Det är kraftfulla åtgärder NU som behövs!

Många tycks vara överens om att det krävs betydligt kraftfullare åtgärder än de som regeringen hittills föreslagit och riksdagen beslutat som behövs i Sverige. Här ett axplock på yttringar:

Först har vi samarbetspartiet Centern som idag i Dagens Nyheter skriver ”Bjud in M till samarbete om nästa krispaket” Det betyder att ett nytt krispaket krävs. Det är både partiledaren Annie Lööf och Anders W Johnsson, vice partiledare, som skriver. Här är löftet om en nytt krispaket, som de uttrycker så här:

 Vår förmåga att rädda jobb och företag, här och nu, kommer i förlängningen också avgöra om vi räddar Sveriges framtid som en av världens ledande industri-, innovations- och forskningsnationer.

Detta löfte underströks av Anders W Johnsson i Agenda på söndagskvällen. När Centern uttrycker sig så här måste regeringen just nu arbeta på med att utveckla ett nytt paket.

Den nya stödpaketet, som jag ser det, måste vara:

 • Direkt stöd som hjälper flertalet av de drabbade företagen
 • Troligen i storleken 100 miljarder i månaden
 • Åtgärderna MÅSTE utformas tillsammans med kunniga företagare och andra experter, så att åtgärderna blir adekvata, och baseras på verklig kunskap och erfarenhet.
 • Enkelt och inte krångligt som de nuvarande åtgärderna

I Dagens Nyheter skriver Peter Wolodarski: Nödropet: Ge hellre för mycket stöd än för lite.  En stark markering av hur viktigt det är att stödet till företagen blir tillräckligt.

I Dagens Nyheter i fredags hade ekonomiprofessorerna John Hassler och Per Krusell en debattartikel ”I detta krigsliknande läge hjälper inte stimulanspolitik” Här är nivån på insatserna 100 miljarder i månaden.

I lördags kom sedan Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke också Dagens Nyheter med artikeln ”Konkurser kan till i höst öka arbetslösheten med 350.000” som talar sitt tydliga språk.

Igår kunde alla ta del av Günter Mårders beskrivning i Agenda, som visade hur många företags som berörs av nedläggning i det korta skedet. Något som kan smitta av sig till mer stabila industriföretag, om inte insatser görs nu för att stödja de företag som idag är på fallrepet..

 

 

Hovreportern och den inkompetente ministern

Näringsminister Ibrahim Baylan utfrågades i morse av reportern Agneta Durehed i Morgonekot. Den visar regeringens inkompetens och journalisternas foglighet.

Det var fruktansvärt att höra. Vilken inkompetens  näringsministern uppvisar. Nedan följer en beskrivning av intervjun. Men dessutom uppträder Agneta Durehed som en hovreporter. Hon försöker visserligen att ställa några tuffa frågor, men nöjer sig sedan med svaren.

Vad gör regeringen för att samordna så att skyddsutrustning och annat som behövs i Corona-bekämpningen kommer fram? Då hänvisar Baylan till att man givit socialstyrelsen i uppdrag att samordna. Sedan tillägger han att man i början på mars samlade företag och myndigheter för att skynda på processen. Det har uppenbarligen inte hänt mycket sedan dess. I vart fall saknas mycket i Corona-bekämpningen.

Reportern säger då att företag som var med för en vecka sedan i ett ekoinslag, som kan tillverka handsprit, inte fått besked ännu. Då upprepar Baylan att man haft en träff med företagen. ”Men vi får väl följa upp med ytterligare träffar.”

Sedan frågar reportern varför det går så långsamt i Sverige. Baylans svar är att ”Viruset finns i hela världen”. Så att hela världen berörs av Corona skulle vara skälet till att det går långsamt i Sverige, det är givetvis bara bortförklaring av lågt märke.

När Ibrahim Baylan efter 10 minuters intervju inte kan svara på hur regeringen ska få tillstånd en samordning, då ifrågasätter reportern om det inte kan vara företagens fel. Hon  frågar näringsministern om man inte kan ge bolagen order att tillverka. Nej, säger Baylan, det är inte aktuellt, det finns en god vilja hos företagen. Men, han tycks inte förstå att företagen inte kan leverera utan beställningar och utan en vettig samordning.

