Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Regeringen måste ta över Migrationsverket – och det omgående!

Regeringen kan och måste ta befälet över Migrationsverket, nu. Inte i morgon. En myndighet mer på dekis har nog Sverige knappast upplevt. Till och med sämre än Polisen. Det måste ske i form av ett regeringsbeslut och praktiskt genom att en ny ledning tillsätts.

Integrationsministern Maria Malmer Stenergard är medveten om hur illa Migrationsverket fungerar. Det sa hon på ett seminarium i höstas den 6 december. Arrangerat av Etreprenörskapsforum. Till grund för seminariet låg en rapport som Erik Ageberg och Daniel Wiberg skrivit “Stärk svensk talangkraft”. Alla fem personer som deltog i paneldiskussionen var eniga med Migrationsministern att Migrationsverket inte fungerar. Migrationsministern funderar på att låta verksamheten delas upp i två myndigheter.

Nu är frågan aktuell igen “Migrationsverket är ett sänke för forskningen”. Det är Sanna Wolk, ordförande i SULF, som företräder landets universitetslärare och forskare, som skriver detta i SvD. Det är ord och inga visor. Situationen är Kafka-liknande. Axplock:

 • En forskare från Brasilien tvingades lämna Sverige då fortsatt uppehållstillstånd dröjde i månader. Forskaren flyttade till Tyskland, där processen gick på ett par veckor.
 • En doktorand fick vänta sju månader på uppehållstillstånd, som blev avslag, då Migrationsverket eget hanterande gjorde att ett positivt beslut stred mot reglerna.
 • Hela 25 procent av forskare som vill få förlängt uppehållstillstånd får vänta i mer än sex månader, trots att detta enligt förordningen ska avgöras inom 3 månader.
 • Alla forskare som söker tillstånd av Migrationsverket har problem.

Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik har svarat Goddag Yxskaft i en replik till Wolk: “Vi förstår att mycket står på spel”.

I fredags redovisade Dagens Nyheter att det är fortsatt problem för flickan “Laura” från Nicaragua. Båda hennes föräldrar har uppehållstillstånd här, men då den 10-åriga flickan kom in med en ansökan några dagar för sent så envisas Migrationsverket att tvinga henne att åka tillbaka till Nicaragua för att där söka uppehållstillstånd. Juridiska experter som DN rådfrågat säger att Migrationsverket skulle kunna hantera flickans uppehållstillstånd utan hemresa.

Några andra axplock som visar Migrationsverkets oförmåga att driva sin verksamhet nedan. För att inte säga totala misskötsel:

Vi börjar med Dagens nYheter som gjorde denna analys i maj 2022: Migrationsverket fungerar inte.

“Migrationsverket struntade i Migrationsöverdomstolen” Överdomstolen hade kommit fram till att Migrationsverket skulle se till helheten och inte till små missar i regellydnad. Detta brydde sig verket inte om, och fortsätter att fatta beslut. Detta var i december 2018

Kompetensutvisningarna fortsätter, trots domstolsbeslut. Detta kunde man konstatera ett år senare, efter Migrationsöverdomstolens beslut. Och regeringen ingrep inte, vilket man borde gjort. Kompetensutvisningarna fortsätter än i dag.

Varför kan regeringen inte få Migrationsverket att fungera? Den frågan ställde jag för sex år sedan. Ett skäl till den frågan då var arbetskraftsinvandringen, där en handläggare per år bara klarar av 50 arbetskraftsinvandrare. För 20 år sedan klarade en handläggare av 150 arbetskraftssökare. Trots att arbetet med ett fungerande internet borde göra det lättare idag.

Nu måste Migrationsminister Stenergard agera. Inte vänta till sommaren, som hon sa i Lördagsintervjun den 4 februari. Den förra regeringen gjorde ingenting, trots all kritik, från domstolar, näringslivet och invandrarna själva. Samt tidningar som Dagens Nyheter. Själv har jag nog skrivit ett 50-tal bloggar där jag varje gång lyft fram konkret misskötsel från Migrationsverkets sida. I dryga sex år. Hur kan en regering låta misskötseln få fortsätta på detta sätt?

