EU:s skogsstrategi diskuterades – Sverige gav walkover

I dagarna två diskuterade EU-ländernas fiskeri- och jordbruksministrar viktiga frågor, bland annat EU:s skogsstrategi. Men Sverige deltog inte, som övriga länder med sin minister. näringsminister Ibrahim Baylan stannade hemma, skickade i stället statssekreterare Per Callenberg.

Det är ganska uppenbart att regeringen inte lägger ned någon större kraft på att stoppa EU att ta över och dirigera det svenska skogsbruket. I den offentliga rapportering som Näringsdepartementet kom med tidigare idag är man väldigt lågmäld. Sverige verkar i mycket acceptera att EU engagerar sig i skogsbruket, trots att det inte är ett område för Europeiska Unionen.

Så här skriver Näringsdepartement om EU:s planer att ta över skogspolitiken:

Strategin är avsedd att vara ett ramverk för insatser som syftar till växande, friska, mångsidiga och motståndskraftiga skogar i EU. Den ska bidra inom klimatområdet, gynna biologisk mångfald samt trygga försörjning och stödja en hållbar skogsbaserad bioekonomi. Strategin är förankrad i den europeiska gröna given och EU:s biodiversitetsstrategi för 2030.

Som en stark skogsnation är strategin av stort intresse för Sverige.

Här borde Sverige genom sin regering invänt och på talat att skogen är en nationell fråga. Lite valhänt har den svenske statssekreteraren framfört följande oklara postion:

– Medlemsstaterna måste själva få välja skötsel- och brukningsmetoder så att nationella förutsättningar kan speglas och vi jobbar kostnadseffektivt. Detaljreglering av hållbart skogsbruk på EU-nivå bör undvikas, underströk statssekreterare Per Callenberg i debatten om EU:s skogsstrategi där han också poängterade skogens viktiga multifunktionella roll för klimat, biologisk mångfald och ekonomi med tillväxt och sysselsättning i hela landet.

Detta ger intryck av att mest ha varit lite allmänt bludder. Även tidigare har Sverige varit klart otydlig i EU när skogspolitiken behandlats. Nyligen skrev flera länder till EU-kommissionen och protesterade mot ingreppen i skogsbruket. Sverige avstod.

För 10 dagar sedan var Ibrahim Baylan i Wien och träffade där EU-ministrar för skogspolitiska samtal . Inget sades dock om vad han framfört. Troligen var det samma “snömos” som en av hans statssekreterare sa vid ministermötet nu i veckan.

Vid ministermötet, där Sverige inte företräddes av sin minister behandlades även en del andra viktiga frågor. Där diskuterades 13 förslag i EU:s klimatplan “Fit for 55”. Vidare behandlade man de nationella strategiska planerna för jordbrukspolitiken. (Baylan är jordbruksminister också)

Vad säger Annie Lööf om den svenska regeringens bristande engagemang i skogsfrågorna? Och den undfallenhet som framstår tydligt.

Kan någon svensk aktieägare köpa i Volvo Car?

Det som händer i Kina nu är minst sagt förvånande. Som Dagens Nyheter konstaterade så skjuter Kina sig själv i foten. Förlorar enorma pengar och gör rättssäkerheten lika med noll. Det var uppenbart rätt att säga nej till Huawei, det visar den kinesiska staten idag. All information som finns i kinesiska företag kan staten disponera utan lagstiftning eller andra legala beslut.

Det skulle förvåna om någon ägare i Sverige vågar köpa aktier i Volvo Car. Vilka garantier kan man få att den kinesiska staten inte helt plötsligt hoppar in och gör både bolaget och aktien mindre värd?

