Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Fungerar Sveriges journalister?

I går anordnade Nationalekonomiska föreningen ett Webb-seminarium med ett 10-tal av våra ledande nationalekonomer. Där deltog bl a  Bo Becker, Magnus Henrekson, Johan Hassler, Lars Calmfors, Harry Flam, Katarina Ekholm och Lars Jonung. Seminariet började klockan 16 och höll på i två timmar. Dessa gjorde analyser och bedömningar av hur ekonomin skulle utveckla sig.- Och vad som borde göras i detta läge. Det fanns en stor samstämmighet.

Inte en enda journalist tycks ha förstått vikten av att redovisa vad våra ledande ekonomer anser om Corona-krisen och vad som bör göras. 

Ekonomerna gjorde bedömningen att vi kan få en BNP-nedgång på kanske 10 procent. Idag har finansminster Magdalena Andersson kommit med bedömningen 4 procent. Stor skillnad.

En viktigare fråga är vad politikerna borde göra för att Sverige ska klara sig hyggligt. Måste göra, enligt våra framstående ekonomer. Det kan sammanfattas i Gör mer och gör det snabbt – vänta inte. Våra ledande ekonomer anser alltså att det som nu görs inte håller. Det borde ju vara intressant för de svenska medborgarna att få reda på. Eller?

Här har Du länken till Webb-seminariet. De ekonomiska analyserna och råden kommer efter 45 minuter.

Så här reagerade en fd tidningsman när han fick höra journalisternas ointresse av landets ledande ekonomers bedömningar::

Nyhetsredaktionerna är överlag fångade i a) okritisk tro på stat och myndigheter, b) total okunnighet om verkligheten för företag och företagare, c) konventionell inriktning på ”human touch”.

Så här reagerade en av Sveriges främsta journalister (ej ekonomi-journalist):

Jag begriper mig inte på dagens journalister.

Är jag fel ute?

 

 

Landets ekonomer säger: Gör mer och det snabbt!

I går höll Nationalekonomiska Föreningen ett snabb-inkallat seminarium. Fokus var: Vad göra i Corona pandemin för att rädda vår ekonomi? Detta måste både Stefan Löfven och Magdalena Andersson ta del av. Och alla andra ansvariga politiker också.

Detta ska finnas på video. Jag kan inte hitta det, men här borde det vara:

Utgångspunkten tycks alla vara överens om. Corona Pandemin kan dra ned BNP i år med 10 procent. Just nu borde nedgången i BNP ligga på 30 procent. Fruktansvärda siffror.

Vad göra då? Budskapet från nationalekonomerna är unisont och kraftfullt:

 • Låt inte företagen gå i konkurs
 • Ge direkta stöd så att inte företagen kommer på obestånd
 • Stoppa konkurslagstiftningen – ge den ett moratorium
 • Handla snabbt – Handla nu!

Bland ekonomerna som deltog kan nämnas:

 • John Hassler
 • Bo Becker
 • Harry Flam
 • Katarina Ekholm
 • Lars Jonung
 • Lars Calmfors

Lyssna på dess ekonomer som har erfarenheter av tidigare kriser.

Till regeringen: Det räcker inte med att lyssna på de 52 disciplinerade nationalekonomer som finns på finansdepartementet. Vilken företagserfarenhet har de?:

Detta presenterades på ett seminarium på Nationalekonomiska Föreningen i går. Hur är det med journalistbevakningen? Bedrövlig. Landets journalister fungerar inte, något som jag många gånger tidigare kunnat notera. Relevanta händelser bevakas inte och om så sker verkar inte journalisterna förstå vad som redovisats. Vad som gäller här vet jag inte.

Varför lyssnar inte de ansvariga politikerna på företagare och ekonomer? Att köra hemlagat fungerar inte. Särskilt inte när det är allvar.

I söndags var det tre andra ekonomiprofessorer som uttryckte samma sak: Större direkta stöd och mindre krångligt

PS Nästa blogg bli nog: Kan kineserna tar över Sverige?

 

 

Tre ekonomiprofessorer: Otillräckligt och krångligt

Runt en halv miljon svenskar riskerar att förlora jobben i Corona-pandemins spår. Vad måste då göras? Regeringen fokuserar på krediter och likviditet. Något som företagen inte kan leva på.

