Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Dag 467 av den ryska invasionen av Ukraina – som misslyckats

N u rapporterar Sveriges Radio att Ukraina påbörjat sin offensiv. Faktum är att den börjat redan tidigare genom bekämpning bakom fronten – som är 140 mil lång i båge – med otroliga ryska förluster. Andra kanaler fortsätter med denna information.

I lördags var det skyhöga 560 dödade ryssar, tio stridsvagnar och tolv pansarskytte- eller motorskytte-fordon, men än mer övriga förluster. 32 haubitsar, sju salvpjäser, sju luftvärnssystem, 22 mjuka transportfordon eller tankbilar och tio särskilda system. De senare handlar exempelvis om ledningsfordon, radiolänkfordon, telekrigfordon, artilleriradar etc. Kritiska system.

I går var förlusterna: 470 soldater, 8 stridsvagnar, 10 pansarskytte-fordon, 22 artillerisystem, 2 luftvärnssystem, 16 mjuka fordon och 4 specialenheter.

Så här har det varit konstant under den senaste tiden.

Detta kan betraktas som en del i den ukrainska offensiven. Ukrainska försvaret får oerhört mycket adekvat information från de ockuperade områdena samtidigt som deras spaningsdrönare kompletterar. Genom att slå ut så många ryska militära enheter på den ryska sidan minskar Ukraina de egna förlusterna samtidigt som man möjliggör ett återtagande av de ockuperade områdena. Ryssarna kan inte göra motsvarande annat än i mycket begränsad utsträckning, då ryssarna saknar kommunikatörer på ukrainsk mark och inte heller har ett lika utvecklat drönar-system. som Ukraina.

Låt oss gå till den stora krigsskådeplatsen Bakhmut. Där har strider har pågått i snart ett år. Totalt torde Ryssland ha förlorat mer än 20.000 man i dessa strider. De ukrainska förlusterna har varit väldigt mycket mindre. Det torde gå 7,5 dödade ryssar mot en ukrainsk soldat. Det betyder ungefär 3.000 dödade ukrainska soldater.

Uppgifterna kommer från ukrainska ÖB Oleksiy Danilov. Det kan sägas att uppgifterna kommer från den ena sidan och skulle kunna vara felaktiga. Men all erfarenhet från det gångna året talar för att Ryssland ljuger ohämmat medan Ukraina talar sanning.

Det är många andra angrepp eller attentat som sker inne i Ryssland. Ett minst 60-tal sabotage har skett mot den ryska järnvägen och rysk militära transporter. För några dagar sedan kom 8 drönare, säkert med ukrainskt stöd och samtycke, till Moskva. Fokus var de ryska oligarkernas förnäma bosättningar inklusive Putins eget palats. 

Positivt av andra skäl är den “fighter jet coalition” som deklarerades nyligen besående av Storbitannien, Nederländerna., Polen, Danmark, Sverige, Belgien. Portugal, och Frankrike. En nyhet som jag inte har sett nått Sverige, men jag kanske inte sett alla små notiser

De ryska försvarsstyrkorna kan komma att kollapsa. Det sa David Petraeus, en av USA.s toppgeneraler i en intervju io BBC.

Efter en av de uppmärksammade raiderna i Belgorodregionen så har ryska styrkor beskjutit sina egna byar. Utan att bry sig om de egna civila förluster samtidigt som de ryska motståndsgrupperna  erbjuder humanitära korridorer för den ryska civilbefolkning som vill evakuera till tryggheten i Ukraina.

Faktum är tydligen att ryska medborgare flyr till Ukraina. Ryssland beskjuter sina egna byar i Belgorodregionen utan att bry sig om civila förluster och därför erbjuds nu den ryska civilbefolkning att evakuera till tryggheten i Ukraina.

I St Petersburg den 14-17 juni 2023 hålls den tidigare ryska stoltheten St Petersburg International Economic Forum. Väldigt få länder delar idag. I torsdags fick västerländska journalister ackreditering. På fredagen drogs dessa tillbaka.

Tala om rysk osäkerhet för att inte säga förtvivlan. Man vet inte vad man ska eller kan göra.

Dag 464 av den ryska invasionen i Ukraina

En ny stor rysk drönar- och missilattack mot Kiev i natt. Femton kryssningsmissiler och 21 iranska drönare. Samtliga sköts ned. Två personer skadades på marken av nedfallande drönar- och missilrester. I övrigt var skadorna minimala. Denna gång hade robotangreppet programmerats om så att robotarna kom norrifrån i ett försök att lura luftförsvaret. Det fungerade inte.

