Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

ISK-sparandet sker med beskattade medel

Regeringen låter medvetet de kriminella komma undan med bedrägerierna mot välfärdssystemen, som uppgör till nästa 20 miljarder. I stället ska man nu angripa vanliga sparare med sk ISK-konton. Som sparar med beskattade medel. Visserligen blir finansminister Magdalena *Andersson rädd när kritiken flödar. “Vi menar inte detta”, tycks vara hennes reaktion. Det är bara de allra rikaste vi vill åt. Men, börjar man hård-beskatta en del av spararna följer säkert många fler med längre fram. Och vad som glöms bord ofta är att ISK-sparandet just sker med beskattade pengar. Och har man infört ett sparsystem har staten ingått ett kontrakt med medborgarna.  Att bryta mot detta är rena gangsterfasonerna, som Dagens Industri påpekar.

I stället borde regeringen vara stolt över att så många nu sparar och får egna resurser på banken.

Det verkar som om allting nu ska lösas med höjda skatter och större anslag. Kan det inte var dags att se på effektiviteten? För inte så länge sedan kom det en utredning som visade att uppskattningsvis 18 miljarder om året av välfärdsutbetalningarna tar de kriminella hand om. För att stoppa detta skulle utbetalningarna centraliseras, men först skulle respektive utbetalande myndighet kunna söka information hos andra myndigheter, för att stoppa bedrägerierna.

I stället för att göra detta direkt så har regeringen nu beslutat om en ny utredning.

Fusket med assistansersättning har fortsatt i två år med regeringens goda minne

Regeringen har sedan 2015 låtit utreda välfärdsbrotten 5 gånger, men ingenting händer..

Nu har alltså regeringen tillsatt en ny utredning om välfärdsbrottsligheten. Detta i stället för att genomföra det som tidigare utredningar föreslagit. Utredningen ska vara klar den 31 augusti 2023, och får alltså dryga två år på sig. Efter remiss och behandling i regeringskansliet med lagrådet och ytterligare beredning samt riksdagsbehandling så är vi framme på år 2025.  Ska vl låta bidragsbrottslingarna få ytterligare fyra år att använda den kriminella penningautomaten?. Långbänk!

 

Socialdemokraterna bryter Januariavtalet genom bedrägligt förfarande

Tre viktiga frågor i Januariavtalet var att Värnskatten slopades och att vinster i välfärden accepterades samt att en rimlig beskattning av företagare genom 3:12-reglerna accepterades. Nu bryter Socialdemokraterna denna överenskommelse genom att gå bakom ryggen på Centern och Liberalerna.

Detta tänker sig Socialdemokraterna göra efter valet nästa år:

Detta innebär en JoJo-politik. Det som Samverkans-partierna kommit överens om i Januariavtalet genomförts under mandatperioden, men återinförs efter nästa val. Avsikten med överenskommelsen kan väl knappast ha varit att ta bort värnskatten under ett par år och sedan återinföra den? Inte heller har väl avsikten varit att förbundet mot vinster i välfärden – nu för friskolorna – skulle komma tillbaka efter nästa val? Eller att 3:12-reglerna för fåmansbolagen ska skärpas efter nästa val?

Detta måste betraktas som ett bedrägligt förfarande. Skulle Centern och Liberalerna undertecknat Januariöverenskommelsen om det stått: Dessa åtgärder som nu genomförs enligt Januariavtalet har Socialdemokraterna rätt att ändra på efter nästa val?

Detta är från Stefan Löfvens sida ett bedrägeri. För partiledaren/statsministern måste vara medveten om att de förändringar som genomförs, i enlighet med Januariavtalet, ska hålla även efter nästa val. Tanken var väl inte att förändringarna gjordes enbart som en tillfällig eftergift, så länge Stefan Löfven får sitta kvar som statsminister.

De reaktioner som nu sker från Annie Löövs sida, och andra ledande centerpartister och liberaler verkar komiska. Det hade varit bättre att direkt ta kontakt med Stefan Löfven och sagt: Detta har vi kommit överens om. Se nu till att Ditt parti följer den överenskommelse som vi träffat. 