De tre ekonomiprofessorerna Martin Andersson,. Pontus Braunerhjelm och Johan Eklund. talade klartext i Svenska Dagbladet igår ”Äldre krisåtgärder håller inte” (De tre ekonomerna är kollegor på Entreprenörskapsforum) Själv har jag bloggat i dessa frågor under gången vecka.

Åtgärderna har hittills varit:

 • Lånegarantier på upp till 70 procent som få vill eller kan utnyttja
 • Likviditetsstöd genom anstånd med vinstskatt och moms
 • Stöd genom sänkta arbetsgivar– och egenavgifter
 • Stöd för hyror
 • Stöd till korttidspermittering

Det räcker inte, menar ekonomerna, som föreslår

 • Stöd till korttidspermittering på 75 procent
 • Nollränta på skattekontot
 • Moratorium för företags amorteringar och räntor
 • Ta bort det skatterättsliga företrädaransvaret

Ekonomerna gör jämförelser med USA, där på en vecka antalet arbetslösa exploderat, från 250.000 till 3,3 miljoner. Där görs en stödinsats motsvarande 10 procent av BNP. Det skulle i Sverige ha blivit 500 miljarder. Vi kan notera att de direkta stöden ligger i nivån 70 miljarder. Svenskt Näringsliv har föreslagit insatser i storleksordningen 200 miljarder, dvs 4 procent av BNP.

De svenska stödinsatserna kan nog hamna på drygt 1 procent av BNP. Mer kommer säkert, vill jag tro, men tyvärr är det fara i dröjsmål. De ordentliga företagarna vågar nog inte vänta, de tar till uppsägningar och konkurser för säkerhets skull.

Andre viktiga artiklar om Corona:

Dagens Nyheter i lördags ”Byt coronastrategi och isolera bara utsatta riskgrupper”. Med bl a Mathias Uhlen och Göran Sandberg som avsändare. Väl förankrade i Wallenberg-gruppen. Tänker återkomma i bloggen framöver om detta.

Sedan har vi Dagens Industri där PM Nilsson idag skriver ledaren ”Vaccin mot nedstängning” Talar om hur vi kan göra för att Sverige inte ska kollapsa.

Och så har vi en tredje artikel att läsa och ta in, skriven av Lena Andersson i DN i lördags ”Viruset har gjort Europa till en samling diktaturer”

 

 

Kejsaren får kanske riktiga kläder – spel bakom kulisserna

Det behöver inte gå så fel som jag sa i går. Enligt mina kontakter ska följande gälla:

Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke säger ”Bra åtgärder men inte tillräckligt kraftfulla”. Det ska läsas som ”Komplettera åtgärderna med ett kraftfullt stöd”. Ett spel bakom kulisserna där klartext talas mellan de ansvariga, enligt några som är med.

Dagens Industri har idag ”Allt du behöver veta om regeringens nya stödpaket”:

 • Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter
 • Tillfällig hyresrabatt
 • Företagsakut som kan garantera 70 procent av krislån upp till 75 miljoner
 • Använda förra årets vint för att täcka förlust i år
 • Anstånd med momsinbetalning

Detta är i sig bra hjälp, men dessa insatser kan inte klara de företag och branscher som nu kollapsar. Därför måste regeringen ta hjälp av – och verkligen lyssna in –  de som verkligen kan..Genomför sedan detta utan dröjsmål. Till regeringen: Finansdepartementets 50-talet disputerade ekonomer kanske kan beräkna olika insatsers påverkan på makroekonomin. Men säkert är det inte, de vet inte hur företagen fungerar. Jag upprepar min maning från igår: Tag råd av de som kan!

Sedan krävs stödinsatser till de stora industriföretagen. E-lux , SKF och Sandvik m fl klarar sig inte heller när efterfrågan försvinner. Den utvecklingen sker dock med eftersläpning och gradvis.

Långbänken lever fortfarande. Samordning saknas när det gäller skyddsutrustning och handsprit. Detta har varit uppenbart sedan veckor tillbaka. Regeringen säger att man givit Socialstyrelsen i uppdrag att samordna, men där är man inte ännu. Dagens Eko gav nu på morgonen en inblick i hur snabbt företagen ställer om och kan hjälpa till, men att samordningen på nationell nivå fortfarande saknas. Därför kan man vare sig producera eller distribuera fullt ut. 

