Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Tack Annie Lööf för att Du stoppade Miljöpartiet!

Förvisso är det hela regeringens fel att den inte åstadkommit något vettigt under sju år. Men, samtidigt är det så att den stora bromsklossen har varit Miljöpartiet. Det har kunnat ske genom att regeringen saknat ledarskap, inte bara under Pandemin. Det är otroligt bra att Miljöpartiet – som strävar efter en återgång till Grott-Samhället – äntligen har försvunnit från regeringsmakten.

Det är väldigt förvånande att MP lämnar regeringen på eget initiativ när den lyckats sätta käppar i så många hjul och stoppa så många beslut regeringen, så att Sverige nästan stannat: Cementa. Läget nu, att regeringen tvingas följa en annan budget än regeringens, har ju MP redan tidigare levt gott med.  Allt i regeringen som tagit lång tid, eller som inte blivit beslutat, bär Miljöpartiets signum. Och MP är väldigt stolt över detta, kallar det för “Grön Politik”, stolt över att ha stoppat Sveriges utveckling. Det är bara grottorna vi inte kommit fram till ännu.

Talmannens skarpa tillrättavisning av Miljöpartiet visar vilket omöjligt parti det är.

Det som borde ske nu är att alla som varit involverade i beslutsfattandet med regeringen kartlägger vad som stannat upp, blivit fördröjt eller inte beslutats alls. Här finns otaliga frågor om tillstånd, som regeringen förhalat. Detta borde komma fram i dagsljuset. Även de berörda socialdemokratiska statsråden, som varit otroligt störda av Miljöpartiets agerande, borde uttala sig. Gärna anonymt, om de inte vill framträda.

Här finns frågor som Långbänken älskat, fördröjda eller stoppade frågor:

Än en gång: Tack Annie Lööf för att Du stoppat Miljöpartiets deltagande i regeringen! Förmodar att du kanske förstått hur omöjligt Miljöpartiet är när Du förhandlat om Strandskyddet och Skogsägandet. Skulle inte förvåna mig om detta starkt påverkade Centerns nej till regeringens budget. I förhoppningen att MP då skulle dra sig ur regeringen.

Den perfekta stormen kan få Kina på fall

Tro det eller ej, men Peng Shuai-affären är en perfekt storm kan få Kina på fall. Så här definierar Wikipedia fenomenet:

En rad väderfenomen som var för sig inte är så dramatiska råkar förstärka varandra till ett katastrofalt oväder (som man inte kommer undan)

Omskrivet till Kinas situation idag: Peng Shuais anklagelser för sexuellt utnyttjande gentemot den förre vice premiärministern Zhang Gaoli kan inte den kinesiska ledningen komma undan. Den innehåller frågor som inte Xi Jinping kan bemästra:

 • Anklagelserna mot Zhang  Gaoli om sexuellt utnyttjande och våldtäkt (demonstrations-risk i Me-Too-rörelsen i Kina och i världen)
 • Womens Tennis Associations hot om att inställa alla internationella tennisturneringar i Kina
 • Alla kidnappningar av både utlänningar och framstående kineser som skett i Kina, som Gui Minhai, Jack Ma, två affärsmän från Kanada m fl och bara under 2015 hela 34 kinesiska affärsmän som försvann
 • Att USA skrivit en rapport om den kinesiska kidnappningsdiplomatin som avskräcker många från att åka till Kina och nu också Hong Kong.
 • Den uppmärksamhet som Peng Shuai fått i världens medier, och som inte minskar.
 • Risken för att Peng Shuai-affären leder till en bojkott av Vinter-OS i Peking

Allra värst för Xi Jinping – och bäst för omvärlden – är att just en omvärldsreaktion kan bli så stark. Det gör att Xi Jinping förstår att Kina inte kan invadera Taiwan utan förödande konsekvenser. Även för hans egen säkerhet och framtid som kommunistpartiets ledare i Kina.

Du kan medverka till att få Kina på plats, genom att intressera Dig för Peng Shuai-affären och det som händer. På alla tänkbara sätt, bland annat genom att följa det som sker på Twitter och i media.

Om Du har access till Xi Jinping fråga honom då om han sovit dåligt i natt. Det har han säkert, vridit både kropp och tankar inför det han inte kan komma bort ifrån.