Angreppen fyller ingen annan funktion än att med terror skrämma och att störa ukrainarnas nattsömn för att knäcka motståndsviljan. Detta har inte fungerat. Folk fortsatte sina liv som vanligt på förmiddagen som om inget hade hänt. Underligt men sant, en normalisering.

Det senaste dygnet har Ukraina lyckats åsamka Ryssland stora förluster. Antalet dödade ryska soldater uppskattades till 540, vilket är en ökning. Samtidigt förstördes 15 ryska stridsvagnar och 12 pansar-skyttevagnar, men också 27 artillerisystem, två luftvärnssystem, 28 mjuka transportlastbilar och sju sk särskilda system (kommunikationsenheter)

Vidare kan noteras förnyade räder mot Belgorad Oblast i Ryssland – gränsar till Ukraina – vilket påverkat hela Ryssland. Ryska media har “toppat” med detta, med uppgiften att allt slagits tillbaka. Någon som inte är sant. På ett ställe gick de pro-ukrainska ryska soldaterna in dryga tre kilometer, på ett annat ställe hela 7 kilometer, utan något militärt motstånd egentligen. Ryska militära positioner hade samtidigt attackerats.

För att lugna den ryska befolkningen har Vladimir Putin gått ut offentligt och minimerat effekterna av de åtta drönare som slog till mot Moskva i början på veckan.

Att den ryska ledningen är skärrad bevisas av att man nu bygger ett skyddsrum vid Moskvas Central Clinical Hospital där den ryska eliten tages omhand vid sjukdom. Den anläggningen ska vara klar den 20 december.

Ett annat bevis på den ryska svagheten är att man nu börjar med den brända jordens taktik. En bro på ockuperat område sprängdes och en vägkorsning mot Belarus och Ryssland i Kharkiv-området förstördes också i går för att stoppa kommande ukrainska offensiver.

En hemsk med kanske välkommen nyhet: Trots det stora dödstalet med minst 400 avlidna dagligen så avser Ryssland nu att sortera och returnera de döda soldaternas kroppar. Hittills verkar man mest ha kremerat dem i portabla krematorier. De två stora anläggningarna som nu planeras är på 4.000 kvm vardera. De placeras på rysk mark. Utrustade med stora kylrum men också medicinsalar för identifiering av kropparna som kommer in. Även särskilda bönerum för anhöriga inrättas. Dessa enorma bårhus kommer att kosta cirka 200 miljoner kronor vardera och vara klara till hösten

.

Global skatt – dubiös och onödig som regeringen inte hanterat särskilt väl

Visserligen berörs inte många av de svenska hemmaföretagen av den globala skatt som ska införas vid kommande årsskifte, men många andra. Hela 124 svenska koncerner med 12.000 bolag eller enheter berörs. Detta är den globala skatten:

 • En minimiskatt för stora bolag på 15 procent ska införas den 1 januari 2024
 • Betalar inte de stor bolagen – 8 miljarder i koncernen – en skatt i varje land på minst 15 procent, så ska bristen – mellanskillnaden – betalas till hemlandet. I detta fall till Sverige.
 • Varje berörd koncern kan få hela 20.000 datapunkter som ska redovisas. (Otroligt)
 • De löpande kostnaderna för de stora koncernerna i Sverige kan uppgå till en miljard kronor. Nu tillkommer även de initiala kostnaderna. (Även detta otroligt)
 • EU har enhälligt – inklusive Sverige – fattat ett bindande beslut om detta

Förslaget, eller snarare det bindande beslutet, till global skatt för större företag finns i en utredning “En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner“, SOU 2023:6

Utredningen har inte fullföljt sitt uppdrag. Utredaren Anders Bengtsson säger i inledningen att man inte haft tid eller kapacitet att genomföra utredningen, och att bedöma den föreslagna globala skatten. Utredningen medger alltså att man inte genomfört sitt uppdrag, vilket jag inte vet om någon tidigare utredning sagt, annat än om en utredning lagts ned. Trots 15 månaders utredande (nio månader med EU-direktivet enligt ovan) och ett betänkande på hela 472 sidor.

Så här säger utredaren i inledningen till utredningen:

Det har utifrån materialets omfång och komplexitet och den tid som stått till förfogande inte varit möjligt att mer ingående diskutera alla tekniska frågor samlat i expertgruppen. Gruppens gemensamma arbete har i huvudsak fått inriktas på de mer principiella frågorna.

Detta betyder på ren svenska: Vi har inte gjort vårt jobb.

Fyra av utredningens experter har avgivit ett särskilt yttrande. Där säger man rent ut följande:

“Med de ramar och resurser utredningen givits är det vår bestämda uppfattning att det inte varit möjligt för utredaren och sekretariatet att ta fram ett delbetänkande av tillräckligt god kvalitet.”