Sekab ställde om en viss tillverkning och producerade 15.000 liter handsprit förra fredagen, men kan producera mycket mer. Men vet inte hur stort behovet är och inte hur det ska förpackas och vart det ska levereras. Detta berättade VD Thomas Nilsson. Kemiföretagen försöker genom sin organisation IKEM få till en samordning. Den kommer nog, säger VD Jonas Hagelqvist, men tror på veckor. Inte klokt säger jag.

Företrädaransvaret, som ger Skatteverket en gräddfil, och som nu skulle kunna skada företagsledningar och styrelser som har ett personligt ansvar om företagen inte kan betala skatt. Enligt Svenskt Näringsliv igår så ska Skatteverket nu bortse från den lagstiftningen – i de flesta fall. Här behöver regering/riksdag gå in med ett moratorium. Men Skatteverket har inte själva gått ut med detta – inget finns på dess hemsida.

Konkurserna behöver också få ett moratorium. Det påpekar Marie Karlsson-Tuula och Rolf Åbjörnsson på Dagens Industri Debatt idag.

PS Får i detta nu besked om att svenska UD nu, efter en veckas fördröjning, svarat på Kinas erbjudande om skyddsmaterial och annat för Corona-bekämpningen. Vad säger man: Sent ska syndarn vakna…

Säg det: Kejsarens nya kläder. Räddar inte. Fördröjer i stället.

Det krispaketet för småföretagen som regeringen presenterade igår var tyvärr så fel som jag antytt tidigare i mina bloggar. Detta paket bygger dels på lån, dels på krångel. Ambitionen är hedervärd, men lösningen felaktig. Inget av detta hjäper de 10.000-tals företagare som nu kämpar för sina liv. Men inte nog med det, hela Sverige skjuts i sank.

Nu kommer regeringen och samarbetspartierna försvara sina stödpaket in i döden. När det sedan om ett par veckor visar sig att det är fel är det för sent att göra om.

Lösningen är direkt stöd till företag för i första hand löner. För det andra ett  moratorium för hyran i en eller två månader. Här finns två förslag, som regeringen borde ta på allvar:

 • Magnus Henrekson i Dagens Nyheter i går ”100 miljarder i månaden kan rädda oss från krasch”. Artikeln är baserad på en analys som ekonomiprofessorn utarbetade under helgen. (Den har gått till en del nyckelpersoner i politiken)
 • Ett annat upplägg har Dan Olofsson, Danir utarbetat i form av en skiss (Som också gått till nyckelpersoner)

I stället för att lyssna på de som kan har regeringen uppfunnit hjulet på nytt, men åtgärderna är som Kejsarens  Nya Kläder ofullkomliga.

Här nedan ett antal frågor att fundera på, byggd på Småföretagspaketet:

 • Hur många företag korttids-permittera anställda som inte har någon sysselsättning med 50 procents kostnad? Hur många väljer i stället uppsägning?
 • Börjar 1000-tals företag hyresförhandlingar för att sedan ansöka om bidrag för att klara 25 procent av den totala hyreskostnaden när verksamheten är obefintlig?
 • Kommer företagen vilja ta nya lån för att betala underskott i verksamheten? Som sedan ska betalas tillbaka?
 • Kan man låna sig ur krisen? Hur många vill göra detta?
 • Regeringen tror att de mindre företagen vill låna 100 miljarder för att täcka underskott och sedan betala tillbaka dessa jättelika belopp. Fungerar det?
 • Vad ska företaget med 31 anställda göra?

Det är ingen brist på vilja hos politikerna, men insikt och realism saknas. Det som nu behövs är ett brett stöd till lönerna och moratorium för hyran. 

Idag kan Du läsa Dagens Industris ledare ”Åtgärderna till bolagen måste bli mer resoluta”. Det är en väldigt bra analys och genomgång. Tänk om Magdalena Andersson, Mats Persson, Per Bolund och Emil Källström kunde läsa detta..

Ring sedan till Dan Olofsson och Magnus Henrekson och be dem hjälpa till. Både kan tala om vad som inte fungerar i det som föreslagits. Och hur stödet borde läggas upp i stället. Kom sedan tillbaka med ett förslag i helgen som gör att Sveriges företag räddas, liksom vår egen framtid. 