Du som har Dagens Industri kan idag läsa om hur Världens farligaste man, Xi Jinping, nu ingripit med en Ny Kulturrevolution, a la Mao. Några utdrag ur redovisningen i DI:

 • Häxjakt på kändisar. Topplistor och idol-sajter har förbjudits.
 • Artister åläggs nu att kultivera en “patriotisk atmosfär”
 • Kina har förbjudit privat finansierade mediabolag
 • Tillåta barn under 18 år att spela online endast en timme per dag under fredagar och helger
 • Förbjudit utbildningssektorn, som inte längre får vara vinstgivande
 • Infört en ny datalag som gör att kinesiska staten kan kontrollera alla personuppgifter som ett bolag förfogar över
 • Alla finansbolags kunddata ska delas med de kinesiska myndigheterna
 • Alla molntjänster i Kina måste gå via ett nytt statskontrollerat molnsystem
 • Goldman Sax uppskattar de kinesiska förlusterna i form av värdeminskningar och intäktsförluster till 4.600 miljarder dollar. (Motsvarar fyra svenska BNP)

Vågar någon äga aktier i kinesiska bolag eller bolag som har kinesiska ägare?

Till detta kommer att Xi Jinping lovat att återta Taiwan, om så behövs med vapenmakt. I söndags backade han, dock troligen bara för stunden, och sa att övertagandet skulle vara fredligt. Det var ett par dagar efter att han haft en telefonkonversation med Joe Biden.

 

Varför bryr sig politikerna inte om Sveriges svaga IT-position?

I slutet på september kunde vi i Dagens Industri läsa en intervju med Ericssons VD Börje Ekholm. Vi i Europa är inte riktigt med i den digitala ekonomin. En oerhört allvarlig kritik mot det som sker, både i EU och i Sverige. Men Börje Ekholms uttalande är som om han pratade rakt ut i tomma intet. Ingen reaktion har kommit ifrån de ansvariga politiker, och inte heller från oppositionen. Tänk efter: Vi hänger inte med i den digitala utvecklingen. Och ingen politiker bryr sig, inte ens de ansvariga. Och journalisterna i landet följer inte upp. Skandalöst, för att uttrycka sig milt.

Vad framgår av intervjun med Ekholm? Jo: Den digitala infrastrukturen i EU ligger efter både USA och Kina. Vidare så ligger vi (EU) två till tre år efter Kina och USA när det gäller 5G. Börje Ekholm går ändå längre, han säger Risken att vi (EU) faller ur är stor.

Nog borde både landets ansvariga politiker och journalister kunna läsa sig till hur allvarligt detta är, eller är det svårt?

Det kommer fram mer. I går hade Dagens Nyheter en ledare “Sverige Har blivit it-haveriernas förlovade land”, Där beskrivs hur offentliga sektorn saknar kompetens för att upphandla IT-tjänster. Läs hur Stockholm Stad, eller snarare byråkrater där, försöker stoppa föräldrar som tar egna initiativ.

Nyligen kunde vi sedan läsa en debattartikel i Dagens Industri som är mer än skrämmande. “Det svenska skolsystemet skapar digitala analfabeter” (Skulle länkat men DI har inte lagt in artikeln i sitt system) Har Du papperstidningen kvar kan Du läsa där, finns i Dagens Industri den 9 oktober.

Programmering och IT finns inte i skolan. Så dagens elever får hålla tillgodo med föräldrar och sociala medel. En av artikelförfattarna är Martin Lorentzon, som står bakom Spotify, så han vet vad han talar om.

För ett år sedan kom OECD med en rapport om hur olika länder klarar digitalisringen. Sverige kom sämst av dryga 30 länder. Sämst! Vad gjorde Sverige? Ja, vad gjorde Sverige? Återigen: Politikerna låtsas som om det regnar, så är det inte tycks de mena. Inga åtgärder. Media? Tiger för att inte störa politikerna? Här finns länk till rapporten “Sverige sämst på digitalisering”

Annie Lööf vallar sina väljare allt längre in i vänsterburen.

Det finns en klart borgerlig majoritet både i väljarkåren och i riksdagen, men ändå så lyckas det Röda socialistiska blocket bibehålla makten. Det är Dagens Industri som i en ledare idag, skriven av den politiske chefredaktören PM Nilsson, som hävdar detta.

Så uppfattar också andra kommentatorerna läget idag. Skälet är att Annie Lööf och Centern inte vill välja sakfrågorna, utan vem som står bakom dessa ställningstaganden. Och jag kan, tyvärr, bara instämma. Det kanske var därför som Annie Lööf vid partiledardebatten igår var placerad till vänster om Nooshi Dadgostar?