PS Det gångna dygnet har Ryssland för förstagången förlorat mer än 1000 soldater, eller 1.030 enligt ÖB:s uppskattning. Plus 14 utslagna stridsvagnar och hela 28 eliminerade pansarvagnar. DS

Putin anklagar Tyskland för nazism. Putin är brutal, men nu mycket rädd.

Visserligen reagerar nästan alla med emfas emot Putin och Ryssland, men knappast så starkt som detta barbariska krig mot Ukrainas befolkning borde leda till. Vi måste fördöma kriget och mördaren Vladimir Putin. Kraftfullt och utan att ursäkta honom på något sätt.

Ryssland har helt oprovocerat angripit ett land, Ukraina. Nu förnekar Vladimir Putin landets rätt att försvara sig. Detta nu när Ukraina äntligen får de stridsvagnar som de behöver. Han börjar förstå sin svaghet – att kriget inte kommer att vinnas av Ryssland. Därför har nu Putin blivit heltokig och desperat. Putin påstår att Ukraina inte har rätt att existera. Till detta kopplar Putin nu Ukraina-kriget som ett försvar av moderlandet, av Ryssland.

Nu rekryterar Ryssland återigen nya värnpliktiga “en mass” att skicka till fronten. Andra gången. De värnpliktiga blir kanonmat. Desperationen  visade han i sitt  agerande i förra veckan i Volgograd, fd Stalingrad. Det är så nära han kommit kriget, cirka 40 mil från fronten. Bortsett ifrån Putins gengångare som var på Krimbron för ett par månader sedan. Putin försöker ge ryssarna intrycket att Ukrainakriget är en form av upprepning av andra världskriget. Lyssna på DW.

Här kan Du se bilder som Reuters publicerar, de visar hur grymt Ryssland angripit Ukraina. Vill utplåna landet. Hittills har mer än 40.000 byggnader träffats av granater eller missiler samt drönare.

På stridsfronten har Ukraina stoppat de ryska anfallen mot Bahkmut. Idag har i en anfallsväg tydligen 200 ryska soldater tillintetgjorts. Det är den omtalade kanonmaten som nu blivit Putins nya anfallsvapen. Det gångna dygnet har drygt 800 soldater dödats, vilket framgår av statistik nedan.

Det kan verka anmärkningsvärt, men Ukraina står i begrepp att nu skicka en stor med räddningsstyrka till Turkiet att hjälpa till med uppröjningen efter den stora jordbävningen i natt. Utrikesminister Kuleba skriver detta på twitter. Detta trots de enorma insatser av räddning som Ukraina själv måste göra dagligen efter alla de ryska bombattackerna. Totalt skickar ryssarna cirka 20.000 granater dagligen mot mål vid fronten, och det är i huvudsak civila mål.

Putins desperation visar sig nu också på byggnader i Moskva, som begåvats med luftvärn. På ryska försvarsdepartementet i Moskva hittar man denna luftvärnspjäs, som ska skydda mot ukrainska drönare. Nu med kamouflagenät:

Image

Kan vara en bild av text där det står ”- reHepaлbHий wTa6 3c yKpaйHи iHфopmye npoTRrom 24.02.22 06.02.2023 OPIEHTOBHI BTpaTи npoTиBHиKa cKлaли: " лKBAoBaHo oco6oBoro cKлaAy +870 132160 LIQUIDATED PERSONNEL TAHKIB +11 3231 TANKS 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH ARMOURED PERSONNEL VEHICLE apTилepйcbKиx cиcTem pc3B +5/1 2231 ARTILLERY SYSTEMS/ MLRS 227 3aco6и nno ANTI-AIRCRAFT WARFARE SYSTEMS 294/284 AIRCRAFT/HELICOPTERS ΛΙΤΑΚΙΒ/ΓΕΛΙΚΟΠΤΕΡΙΒ 1958 UAV OPERATIONAL TACTICAL LEVEL 6nлa onepaTиBHo-TaKTи4Horo -TaKTи4Horo piBHR KpилaTi paKeTи CRUISE MISSILES Kopa6л /KaTepи WARSHIPS/BOATS aBTomo6лbHa TEXHIKA TA uиcTepHи nmm +13 5104 VEHICLES FUEL TANKS 203 SPECIAL EQUIPMENT cneuaлbHa TEXHIKA”Det har kommit en dokumentärfilm om grymheterna i Bucha, en förort norr om Kiev “When Spring came to Bucha”. Gjord av filmarna Mila Teshaieva and Marcus Lenz. Denna dokumentär gick på Göteborgs Filmfestival. Här en trailer. Filmen kommer få stort genomslag. Redovisades i förra veckan på P1 Kultur. Här ytterligare länkar till filmen.

PS Israel säger nu både genom sin president och Ukrainas försvarsminister att landet kan vara på väg att skicka sitt luftförsvarssystem, som lär vara det bästa i världen. Detta har Ukraina efterfrågat i månader.

PPS EU-kommissionen sätter nu upp en räddningsfond för återuppbyggnaden av Ukraina. Med 300 miljarder dollar som är beslagtagna eller frysta ryska tillgångar. Utmärkt!

ar

Dag 344 av Rysslands invasion av Ukraina – positivt och negativt

Vi börjar med det positiva. 

 1. Ukraina kommer att vinna. Det är omöjligt för ryssarna att ta över landet, som fortfarande sägs vara ambitionen. Stridsvagnarna kommer att ändra på dagens ställningskrig. Till detta kommer fler långskjutande och precisa artillerisystem av typ HIMARS. Deras läng-version, som går 30 mil, är på väg.
 2. Ukraina bygger nu upp världens första drönar-brigad. Just nu utbildas 150 chefsoperatörer. Dessa ska utexamineras i slutet på juli. De ska i sin tur utbilda 500 drönar-operatörer per månad. Redan idag finns 400 operatörer av drönare ute i frontförbanden. Uikraina har sett vilken nytta man har av dessa drönare, både som spanare, koordinator och som attack-utförare. Hela 500 miljoner USD är anslagna för drönar-inköp i år. Militärer i andra länder visar stort intresse och vill “köpa” erfarenheter och drönare av Ukraina.
 3. Ukraina gör stora insatser för att stoppa korruptionen. Idag rapporterar Kyiv Independent, nättidningen, om sju olika konkreta insatser som gjorts i närtid. Det är utomordentligt att man tar fatt i detta på verkligt allvar av tre skäl: Det tar bort opålitliga personer som ryssarna kan ha nytta av. Det rensar ut kriminella som skadar den ukrainska utveckling. Vidare underlättar det Ukrainas kommande medlemsskap i EU.
 4. Återuppbyggnaden av Ukraina börjar. I veckan var Danmarks statsminister Mette Fredriksen i Ukraina för att diskutera landets konkreta insatser i uppbyggnadsarbetet. Tillsammans med president Zelensky besökte hon södra Ukraina, där planeringen för det kommande arbetet sker. Fantastiskt att orka – hinna påbörja – återuppbyggnaden nu.
 5. Toppmöte i Kiev i morgon mellan Ukraina och EU. Förhoppningsvis positiva uttalanden om när Ukraina kan bli EU-medlem. Stora framsteg har skett internt i Ukraina med beslut i Rada, parlamentet. En snar anslutning är synnerligen positiv för ukrainarna, både mentalt hos befolkningen och för krigsmoralen. Hoppas att EU-ledningen begriper detta.