Stefan Löfven borde gå ut med samma budskap som vad gäller fastighetsskatten. Det blir ingen fastighetsskatt skatt, men det blir inte heller högre skatt på fåmansbolagen, inte heller en ny värnskatt eller förbud mot friskolor i bolagsform. Vi Socialdemokrater håller träffade överenskommelser. Eller så borde Stefan Löfven gå ut och säga: Nu Centerpartier och Liberalerna. Ni måste förstå att vi nu återställer det som ni tvingat oss göra. Men, tack för makten och statsministerposten!

Snart blir det väl likadant med den fria hyressättningen i nyproduktionen av bostäder. Regeringen säger sig vilja införa detta den 1 juli nästa år, för att sedan riva upp beslutet och återgå till dagens regelverk.

 

 

Undermålig BRÅ-utredning om orsaken till de dödliga skjutandet i Sverige

BRÅ har äntligen gjort en utredning om hur det dödliga skjutvapen-våldet utvecklats i Sverige jämfört med andra europeiska länder. Detta borde man givetvis gjort långt tidigare. Den nuvarande trendmässiga ökningen i Sverige de senaste 15 åren, när den europeiska trenden är den omvända, borde både ha uppmärksammats och kartlagts, inte minst eftersom den var allmänt känd..

Själva förhållandet – mer dödligt vapenvåld i Sverige än i övriga Europa – har varit allmänt känd, och därför är det oerhört anmärkningsvärt att BRÅ inte under det senaste decenniet kartlagt detta fortlöpande. Men, skälet är partipolitiskt, de ansvariga partierna S och MP, (och tidigare M) har inte velat får sitt misslyckande med de kriminella gängen kartlagda. Sak samma gäller de kriminella gängens sammansättning, vilken etnicitet de har och varifrån de kriminella gängen kommer ifrån. Detta finns inte med i BRÅ:s utredning.

Det som sticker ut nu är att BRÅ mörkar skälen till varför Sverige har ett väsentligt större dödligt skjutande. BRÅ säger sig inte hitta förklaringar till varför Sverige avviker från alla andra europeiska länder, där det dödliga vapenvåldet i stället minskar. Man landar i att det är en form av gruppdynamik. Dödandet smittar av sig, många gör som andra gör: Skjuter ihjäl de oönskade. Förvisso kan det ligga en del i den förklaringen, men den kan knappast vara den enda.

Det måste varit uppenbart för BRÅ att risken för upptäckt är en viktig fråga. Sverige har en uppklarningsgrad som är lägre än i andra länder. Även om inte BRÅ har kunnat få fram uppgifter från andra länder, något som förvånar eftersom dessa uppgifter är lättillgängliga..

Den andra frågan som BRÅ inte ens nämner alls är strafftidens längd. Andra länder har längre straff för mord än vad Sverige har, särskilt för yngre mördare. Det borde varit uppenbart – även för BRÅ – att om de kriminella får långa fängelsestraff har de inte möjlighet att hämnas genom att mörda. Enda möjligheten är genom att leja andra och betala för detta. Men, frågan om inkapacitering av potentiella mördare tar BRÅ över huvud taget inte tagit upp. Varför? 

En fungerande svensk försörjningsberedskap kräver regeringens ledarskap

Ett stort problem för Sverige förra våren när Pandemin slog till var att Sverige inte hade en regering som tog ledarskapet. Det framgår med all tydlighet när Coronakommissionen kom med sitt delbetänkande i höstas. Den behandlar äldreomsorgen, men är generell också i sin kritik av regeringen. För bristerna i försörjningsberedskapen står både den nuvarande och tidigare regeringar. När det gäller bristerna att leda landet under Pandemin är ansvaret den nuvarande regeringens. Detta har inte riktigt uppfattas, därför ett förtydligande här.

  • Regeringen styr riket (1 kap. 6 § regeringsformen) och hade därför bort ta de initiativ som behövts” (sid 22)
  • Enligt kommissionens bedömning av åtgärderna “var dessa sena, trots tidig information”
  • “Vi bedömer att åtgärderna i flera avseenden även var otillräckliga”

Detta är de brister som den nuvarande regeringen uppvisar enligt kommissionen.  Och man konstaterar när det just gäller äldreomsorgen att

  • “strategin (för äldreomsorgen) hittills har misslyckats”.