När Baylan blir ytterligare pressad av reporten, för det blev han, då säger han att ”Vi vänder på varje sten” Vilket fantastiskt sätt att få fram skyddsutrustning och samordna insatserna: Vända på varje sten.

Sedan fortsätter Baylan, som svar på vad regeringen ska göra nu, att säga att ”Vi måste ha en plan för extraordinära lägen” Vi var inte förberedda. Men, i framtiden måste vi se till ”att det aldrig händer ingen”. Och för detta ska man säkert tillsätta en utredning. Tala om Långbänk!

Långbänks-Sverige kan lära av Sydkorea och Kina.

Hade inte Corona-krisen varit så allvarlig, så skulle kan kunna skratta åt inkompetensen och eländet. Den blir ett bra inslag till nästa Nyårsrevy.

Här är länken till intervjun som Agneta Durehed gjorde med Näringsminister Ibrahim Baylan i fredag den 3 april i Morgonekot.

”Luras” riksdagen av alltför optimistiska prognoser?

Finansministern levererade prognosen att BNP går ned med 4 procent. i måndags. Konjunkturinstitutet sa igår att man var bekymrad men lite mer optimistiska än regeringen och landade på minus 3,2 procent av BNP i år.

I måndags höll Nationalekonomiska Föreningen ett Webb-seminarium (länk) med några v våra främsta ekonomer. Där landade minsta gemensamma nämnaren på minus 10 procent av BNP. Det är i detta härad som Svenskt Näringsliv ligger. (Man borde snabbt säga detta offentligt

Idag skrev tre nationalekonomi-professorer i Dagens Industri. ”Rädda landets ekonomi och öka statsskulden”. Martin Andersson, Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund heter professorerna. De har tidigare publicerat sig, men har här nya perspektiv och viktiga argument. Regeringen och samarbetspartierna påstår att de insatser som görs motsvarar 10 procent av BNP. Detta är inte korrekt, då merparten består av export- och lånegarantier, Ekonomerna konstaterar:

I och med det tredje krispaketet och de ytterligare 11 miljarderna till arbetsmarknadspolitik och utbildning landar de direkta stöden på totalt 84 miljarder kronor. Det innebär att de faktiska kostnadsåtaganden som staten hittills gjort motsvarar ungefär 1,7 procent av BNP. 

Riksdagen fattar idag ett beslut på grundval av att insatserna för krispaketen ligger på 10 procent av BNP, när den verkliga siffran är 1,7 procent. Riksdagen ”luras” att tro att stöden är 6 gånger större än vad de i själva verket är. -Detta är allvarligt.

Ekonomiprofessorn Lars Calmfors skriver på samma tema, med samma resultat ”Regeringens krispaket räcker inte – nu måste finansministern våga mer”

På eftermiddag publicerade TT en intervju med Rune Andersson, Mellby Gård, en framgångsrik och balanserad företagsledare: ”Rune Andersson kräver mer av staten – ”total kollaps”. 

Siffror jag sett idag på morgonen sett från OECD visar att de beräknar BNP-nedgången i Sverige detta kvartal till hela 28 procent. Detta är samma analys som de svenska ekonomerna gör och som leder fram till den 10-procentiga nedgången på årsbasis. Noteras kan också att enligt OECD är det bara fyra länder som drabbas hårdare än Sverige. Hela 30-talet OECD-länder drabbas mindre allvarligt än vårt land.

 

Köper Kina upp vårt näringsliv till reapris?

För någon vecka sedan fick Sverige kritik från EU-kommissionen för att vi inte fått på plats en lagstiftning om strategiska företag. Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen  påpekade att några länder ännu inte vare sig anpassat sig till EU:s lagstiftning när det gäller utländska direktinvesteringar i strategiskt känsliga företag. Inte heller har en del länder en kompletterande egen lagstiftning rörande foreign direct investments, FDI.

Sverige tillhör båda grupperna. Vi har i dag inget som helst skydd mot uppköp av känsliga företag. Något som påpekades när Ryssland ville investera i Slite 2016 eller när Kina ville köpa hamnen i Lysekil året därpå, 2017..