Att utredningens betänkande “inte är av tillräckligt god kvalitet” betyder att utredningen underkänns av de egna experterna. Nu ska alltså vårt land få en ny global skattelagstiftning som inte ens experterna kan analysera och ge synpunkter på hur den ska genomföras. Och vilka effekter denna skatt kan få.

Här borde regeringen gått tillbaka till EU och krävt att den globala skatten stoppas och att arbetet görs om så att den blir rimlig och analyserbar. En annan fråga är givetvis hur den svenska regeringen initialt inte reagerat emot detta dåliga skatteförslag. Sverige borde sagt nej från början.

Svenskt Näringsliv har fått utredningen på remiss och är väldigt missnöjt. Här är deras remissvar. Så här skriver man bland annat “Bristerna i klarhet och framförhållning vältras på företagen på ett oacceptabelt sätt”. 

Du som läser Dagens Industri kunde i tisdags läsa ingående om den här skandalen – den globala skatten och hur den hanterats dåligt både av EU och av den svenska regeringen.“Massiv kritik mot global skatt”.

Endag senare hade Di en ledare om eländet och den svenska regeringens oförmåga att bevaka och hävda dent svenska näringslivets. “Global skatt gör världen fattigare” (ingen

Tilläggas ska att regeringen, finansdepartementet, har skrivit en kompletterande Promemoria i ämnet, för att reda ut tekniska frågor. Den är på hela 173 sidor. Ingenting dock om hur orimlig den här beskattningen är, utan bara ytterligare bränsle på Grottekvarnen, den härliga  byråkratin.

Dag 462 av Rysslands invasion i Ukraina

I går morse genomfördes en omfattande drönarattack mot Moskva i fullt dagsljus, Det ryktades om att det hela var en sk false flag genomförd av ryska FSB och att Kreml skulle komma att använda detta för att beordra full rysk mobilisering som en sista chans mot Ukraina. Detta stämmer uppenbarligen inte. Det är sannolikt en ukrainsk attack, även om Ukraina inte vill erkänna detta.

The Moscow Times, som finns i Holland nu (i exil från Ryssland) rapporterar att drönar-anfallet mot Moskva var nära att träffa ett Putins residensNär han var där påstås det. Talar givetvis mot en false flag operation. Tydligen ska luftförsvarsenheter vara utposterade för att skydda Putins villa/palats. <men det ryska luftförsvaret måste fungera dåligt om drönare kan flyga alla 70 mil till Moskva ostörda.

Efter att de 8 drönarna i Moskva troligen blivit nedskjutna på plats, kom en chock-artad effekt för Ryssland – i media. Hur befolkningen reagerar vet vi inte – så kom Kreml ut med följande instruktion till ryska medier:

 • Beskriv att det ryska försvaret lyckades stoppa angreppet
 • Rapportera att både de federala och lokala myndigheterna var på plats direkt och att deras arbete var av hög kvalitet och fokuserat
 • Understryk att provokationen inte lyckades
 • Betona särskilt att avsikten var att störa oss psykologiskt men att invånarna visade visade både lugn och återhållsamhet 

Att gå ut till de ryska tidningarna, till radion och till tidningarna med sådana direktiv visar hur störda den ryska ledningen är. Rena Kafka kan man säga.

Faktum är att Ukraina bildat en drönar-brigad med 1000-tals drönare och utbildade operatörer, också i tusental. Först i världen. Ukraina tillverkar drönare själva, men har importerat många för totalt 4-500 miljoner euro. Anslagit i statsbudgeten. Vi kommer få se mer av drönarna, både i själva kriget och bakom frontlinjerna, men också inne i Ryssland.

Det Ukraina gjorde, enligt Ryssland var terrorism. Men de 50-60.000 byggnader som Ryssland förstört i Ukraina är inte ens krig. Bara en specialoperation, som dock gått mer än snett.

I går natt och i början på dagen så fortsatte Ryssland med ett kraftigt drönar-krig mot Ukraina. Av 31 robotar ska 29 ha skjutits ner enligt den ukrainska generalstaben. Över 50 hus ska dock skadats av nedfallande vrakdelar och vidare ska fyra personer ska ha skadats.

En mycket effektiv ukrainsk bekämpning av ryska mål bakom fronten pågår och även inne i Ryssland. I Melitopol (ockuperat) rapporteras att Ryssland idag tog förluster motsvarande två kompanier, ca 200 man, och dessutom förstördes tio enheter tung utrustning samt två ammunitionslager som blev sprängda. Detta rapporterar en militär talesperson för södra fronten.