Så fortsätter vi med det negativa:

 1. Ryssland har “i tysthet” mobiliserat ett par 100.000 värnpliktiga och kraftsamlat utrustning. Samtidigt som man ordnat upp försörjningssystem och samordning av krigsaktiviteterna. Krigsmaterielen är dock inte modern, vilket gör att man får fortsätta med köttkvarns-principen, låta levande soldater vara sköldar och dö i hundratal varje dag.
 2. Planeringen och underrättelseinformation tyder på att Ryssland avser göra en kraftsamling och offensivt anfalla Ukraina på bred front någon gång under de kommande två månaderna.
 3. De tyngre vapen i form av stridsvagnar och långskjutande artilleri, som Ukraina behöver, har Västvärlden dragit i långbänk. Leverans, efter utbildning, sker under våren.
 4. Ryssland kan komma försöka gå mot Kiev igen, från Belarus, och med det landets trupper också. Experterna lutar åt att så inte kommer ske, men att hotet nu binder en stor ukrainsk styrka, som därmed inte kan hjälpa till i Östra Ukraina.

Krigsopinionen i Ryssland verkar svänga . Den tidigare majoriteten ville att kriget skulle fortsätta. Så är det inte nu, endast 40 procent har den uppfattningen. Hela 50 procent vill ha fred.

Normaliseringen av den ryska invasionen sker dock, tyvärr, vilket Olympiska Kommittén är ett bevis på. Nu vill man att ryska idrottare ska kunna deltaga i OS i Paris nästa år, 2024, om än under “annan” flagga. Då kommer Ukraina att bojkotta Paris och de baltiska staterna har också markerat den inställningen. UK har också markerat i frågan. Det är viktigt att EU och Sverige går ut och markerar idag för att få stopp undfallenheten mot Putin.

.

 

Muharrem Demirok “skojade” enligt en ledande Center-riksdagsman

På min fråga i måndags “Varför vill den blivande Centerledaren att muslimerna ska ta över Europa?” svarade en riksdagsledamot i Centern:

“För att han skojade vilket alla fattar”

 

Niels Paarup-Petersen (C)

Riksdagsledamot för Malmö
Talesperson för cybersäkerhet och digitalisering
Försvar-, utbildnings och näringsutskottet
På twitter skrev Demirok den 24 juni 2017: “Vi muslimer är upptagna med att fira Eid. Och att ta över Europa” (Länk till Demiroks original)
Skämtade han också om demokratiseringen i Turkiet, där han skrev “Turkiet är verkligen på rätt väg?” Han skrev också att “Erdogan nu (löser) faktiska problem”, med hänvisning till det demokratiseringsförslag som Erdogan lade fram. Därefter verkar Demirok ha ändrat uppfattning, men berodde det på att han skojade?
Dessa uttalanden borde media borde be Muharrem Demirok att förklara. Menade Demirok inte vad han sa? Var det bra ett skämt?
Hur är det med de andra twitterinläggen som Demirok gjort, där han bland annat talar illa om vita män? Var det också ett skämt för drygt ett år sedan när Demirok skrev följande på twitter:
Muharrem Demirok på twitter den 29 juli 2021.
I mitt tidigare blogg om Demiroks olika uttalanden frågade jag om Centerväljarna visste vad Demirok står för. Nu vill jag, och säkert många med mig, veta vilken person som blir ledare för ett av våra partier i morgon. Våra journalister gör inte sitt jobb, ställer inte frågor om detta till den blivande Centerledaren. Är det bara skämt, menade inte Demirok allt det han har sagt och skrivit? Det vill nog många veta.
PS Ryssland fick ta hand om 920 dödade soldater igår, enligt ukrainska ÖB, vilket är ett sorgligt rekord. Förstörd materiel: Åtta stridsvagnar, fyra pansarvagnar, tio haubitsar och fyra salvpjäser samt 13 lastbilar.
PPS Med den nya ryska taktiken, köttkvarnen eller kanonmaten, kommer ryssarna att den närmsta tiden ta viss mark. Tyvärr dröjer de tyngre vapnen med stridsvagnar i spetsen, som Ukraina hade behövt långt tidigare. Ryssarna är okänsliga för hur många soldater som dör, det har vi fått bevis på under den senaste månaden. Detta betyder inte att Ukraina förlorar, men kriget kommer att ta längre tid, tyvärr.