För en vecka  sedan skrev fyra företagsledare en artikel i Dagens Nyheter “Pandemin visade ny väg för svensk försörjningsberedskap” Det är nog inte riktigt sant. Möjligen kan man säga att handfallenheten i mars månad förra våren visade hur man INTE ska göra. Du som följde utvecklingen under de första månaderna av Pandemin – och som kommer ihåg vad som skedde – vet att regeringen inte styrde landet. Handfallenheten var påtaglig.

På morgonen den 27 mars förra året gav Ekoredaktionen exempel på hur dåligt samordningen och ledningen var från regeringens och myndigheternas sida. Jag citerar ur den blogg jag skrev den dagen:

 Samordning saknas när det gäller skyddsutrustning och handsprit. Regeringen säger att man givit Socialstyrelsen i uppdrag att samordna, men där är man inte ännu. Dagens Eko gav nu på morgonen en inblick i hur snabbt företagen ställer om och kan hjälpa till, men att samordningen på nationell nivå fortfarande saknas. Därför kan man vare sig producera eller distribuera fullt ut. 

Sekab ställde om en viss tillverkning och producerade 15.000 liter handsprit förra fredagen, men kan producera mycket mer. Men vet inte hur stort behovet är och inte hur det ska förpackas och vart det ska levereras. Detta berättade VD Thomas Nilsson. Kemiföretagen försöker genom sin organisation IKEM få till en samordning. Den kommer nog, säger VD Jonas Hagelqvist, men tror på veckor. Inte klokt säger jag.

Så illa var det då, när samordning kunde ha försett svenska folket med allt från handsprit till skyddsutrustning.

En vecka senare hade Morgonekot ett nytt inslag, den 3 april. Då hade fortfarande inte företaget SEKAB, som tillverkar handspriten, fått besked. Den som skulle gjort detta, och som några veckor tidigare träffat bolaget, var näringsminister Ibrahim Baylan. Journalisten var som vanligt snäll och ställde inte svåra frågor, men kunde inte låta bli att fråga när bolaget som tillverkade handsprit skulle få besked. Ibrahim Baylans svar var ordagrant “Men vi får väl följa upp med ytterligare träffar”.

Detta är information som Corona-kommissionen gärna får använda när man ska ge sin nästa rapport till hösten. Det är inga hemligheter som står här, och samtidigt varnar jag för den felaktiga bild som gavs i DN den 18 maj av de fyra företagsledarna. Den visar – jag upprepar – vad man skulle ha kunnat göra historiskt förra våren och vad man skulle kunna göra framöver. Men, det kräver att regeringen styr landet och att regeringen har en ledning. Den saknas som bekant nu. Och även när det begav sig förra våren-.

Bergströms donation till Handels skulle kunna vara en fortsättning på Anna Ekströms önskan

Den donation som Barbara och Hans Bergströms donation till Handelshögskolan i Stockholm för att låta beforska den svenska skolan kan ses som en fortsättning på Anna Ekströms önskan att få reda på hemligheten bakom Engelska Skolans framgångar. Alla kanske inte hängde med för fem år sedan när dåvarande generaldirektören och ordföranden i Skolkommissionen, Anna Ekström ringde upp en rektor för Engelska Skolan med frågan: Vad gör ni för att lyckas så bra?

Nu tror jag inte att Barbara och Hans Bergström hade dessa tankar när donationen utformades. För i uppdraget till professorn och Centrum för skolstudier står ingenting om att just Engelska Skolans framgångsfaktorer sak kartläggas. Men, det är kanske en god idé, så får Anna Ekström, nu som ansvarig minister, det recept på framgång för skoverksamheten som hon efterfrågade 2016. (Resultatet kommer inte avvika särskilt mycket från OECD:s svar 2015 efter uppdrag från den dåvarande S-regeringen, som våra journalister ännu inte upptäckt.)

Det ska tilläggas att Anna Ekström ångrat sitt telefonsamtal och sin önskan att få reda på Engelska Skolans framgångsfaktorer. Inte så underligt när hon ingår i en regering som på olika sätt vill ifrågasätta friskolorna. Men gjort är gjort, och kommer aldrig tillbaka, Anna Ekström. Läs gärna intervjun i Aftonbladet från den 18 oktober 2018 där Anna Ekström ställer in sig i politikerledet. Den intervjun platsar i vilken Nyårsrevy som helst. (Och Anna Ekström, Du får som tidigare bli hur arg som helst på mig för att jag skriver om detta)