Hashtag WHEREISPENGSHUAI

 

Domstolarna lever sitt eget liv: Ser enskildheten – glömmer helheten

Varför blir inte de åtalade fällda för gängmorden? Den frågan ställde radioprogrammet “I lagens namn” för två år sedan. Svaret var inte ens “Goddag Yxskaft”. Svaret existerade inte, ingen kommenterade, ingen politiker brydde sig, inga jurister sökte förklara varför det som var brottsligt för 20 år sedan är ett frikännande idag. (Länken går till radioprogrammet)

Här är ett mord i Märsta, som Tingsrätten fann vara helt solklart bevisat, med DNA-spår på patronhylsorna och mycket annat. Där helheten gav en övertygande bevisning.  Svea Hovrätt friade i början på september i år. Såg till de enskilda bevisen var för sig, men inte helheten.

Riksåklagaren överklagar Svea Hovrätts friande mord-dom i hovrätten till Högsta Domstolen. Det är samma mål som ovanstående beskriver. I överklagandet säger Riksåklagaren att man dels bör pröva bevisen enskilt, men sedan lägga samman bevisen. Något som domstolarna ofta inte gör. Det borde vara en självklarhet att just göra en sammanvägning och inte se varje bevis enskilt för sig.

Här är ett annat mordfall, där Göta Hovrätt friar och säker straffen, just för att brevisen inte sägs hålla. Motiveringen låter inte särskilt övertygande, och nog är det underligt att de åtalade frias därför att även tre andra personer gärna hade sett att de tänkta brottsoffren dödades. Dom meddelades i oktober i år. (Länken går till mordfallet)

Här är två fall som  visar när Hovrätten – både Svea och Göta – väljer att se till enskildheterna och bortse från helheten. Detta är i sig en stor fråga. Men, större är kanske att tingsrätterna kan ha tagit efter hovrätterna och i många fall friat byggd på enskildheter och där man bortsett från att försöka se en helhet. För att få en annan ordning till stånd – där helheten borde vara avgörande – skulle en kartläggning behöva ske. Detta borde rimligen ligga på Riksåklagaren att göra.

Det finns tre perspektiv på det faktum att beviskraven skärpts betydligt i gängrelaterade mål:

 • Brottsoffren får inte den upprättelse som de borde få, och har rätt till
 • Polisen tycker att det blir meningslöst – eller tröstlöst – att jaga brottslingar, utreda och föra i bevis vad som skett samt gripa gärningspersonerna – för att sedan se att arbetet är meningslöst när domstolen friar trots att samma bevis höll igår.
 • För samhället är det ett misslyckande att brottslingar nu lättare kan gå fria därför att de bevis som räckte igår inte accepteras idag. (Borde gårdagens brottslingar i stället få resning och frias?)

 

Sverige på plats 46 när det gäller Cybersäkerhet

Sverige kämpar stenhårt för att hålla sin plats bland Långbänks-länderna i världen. Detta är historien om hur Sverige fungerar när det gäller att hantera cybersäkerheten:

 • 2005-07 Riksrevisionen granskar cybersäkerheten hos 11 myndigheter. Noterar att regeringen inte följt upp hur arbetet bedrivs. En samordning krävs.
 • 2014.Informationssäkerheten Regeringen påminns om rapporten från 2007. Den bör se att det finns en funktion och en process som samlat hanterar informations-säkerheten
 • 2019 Regeringen anger i Regeringsdeklarationen att ett Center för Cybersäkerhet ska inrättas.
 • Efter ett år ger regeringen sju myndigheter i uppdrag att inrätta ett Cybersäkerhets-center
 • 2021 får ett Center för Cybersäkerhet ett anslag på 50 miljoner för 2021 och 60 miljoner för 2022
 • 2021 får Center för Cybersäkerhet en chef Therese Naess
 • 2021 har Center för Cybersäkerhet inga lokaler 
 • 2023 tror Nationellt Cybersäkerhetscenter, som har en digital hemvist idag (som man inte kan kommunicera med), att man ska vara drygt 100 personer i slutet på 2023
 • Långbänken är jättenöjd, det kommer att ha tagit 15 år innan det Nationella Cybersäkehetscenter är på plats och har anställda som arbetar.

Det är förståligt att Sverige hamnar långt ned på Cyber-säkerhetsindexet, National Cyber Security Index. På plats 46 av 160 ligger Sverige.

Är Naturvårdsverket till för att stoppa företag?

När man studerar det som skett och nu sker i Pajala undrar man om Naturvårdsverket tror att det finns till för att stoppa företag. Där finns ett gruvföretag, som bytt ägare en gång, efter en konkurs (prisras för järnmalm). Det konkursade företaget, Northland Resources, togs över av Kaunis Iron. Bland tillgångarna fanns givetvis gruvbrytnings-tillståndet, annars hade övriga tillgångar inte varit särskilt mycket värda, och arbetslösheten hade blivit stor.

Tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Norrbotten gav gav det nya bolaget Kaunis Iron rätt att bedriva verksamhet baserad på det gamla tillståndet. Detta protesterade Naturvårdsverket emot och begärde en återkallelse av det gällande tillståndet. Inget konkret skäl har angivits, utan handläggaren Ingela Hiltula anger bara: “Detta upplever jag fortfarande vore en rimlig väg att gå”. Länsstyrelsen å sin sida intygar att ingen konkret incident inträffat som påkallar återkallandet av tillståndet.

Ett år efter att gruvbrytningen återupptages inger Kaunis Iron en ny tillståndsansökan, som ska vara mer modern, ta upp fler frågor, inklusive en möjlighet att bryta två andra fyndigheter i området. Den frågan ska avgöras i början på nästa år, 2022.

Hade Naturvårdsverket varit till för företaget, och för Norrbotten, liksom landet Sverige, borde man för det första inte krävt att ett gällande tillstånd ska återkallas, utan i stället fundera på hur ett nytt tillstånd kan utformas. Detta finns dock inte på kartan. Det är en princip, som kan förstöra både miljardbelopp och 100-tals människors arbete.

Nu finns det en grundlag i Sverige som ger den svenska regeringen rätt att styra landet, ja inte bara en rätt, utan också en skyldighet. Något som regeringen inte gjorde under Pandemin, enligt två betänkanden från Corona-kommissionen.

Men det är inte för sent att använda Regeringsformen när det gäller Kaunisgruvan.. Detta är läget enligt en utredning som Sten Heckscher genomförde 2007: Det är regeringen som har ansvaret. Läs och begrunda. Så regeringen skulle direkt kunna gå in och ta över Naturvårdsverkets aktivitet när det gäller Kaunis Iron. Eller tycker regeringen att det är riktigt att återkalla ett tillstånd som kostar miljarder samtidigt som hundratals människor blir arbetslösa? Vore det inte bättre att hjälpa till – om så behövs – så att den framgångsrika verksamheten kan fortsätta?

Källor:

Dagens Industri: Mobilisera näringslivet!

I ledaren i Dagens Industri skriver PM Nilsson att näringslivet måste mobilisera. Och detta är något för Svenskt Näringsliv. Han avslutar sin ledare så här, ordagrant:

Tyvärr har centralorganisationen Svenskt Näringsliv alltmer kommit att bli ett redskap för branschorganisationerna. Det har försvagat rollen som den enda institution som med kraft och resurser kan argumentera bortom branschintresset. Idén om fria marknader, fria företag och fria individer är evigt kontroversiell och möter ett ständigt, intelligent och föränderligt motstånd. Det är dags att trappa upp och mobilisera. Ingen annan kommer att göra jobbet.

Att Svenskt Näringsliv borde agera med kraft har jag skrivit om tidigare i denna blogg. Det räcker inte med en debattartikel, en intervju med TT och så den egna hemsidan. Om näringslivet verkligen anser att politiken inte fungerar, att den hindrar landets företag, att den bedriver ett hyckleri om klimatpolitiken, då är det väl verkligen dags att agera? Och gå från ord till handling. Något som Jan-Olof Jacke, VD för Svenskt Näringsliv, säger sig begära av regeringen.

Men, varför inte själv gå från ord till handling? Om Sverige nu har en regering som hindrar landets företag, Det säger jag med en hälsning till Dig som sitter i Svenskt Näringslivs styrelse.

Regeringen förstår ju inte att det är allvar om inte Svenskt Näringsliv agerar på ett helt annat sätt än idag. Det räcker inte med några samtal i det tysta, för så gör politiker aldrig. Se på Nooshi Dadgostar.

Sedan finns det en annan part, som Svenskt Näringsliv också skulle behöva kontakta och påverka: Centerpartiet. Läs PM Nilssons ledare idag i Dagens Industri, så får Du mer kött på benen.

Coronakommissionens kritik måste få konsekvenser

“Coronakommissionens kritik är stenhård – misslyckandet måste få konsekvenser” Det är rubriken – och budskapet – i professor Lars Calmfors Kolumn i Dagens Nyheter idag. Läs den om Du inte redan gjort detta.