“Vi muslimer är upptagna med att ta över Europa” Demirok 24/6 -17

Denna blogg hade jag helst avstått från att skriva, men den blivande Center-ledarens egen twitter från juni 2017, som media inte uppmärksammat, får mig att ta till pennan. Den blivande Centerledaren skrev för sex år sedan att han som muslim är upptagen av att ta över Europa. Det förvånar mig att media inte observerat denna yttring, som Muharrem Demirok skrivit på twitter.

Om Centerpartiet får en muslim som partiledare, som säger sig vara upptagen med att muslimerna ska ta över Europa, så bör väljarna vara informerade om detta. För steget är väl inte så stort för Demirok att fortsätta driva det han säger sig vilja åstadkomma? Att muslimerna tar över Europa. Den blivande Center-partiledaren Muharrem Demirok frågar i DN i lördags om inte SD kan vara en säkerhetsrisk, men det ligger närmare tillhands att ställa frågan till Demirok själv.

Att vara eller har varit turkisk medborgare är kanske också en säkerhetsrisk. Se hur viktig man bedömde  bakgrunden vara för de två dömda spionerna som avslöjat svenska militära hemligheter. De hade en iransk bakgrund. Demirok har både stött president Erdogan och motarbetat ett fördömande av Turkiets folkmord på Armenien för några år sedan, se nedan.

ImageDetta har Muharrem Demirok skrivit: Att muslimerna ska ta över Europa.

Här försvarar Demirok Turkiets president Erdogan och påstår att denne politiker utvecklar Turkiets demokrati till det bättre:

Ryska invasionkriget är totalt – slår på alla fronter – och är riktat mot oss också

Den ryske diktatorn Vladimir Putins krig mot Ukraina är ett krig mot oss alla, mot vår demokrati, frihet och våra värderingar. Därför måste vi göra allt för att inte bara stoppa kriget utan besegra fienden, ryssen. Som president Zelensky säger i sitt tal med tack för stridsvagnar.  Sedan får Ryssland bygga upp sitt land på nytt, helst med friheten som riktmärke och inte Kinas diktatur. Annars blir Ryssland bara en vasallstat till Xi Jinpings Kina.

“Kriget slutar inte vid Ukrainas gräns, och kriget slutar inte i morgon. Europa är i krig mot tyrannni, övergrepp, folkmord och diktatur, även om alla inte strider med vapen i hand.” Så skriver idag bloggaren Lars Wilderäng, som jag varmt kan rekommendera för den som vill få ögonblicksbilder från kriget och kommentarer därtill. Bloggen heter Cornucopia.

Bloggen tar idag upp det totala kriget och hur detta drabbar alla. Inte bara de som är stridande soldater vid fronten. En viktig redovisning som vi alla borde ta till oss. Länken här är till dagens blogg.

Här är en separat nyskriven artikel av Lars Wilderäng om det totala kriget på andra fronter än just fronterna.

Hur ser läget ut i striderna på marken? Ryssarna har tagit några bostäder intill Bahkmut, men inte så mycket mer. Soledar lämnade ukrainarna för att slippa alltför stora fortsatta egna förluster. Till etablerade försvarslinjer några kilometer längre bort. Ryssarna har genom sin kanonmats-politik, där man sänder fram våg efter våg av soldater som blir skjutna, erövrat några 100 meter lite här och där.

Rysslands förluster är med detta tillvägagångssätt enorma. Senaste dygnet dödades 850  soldater och officerare. Sju stridsvagnar slogs ut och sex pansarfordon samt 15 vanliga lastbilar. Ytterligare 11 haubitsar slogs ut för ryssarna.