Ser man till sakfrågor ska dock här sägas att Centerns krav på regeringen att stärka skogsbrukets äganderätt är mycket välkommet. Här får inte MP:s och EU:s förstörelsemani – under parollen “biologisk mångfald och kolsänka” – förverkligas. Likaså är kravet från Centern och Annie Lööf på strandnära bebyggelse mycket välkommet och angeläget att bli förverkligat.

Centerpartiet ska också ha en stor eloge, tillsammans med Liberalerna, för att de drev på stöd till företagen under Pandemin. Hade Magdalena Andersson fått regera skulle både omfattningen och tidsgränserna varit mycket sämre än det nu blev. Vi måste ha klart för oss att någon kunskap om hur företagen fungerar finns inte i regeringskansliet, och man tog inte heller in den på departementen som i andra länder. Annie Lööf har agerat kraftfullt här, för att få regeringen på rätt bog.

Det vore intressant att få Januariavtalet analyserat. Hur mycket har realiserats? Och vad ske framöver: Kommer S att återställa en del av de liberala reformer som genomförts? Här verkar Centern har glömt att få en garanti för att inte en framtida S-regeringen återställer de reformer av liberal karaktär som genomförts.

Tyskland har orsakat elbristen i Europa – glöm inte bort det!

Avvecklingen av kärnkraften i Tyskland är skälet till att Europa har elbrist idag. För 10 år sedan hade Tyskland 17 kärnkraftverk. Nu är åtta nedlagda och nio ytterligare står på tur. Detta svek mot hela Europa bär Angela Merkels stämpel. Istället för att höja Merkel till skyarna borde hon ha stämplats som politikern som förstörde både för sitt eget land men också för hela Europa.

När alla kärnkraftverken är nedstängda om ett år, 2022, så har Tyskland förlorat mer än 20 procent av sin el. Samtidigt som vi behöver mer el. Därtill har brunkolen kommit till heders igen. Och gigantiska vindparker har byggts, som inte ger någon ström alls när det inte blåser, vilket gör att vi inte kan räkna med vinden som grunden för elförsörjning.

Nu spelar gasen också en viktigare roll än tidigare. Här kommer den ryska diktaturen in i bilden. EU, och inte minst Tyskland blir nu allt mer beroende av just Ryssland.  Senast igår så lovade Putin att garantera gasförsörjningen för att dämpa prishöjningen på gas. Tala om beroende. Och beroende av en diktatur. Här har Angela Merkel också ett direkt ansvar.

Nord Stream 2, som inte är tagen i bruk ännu, gör Tyskland och EU ännu mer beroende av Ryssland. Att en politiker som Merkel inte förstod detta är mer än förvånande. Eller så förstod hon och gick medvetet diktatorn Vladimir Putins väg.

Sverige har också förlorat elproduktion genom att regeringen stängt två kärnkraftverk de senaste åren, utan att bry sig om effekten. Till och med IPCC, FN:s klimatpanel, har framfört vikten av att kärnkraften utvecklas. I Sverige avvecklar vi den i stället. De två Ringhals-reaktorer som regeringen nyligen lagt ned har ett investeringsvärde på mer än 100 miljarder kronor. Kapitalförstöring i den högre skolan. 

Dagens Industri behandlar el-krisen i Europa idag i en ledare. Visar att svenska regeringen dåligt förstått läget och inte gör alls de rätta sakerna.“Kabelnationalism löser ingen energikris”

“Vi i Europa är inte riktigt med i den digitala ekonomin”

Läs det en gång till: “Vi i Europa är inte riktigt med i den digitala ekonomin”. Uttalandet gör Börje Ekholm, VD för Ericsson, för en tid sedan i Dagens Industri. Detta är oerhört allvarligt. Och Börje Ekholm måste sägas vara den som vet hur läget är, bäst av alla i vårt land i vart fall. “Varför har vi kommit efter?” Ekholms svar:

 • Den digitala infrastrukturen där EU ligger efter
 • När 4G byggdes ut låg vi efter Kina och USA
 • “Nu med 5G ligger vi två till tre år efter Kina och USA
 • “Vi (EU) accelererar inte.
 • “Risken att vi (EU) faller ur är stor”

Alla ansvariga politiker, och beslutsfattare i näringslivet, med ansvar för den digitala utvecklingen, bör läsa detta om och om igen, och fundera på vad det betyder. Vad betyder det att EU – och därigenom Sverige – inte hänger med i utvecklingen av dagens avgörande teknologi? Läs artikeln i Dagens Industri som ger en fylligare bild än jag kan ge här.

