Behöver jag vara så negativ?

När jag i skrivit blogginlägg och nyhetsbrev på senare tid, så har jag funderat på om jag är för negativ, om jag ser för mycket från fel håll? Så har jag funderat. I den rapportering jag gör, och de funderingar jag har, försöker alltid se möjligheterna. För mig är problem och utmaningar snarare nya möjligheter, som kineserna som sägs se möjligheter när det uppstår en kris, även om det kinesiska tecknat för dessa två begrepp inte är de samma.

Samtidigt vill jag inte släta över genom att vara PC, dvs politisk korrekt. Min styrka är, tror jag, att jag kan se vad som sker i det som synes ske. Och tyvärr tvingas jag uppmärksamma mycket som de svenska traditionella medierna inte berättar om. Mycket finns därför bara i mina bloggar. Men, det ska sägas med emfas, jag försöker alltid att validera de synpunkter jag framför. Därför finns det oftast många länkar i mina bloggar. Där har jag dessutom kravet på mig själv att läsa allt jag hänvisar till, och bedöma värdet, få fram verkliga fakta.

Mina bloggar, totalt hittills ca 800, har fritextsökning. Så är det är möjligt att använda bloggen som ”uppslagsbok”. I tider av Fake News är fruktan för Faktaresistens stor Behovet av forskningsresultat, validering, är stort. Och den finns i mina bloggar. Faktum är att jag nästan aldrig får invändningar mot de fakta jag redovisar. Även de slutsatser jag drar verkar de allra flesta instämma i också.

En negativ blogg: Hur vågar regeringen? Skriven för några veckor sedan.

Ytterligare en negativ blogg: Nu är det den negativa bilden som gäller Skriven i januari i år

Och så två positiva bloggar: Först en positiv bild från i början av året.

Ock så har den positiva vi Beröringsskräck är något som politikerna behöver hantera Från i maj i är.

Om debattklimatet i Dagens Nyheter med bl a kommunalrådet Lars Stjernkvist under rubriken  ”Vill vi ha samarbete måste S tona ner den hårda retoriken”

Nu önskar jag att Du som läser detta ger Din bild till mig. Det kan vara antingen i bloggen eller direkt i form av ett mail. För jag vill även fortsättningsvis ha en balanserad blogg. Det är jag som reagerat mot mig själv med just frågan: Är jag för negativ och finns det inte fler positiva perspektiv att redovisa?

 

Det är konjunkturen Dumbom

Intervjun med professor Lars Calmfors i gårdagens Dagens Industri är talande. Att det går bra för Sverige nu ska vi tacka konjunkturen för. Och även de insatser som den förra regeringen gjorde med jobbskatteavdrag. Tilläggas kan att med rätta förutsättningar – bättre regler och skatter – skulle vårt land må betydligt bättre. Vi nyttjar inte den potential vi har.

Vad gör vi då? Pratar vid 4000 seminarier i Almedalen. Lägger ned stor möda att kriga mellan politik och näringsliv – stället för att samverka. Är det inte dags att bygga på de regelverk och skattesystem som skulle vara bäst för företagen och landet? Dags för en ny Lindbeck-kommission?

Lindbeck-kommissionen var det, sa Bill. Lindbeck-kommissionen var ordet, sa Bull

Nu vet jag inte om man kan hitta denna konversation i någon Pelle Svanslös bok, men metaforen tycker jag är träffande. Nu är förvisso Sverige inte  i så utsatt läge som 1992, men vi behöver ändå kraftsamla och enas inför framtiden, för att använda vår potential.

Frågor att analysera med policy-relevanta åtgärder

 • Konkurrenskraftiga villkor för näringslivet
 • Hur få fler företag att starta
 • Få företag att växa – Scale Up
 • Få snabbväxande företag att stanna i Sverige (dock inte alltid)
 • Snabbt anpassa lagstiftningen så att företagens innovationer inte hindras av bristande digitala regelverk.
 • En beskattning i Sverige som vi kan leva med – och inte prisar ut oss mot omvärlden
 • Koppla upp det svenska näringslivet mot EU – Och få EU att bli ledande digitalt
 • Få en digital utveckling av offentliga Sverige under nationell ledning – inte stuprör
 • Viktigast: Få ett snabbt politiskt Sverige, som släpper vår ständiga önskan att allltid vänta och låta utreda medan vi tror att världen väntar

Detta är något av en uppsummering av det jag skrivit om i mina bloggar.

 

 

LAB – FAB -APP

Nog låter denna rapport spännande? Den borde uppmärksammas i Almedalen, när framtiden kommer på tal. Underrubriken är

Investing in the European future we want

Den kommer från EU-kommissionens Högnivå-grupp, High Level Group, Maximising the impact of EU Research & Innovation Programmes. Den heter det som står i rubriken här: LAB – FAB – APP. Publicerades i måndags, den 1 juli. Alltså precis lagom för Almedalen. Med Pascal Lamy, fd WTO-chef, som ordförande och svensken professor Jan Gulliksen som ledamot bland ett dussin totalt.