Uppmjukningen bakom fronten fortsätter dagligen. Senaste dygnet rapporterar ukrainska ÖB att fyra ledningscentraler, två batteriplatser och en ammunitionsdepå oskadliggjorts. Det är inte ryssarna som har luftherraväldet. Däremot kan de terror-bomba, vilket de gjorde för 10e gången igår morse. Snart kommer Ukraina skjuta ned alla robotar, som dessutom sinar i Ryssland.

Ett exempel på kanonmats-politiken i går är Vugledar, en liten ort 45 km sydväst om ockuperade Donetsk. Där genomförde under gårdagen ryssarna 322 beskjutningar, men genom sitt sätt att använda soldaterna som sköldar, så dödades 109 ryssar samtidigt som 188 skadades. Detta kunde den ukrainska sidan, genom sin teknik, observera.

PS Ukrainarna har fått en stolthet under året som gått. För ett år sedan var endast en tredjedel stolta över sitt eget land. Nu känner hela 75 procent en stolthet över landet. Andelen som skämdes var för ett år sedan 20 procent. Nu är den andelen nästan obefintlig, endast 2 procent av befolkningen skäms över landet idag. Undersökningen redovisades igår. (Det skulle vara intressant att få reda på hur stor andel av den ryska befolkningen som är sitt över sitt land.)

 

 

Världsordningen modell 2.0 i Larsson läsers nyhetsbrev

Den finländske politikern Pär Stenbäck har skrivit en utomordentligt intressant analys om den nuvarande Världsordningen. Skriven i finska Nya Argus. Publicerad här i Sverige idag av Janerik Larsson i hans nyhetsbrev “Larsson läser”. Länken går till nyhetsbrevet för den som vill abonnera på detta, något som jag verkligen kan rekommendera.

Denna artikel, “Världsordning modell 2.0” talar för sig själv. Läs den. Så här är det, skulle jag vilja säga. Tilläggas kan att Stenbäck på ett klart men oprovocerat sätt fångar upp utvecklingen i världen och vad vi står inför.

PS. Idag hade terroristlandet Ryssland laddat upp för sin 10e robotvåg. Totalt sköt man 55 robotar, varav Ukrainas flygvapen sköt ned 47. De 20 som riktades mot Kyiv blev alla oskadliggjorda. (Splitter vid nedskjutningarna dödade en person och skadade några) Värst drabbades Odessa där ett par robotar träffade sina avsedda mål, där är luftvärnet inte så starkt som kring huvudstaden.

PPS I en intervju i Sky News på torsdagseftermiddagen  säger president Zelensky  “Putin is nobody to me” …”Why? Because we had meeting with him in Normandy Format, it was before the full-scale invasion. I saw the man who said one thing and then did another.” Normandy Format var en kontaktgrupp mellan ledarna för Frankrike, Ryssland, Ukraina och Tyskland som träffades första gången den 6 juni 2014, D-Day. Därav namnet.

Nolltollerans hjälpte New York att stoppa den grova brottsligheten

När jag läste Dagens Nyheters ledare idag “Ingen ville ha stökiga bibliotek – ingen gjorde någonting åt dem” kom jag att tänka på den grova brottsligheten i New York, som man lyckades stoppa. Där införde man nolltollerans, ingen fick klottra eller ställa till med bråk utan att polisen ingrep.

Det kan överföras på våra bibliotek, där stöket och bråket borde stoppas omedelbart. Som ett led i att bekämpa den grova brottsligheten. Säkert är det många från de tusentals kriminella ungdomarna som hjälper till och skapar stöket på biblioteken. Använder t o m biblioteken för att gömma knark och kanske annat också.