Till alla politiker med ansvar: Läs också Karin Lindahl i DI ”Öppna Sverige innan företagen går under”. Och se Mikael Wiklunds öppna brev till statsminister Stefan Löfven. Och Jacob Wallenbergs artikel i Financial Times

 

Att agera nu och så rätt som möjligt är avgörande för Sverige

Idag  har de ekonomiska perspektiven, och vad man måste göra kommit i fokus. Det hjälper inte att stoppa viruset om man samtidigt stoppar Sverige. På den punkten ska såväl Folkhälsoinstitutet och regeringen ha en eloge.

Nu gäller det att regeringen handlar, men också att den handlar rätt. Vare sig regeringen eller regeringskansliet har den rätta kompetensen för de beslut som måste fattas, som gäller landets företag. Därför måste ett nära samråd ske med både de som företräder landets företagare, som Jan-Olof Jacke, VD för Svensk Näringsliv och Günther Mårder, Företagarna, men också några företagare av kött och blog som Rune Andersson och Dan Olofsson. 

Risken är stor att regeringen fortsätter med lånelinjen som snarare stjälper än hjäper. Nu har regeringen varit surrad vid sin egen mast sedan i måndags i förra veckan.. Där finns regeringens krispaket.  Försvarar det som skett och hänvisar dit, men den linjen är inte lösningen, möjligen en del av lösningen, men kan till stora delar motverkas målet att rädda företagen. Se Andreas Berghs artikel i DN som visar att bara 10 procent av de 300 miljarderna ger effekt. Så paketet lurar i första hand politikerna, om de inte går vidare med helt andra insatser.

Lyssna inte heller för mycket på de politiker som varit företagare, för det finns skäl till byte av yrke som kanske beror på att man inte var så lyckad i näringslivet. Säger inte att detta gäller alla politiker med företagarbakgrund, men tyvärr många. Och den kompetens som finns på regeringskansliet och ute i myndigheterna är inte heller relevant för de rejäla riktade åtgärder som nu måste till. Åtgärder som kan göra skillnad ute i företagen, så att vi inte får en härdsmälta.

Läs Magnus Henreksons utmärkta artikel i DN idag ”100 miljarder i månaden kan rädda oss från krasch”. Den bygger på en analys som Magnus Henrekson skrivit under helgen som gick. Den PM-en har skickats in till regeringen, men det vore nyttigt om Magnus Henrekson blev ombedd att hjälpa till. Men ingen kontakt har tagits (idag -onsdag 11.00)

En annan intressant artikel finns i SvD skriven av Stefan FölsterRegeringen missar det största ekonomiska hotet”. 

Igår kom Svenskt Näringsliv med förslaget ”200 miljarder i räddningspaket för företagen och jobben”. Där framgår tydligt att korttidspermittering, som riskdagen nu behandlar idag i utskotten, inte alls räcker. Mycket annat matnyttigt hittar Du i denna PM

Sedan måste regering och riksdag inhibera det sk företrädaransvaret, som innebär att alla i en styrelse eller bolagsledning kan bli ansvariga för bristande inbetalningar till Skattemyndigheten.

 

En annan

Politikerna måste agera nu om ett fritt fall i ekonomin ska undvikas

I morgon är den lönedags. Den 25e varje månad betalar landets företag sin anställda. Nu när intäkterna gått ned med 70-90 procent har företagen antingen inte pengar i kassan, eller så vill då inte använda likviditeten till löner. Många företag har nog tillräckligt i kassan för att klara löneutbetalningarna, men en stor del har det inte.

1000-tals företag kommer att ställa in betalningarna eller låta bli att betala lönerna. Hyrorna som ska betalas den 30 mars är ytterligare en påfrestning som många inte klarar.

Vilka kategorier anställda gäller detta?. Låt oss se vilka yrkeskategorier som är i fråga. Låt oss rådfråga SCB:s statistik, från början av mars i år, gäller 2019

 • Restauranganställda 67.800
 • Frisörer, skönhetspersonal m fl  10.700
 • Butikspersonal fackhandel 103.500
 • Säljare, kassapersonal etc 25.700
 • Trädgårdsarbetare, uppfödare m fl 30.00
 • Fordonsmekaniker, underhållsarbetare m fl 63.600
 • Konsthantverk 11.900
 • Andra serviceyrken minst 100.000

Detta gör sammantaget cirka 400.000 jobb som nu står stilla. Inga intäkter nästan och väldigt stora kostnader. Lönekostnaderna till dessa utan arbete kan uppskattas till 120 miljarder per månad.

