Byråkratin vill växa – få in andra myndigheter med tvång

Det nog inte så många som känner till att det finns ett Statens Servicecenter som löser många myndigheters administrativa uppgifter, som fakturering, beställningar och löneutbetalning. Men det tycks inte alltid gå så bra.

Och trots att det inte fungerar så väl, så vill den nuvarande regeringen att andra myndigheter ska tvingas köpa tjänsterna av den statliga byråkraten, trots att det finns brister och att många av de berörda myndigheterna inte vill. De säger nej tack, men regeringen vill tvinga dem.

Så här skriver finansdepartementet i rapporten där man vill tvångsansluta ytterligare 25 myndigheter:

”Regeringen har som målsättning att öka effektiviteten och minska administrationskostnaderna i statsförvaltningen.”

Men enligt många av de berörda myndigheterna så ökar kostnaden samtidigt som det finns brister i det arbete som sker idag. Därtill är det ett brott mot lagen om offentlig upphandling (LOU). Riksrevisionen har i flera granskningar fört fram kritiska synpunkter på verksamheten.

Några fakta om Statens Service Center:

 • Sköter administration åt 160 myndigheter; ekonomi, lön, HR och e-arkivering (snart)
 • Svarar för denna administration till 40 procent, mätt i antal anställda.
 • Har idag cirka 450 anställda
 • Är expansiva och ska öka antalet medarbetare till 1.400 under nästa år.
 • Har kontor i Gävle (KH), Eskilstuna, Göteborg, Lund , Norrköping, Stockholm och Östersund.

Så här svarar ett stort antal av de som ska tvångsanslutas:

 • För Vinnovas del kommer den föreslagna regleringen inte innebära effektivisering eller besparing på vare sig kort eller lång sikt. Därför bör Vinnova med rådande förutsättningar inte anslutas till Statens servicecenters….
 • Resultatet av en utredning som Livsmedelsverket utarbetade under 2018, och som baseras på erfarenheter från andra myndigheter som anslutit sig till Statens servicecenter, tyder på att det är svårt att minska kostnader genom en anslutning till Statens servicecenter. Samma utredning pekar på att myndigheterna som anslutit sig till Statens servicecenter inte upplever att kvaliteten har påverkats i positiv riktning
 • Utifrån Socialstyrelsens uppdrag ser myndigheten risker med en anslutning till Statens Servicecenter (SSC). Förutom den kostnadsökning och, i vissa fall, kvalitetssänkning som konstaterats hos redan anslutna myndigheter, ser Socialstyrelsen en risk att myndigheten kan tvingas bryta mot gällande rätt. Det mest uppenbara gäller lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).
 • KB bedömer dock att det även i framtiden behövs kompetens och resurser på myndigheten för att säkerställa myndighetens ekonomiska redovisning och rapportering.
 • Ett av syftena med den utökade anslutningen till Statens servicecenter är att minska administrationskostnaderna, men för Folkhälsomyndighetens del skulle en anslutning till Statens servicecenter innebära ökade administrationskostnader, även på sikt.
 • ESV, Ekonomistyrningsverket, har vid flertal tillfällen argumenterat emot en förordningsstyrd anslutning med motiveringen att anslutning bör grundas på frivillighet. Statens servicecenters tjänsteutbud och avgiftsnivåer ska vara konkurrenskraftiga för att skapa incitament till att myndigheterna ansluter sig.
 • Många andra har avstyrkt och argumenterat emot bristande kvalitet, och att det snarare blir dyrare än billigare att utnyttja Service Center, se remissvaren.

Detta är ett typiskt exempel på hur den statliga byråkratiska hydran växer utan hänsyn till uppdrag och kunder. Ekonomistyrningsverket, som verkligen bör veta vad de talar om, har rätt i att upphandling av sådana här tjänster både ska vara frivillig och ge utrymme för konkurrens.

Det här inlägget postades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.