Tyvärr är utvecklingen ingenting som kommer plötsligt, det hade gått att hänga med. Men EU, och för den delen Sverige, har varit alldeles för passiva. Regelverk, integrationsfrågor och andra hinder har varit i fokus för både politiker och byråkrater. Här några exempel, som jag bloggat om tidigare:

Tillbaka till den utomordentliga intervjun med Börje Ekholm som Dagens Industris PM Nilsson gjort. Där anger Ekholm dessa svagheter och möjligheter:

 • Vi måste utveckla halvledare-teknologin (Borde var möjligt när världskompetensen på området finns i Holland)
 • Var är de Europeiska AI-bolagen? (Wallenberggruppen och WASP ligger långt framme)
 • EU har fokus på regelverk, kvotering och byråkrati som stoppar näringslivet.
 • Sverige bör sträva efter 3-5 världsledande universitet (på 50-listan)
 • Regelverk och expertskatt borde reformeras så att utländska begåvningar attraheras.

Det finns otroligt mycket att göra – i Sverige och i EU – om vi vill slå vakt om framtiden-

Vad gjorde Ibrahim Baylan i Wien i går och i förrgår?

Svaret är att Baylan deltog i skogspolitiska samtal med europeiska ministerkollegor.

Det låter så oskyldigt, men bakom finns EU:s arbete för att slå sönder det svenska skogsbruket. Flera varningsklockor har ljudit, men vad gör regeringen? Ingenting gjorde man tidigare, när frågan om skogsbruket skulle behandlas av EU inom ramen för vad man kallar Taxonomi. Sverige ska inte få fortsätta med sitt skogsbruk, enligt EU-kommissionens planer. I stället ska vår skog bli en kolsänka.

Redan för två år sedan slog kunniga debattörer larm; EU-förslag ödesdigert för Sveriges skogsbruk” Vad gjorde regeringen? Agerade man i EU för att stoppa de för Sverige skadliga EU-förslaget? Svar nej. Regeringen gjorde ingenting.

För en vecka sedan skrev några andra sakkunniga i skogsfrågor artikeln i Dagens Industri: “Hyggeshatarna skadar en viktig svensk basindustri“.

I somras skrev sex länder till EU, däribland Finland, Tyskland och Österrike, med krav på att tankarna att förstöra det europeiska skogsbruket, och göra det till en kolsänka, skulle stoppas. Sverige stod vid sidan om och sa ingenting. Trots att vårt skogsbruk är minst lika hotat som de andra ländernas. Ska vi ha ett EU som håller på med skadlig verksamhet?, Och en regeringen – den svenska – som bara tiger still? Inte slår vakt om de svenska intressena? Regeringen själv menar att man tagit tillvara skogsindustrins intresse, men när det blev skarpt läge var Sverige inte med, och sade inte heller ifrån tillräckligt skarpt tidigare.

Nu åter till näringsminister Ibrahim Baylan som i dagarna två har varit i Wien och diskuterat skogspolitiken. Vad har han sagt? Har den svenska regeringen i måndags och tisdags i Wien krävt att EU stoppar sina skadliga planer för svenskt skogsbuk? Eller har Baylan jamsat med? Finns det någon journalist som ställt frågan? Svar nej. Finns det någon journalist som kan tänka sig gör det nu? Det återstår att se, man vill ju inte stöta sig med makthavarna.