Det har kommit några konkreta analyser av vad som sker och vad som borde göras. Vill därför här ange några av dessa:

Först ut var tre kollegor till mig, ekonomiprofessorerna Pontus Braunerhjelm, Johan Eklund och Martin Andersson. De skrev på DN Debatt i söndags ”Regeringens krispaket löser inte småföretagens problem”

Igår, lät DN nät-publicera en artikel från 21 näringslivstoppar om att en Corona-kommission krävs för att rädda vårt samhälle. Idag valde DN att inte trycka denna artikel i tidningen, utan tog in en annan viktig artikel om bekämpningen av Corona kan ”slakta ekonomin med oöverskådliga konsekvenser”.

En viktig ledare i Dagens Industri ”Öppna upp Sverige”.borde läsas. Likaså den debattartikel som som Kerstin Hessius skrev samma dag på DI, ”Ekonomisk kris slår sönder miljontals liv”.

Idag skrev den förre näringsministern Björn Rosengren i Dagens Industri, där han menar att regeringens insatser för företagen är klart otillräckliga. ”Cynism i stödpaketen” Han avslutar med en dräpande kommentar:

”De falska signalerna nu är dock bara ett uttryck för cynism. Skenbar handlingskraft får gå före omtanken om de drabbade. Det är uppenbart att här krävs en snabb omorientering.”

Min slutsats är att regeringen måste tänka på följande

 • De nuvarande insatserna räcker inte
 • En totalkollaps i servicenäringarna är möjlig utan relevanta insatser sker
 • Att stöd måste till som når ut direkt, inte lån eller likviditet
 • Att regeringen måste samråda med företagsledare av god kaliber som Dan Olofsson och Rune Andersson. Det finns flera andra..

 

Så här får vi igång Sverige – masstester och Grön knapp i kavajslaget

Gårdagens blogg fick en stor respons. Detta gäller – uppdaterad:

Idag är läget tydligen detta på testfronten:

 • Sjukvårdspersonal kan inte testas pga brist på test-kits
 • Under veckan ska 1000 slumpvis utvalda testas för att se utbredningen

Varför inte använda alla test-kits som idag finns för att kolla upp sjukvårdspersonalen? Samtidigt borde regeringen tillsammans med Socialstyrelsen och andra aktörer på omedelbart se till att produktionen av test-kits kommer igång, respektive förbereds.

Kina har erbjudit Sverige hjälp. Den kinesiske ambassadören besökte UD i förra veckan med erbjudande om hjälp. Tydligen både med utrustning och test-kits. Men, enligt mina källor så har regeringen/UD inte svarat på detta. Vad väntar regeringen på?

Nog borde den svenska regeringen kunna svälja förnedringen att Kina, som sagt så mycket dumt om Sverige, nu hjälper till när vi är i detta prekära läge. Ska regeringen tillsätta en utredning först?

 

Kanske kan Corona-krisen hanteras så här

Vi ser nu att Corana-virusets ekonomiska effekter i första hand kommer från myndigheternas råd eller förbud men också från rädsla. När regeringar påbjuder utegångsförbud, utom mat- eller medicininköp, då tar staten över ansvaret för all verksamhet som inte får några intäkter, hela besöksnäringen och alla icke-matvarubutiker.

Annars är det idag rädslan som stoppar ekonomin. I Sverige är det inte förbud att gå på restaurang, inte heller förbjudet att köpa kläder. Folk gör det bara inte. och skälet är rädslan. En möjlighet att vända denna utveckling är masstester. Så här resonerar jag. Säg om jag har fel:

 • Det sägs att den som haft Corona är immun och inte smittar.
 • Då borde det med testets hjälp vara möjligt avgöra detta
 • Tyvärr har Sverige så små testmöjligheter att inte ens sjukvårdspersonalen kan testas.
 • Är det möjligt att inom några veckor skala upp produktionen av test-kitt till samma nivå som Sydkorea gjort och nu senast Tyskland?
 • Säkert skulle Kina kunna hjälpa till med en stor produktion, för deras hemmabehov har ju minskat drastiskt
 • När test visar att man har haft Corona och är frisk så smittar man inte, enligt vetenskapen
 • Den som då är legitimerad frisk får ett intyg och en knapp med ”Ofarlig” att sätta på rockslaget.
 • De som är dokumenterat friska efter att ha haft Corona kan besöka restauranger köpa kläder och kanske en ny bil. På så sätt kommer verksamheten igång i samhället igen. En positiv spiral kan starta.