Men Ukrainska angrepp har också skett inne i Ryssland, inte bara i Moskva. Den stora missilen Storm Shadow har använts. Den går 55 mil och väger ett halvt ton. Ukraina har bekämpat 8 militära anläggningar i Ryssland med dessa missiler under gårdagen. Varje mål har fått fyra missiler och enligt ukrainsk uppgift genomfört sina uppgifter. Det är många kommunikationscentraler, flygfälts-anläggningar och logistikcentraler som slagits ut. Ryssland vill inte erkänna – visar svaghet – och Ukraina villl inte avslöja vad de vet – för de vet mycket.

Ryska försvarsministern fabricerade dock en rysk framgång, han påstod: Vi slog ut 29 Storm Shadow-missiler. Vad han inte sa var att Ukraina slagit ut och satt eld på en av två oljedepåer i Krasnodar. Afipsky oljeraffinaderi i Krasnodar regionen.

Ukrainas luftförsvar behöver stärkas, det visar alla drönarattacker under maj månad

President Zelensky skrev i går eftermiddag på  Twitter. “Jag hade ett långt telefonsamtal med förbundskansler Olaf Scholz. Jag tackade honom för att han kunde genomföra ett kraftfullt försvarspaket på 3 miljarder euro. Vi diskuterade den överenskommelse som vi nådde under mitt senaste besök i Tyskland och ytterligare förstärkning av Ukrainas försvarskapacitet, särskilt vårt luftförsvar. ” Detta är Zelenskys egna ord översatta till svenska.

Detta betyder med all sannolikhet att Ukraina får ett kraftigt ökat Patriot-system för luftförsvaret. Även Litauen ska få ett system nu inför NATO-toppmötet, för att inte Ryssland ska kunna anfalla detta. Otroligt anmärkningsvärt att tanken finns att Ryssland skulle kunna gör detta.

Ytterligare en notabel utveckling i Ryssland: En ny läroplans-modul kallad “Moderlandet Rysslands grunder” kommer snart att bli ett examenskrav i Rysslands högskolor och universitet. Rysslands ministerium för högre utbildning har vidarebefordrat kursriktlinjerna till skolor, och förväntar sig att eleverna kommer att ta 72 timmars undervisning i det nya ämnet från och med nästa höst. Det sägs direkt att man ska skapa en patriotisk intelligentia. Vad blir då grunderna? Säkert om hur man kan ljuga om allting och alltid förneka fakta? Samt givetvis påstå att motståndarna är nazister eller åtminstone fascister.

 

Rysslands storkrig mot Ukraina dag 460

Nu verkar ryssarna desperata. De har för 15e gången i maj månad skickat stora mängder med drönare och ett mindre antal missler, med särskilt fokus på huvudstaden Kiev. Idag har man dessutom fortsatt med beskjutningen under förmiddagen.

Nattens robotanfall mot Ukraina var en kombination av patrullrobotar och kryssningsrobotar och det största hittills. Den ukrainska generalstaben uppger att 40 kryssningsrobotar och 35 iranska robotar avfyrades. Hela 37 kryssningsrobotar sköts ner och 29 iranska, dvs 88% av robotarna. Ett så här stort robotanfall kan nog delvis “mätta” ukrainskt luftförsvar och faktiskt få igenom ett fåtal robotar mot tänkta mål. Träffsäkerheten verkar dock vara låg.

Natten innan, mot söndagen, den 27e, avfyrade Ryssland 54 robotar, varav 52 sköts ned.

Vrakdelar från nedskjutna robotar och missiler träffar ibland byggnader och människor. Så i varje angrepp är det någon dödad och ett par skadade. Men, det är ingenting mot vad det skulle varit om alla hade nått fram, även med dålig precision.

Kiev är dock inte allt, utan Ryssland terror-bombar längs gränsen och fronten, samt även andra städer. Även där skjuts det allra mesta ned. Däremot inte granaterna som förstör dussintals byggnader varje dag.

Bloggen vill dock upprepa vad som sagts flera gånger tidigare: Ukraina attackerar, väldigt intensivt, militära mål. Ryssland nästan bara civila mål. Det tror jag beror på att Ukraina har en mycket större kännedom om de ryska målen på ockuperad mark än ryssarna har om det som sker i Ukraina. Av naturliga skäl. Bättre underrättelser för Ukraina med lojala människor som gärna rapporterar. Därtill kommer precisionen och även luftförsvaret. Rysslands luftvärn även över sitt eget territorium verkar ytterst bristfälligt.