Igår skickade Anna Ekström en internutredning om Ordning och Reda i skolan på remiss. Den ska bland annat förbjuda mobiler i skolan. Under lång tid har behovet av ordning i skolan varit i fokus. OECD, som 2015 gjorde en utredning på regeringens uppdrag, tog upp dessa frågor, men den dög inte. Fram med Långbänken. Och så en ny utredning, som är på mer än 300 sidor. Och när ska då de nya ordningsreglerna träda i  kraft? Den 1 juli meddelade departementet. Men tillade sedan, 2022. Nästa år alltså. Glöm inte Långbänken, den ska hyllas…

Utredning, på hela 348 sidor, heter “Nationell plan för trygghet och studiero”. Den borde varit genomförd för flera decennier sedan. Men, dagens flumskola med bristande ordning, dålig pedagogik, världsrekord i sen ankomst (enligt OECD) och fallande skolresultat är ett misslyckande för hela det etablerade politiska systemet. Även Alliansregeringen.

Kan Lena Andersson få våra journalister att återgå till sitt yrke?

Lena Andersson lyfter en fråga som inte många skriver om. “Journalistiken sviker sitt uppdrag i klimatfrågan” är Lena Anderssons rubrik för sin krönika. De flesta håller bara tyst, för om man inte tillber aktivismen när det gäller klimatet är det nästan ett brott mot mänskligheten (som Björn Wiman, DN:s kulturchef, skrev för ett par år sedan)

Lena Anderssons inlägg om klimatet är ett ifrågasättande av journalistiken när det gäller klimatfrågan. Läs artikeln, den är viktig. Vi hamnar annars i en skyttegrav där ingen våga sticka upp huvudet, för då blir man nedskjuten av de som vet bäst. Journalister som inte läst på och inte förstått sitt eget uppdrag – när det gäller klimatet. (Jag har föreslagit SvD att låta släppa alla opinionsartiklar i tidningen fria, som Dagens Industri gjort. Hoppas det sker omgående)

För min del har jag tidigare många gånger tagit upp denna fråga. Här ett exempel. Det är Publicistklubbens tidigare ordförande Anna Hedenmo som mycket fräckt i ett brev skriver att klimatet får inte diskuteras som vanliga sakfrågor. Här måste man hålla med FN:s panel IPCC och inte ifrågasätta den, oavsett vilka uppgifter som kommer fram. Idag kan man tro att det möjligen är lite annorlunda med ny PK-ordförande, Robert Aschberg, som säkert vågar ta strid med klimataktivisterna.

Lena Andersson refererar till en bok, skriven av Sven Börjesson,  “En klimathistoria”. Så här skriver Lena Andersson i sin artikel:

Bränderna är inte fler eller värre, ej heller orkanerna; nederbörden förblir vad den varit, någon ökning i översvämningarnas antal och storlek har inte inträffat, Vasaloppet ställdes in 1932 liksom 1990. Tre vintrar hade under 1930-talet i Sverige mindre snö än något år har haft under 2000-talet.

Detta borde journalisterna utgå ifrån och ställa frågor. Så att vi vanliga läsare får klart för oss “om kartan stämmer med verkligheten”, som Lena Andersson också påpekar.

Uppgiften i artikeln om värmen i Antarktis år 1934 är fel, det har källan Sven Börjesson påpekat, och det ska redovisas.

Tänk om man kan få våra journalister, både i Sverige, och i andra länder, att våga behandla klimatet på ett sakligt sätt! Varför ska detta vara så svårt?

En bok att läsa, inte bara för klimatets skull utan för att förstå jordens utveckling har Lennart Bengtsson skrivit “Vad händer med klimatet?”(Den som argumenterar om klimatet och inte har läst Bengtssons bok kan inte tagas på allvar)

Fotnot: Uppföljande artikel av Lena Andersson: “Inför katastrofen blir människan bara ett medel”. (SvD 29 maj)

Nu måste politikerna ta sitt ansvar och hjälpa de företag de man lovat stöd

Dagligen kommer rapporter om företag som snart går över styr. Ända sedan stöden satte igång för ett drygt år sedan har utformning och genomförandet varit bristfälligt. Många företag har fått stöd, men tusentals har i stället lurats. Här ger DN flera exempel idag.