Först efter dryga tre års fördröjning satte regeringen igång en utredning den 22 augusti förra året. Uppdraget gavs till Sten Heckscher. Kommittédirektiven finns här.

När utredningen tillsattes i september 2019 bloggade jag om detta ”Varför ska Sverige sätta världsrekord i Långbänk.?” Läs den, den ger lite ytterligare information om vad som hänt, eller snarare inte hänt.

När ska utredningen vara klar? Jo, den 2 november 2021. Detta är verkligen en Långbänk, väl värdig det svenska politiska systemet.

Nu har Liberalerna vaknat och sagt ifrån att denna långbänk håller inte. ”Kina ska inte få köpa våra viktiga företag” skriver de i Aftonbladet. De föreslår att utredningen ska vara klar i år, dvs i december. Hur många företag kan inte dessförinnan blivit utbjudna och kanske uppköpta?

Varför inte göra som med korttidspermitteringarna, ta fram lagstiftningen på någon vecka?

 

Fungerar Sveriges journalister?

I går anordnade Nationalekonomiska föreningen ett Webb-seminarium med ett 10-tal av våra ledande nationalekonomer. Där deltog bl a  Bo Becker, Magnus Henrekson, Johan Hassler, Lars Calmfors, Harry Flam, Katarina Ekholm och Lars Jonung. Seminariet började klockan 16 och höll på i två timmar. Dessa gjorde analyser och bedömningar av hur ekonomin skulle utveckla sig.- Och vad som borde göras i detta läge. Det fanns en stor samstämmighet.

Inte en enda journalist tycks ha förstått vikten av att redovisa vad våra ledande ekonomer anser om Corona-krisen och vad som bör göras. 

Ekonomerna gjorde bedömningen att vi kan få en BNP-nedgång på kanske 10 procent. Idag har finansminster Magdalena Andersson kommit med bedömningen 4 procent. Stor skillnad.

En viktigare fråga är vad politikerna borde göra för att Sverige ska klara sig hyggligt. Måste göra, enligt våra framstående ekonomer. Det kan sammanfattas i Gör mer och gör det snabbt – vänta inte. Våra ledande ekonomer anser alltså att det som nu görs inte håller. Det borde ju vara intressant för de svenska medborgarna att få reda på. Eller?

Här har Du länken till Webb-seminariet. De ekonomiska analyserna och råden kommer efter 45 minuter.

Så här reagerade en fd tidningsman när han fick höra journalisternas ointresse av landets ledande ekonomers bedömningar::

Nyhetsredaktionerna är överlag fångade i a) okritisk tro på stat och myndigheter, b) total okunnighet om verkligheten för företag och företagare, c) konventionell inriktning på ”human touch”.

Så här reagerade en av Sveriges främsta journalister (ej ekonomi-journalist):

Jag begriper mig inte på dagens journalister.

Är jag fel ute?

 

 

Landets ekonomer säger: Gör mer och det snabbt!

I går höll Nationalekonomiska Föreningen ett snabb-inkallat seminarium. Fokus var: Vad göra i Corona pandemin för att rädda vår ekonomi? Detta måste både Stefan Löfven och Magdalena Andersson ta del av. Och alla andra ansvariga politiker också.

Detta ska finnas på video. Jag kan inte hitta det, men här borde det vara:

Utgångspunkten tycks alla vara överens om. Corona Pandemin kan dra ned BNP i år med 10 procent. Just nu borde nedgången i BNP ligga på 30 procent. Fruktansvärda siffror.

Vad göra då? Budskapet från nationalekonomerna är unisont och kraftfullt:

 • Låt inte företagen gå i konkurs
 • Ge direkta stöd så att inte företagen kommer på obestånd
 • Stoppa konkurslagstiftningen – ge den ett moratorium
 • Handla snabbt – Handla nu!

Bland ekonomerna som deltog kan nämnas:

 • John Hassler
 • Bo Becker
 • Harry Flam
 • Katarina Ekholm
 • Lars Jonung
 • Lars Calmfors

Lyssna på dess ekonomer som har erfarenheter av tidigare kriser.