Eftersom jag inte är säker på att Du kan läsa kolumnen på nätet utan abonnemang, vilket borde vara självklart, så vill jag ge några viktiga citat ur artikeln. Först säger Calmfors om kritiken:

Kritiken består av två huvuddelar: otillräcklig beredskap inför en pandemi och senfärdiga åtgärder när vi drabbades av den…..Det har saknats både vilja och förmåga att tänka sig in i en akut pandemisituation.

Sedan kommer Calmfors till det mest anmärkningsvärda:

Kommissionen framför sin kritik med facit i hand. Men den liknar mycket de synpunkter om senfärdighet som många förde fram redan i realtid. Dessa anklagades då för ”alarmism” och betecknades nedlåtande som ”hobbyepidemiologer” eller, om de var medicinare, som ”alternativa forskare”

Detta gör kritiken dubbelt hård, vill jag påstå. Eftersom det betyder att kritiken mot bristen på agerande – senfärdigheten och otillräckligheten – framfördes och viftades bort när den i stället borde gjort avgörande intryck. Detta stöds dessutom av Coronakommissionens första delbetänkande från hösten 2020 som konstaterade att regeringen ska styra landet, Regeringsformen, men uppenbarligen inte gjorde detta.

Eller som denna blogg frågade: “Var är Sveriges statsminister?” Nu vet vi – han har lämnat skeppet. Och har i snart två år inte tagit sitt ansvar.

Så här konstaterar Lars Calmfors sin artikel:

Men om vi ska lära av det som hänt, måste vi våga slå fast att politiker och myndighetsföreträdare agerade på ett oförsvarligt sätt.

Vad gör en regering som agerar på ett oförsvarligt sätt? Avgår.

Professor Lars Calmfors är en respekterad nationalekonom som haft flera regeringars förtroende. Han är dessutom känd för att vara balanserad och inte tillgripa överord. Det gör kritiken hård. Och han säger dessutom att både statsministern och Folkhälsomyndighetens chef borde ha tagit sitt ansvar, men kan inte göra detta eftersom de båda nu avgått. Något som de borde ha gjort efter det påtagliga misslyckandet med Pandemin, borde vara underförstått.

I söndags, den 7 november, fanns i Dagens Nyheter en debattartikel som underbygger det Lars Calmfors ställer på sin spets. “Skapa en smittspårningsapp innan nästa pandemi drar in”. Skriven av professorerna Göran K Hansson, KI, och Mathias Uhlén KTH. Den är också verkligen värd att läsa.

Stefan Löfven: “var har du varit alla de här åren?”

Stefan Löfven: “var har du varit alla de här åren?”

Den som ställer den frågan är Alex Schulman i en krönika i Dagens Nyheter den 25 oktober i år. Han ser hur Löfven uppträder i en intervju:

“Vem var den här sköningen? Avslappnad, axlarna sänkta, tillbakalutad i stolen, med ett snett, retsamt leende, plötsligt raljerande och nästan lite slängig…?”

Det var Stefan Löfven

och Schulman konstaterar:

Jag gillade den nya Löfven, skulle gärna tagit en öl med honom, sitta i en bastu och snacka lite skit, men jag frågade mig också: var har du varit alla de här åren? Vad mycket roligare svensk politik hade varit med den Löfven som statsminister.

Grattis Stefan Löfven! säger jag. Nu är Du fri. Nu är Du Dig själv.

Tänk att så få andra kommentatorer eller journalister har sett verkligheten. Detta borde de förstått: Stefan Löfven, vår statsminister, var en av de få statsministrarna i världen som fungerat som en Avatar. Med en ganska god förmåga att sätta på grammofonen och spela upp lämpliga talepunkter som han fått. Alla tror att det är Stefan Löfven som talar, men det är egentligen en Avatar, försedd med dessa talepunkter av entouraget . En mänsklig Avatar, som talar.

Stefan Löfven tar sitt förnuft till fånga

Vad är Sverige egentligen idag?

Till sist: På presskonferensen idag lovade Stefan Löfven att han skulle fundera på vad han ångrar. Han skulle lägga ned stor möda på detta, tala med sina kollegor och komma tillbaka. Här en del tips:

 • De kriminella gängen
 • Den bristande integrationen
 • Elförsörjningen och elpriserna
 • Cementproblemet och Cementa
 • Bristande ledning av Corona-pandemin
 • Löftet att Sverige skulle toppa 5G (maj 2018)
 • Affärsplan Sverige (Löfte 24 september 2012)
 • Den långa tillståndsprocessen som hindrar näringslivet
 • Bristen på beslut i regeringen 
 • Alla dessa utredningar 
 • Långbänken

 

 

Självförsörjning är oerhört viktig för Sverige

För drygt ett år sedan kom Entreprenörskapsforum med studien som visade hur stor andel av invandrarna som var självförsörjande. “När blir utrikesfödda självförsörjande?” Det visade sig – något chockartat – att det tar 12 – 13 år innan 50 procent av de utrikes födda blir självförsörjande. Och då sattes gränsen vid cirka 13.000 i månadsinkomst efter skatt, vilket inte är särskilt högt, men ändå rimligt. Det arbetet leddes av VDn Johan Eklund och har haft stort genomslag. Alla torde idag vara medveten om betydelsen av självförsörjning, så att man kunde lämna begreppet sysselsatt (som bara var en enda timme). Läs den.