Ansvaret för misskötseln ligger på regeringen. Det borde ske en grupptalan mot regeringen för dess bedrägeri, för det rör sig inte om mindre än ett bedrägligt förfarande. Går man ut och lovar hjälpa företagen och sedan utformar regelverk felaktigt och låter en myndighet missköta genomförandet (inte för alla men för många), så bör absolut regeringen stå för konsekvenserna.

Nu uppmärksammas återigen att Tillväxtverket gjort 1000-tals fel. Verket har fått bakläxa i domstolsprövningen. Detta har pågått i månader och regeringen gör ingenting..Detta är rättslöst, inget annat.

Vad gör Januaripartierna som är medskyldiga till dessa misstag? Det är Centern och Liberalerna som nu stillasittande och tigande låter 1000-tals företag löpa gatlopp. För övrigt är det underligt att inte riksdagen träder in. Då räcker det inte att man kallar en minister eller en generaldirektör till ett utskottsförhör, i stället måste Riksdagen fatta ett beslut som uppmanar regeringen att åtgärda alla dessa misstag. Nu.

Idag kom Finanspolitiska Rådet som ger stödinsatserna mycket kritik. Detta under en mycket förstående regim. När Corona-kommissionen till hösten kommer med sin utvärdering blir det nog andra bullar.

Hot om nya och höjda skatter skadar näringslivet

Idag tar Dagens Industri på sin ledarplats upp regeringens och politikernas skatter som hindrat och nu hotar näringslivet. Särskilt tar man upp finansbranschen. “Sverige måste värna sin finansindustri” Nu har man inte kunnat lita på de överenskommelser som regeringen givit. Det framgår av en djuplodande artikel, som finansdepartementet inte vill dementera, och som visar att löftet till Nordea i januari 2017 inte hölls, och därför flyttade banken till Finland.

I tisdagens tidning  publicerade Dagens Industri ett dokument, signerat Martin Rex. Detta med titeln “Flytten fick Nalles stjärnglans att falna”. Detta dokument visar att regeringen i början på 2017 gav klartecken till en neutral beskattning även om Nordea hade sitt ägarkapital registrerat i Sverige. En månad senare bröt regeringen Magdalena Andersson och Per Bolund löftet genom att föreslå väsentligt höjda bankskatter, särskilt resolutionsavgiften, som framför allt skulle drabba Nordea. Sedan ändrade sig regeringen i juni månad, men då hade Nordea redan beslutat om en flytt till Finland.

Det går alls inte att lita på den svenska regeringen, det konstaterade Nordea våren 2017. Den slutsatsen drar Lotta Engzell-Larsson i dagens ledare i DI. Därför flyttade Nordea.

LO:s tal om höjda skatter skrämmer slag på många som startar nytt. Effekten blir inte att de berörda går ut offentligt och reagerar, utan de protesterar genom att handla utifrån de promisser som de tror kan gälla. Sveriges näringslivsklimat blir sämre. Skulle sargas väsentligt om gåvo- och arvsskatt infördes.

När är det dags att infria Stefan Löfvens löften om Affärsplan Sverige? Som han egenhändigt redovisade på DN Debatt i september för snart nio år sedan. Den 24 september 2012 för att vara exakt. Varför har inte en enda journalist påmint vår statsminister om detta löfte, att tillsammans med näringslivet utarbeta en Affärsplan Sverige. Planen har fem avsnitt, som skulle utvecklas, och detta hjälper säkert näringslivet med. Det tror jag mig kunna lova.

Finansplats Stockholm skulle utvecklas, det kom politiker och staden överens om för 20 år sedan. Nu ligger Stockholm på plats 31, en nedgång på senare år med 7 platser. Detta kanske kan vara bra att veta för skatte-ivrarna i regeringen och i en del partier.

Går det att få ordning på den svenska skolan?

Den svenska skolan är i kris, det var känt tidigare. Och politikerna, som har ansvaret, har inte kommit tillrätta med problemen. PISA-resultaten visar sitt tydliga språk. Nu verkar det som om regeringen mörkat – eller försökt manipulera – den senaste PISA-studien. Vilket som gäller kan man tvista om, men faktum kvarstår att svenska skolan inte håller måttet.

Nyligen kunde vi konstatera att mattekunskaperna är så dåliga att nästan hälften av dagens blivande ingenjörer hoppar av – kan inte fullfölja sina studier.