Ett exempel på både den dåliga ryska luftförsvaret och Ukrainas försvar genom att attackera militära mål inne i Ryssland är en drönarattack i lördags morse. Två drönare slog till mot administrativa byggnader för oljeförsörjningen i Ryssland, som finns i Litvinovo, en stad i Pskov Oblast i Ryssland, nära Litauen. Ett par explosioner noterades och tre byggnader skadades. Detta är bara ett exempel.

Sådana här attacker sker dagligen. Ryssarna tillstår det inte , för att inte erkänna vad som sker. Och Ukraina vill inte visa att de vet vad som sker, för det finns även ryska motståndsgrupper, som delvis arbetar i kontakt med Ukraina men också självständigt. (Detta är ett rent helvete för Ryssland.)

En ny opinionsundersökning i Ukraina visar att 64 procent motsätter sig direkta fredssamtal med Ryssland. De vill att alla ukrainska områdena ska lämnas tillbaka. Däremot är 23 procent för fredsförhandlingar. Därav är 17 procentenheter för att Ukraina låter Ryssland behålla de gränser som fanns den 24 februari 2022. Dvs att Ryssland skulle få behålla den man hade då, men inte mer.

I samma undersökning uttalade sig 84 procent negativt om ryssar. En tredjedel av ukrainarna anser att den ryska allmänheten har ett kollektivt ansvar för kriget mot Ukraina. En tidigare  undersökning visade att många ryskspråkiga ukrainare lämnar sitt modersmål och använder ukrainska i stället. De säger sig inte vilja tala mördarspråket.

Sist vill jag citera Robert Dalsjö från Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI som skrivit en artikel där han säger mycket träffande:

“Genom att förankra Ukraina i väst har [Putin] omedvetet agerat som barnmorska i återfödelsen av Nato, och han har förstört den aura av makt som en gång omgav honom och Rysslands väpnade styrkor samtidigt som han gjorde Ryssland till en pariastat i ögonen på den civiliserade världen. En aspekt av kriget har varit den ryska flygmaktens misslyckande.”

PS! I kväll meddelade president Zelensky i sitt dagliga kvällstal till nationen att tidpunkten för den ukrainska storoffensiven framåt nu har beslutats. Han tackade där varje soldat, varje officer och varje general i de nu färdiga brigaderna.

Ukrainas dag 457 av den ryska fullskaliga invasionen – en del händer onekligen

Den gångna natten genomförde Ryssland återigen en stor drönar och missilattack mot Ukraina, och särskilt i Kiev. Hela 17 missiler och 31 drönare användes. Denna dag lyckades Ukraina inte så väl med nedskjutningarna. Av missilerna kom 7 igenom, men träffsäkerheten är minst sagt dålig. Åtta drönare tog sig igenom luftförsvaret, men även där var träffsäkerheten dålig.

Tyvärr lyckades man träffa ett sjukhus i  robotattacken mot Dnipro. Ett par personer dödades och drygt 30 personer skadades. Räddningstjänsten bekämpade branden, men i förrgår så bombade Ryssland räddningstjänsten i Dnipro och förstörde hela 24 brandbilar. Det är inte militära mål. Staden har en miljon invånare och ligger mitt i Ukraina.

Låt oss se på de fortsatta ukrainska förbekämpningarna. I går slog man ut 25 artillerisystem, ett luftvärnssystem och vidare tretton “mjuka” lastbilar. Vidare har två ukrainska drönare träffat en kommunikationscentral i Krasnodar i Ryssland, vilket är 35 mil från fronten. Det visar att Ryssland inte har ett fungerande luftförsvar.

När de ryska raiden sattes in mot Ryssland i början på veckan satte Ryssland in sitt modernaste attackflyg, två Su-34. De bombade en åker i stället för att rikta sina insatser mot de styrkor med stridsvagnar och pansarvagnar och totalt cirka 500 man som gick in i Ryssland. Skälet är troligen att de inte vågade gå upp i höjden, vid risk för att bli nedskjutna. En stor åker blev därför perforerad av ryska bomber, men där fanns inga anfallande soldater.

Det toppmoderna signalspanings-fartyget Ivan Churs som Ukraina anföll igår med patrullbåtar skadades. Totalt lär sex besättningsmän ha omkommit och fler blivit skadade. Båten är nu bogserad in till Sevastopol och man lyckades provisoriskt täppa till hålet i skrovet. Det tar nog tid innan båten är sjöduglig igen.

 

Dag 456 av den ryska invasionen i Ukraina

Som bloggen berättat är den ukrainska offensiven nu på väg. På torsdagen berättade president Zelenskys talesperson Mykhailo Podolyak att “de ukrainska trupperna har redan börjat sin motoffensiv”. Samtidigt redovisade han att fronten är hela 150 mil lång.

