad.

PS Och nu kommer invändningarna från olika håll mot att polisen kan läsa av mobiler. Man blir matt. Gängbrottslighetens Vänner måste stoppas.

Inför USA-valet: Läs Janerik Larsson i Dagens Industri idag

Det är svårt att förstå politiken i USA, det gäller sedan lång tid tillbaka. Bor man inte där så är det nästan omöjligt att föreställa sig de folkliga reaktionerna och medias sätt att förhålla sig/rapportera om den politiska utvecklingen.

En av dem som länge följt USA:s politiska och ekonomiska utveckling är Janerik Larsson, som bott i landet, utan att tappa kontakten med Sverige. Hans bedömningar är mycket värda, särskilt i ett konfliktladdat läge som idag. Därför råder jag Dig att läsa DI idag “Olyckligt när medierna deltar i det politiska spelet”. Ska Du läsa något som ökar förståelsen av den amerikanska valrörelsen, så är det denna artikel.

Lite utdrag ur artikeln platsar här i bloggen:

Kan man lita på ledande amerikanska mediers bevakning av president Donald Trump? Det enkla svaret på den frågan är nej…

 

… det inte handlar om att avsätta en diktator utan att det faktiskt handlar om ett demokratiskt val.

 

Trumps aggressiva språkbruk skrämmer även dem som i huvudsak står på den konservativa sidan i amerikansk politik.

 

Förtroendet för amerikanska medier har försämrats under Trump och det är svårt att tolka det som att det bara är presidentens fel.

 

vilken är mediernas uppgift – kamporgan eller sanningssökare?

Detta är exakta utdrag ur Janerik Larssons artikel, som kan ge en uppfattning om vad han skriver om – men också ger den bild av den amerikanska politiken som är angelägen att ha med sig inför framtiden när det gäller USA:s politiska utveckling.

PS Janerik Larsson läser är ett nyhetsbrev väl värt att följa. Här är länken.