För sex år sedan fick OECD i uppgift av den regeringen att utreda hur den svenska skolan skulle kunna återställas, så att det blev en kunskapsskola igen. “Improving Schools in Sweden. An OECD Perspective”, så rubricerades den 185 sidor långa utredningen. Men när nu PISA-skandalen är ett faktum verkar ingen komma ihåg att den här studien finns. Förslagen är knappast genomförda annat än till en liten del. Och ingen journalist eller politiker verkar ha tagit upp frågan om denna studie. Varför?

Nu har Handelshögskolan i Stockholm fått en donation av Hans och Barbara Bergström på hela 60 miljoner i avsikt att både ge underlag för en professur och en ny Centrumbildning för att bedriva oberoende forskning om skolors framgångsfaktorer. Som professor har den eminente Karl Wennberg utsetts. Kanske kan man plocka fram OECD:s nu sex år gamla studie och utvärdera den. Nu har den socialdemokratiska studentföreningen på Handels reagerat negativt. Tror att pengarna gör Handels beroende. I stället borde man välkomnat möjligheten att nu fritt forska om skolans framgångsfaktorer. I stället borde man som Handels rektor, Lars Strannegård,  välkomna möjligheterna att lyfta den svenska skolan genom forskning.

Även utbildningsminister Anna Ekström borde vara positiv. Hon efterfrågade i egenskap av ordförande i den sk Skolkommissionen hur den Engelska Skolan bär sig åt för att vara så framgångsrik. Den dåvarande generaldirektören för Skolverket, Anna Ekström, ringde 2016 upp rektor Robert Clark i Gubbängens engelska skola och frågade: “Vad ska vi göra för att alla skolor i hela landet ska bli lika bra som internationella engelska skolan?” Nu vill tydligen inte Anna Ekström veta av denna påminnelse, den är skämmig. Tänk om en journalist skulle ställa frågan till henne om detta och om OECD:s bortglömda utredning, enligt ovan?

Här finns tydliga inslag av Långbänk, både här och där.

Fotnot: Inger Enkvist ger ett bra program för skolan i SvD 30/5 i krönikan “Både vänster och höger missar kärnfrågorna” 

Conni Jonsson varnar det svenska politiska systemet

Riskkapitalbolaget EQT startades 1994 av Investor och dåvarande VD-n Conni Jonsson, nu ordförande i bolaget. Det är en av världens största investerare med idag ett förvaltat kapital på 67 miljarder euro. I Dagens Industri intervjuas Conni Jonsson “Europas mest välinformerade investerare” rubriceras artikeln.

Conni Jonsson markerar en värdegrund för EQT:s verksamhet, som han tredelar:

  • Den skandinaviska affärsmodellen – en öppen och transparent ekonomi
  • Ansvarstagande och långsiktighet – som familjen Wallenberg
  • Spela bollen där den ligger

Sedan kommer varningen till det svenska politiska systemet. Jonni Jonsson konstaterar att den svenska traditionen och ägarstyrnings-modellen är bra, bäst i världen. Tyvärr finns det tecken på att den kan försämras. Genom politisk påverkan utifrån.

Politikerna måste visa att de förstår systemet. Det är fel när ministrar säger att de inte tycker om riskkapital. Det blir ett ifrågasättande av ägandet som är farligt. Så här uttrycker sig Jonni Jonsson (läs noggrant):

”Man börjar ifrågasätta saker som näringsfrihet, äganderätt och rätten att ge utdelning. Det finns en ton här som är otäck. Även beskattningen av individen är ett problem, på detta område är Sverige absolut inte konkurrenskraftigt. “

Det finns mycket mer att läsa och ta till sig i denna intervju. Bland annat säger Conni Jonsson att “Vi snackar om hundratusentals jobb. Ägarna som har stöttat dessa bolag betraktar man som skurkar”.

Än en gång läs intervjun och begrunda. Detta är särskilt en uppmaning till våra politiker. Men, det räcker inte att läsa, det gäller att förstå vad varningen innebär. Samtidigt skulle det inte skada om de ansvariga politikerna, både på den röd-gröna och blå sidan, kunde initiera en dialog med EQT, Wallenbergarna och andra som står för den analysen som intervjun återspeglar. Vore det inte intressant att fråga de som investerar 100-tals miljarder i verksamheter som Sverige lever på vad som styr utvecklingen?