I morse fortsatte Ryssland med ett massivt drönare- och missilangrepp. Först sades det att de var 30, sedan ökade man på till 36. Troligen för att visa orter inte inkommit med rapporter. Enligt ukrainska ÖB så sköt luftförsvaret ned samtliga. Det betyder givetvis inte att allt var lugn och ro. Tre timmar med flyglarm och kraftiga smällare när angriparen skjuts ned skakar givetvis om befolkningen. Även de nedskjutna drönarna och missilerna ställde till skada, några skadades och en är omkommen. Detta är den tolfte massiva attacken mot Kiev i maj månad.

Även de osänkbara Kinzhal missilerna, som Kreml påstått vara omöjliga att skjuta ned rår amerikanska  Patriot på. Den bluffen gick inte, alltså. Ryssland har i flera år hävdat att denna missil är världsledande och osänkbar,  vilket i verkligheten inte visade sig stämma.

Ryssarna är minst sagt störda och väldigt oroade. Den ryske befälhavaren för Ukraina-invasionen sedan i januari i år är Valery Gerasimov, som också är generalstabschef eller ÖB för hela det ryska försvaret. Han säger: “Intensiteten i fientligheterna i Ukrainakriget är så starka att Ryssland aldrig i modern tid varit med om motsvarigheten”. Inte undra på när Ukraina dagligen slår ut allt i från ledningscentraler, truppsammandragningar och ammunitionsförråd till 20 – 40 artilleri-pjäser dagligen. Detta är en del i förbekämpningen som möjliggör en framgångsrik ukrainsk offensiv.

Wagnergruppens ledare Prigozhin markerade tidigare idag i en video att man nu drar sig tillbaka från Bakhmut och överlåter ställningarna där till den “vanliga” ryska armén. Fullt borta ska Wagner-styrkorna vara den 1 juni, säger han. Nu behöver nämligen Wagnergruppen ett avbrott och reparera sin utrustning, för att sedan “starta ett nytt uppdrag”. Allt enligt Prigozhin.

Att lämna över själva staden Bakhmut till nya styrkor när ukrainarna befäst både väster, norr och söderöver (högre belägna områden) torde visa sig vara vanskligt. Ryssarna kan bli omringade och nedkämpade. Om deras 1000-tals soldater inte blir krigsfångar eller lyckas fly. Vi får se.

I morse verkade Ukraina ha oskadliggjort ett stort underrättelsefartyg i den ryska Svartahavs-flottan, Ivan Khurs. Händelsen har visats på video, så allt talar för detta även om Ryssland förnekar. Det gjorde man även med kryssaren Moskva, trots att den då hade gått ned på havets botten.

 

Russland innovationsdag 455 i Ukraina

 

Nu händer det saker.

Putins talesman Dimitry Peskov säger att Ryssland inte vill ha en frusen konflikt. Samtidigt säger han att den speciella militära operationen snart kan vara fullbordad. Det gäller att säkra de ryska intressena. Detta är ett utspel för att bädda för en rysk reträtt under förevändning att man säkrat att utländsk trupp inte kommit in i Ryssland.

Samtidigt: Planer finns på hur man ska dra tillbaka ryska trupper, om så behövs. Förlusterna är nog för stora nu.

Nu framträder dessutom Wagnergruppens ägare och ledare Prigozhin och medger att 10.000 soldater i hans armé dött i striderna runt Bakhmut. Sedan säger han till en Kreml-lojal bloggare: – Jag tror att Ukraina har en av världens starkaste arméer i dag, i en intervju med Kreml-vänliga bloggaren Konstantin Dolgov.

Detta är kors i taket.

I måndags gjorde två ryska grupper, Ukraina-vänliga och Putin-fientliga, en raid in i ryska Belgorod Oblast, vilket skakade om hela Ryssland. Där fanns inga ryska soldater, inget försvar vid gränsen. Det visar hur urusel den ryska säkerheten är. Sedan följdes detta upp i tisdags med ett stort antal drönare, som ställde till stor ska: Enligt den ryske regionguvernören Vyacheslav Gladkov.

Denna ryska grupp med några stridsvagnar och ett större antal pansarfordon drog sig efter ett dygn tillbaka in i Ukraina. Grupperna kallar sig Ryska Frihetslegionen och De Ryska Frivilliga.

Enligt Ryssland dödade man  ett 70-tal soldater, enligt oppositionsgrupperna var man nästan helskinnade tillbaka. För att visa hur man skjutit ned och oskadliggjort stridsvagnar och pansarfordon ställde Ryssland med lyftkranar ned gamla förstörda stridsfordon och fotograferade dessa som om de hade oskadliggjorts. Men det fanns inga hjulspår, så allt verkade fejkat.