Sedan behövs direktstöd till landets företag som nu finner att efterfrågan försvinner totalt. Annars kollapsar hela ekonomin. Ett sådant förslag borde utarbetas med hjälp av företagare som vet hur företagen fungerar och även har det övergripande perspektivet. Företagare som Dan Olofsson och Rune Andersson.

Ett informellt råd med duktiga företagare borde direkt sättas upp. För även om politikerna och regeringskansliets personal har de bästa avsikter, så har de inte kompetensen att utforma stödåtgärder på rätt sätt. Om inte, så får vi åtgärder som inte fungerar så väl och som måste förändras eller kompletteras. Det kan förvisso också bli fallet även om duktiga företagare hjälper till med åtgärderna, men sannolikt har man då lättare att komma rätt. Dan Olofsson har redan ett bra åtgärdsförslag.

Dessa tankar har säkert många med mig, men jag vill delge dem till Dig. Har jag fel?

Ett positiv slutnot: Efter IT-kraschen 2001 bottnade börsen hösten 2002. På 32 månader hade Stockholms-börsen gått ned 67 procent. Nasdaq med hela 73 procent. Sak samma kommer att gälla börsen nu, men det är samtidigt angeläget att rädda det som är framtids-dugligt, inte minst mindre och medelstora företag.

Finns det likheter i hur Kina och Sverige har hanterat Corona?

Svaret är ja. Båda länderna har på olika sätt varit långsamma.

Först Kina. Därifrån kommer Corona-viruset oavsett vad Xi Jinping eller andra säger. Den 8 december ska Corona-viruset upptäckts i Wuhan. Först mörkade Kina, satte informatörer i polisarrest, för att först den 21 januari i år.tillstå läget och började vidtaga åtgärder. Om Kina hade agerat direkt skulle vi inte ha haft pandemin här. Det har Gunnar Hökmark, Expressen och Donald Trump rätt i.

Oavsett vilka hot Kinas Sverige-ambassadör framför.

Vad gäller Sverige så har vi varit långsamma som vanligt från början. Sydkorea insåg redan i början på februari hur allvarlig Corona-smittan kunde bli. Gav uppdrag till fyra företag att ta fram utrustning – bland annat testutrustning – i tillräcklig mängd. Detta borde Sverige ha noterat, för denna insats var offentlig och Sverige har en ambassad i Sydkorea, men förhoppningsvis också andra vägar för information.

Då hade svenska regeringen kunnat ge svenska företag uppdraget att tillverka utrustning. Vi hade en och en halv månads extra försprång jämfört med Sydkorea. Då skulle Sverige, likt Sydkorea ha kunnat testa alla som behöver testas. I Sydkorea sker 20.000 tester dagligen. Patrik Engellau har beskrivit detta på ett bra sätt – det är testning och uppföljning som gäller.

Dessutom framkommer nu genom Dagens Ekos försorg att de tre storstadsregionerna inte har de beredskapslager som de borde ha. Socialstyrelsen säger när detta uppdagats att man påpekat detta för regionerna i flera år. Men, uppenbarligen utan effekt. Detta är så typsikt svenskt, allt lämnas åt Långbänken. Fram till nu

Där finns också en annan likhet. När Kina förstod, efter 40 dagar att en epidemi var på gång, så gjorde man resoluta insatser. Igår och idag redovisar Kina noll nya egna fall. Däremot ett 30-tal fall bland inresande, som alla har sats i 14 dagars karantän.

Finns det någon utvärdering av vad Kina gjort och om vi kan ta hem dessa åtgärder till Sverige?

Italien får nu hjälp av Kina. 

Nu måste jag avsluta detta blogginlägg med en eloge till den svenska regeringen. Bra att man följt de åtgärder som Folkhälsomyndigheten föreslagit. Inte minst att man låter grundskolor och förskolor vara öppna. Så en eloge för det snabba handlandet nu.  OBS elogen gäller handlandet nu.

Sedan måste vi alla klart säga att även om det värsta händer i form av smittspridning, så kommer vi klara Sverige. Det blir ett Sverige efter Corona, ett ännu bättre Sverige än tidigare. För vi tar intryck av det som nu skett. Och framtiden kommer att planeras i samråd med näringslivet, inte med näringslivet som ett särintresse eller fiende.