Till regeringen: Det räcker inte med att lyssna på de 52 disciplinerade nationalekonomer som finns på finansdepartementet. Vilken företagserfarenhet har de?:

Detta presenterades på ett seminarium på Nationalekonomiska Föreningen i går. Hur är det med journalistbevakningen? Bedrövlig. Landets journalister fungerar inte, något som jag många gånger tidigare kunnat notera. Relevanta händelser bevakas inte och om så sker verkar inte journalisterna förstå vad som redovisats. Vad som gäller här vet jag inte.

Varför lyssnar inte de ansvariga politikerna på företagare och ekonomer? Att köra hemlagat fungerar inte. Särskilt inte när det är allvar.

I söndags var det tre andra ekonomiprofessorer som uttryckte samma sak: Större direkta stöd och mindre krångligt

PS Nästa blogg bli nog: Kan kineserna tar över Sverige?

 

 

Tre ekonomiprofessorer: Otillräckligt och krångligt

Runt en halv miljon svenskar riskerar att förlora jobben i Corona-pandemins spår. Vad måste då göras? Regeringen fokuserar på krediter och likviditet. Något som företagen inte kan leva på.

De tre ekonomiprofessorerna Martin Andersson,. Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund. talade klartext i Svenska Dagbladet igår ”Äldre krisåtgärder håller inte” (De tre ekonomerna är kollegor på Entreprenörskapsforum) Själv har jag bloggat i dessa frågor under gången vecka.

Åtgärderna har hittills varit:

 • Lånegarantier på upp till 70 procent som få vill eller kan utnyttja
 • Likviditetsstöd genom anstånd med vinstskatt och moms
 • Stöd genom sänkta arbetsgivar– och egenavgifter
 • Stöd för hyror
 • Stöd till korttidspermittering

Det räcker inte, menar ekonomerna, som föreslår

 • Stöd till korttidspermittering på 75 procent
 • Nollränta på skattekontot
 • Moratorium för företags amorteringar och räntor
 • Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret

Ekonomerna gör jämförelser med USA, där på en vecka antalet arbetslösa exploderat, från 250.000 till 3,3 miljoner. Där görs en stödinsats motsvarande 10 procent av BNP. Det skulle i Sverige ha blivit 500 miljarder. Vi kan notera att de direkta stöden ligger i nivån 70 miljarder. Svenskt Näringsliv har föreslagit insatser i storleksordningen 200 miljarder, dvs 4 procent av BNP.

De svenska stödinsatserna kan nog hamna på drygt 1 procent av BNP. Mer kommer säkert, vill jag tro, men tyvärr är det fara i dröjsmål. De ordentliga företagarna vågar nog inte vänta, de tar till uppsägningar och konkurser för säkerhets skull.

Andre viktiga artiklar om Corona:

Dagens Nyheter i lördags ”Byt coronastrategi och isolera bara utsatta riskgrupper”. Med bl a Mathias Uhlen och Göran Sandberg som avsändare. Väl förankrade i Wallenberg-gruppen. Tänker återkomma i bloggen framöver om detta.

Sedan har vi Dagens Industri där PM Nilsson idag skriver ledaren ”Vaccin mot nedstängning” Talar om hur vi kan göra för att Sverige inte ska kollapsa.

Och så har vi en tredje artikel att läsa och ta in, skriven av Lena Andersson i DN i lördags ”Viruset har gjort Europa till en samling diktaturer”

 

 

Kejsaren får kanske riktiga kläder – spel bakom kulisserna

Det behöver inte gå så fel som jag sa i går. Enligt mina kontakter ska följande gälla:

Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke säger ”Bra åtgärder men inte tillräckligt kraftfulla”. Det ska läsas som ”Komplettera åtgärderna med ett kraftfullt stöd”. Ett spel bakom kulisserna där klartext talas mellan de ansvariga, enligt några som är med.

Dagens Industri har idag ”Allt du behöver veta om regeringens nya stödpaket”:

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
 • Tillfällig hyresrabatt
 • Företagsakut som kan garantera 70 procent av krislån upp till 75 miljoner
 • Använda förra årets vint för att täcka förlust i år
 • Anstånd med momsinbetalning

Detta är i sig bra hjälp, men dessa insatser kan inte klara de företag och branscher som nu kollapsar. Därför måste regeringen ta hjälp av – och verkligen lyssna in –  de som verkligen kan..Genomför sedan detta utan dröjsmål. Till regeringen: Finansdepartementets 50-talet disputerade ekonomer kanske kan beräkna olika insatsers påverkan på makroekonomin. Men säkert är det inte, de vet inte hur företagen fungerar. Jag upprepar min maning från igår: Tag råd av de som kan!

