Valets allra viktigaste fråga saknas – Välfärdens Urmoder

Vad är allra viktigast för Sverige framtid? Svaret är: Vår produktion av varor och tjänster som gör att vi får resurser till vårt land. Eller med andra ord: Företagandet. Men vare sig väljarna eller partierna prioriterar det vi lever på. Nog är det underligt? Man tar i stället näringslivet för givet, och att de ekonomiska resurserna finns där. Men Välfärdens Urmoder är våra företag. Utan framgångsrika företag ingen fungerande välfärd.

När partisekreterarna i samtliga 8 partier fick beskriva för Expressen ett år före valet partiernas valstrategier – tog inte ett enda parti upp företagandet.

I år tog Metro upp valfrågorna i intervjuer med samtliga partiledare. Ingen nämnde företagen eller företagandet. Ingen enda partiledare.

Detta betyder givetvis inte att partierna är emot företagandet, men inget parti prioriterar det område som vi lever på – Företagandet. Och här behövs reformer.

Därför kommer jag nu än mer fokusera mina bloggar på det som är viktigt för vår välfärd, de framgångsrika företagen, men även levebrödsföretagen. Viktigt är det näringslivsklimat som krävs för att dessa företag ska kunna starta, leva och helst bli framgångsrika. Bland de snart 1000 bloggar jag publicerat sedan 2012 är i huvudsak fokuserade på företagandet, entreprenörskap  och innovation. Bloggen har fritextsökning, så det är lätt för Dig att hitta i bloggen.

Marknadsekonomin behöver ett gott regelverk, men måste givetvis också regleras så att inte konkurrensen hämmas eller människor och institutioner lider skada. Men vi får inte börja i regleringssvängen. Inte fråga oss så snart något nytt dyker upp, som Uber eller Airbnb: Hur ska vi reglera detta? Eller egentligen: Hur ska vi stoppa detta? Det nya.

Så här borde politikerna säga och göra inför valet:

”Sverige kan aldrig bli störst, men om vi är smarta och arbetar tillsammans kan vi bli starkast i den internationella konkurrensen. Därför är närings- och innovationspolitiken något vi måste ta på allvar. Jag vill föra en seriös gemensam dialog om näringslivets behov, innovationsförmåga och konkurrenskraft.”

Vem tror Du har sagt detta? Stefan Löfven i DN-debatt den 22 september 2012. Skrivet av den blivande statsministern själv. Är det inte dags att gå från ord till handling? För lala partier.