Givetvis kände Ukraina till den här raiden och hade givit den sitt godkännande. Dessutom bistod man från ukrainskt håll med understöd om så hade behövts och hade försvarat gränsen om ett ryskt motangrepp hade kommit. Men ryska trupper fanns inte där.

Nu är fokus i den ryska media-rapporteringen denna vecka ryska Belgorod Oblast och inte längre Bakhmut. Skickligt drag. Händelsen stör hela Ryssland.

Sedan kan vi notera att de ukrainska förbekämpnings-insatserna ger fortsatta goda resultat. Hela 21 haubitsar (stora granatkastare) på rysk sida förstördes senaste dygnet och därtill sju specialenheter med elektronik och styrsystem samt sju “mjuka” fordon. Några stridsvagnar och pansar-skyttefordon strök med också.

Allt är bäddat för den storoffensiv som Ukraina snart inleder.

Hans Bergström “Texter i urval”. Låter inte upphetsande, men är det.

Upphetsande är kanske fel uttryck, men Hans Bergströms 75-årsbok, med texter i urval är oerhört intressanta och bra. Bakgrunden är att Hans fyllde 75 år för någon vecka sedan och det firade han genom att ge ut ett 40-tal texter han skrivit i bokform.Delar av det Hans skrivit borde vara och är faktiskt intellektuellt och ideologiskt upphetsande. Ger liberalismen ett väsen som vi alla kan och bör leva med. Boken:

“Hans Bergström: Texter i urval”

Givetvis är artiklarna, som spänner från 1985 till 2021, olika och vad man, Du och jag gillar, beror på ämne och “smak”. Boken inleds med ett förord av Lena Andersson, nu känd från hungerdiskussionen och föräldrarnas ansvar. Ett citat om Hans Bergström i Lena Anderssons förord får inleda bloggen:

Hans förtrogenhet med själslivet och förmågan att i även sofistikerade resonemang hålla fast vid vardagstänkandet har fått honom att balansera tankens abstraktioner med vetenskapen om vad det är att vara människa. ………. I den utsökta texten Tio punkter om liberal människosyn från 1985 formulerar sig Bergström känsligt om människan som existentiell varelse.”

Just avsnittet “Tio punkter om liberal människosyn” borde läsas av alla politiker eller politiskt intresserade personer. Det är den i särklass längsta artikeln – på 25 sidor – övriga är på ett par sidor var. Denna essä eller berättelse borde givas ut helt separat för att få en verkligt stor spridning. Nu är det inte så, utan vi får lägga ut två hundringar för att få boken och med den följer ett stort antal andra artiklar av värde.

Varför är Bergströms artikel om liberalismen så viktig, ja angelägen? Därför att den i tio olika avsnitt beskriver vad liberalism är. Den börjar med en händelse hos Hagge Geigert, “Möte med Hagge”, där Hagge Geigert intervjuar Jan Malmsjö. Denne beskrev hur han varje morgon tvingades sparka igång sig själv. Malmsjö kunde inte se någon mening med livet. Det är arbetet och kontakterna med andra människor som gör livet värt att leva, sa han.

En bra ingång till att beskriva liberalismen med första punkten “Personlighetsprincipen”, där varje individ är “en personlighet med absolut värdighet, med eget samvete och ansvar för sina handlingar”. Sedan kommer punkten två “Bara individer har livsmål”, Bergström också lyfter fram att liberalismen är en ideologi för ständig förändring.

Sedan kommer punkter med humanismen, toleransen och nej till det totalitära samt en behärskad optimism om människan. För att fortsätta med kollektivets moral, som inte är högre än individernas.

Sedan avslutar Hans Bergström sin berättelse om liberalismen med Individualism, som inte är det samma som egoism. Där finns också framtiden i form av den skapande människan. Och som pricken över i-et kommer så den tionde, sista punkten: Förnuft är möjligt.

Vad handlar de övriga artiklarna om? En liten uppräkning:

 • Vårda Sveriges framgångar
 • Befolkningstillväxten är klimatets ödesfråga
 • Fördubbla antalet poliser till år 2010 (överspelat)
 • Stöd kvinnorna!
 • Till försvar för det öppna samhället
 • Det här krävs för att den svenska skolan ska vända
 • Kan man tro på Sverige och kalla sig “liberal”?

Det finns ytterligare 30-talet artiklar, alla värda att läsa i Hans Bergströms texter i urval.

Boken är utgiven av Timbro: Hans Bergström – texter i urval. Med en liten fraktkostnad. Adlibris har den också. Också med en liten fraktavgift. På Bokus är den fraktfri.