Sedan krävs stödinsatser till de stora industriföretagen. E-lux , SKF och Sandvik m fl klarar sig inte heller när efterfrågan försvinner. Den utvecklingen sker dock med eftersläpning och gradvis.

Långbänken lever fortfarande. Samordning saknas när det gäller skyddsutrustning och handsprit. Detta har varit uppenbart sedan veckor tillbaka. Regeringen säger att man givit Socialstyrelsen i uppdrag att samordna, men där är man inte ännu. Dagens Eko gav nu på morgonen en inblick i hur snabbt företagen ställer om och kan hjälpa till, men att samordningen på nationell nivå fortfarande saknas. Därför kan man vare sig producera eller distribuera fullt ut. 

Sekab ställde om en viss tillverkning och producerade 15.000 liter handsprit förra fredagen, men kan producera mycket mer. Men vet inte hur stort behovet är och inte hur det ska förpackas och vart det ska levereras. Detta berättade VD Thomas Nilsson. Kemiföretagen försöker genom sin organisation IKEM få till en samordning. Den kommer nog, säger VD Jonas Hagelqvist, men tror på veckor. Inte klokt säger jag.

Företrädaransvaret, som ger Skatteverket en gräddfil, och som nu skulle kunna skada företagsledningar och styrelser som har ett personligt ansvar om företagen inte kan betala skatt. Enligt Svenskt Näringsliv igår så ska Skatteverket nu bortse från den lagstiftningen – i de flesta fall. Här behöver regering/riksdag gå in med ett moratorium. Men Skatteverket har inte själva gått ut med detta – inget finns på dess hemsida.

Konkurserna behöver också få ett moratorium. Det påpekar Marie Karlsson-Tuula och Rolf Åbjörnsson på Dagens Industri Debatt idag.

PS Får i detta nu besked om att svenska UD nu, efter en veckas fördröjning, svarat på Kinas erbjudande om skyddsmaterial och annat för Corona-bekämpningen. Vad säger man: Sent ska syndarn vakna…

Säg det: Kejsarens nya kläder. Räddar inte. Fördröjer i stället.

Det krispaketet för småföretagen som regeringen presenterade igår var tyvärr så fel som jag antytt tidigare i mina bloggar. Detta paket bygger dels på lån, dels på krångel. Ambitionen är hedervärd, men lösningen felaktig. Inget av detta hjäper de 10.000-tals företagare som nu kämpar för sina liv. Men inte nog med det, hela Sverige skjuts i sank.

Nu kommer regeringen och samarbetspartierna försvara sina stödpaket in i döden. När det sedan om ett par veckor visar sig att det är fel är det för sent att göra om.

Lösningen är direkt stöd till företag för i första hand löner. För det andra ett  moratorium för hyran i en eller två månader. Här finns två förslag, som regeringen borde ta på allvar:

 • Magnus Henrekson i Dagens Nyheter i går ”100 miljarder i månaden kan rädda oss från krasch”. Artikeln är baserad på en analys som ekonomiprofessorn utarbetade under helgen. (Den har gått till en del nyckelpersoner i politiken)
 • Ett annat upplägg har Dan Olofsson, Danir utarbetat i form av en skiss (Som också gått till nyckelpersoner)

I stället för att lyssna på de som kan har regeringen uppfunnit hjulet på nytt, men åtgärderna är som Kejsarens  Nya Kläder ofullkomliga.

Här nedan ett antal frågor att fundera på, byggd på Småföretagspaketet:

 • Hur många företag korttids-permittera anställda som inte har någon sysselsättning med 50 procents kostnad? Hur många väljer i stället uppsägning?
 • Börjar 1000-tals företag hyresförhandlingar för att sedan ansöka om bidrag för att klara 25 procent av den totala hyreskostnaden när verksamheten är obefintlig?
 • Kommer företagen vilja ta nya lån för att betala underskott i verksamheten? Som sedan ska betalas tillbaka?
 • Kan man låna sig ur krisen? Hur många vill göra detta?
 • Regeringen tror att de mindre företagen vill låna 100 miljarder för att täcka underskott och sedan betala tillbaka dessa jättelika belopp. Fungerar det?
 • Vad ska företaget med 31 anställda göra?