Nu har en ny studie kommit från Entreprenörskapsforum, som ger ett annat innehåll åt självförsörjande. Frågan är när man själv betalar minst lika mycket till staten som man får därifrån. Detta redovisar en ny rapport från Entreprenörskapsforum skriven av Åsa Hansson och Mats Tjernberg. “Grad av självförsörjning” heter rapporten, som lätt kan laddas ned här.

Hur stor andel av svenskarna är självförsörjande? Året är 2016. Låt oss se på gruppen 20 till 70 år

 • Av inrikes födda är 63 procent självförsörjande
 • Av de som är födda i västländer är 47 procent självförsörjande
 • Av de som är födda utanför västländer är 27 procent självförsörjande

Backar vi hur läget var för de som anlände på 1980- och 1990-talen så visar rapporten att mer än hälften var självförsörjande, även individer som kom från länder utanför västvärlden. Bilden ser helt annorlunda ut för de som kom till Sverige under 2000-talet. De är inte självförsörjande. Tar vi sedan ett decennium till, blir resultatet ännu sämre, bara 5 procent..

Nu finns inte uträkning som visar självförsörjningsgraden för de som kom hit efter 2016, men det är sannolikt tyvärr ännu sämre.

Rapporten påtalar att om självförsörjningen minskar, så ökar samtidigt de offentliga utgifterna. Det kan t o m hota den svenska välfärdsmodellen. Därtill kommer att de flesta individer får en bättre livskvalitet  om de kan arbeta och vara självförsörjande.

Varför är det så här? Det är ingen brist på arbetstillfällen, utan snarare matchningsproblem. De arbetssökande saknar den kompetens som efterfrågas. Att höja utbildningsnivån tar lång tid, och många av de som kommer till Sverige är dessutom i hög ålder med låg grundutbildning.

Rapporten föreslår att Sverige kompletterar den offentliga sysselsättningsstatistiken med ett mått för självförsörjningen. Därtill ett självförsörjningsmål för den ekonomiska politiken. Vad är rimligt och hur ska vi ta oss dit?

Ska Annie Lööf acceptera att Magdalena Andersson stoppar privatiseringen?

Magdalena Andersson: “Vi ska ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan, sjukvården och äldreomsorgen”. Det måste rimligen betyda att friskolorna ska stoppas samtidigt som den privata verksamheten i sjukvården och äldreomsorgen också stoppas eller får stora begränsningar. Med ett sådant program kan väl knappast Centerpartiet stödja valet av henne som statsminister?

Magdalena Andersson sa också att “Jag tackade ja till att bli partiledare för att jag vet att Sverige kan bättre”. Betyder det att man nu ska återta det som regeringen genomfört med stöd av Januariavtalet och som strider mot partiets politik? Faktum är ju att Januariavtalet betytt att S på flera områden tvingats genomföra sådant som man sagt sig vilja arbeta emot.

Till detta kommer regeringens Långbänk med både skogspolitiken och strandskyddet. Kommer man från Centerns sida acceptera en kompromiss i dessa frågor, som gör att frågorna inte alls blir lösta som man krävt och fått löfte om från Stefan Löfven?

Det var ett enormt jubel när Magdalena Andersson valdes till partiledare efter Stefan Löfven. Inte undra på, eftersom man nu får en partiledare och slipper en Avatar.

Som Magdalena Andersson sa, Sverige kan bättre, och det måste ju vara bättre än något annat, och då är det troligen bättre än den politik som socialdemokraterna tvingats föra i sju år. Fast detta säger man givetvis inte högt.

Annie Lööf och Centerns reaktioner på detta överraskande utspel av Magdalena Andersson ska bli intressant att ta del av. Ska Centern släppa igenom en statsminister med denna klart uttalade målsättning och samtidigt säga att denna politik kommer vi aldrig att acceptera? Det är en hel del för Annie Lööf att fundera på.