Centerpartiet har ställt krav på regeringen – för att överväga budgetstöd – att skogsägarnas makt ska stärkas. Det är precis det som behövs. Men Annie Lööf måste få garantier för att löftet har ett långt “bäst före datum” Dvs att inte socialdemokraterna inom kort ändrar sig och ställer upp på *EU:s taxonomi”. Som synes har S varit väldigt oförmöget att hävda svenska ståndpunkter mot EU tidigare.

 

Maten och skogen sköts bra i Sverige – något att slå vakt om och utveckla

Tänk om våra miljö-aktivister hade varit förnufts-orienterade och balanserade. Då hade de kunnat varit till stor klimatnytta, och inte stoppklossar. De hade då kunnat konstatera:

Varför förstör miljö-aktivisterna för sig själva, genom att förneka allt vi i Sverige gör bra? Och som skulle kunna bli ett omdöme för omvärlden!

Bakgrunden för mitt konstaterande är inte egen kunskap – som för övrigt nog inte miljö-aktivisterna heller har – men väl tre trovärdiga artiklar under den gångna veckan. Dessa tre artiklar rör det sig om:

“Hyggeshatarna skadar en viktig svensk basindustri”, i Dagens Industri den 27 september. Författare: Tomas Thuresson, tidigare Skogsstyrelsens skogsskötselchef och Göran Örlander, som varit professor i skogsskötsel.

“Skadlig propaganda mot kött och mjölk”, i Svenska Dagbladet den 1 oktober. Skriven av tre kvinnor och sex män, med god vetenskaplig status, varav tre från SLU.

“Slöseri – oanvänd jordbruksmark kan ge stora nyttor”, i Svenska Dagbladet den 3 oktober. Skriven av Karl-Ivar Kumm, docent i lantbruksekonomi vid SLU.

Läs dessa artiklar och fundera ordentligt! Framför allt borde ansvariga politiker göra detta. Varför ska vi i Sverige förneka det vi gör bra, det som är ett föredöme för omvärlden och som vi med ytterligare insatser kan göra ännu bättre?

Fotnot: Här skulle jag kunnat ge en kort sammanfattning av de tre artiklarna, men en sådan hade inte givit innehållet rättvisa. Däremot kan jag konstatera att både vårt jordbruk och skogsbruk sköts väldigt väl. Att det i stort sätt är klimatneutralt – redan! Tänk om de två miljönissarna i regeringen hade tagit till sig denna sakkunskap, då hade de agerat rätt och blivit trovärdiga. Nu är de bara “Nissar” (obs inget förtal, det kan styrkas vetenskapligt dessutom)

Mått, sans och förnuft behövs, även i miljö- och klimatpolitiken

 

Var läste Du: Det digitala svenska undret störtdyker?

Du läste kanske om det i denna blogg. Men, media i övrigt tycks inte ha insett vad som skett. Vi ligger lika dåligt till på den digitala utvecklingen som när det gäller gängkriminaliteten. (Blir tisdagens bombdåd bättre om det inte var gängrelaterat?)

En ny rapport om digitaliseringen i 140 länder kom för en tid sedan. Från European Center for Digital Competitiveness. Sverige kom på plats nummer 35 i Europa. De länder som utvecklas bäst i Europa är Litauen, Ungern och Spanien. Det man räknar är framsteg som sker inom AI, kvantberäkning, robotteknik, 3D-printing och virtual reality.

En nyckelfaktor i värderingen är om länderna sjösatt nationella planer för sin digitala utveckling. Ett exmepel är Kina som satt målet att 2025 bli världsledande på tio digitala områden, däribland robotteknik och ingenjörsteknik inom rederisektorn.

En annan viktig faktor är om såväl staten som näringslivet satsar tungt på innovation och entreprenörskap. Det finns flera andra initiativ som redovisas: startups, teknologiparker och Superkluster. Bara för att ge några smakprov vad andra länder gör.

Sverige riskerar att hamna efter när det gäller ingenjörsutbildningen, matematikkunskaper men också högteknologisk kunskap. Allt enligt Digital risers-rapporten. En varningslampa är tänd, men vad gör de ansvariga politikerna? För två decennier sedan – år 2000 – var Sverige i topp. Dagens läge verkar ha accepterats som en ny normalitet, eftersom media inte brytt sig.