Det är ledarskribenten på DN Erik Helmerson som skriver om problemet som ingen har brytt sig om. Eller som han skriver

“Vad är det för destruktiv tröghet i samhället som gör att hot och våld mot bibliotekarier och besökare kunnat fortsätta år efter år?”

Ledaren återger en bok av Gunnar Reinfeldt “Stök på bibliotek”. den har jag själv inte läst, men vill ange den här. I boken framkommer tydligen att hela 30-40 procent av de svenska bibliotekarierna har utsatts för våld. Och en del börjar dagen med att sopa glas, för fönsterrutorna krossades nästan varje helg. Och i utanförskapsområdena är säkert de här problemen nästan 100-procentiga.

I sju år gick debatten het om stöket på biblioteken med början 2015. Sedan initierade den förra regeringen en lag som gör det lagligt att porta besökare som stör och hotar. På ett år, och med många restriktioner. Men detta räcker inte alls. Det måste till helt andra tag mot våldsverkarna, narkotikahandeln och bråkstakarna.

Nu får vi hoppas att den nya regeringen tar i med hårdhandskarna. Här krävs inte bara att man portar stökiga besökare, utan också ingrepp från polisen som gör dessa tillhåll till obekväma platser för de kriminella.

PS Enligt Ukrainska ÖB har Ukrainas flygvapen slagit till mot 16 platser idag: Av dessa är14 ryska  truppsammandragningar och två tillslag mot luftvärnssystem. Vidare har man skjutit ned en attackhelikopter och ett flygplan. Vidare har Ukrainas artilleri slagit ut en kommandocentral, nio truppsammandragningar och tre ammunitionsdepåer. Så här pågår det varje dag, och det är inte underligt att ryssarna lider stora förluster och måste fylla på med mer och mer kanonmat. Ryssarna vet inte heller hur man ska ha ryggen fri. Ryssarna å sin sida beskjuter ukrainska civila mål mer på måfå. Men många, det ska sägas, ukrainska liv förlorade och många skadade.Terror.

 

 

Rysslands angreppskrig Dag 335 på Ukraina

Putins 3-dagars-operation har pågått i 335 dagar. Så här säger då Vladimir Putin:

ImageInte nog med detta. På vissa höghus i Moskva har ryssarna satt upp luftvärn för att skjuta ned eventuella drönare som Ukraina kan skicka. Igår monterades dessutom sådana luftvärnspjäser utanför två av de dachor som Vladimir Putin äger. Underligt att svenska medier inte berättar. Jag har sett bilder, som jag bedömer som trovärdiga.

Detta är i sin ynkedom skrattretande, om det inte vore så allvarligt, för att inse säga vidrigt och ofattbart.

Nu över till den beslutsamhet som Ukrainas folk visar. Endast två procent av befolkningen vill ha fred med ukrainskt land i utbyte. Hela 91 procent vill fortsätta stoppa Ryssland. Studien visade också att endast 2 procent var positiva till Ryssland. Den undersökningen har ett par månader på nacken, men här kommer opinionen i förra veckan till EU och NATO.

Hela 87 procent av ukrainarna vill gå in i EU och 86 procent vill att landet går in i NATO. Om det skulle vara en folkomröstning idag skulle endast 3 procent av befolkningen rösta emot ett NATO-medlemsskap. Kan ett land vara mer enigt?

Att bli medlem i EU kräver en stor insats från kandidatlandet, en status som Ukraina har fått. Det politiska systemet har – mitt under det brinnande kriget – kommit långt med detta arbete. Lagstiftningsarbetet är långt framskridet, och Ukrainas parlament, Rada, har fattat många beslut som EU kräver. Det är EUROACTIVE som redovisar detta idag. Detta imponerar verkligen

Sedan åter till kriget. I natt sköt Ukraina ned tre ryska attack-helikoptrar inom loppet av en halvtimme. Troligen trodde ryssarna att de var skyddade av mörkret. Detta i Luhansk.