Det är ingen brist på vilja hos politikerna, men insikt och realism saknas. Det som nu behövs är ett brett stöd till lönerna och moratorium för hyran. 

Idag kan Du läsa Dagens Industris ledare ”Åtgärderna till bolagen måste bli mer resoluta”. Det är en väldigt bra analys och genomgång. Tänk om Magdalena Andersson, Mats Persson, Per Bolund och Emil Källström kunde läsa detta..

Ring sedan till Dan Olofsson och Magnus Henrekson och be dem hjälpa till. Både kan tala om vad som inte fungerar i det som föreslagits. Och hur stödet borde läggas upp i stället. Kom sedan tillbaka med ett förslag i helgen som gör att Sveriges företag räddas, liksom vår egen framtid. 

Till alla politiker med ansvar: Läs också Karin Lindahl i DI ”Öppna Sverige innan företagen går under”. Och se Mikael Wiklunds öppna brev till statsminister Stefan Löfven. Och Jacob Wallenbergs artikel i Financial Times

 

Att agera nu och så rätt som möjligt är avgörande för Sverige

Idag  har de ekonomiska perspektiven, och vad man måste göra kommit i fokus. Det hjälper inte att stoppa viruset om man samtidigt stoppar Sverige. På den punkten ska såväl Folkhälsoinstitutet och regeringen ha en eloge.

Nu gäller det att regeringen handlar, men också att den handlar rätt. Vare sig regeringen eller regeringskansliet har den rätta kompetensen för de beslut som måste fattas, som gäller landets företag. Därför måste ett nära samråd ske med både de som företräder landets företagare, som Jan-Olof Jacke, VD för Svensk Näringsliv och Günther Mårder, Företagarna, men också några företagare av kött och blog som Rune Andersson och Dan Olofsson. 

Risken är stor att regeringen fortsätter med lånelinjen som snarare stjälper än hjäper. Nu har regeringen varit surrad vid sin egen mast sedan i måndags i förra veckan.. Där finns regeringens krispaket.  Försvarar det som skett och hänvisar dit, men den linjen är inte lösningen, möjligen en del av lösningen, men kan till stora delar motverkas målet att rädda företagen. Se Andreas Berghs artikel i DN som visar att bara 10 procent av de 300 miljarderna ger effekt. Så paketet lurar i första hand politikerna, om de inte går vidare med helt andra insatser.

Lyssna inte heller för mycket på de politiker som varit företagare, för det finns skäl till byte av yrke som kanske beror på att man inte var så lyckad i näringslivet. Säger inte att detta gäller alla politiker med företagarbakgrund, men tyvärr många. Och den kompetens som finns på regeringskansliet och ute i myndigheterna är inte heller relevant för de rejäla riktade åtgärder som nu måste till. Åtgärder som kan göra skillnad ute i företagen, så att vi inte får en härdsmälta.

Läs Magnus Henreksons utmärkta artikel i DN idag ”100 miljarder i månaden kan rädda oss från krasch”. Den bygger på en analys som Magnus Henrekson skrivit under helgen som gick. Den PM-en har skickats in till regeringen, men det vore nyttigt om Magnus Henrekson blev ombedd att hjälpa till. Men ingen kontakt har tagits (idag -onsdag 11.00)

En annan intressant artikel finns i SvD skriven av Stefan FölsterRegeringen missar det största ekonomiska hotet”. 

Igår kom Svenskt Näringsliv med förslaget ”200 miljarder i räddningspaket för företagen och jobben”. Där framgår tydligt att korttidspermittering, som riskdagen nu behandlar idag i utskotten, inte alls räcker. Mycket annat matnyttigt hittar Du i denna PM

Sedan måste regering och riksdag inhibera det sk företrädaransvaret, som innebär att alla i en styrelse eller bolagsledning kan bli ansvariga för bristande inbetalningar till Skattemyndigheten.

 

En annan