 

Dag 453 av den fullskaliga ryska invasionen i Ukraina

Nu är den förestående ukrainska offensiven nära. Egentligen har den börjat, för Ukraina har för-bekämpat de ryska ockuperade områdena dagligen på ett sätt som inte skett tidigare. Senaste dygnets ryska förlusterna inkluderade 20 haubitsar och en salvpjäs, fjorton mjuka transportfordon förutom två stridsvagnar och nio pansar-skyttefordon. Hela 720 ryska soldater dödades också det senaste dygnet.

Men inte nog med detta: Ukrainas artilleri slog ut fem ryska trupp-sammandragningar, två ammunitionsförråd, tre artillerisystem, två kommandocentraler, ett elektroniksystem för krigföringen samt ett ryskt anti-missilsystem.

Ett annat stort problem för Ryssland är interna kommandotrupper, som är på Ukrainas sida: Ukrainas militära underrättelsetjänst GUR bekräftar att ryska rebeller som slåss på Ukrainas sida har inlett strider i ryska Belgorod Oblast. Detta beskrevs i Aktuellt alldeles nyss.

Tilläggas ska att Ryssland skickat drönare och missiler varje natt den senaste veckan, men väldigt stor andel har slagits ut, skjutits ned. Ett exempel: Den 17-18 maj avfyrade Ryssland 30 missiler, varav Ukraina sköt ned 29. Problemet är för städer som Odessa och Dnipro som inte har samma luftförsvar som Kiev och flera andra ukrainska städer. Problemet där för ryssarna, trots att många missiler når sina mål, är att träffsäkerheten är så dålig.

Faktum är att Ukraina fortsätter avancera i, eller snarare runt, Bakhmut. Visserligen håller man bara några kvarter av själva staden, men omgivningen, både norr och söder om staden, som är rejäla kullar, har de ukrainska styrkorn intagit. Uppskattningsvis 20 kvkm. Det är inte omöjligt att Ukraina nu stänger in de ryska styrkorna i Bakhmut-stad, för att sedan tvinga de tusentals ryska soldaterna, många från Wagnergruppen, att ge sig eller bli massakrerade.

Sedan kan man notera att Ukrainas president Zelensky varit oerhört framgångsrik, både vid sina besök i fyra europeiska huvudstäder och vid mötet med G7-länderna i Hiroshima. Nu har USA sagt ja till F-16-plan och enligt uppgifter ska redan den första utbildningen startat. Amerikanska instruktörer säger att den pilotutbildningen som normalt tar 14-18 månader på F-16 verkar de ukrainska piloterna klara på fyra. Varför kan man fråga sig. Svaret är nog att de flugit Mig-29 och att de är motiverade. De frågar inte direkt på morgonen: När blir det fika?

I några tidningar, både FT och WSJ samt DN har skrivit om effekterna av sanktionerna mot Ryssland, som slår mycket hårdare än vi är medvetna om. Och effekterna kommer att förstärkas. Ta bara det faktum att förra året så genomfördes 2000 flygningar i Ryssland med flygplan där delar hade gått ut tidsmässigt, men inga reservdelar finns att tillstå. De ryska flygbolagen invänder emot detta, men oberoende uppgifter verifierar uppgifterna.

Rysslands förluster:

Kan vara en bild av text där det står ”reHepaлbHий wTa6 3C yKpaйHи iHфopmye npoTRrom 24.02.22 22.05.2023 OPIEHTOBHI BTpaTи npoTиBHиKa cKлaли: " лKBAoBaHo oco6oBoro cKлaAy +720 203880 LIQUIDATED PERSONNEL TAHKIB +2 3085 TANKS 6oйoBиx 6poHboBaHиx mawиH +9 ARMOURED PERSONNEL VEHICLE apTилepйcbKиx cиcTem pc3B 20/1 3278/565 ARTILLERY SYSTEMS /MLRS 3aco6и nno ANTI-AIRCRAFT WARFARE SYSTEMS ΛΙΤΑΚΙΒ/ΓΕΛΙΚΟΠΤΕΡΙΒ +1/0 309/294 309 AIRCRAFT/HELICOPTERS +8 2630 6nлa onepaTиBHo-TaKTи4Horo piBHR UAV OPERATIONAL TACTICAL LEVEL KpилaTi paKeTи CRUISE MISSILES Kopa6л /KaTepи WARSHIPS/BOATS aBTomo6лbHa TEXHIKA TA uиcTepHи nmm +14 6129 VEHICLES FUEL TANKS 427 SPECIAL EQUIPMENT cneuaлbHa TEXHIKA”