Under det gångna dygnet dödades 690 ryssar. Vidare förstördes två stridsvagnar och åtta pansarvagnar. Men även två haubitsar och lika många flygplan sköts ner samt åtta “vanliga” lastbilar förstördes, enligt Ukrainas ÖB, se nedan:

En underbar sång: Resultat inte utbetalningar är biståndets melodi

Det är fantastiskt att Sveriges bistånd i fortsättningen ska bli resultatinriktat. En bra redovisning av detta hittar Du i senaste Fokus “Pengar inte allt”

Alla har kanske inte Fokus, även om det är ett magasin att verkligen rekommendera, så därför en liten redovisning här.

Så här beskriver biståndsminister Johan Forssell den nya inställningen:

“Vi är övertygade om att bistånd kan vara viktigt för att bekämpa fattigdom, men om man ska bygga en väg till välstånd så handlar det om att föra in andra saker. Det handlar om handel, om marknadsekonomi, om rättsstaten och demokrati, den typen av frågor.”

Det är resultatet som räknas inte hur mycket pengar som betalas ut, som är den gamla socialdemokratiska regeringen hade som mål. Sedan fortsätter Johan Forssell:

– Jag skulle nog säga att de största hindren för ekonomisk utveckling finns i länderna själva. Frånvaro av rättsstat, av ett långsiktigt och attraktivt företagsklimat, frånvaro av frihandel. Istället ser vi protektionism och tullmurar, svårigheter för utländska företag att etablera sig på plats. Den typen av viktiga strukturproblem vill vi gå in och förändra.

Detta är viktigt, oerhört viktigt. I begreppet rättsstat finns också äganderätten som är oerhört viktig. Forskning visar att den dåliga utvecklingen med bristande ekonomi beror just på brister i äganderätten tillsammans med statens ingrepp i privat verksamhet.

Äganderätten var i fokus här i Sverige när världens kanske främste utvecklingsekonom Hernando de Soto fick Entreprenörskapsforums pris Global Award. Där fick de Soto ett starkt medhåll från vår dåvarande finansminister Magdalena Andersson. Dåvarande VD-n för E-forum, professor Johan Eklund, underströk särskilt starkt just äganderätten. Det kan tilläggas att Global Award förmodligen är världens förnämsta/största internationella entreprenörskapspris, med en prissumma på 100.000 euro.

Så kommer frågan från journalisten i Fokus-artikeln om inte departementets personal reagerar emot den ändrade policyn. Biståndsministern:  – Jag har inte märkt att det skulle finnas en agenda att vilja motarbeta regeringens prioriteringar”. Min reflektion är att man nog kan räkna med att SIDA har medarbetare som inte är tillfreds med att marknadsekonomi med äganderätt ska stå i fokus. Många där har säkert svårt att släppa sitt socialistiska synsätt. Men, det är bra att även dessa människor förstår att allmosor inte är rätt.

Sedan markerar Johan Forssell att biståndet till Ukraina är fokus nummer ett.Artikeln avslutas med:

“Under ordförandeskapet i EU blir det min uppgift att se till att vi får med hela EU i stödet till Ukraina. Det kommer att vara en viktig fråga för Sverige.”

Så fantastiskt om Sverige kan gå i bräschen för att bistånd ska var resultat-orienterat och bygga på rättsstatens principer.

PS Kan inte låta bli att avsluta med Dagens Nyheters krönikör Alex Schulman “Oppositionen måste sluta bete sig som slappa tonåringar”. Ibland säger han sanningar som ingen annan. Som i oktober 2021 om Stefan Löfven. “Var har Du varit alla de här åren?”Jag säger bara: Läs !

Schulmans avslutning är formidabel: “Företrädare för samtliga oppositionspartier har en efter en gått ut och fördömt samma sak – att statsministerns statssekreterare tjuvfiskat ål. De kräver nu unisont att han avgår. Vad är det för nonsens att samlas kring? Vad håller oppositionen på med?” .