En kort sammanfattning av rapporten:

 • Forskning och utveckling behöver få fördubblat anslag i EU:s budget
 • Från dagens dryga 70 miljarder till 140 miljarder euro för perioden 2021 – 2028
 • Dagens Horizon 2020 missar topp-projekt på hela 62 miljarder – brist på pengar
 • EU:s FoU som andel av BNP måste upp från 2 till 3 procent (Sverige idag 3,3%)
 • Framtidens program måste drivas av resultat och genomförande
 • Framtidens globala utmaningar måste mötas

Men även om Europahuset i Almedalen har nästan 40-talet seminarier, så finns inte den här framtidsrapporten med. Det var känt tidigare att den skulle publiceras nu, men Du som är intresserad får ladda ned rapporten på nätet och läsa för sig själv i kvällslampans sken, efter Rosé-minglet. Nåja, det kommer många fler tillfällen framöver att ta del av analysen och Högnivå-gruppens förslag. Och att påverka. Här behöver den svenska regeringen involveras, för den kan vara en nyckel till vad som händer fortsättningsvis.

Själv var jag nere för en vecka sedan i Bryssel, på Science Business, och tog del av en del av det som finns i rapporten. Och budskapet på seminariet, från EU-kommissionen och EU-parlamentariker, som deltog: ”Dubbla anslagen till Forskning och Utveckling”. De gick på rapportens förslag. Men, svårigheten att få större resurser till forskning och innovation ligger hos Rådet, dvs medlemsländerna. Och Sverige försökte tyvärr inte aktivt förra gången det begav sig få fram resurser till framtiden, forskning och innovation. Utan gick på linjen Så liten budget i EU som möjligt.

Ett problem för Europa att hänga med i den globala utvecklingen är våra strikta Europeiska statsstödsregler. De utgör ett handikapp för Europa enligt en EU-studie .

En utomordentlig kort sammanfattning har EARTO skickat ut, Europas sammanslutning för instituten, där RISE är medlem: R&D Recognised as Key Factor for EU´s Future

En annan givande rapport kommer från Science Business ”Going Global” som visar internationaliseringens betydelse. Ger utomordentliga siffror och väl underbyggda slutsatser.

Almedalen devalverad – Stefan Löfven smart

Mina bloggar under denna vecka kommer inte från Almedalen direkt, för jag avstår besök i år. (Varit där sedan början på 80-talet) Men det är ingen protest mot Almedalen, för då hade jag inte varit där så ofta tidigare. Almedalen är onekligen en oerhört viktig demokratisk plattform. På några dagar träffar man lika mycket folk som under ett helt år normalt. Och i Almedalen kan såväl generaldirektörer, som riksdagsmän och storbolagschefer sitta bland åhörarna. Så hade inte Almedalen finnits – tack vare Olof Palme – hade den behövt uppfinnas. Enda nackdelen är att alla vill vara PC, inte sticka ut

Stefan Löfven är onekligen mycket smart som tar sin frånvaro i Almedalen som plattform för att få fokus på Sverige i övrigt. Och sig själv. Det har verkligen lyckats. Löfven har under åren försökt med nedslag ute i landet, utan riktig lycka. Men när journalisterna kan göra hans resa till en konflikt, gentemot Almedalen, då kommer Löfven fram. Och mediaredaktioner tvingas avsätta en särskild bevakning av Statsministerns resa. Det kan man inte uppdraga åt sin Almedals-redaktion att göra. Smart.

Här kan Du på avstånd följa det som sker i Almedalen, i den Officiella Programkatalogen .Därifrån går man vidare till Programmet 2017 med fritextsökning, där allt finns att hämta. När jag skriver detta är det dock svårt att komma fram, alla vill väl kolla upp vad göra idag och under veckan. Men normalt är det inga problem alls att nyttja den här appen.

För Dig som vill följa det som är vår framtid, så kan jag rekommendera Dagens Nyheters tematidning från i går, i söndags. DN.TEMA med fokus på Innovation. Där finns både artiklar och tips på inslag i Almedalen som har fokus på innovation, som vi bygger vår framtid på. Tillverkningsindustrin är på väg tillbaka till västvärlden är en av huvudartiklarna där. Men själva Tema-tidningen är svår, för att inte säga omöjlig att hitta på nätet. Redaktionen kanske kan åtgärda detta? Men Du som har tidningen från igår kvar kan njuta av denna bilaga.

Här några andra tips:

Nu vet jag att det kommer en del sura reaktioner. Varför är inte vi med på tipslistan. Men skicka ett mail, så får vi se vad som händer. Det gäller också seminarier och utspel av intresse, som jag kanske inte kan fånga upp på plats. Mail: gergils@ecofin.se

 

Tyskland har 13 gånger så stor Kina-export som Sverige – per capita

Det skadar inte med lite självransakan om Kina, särskilt nu när Statsministern idag kommit hem därifrån. Och Geely satsar stort i Sverige. Vår Kina-export har minskat med 20 procent på 10 år. Och per capita är Tysklands export hela 13 gånger större än Sveriges, räknat per capita. Det är nästan så man inte tror att det är sant, men konsultera SCB och Eurostat, så ser Du.

År 2005 hade Sverige en export till Kina som av total export från vårt land låg på 0,5 procent. Tyskland hade då en Kina-export som andel av total export på 4,7 procent. Under de följande 10 åren ökade Tysklands export med 10 procent till Kina, eller från 4.7 procent av total export till 5,2%. Samtidigt sackade Sverige från 0,5 procent till endast 0,4 procent. Som andel av total export.

I halvtid, år 2010, gick Alliansregeringen ut och satte upp målet om en fördubbling av svensk export på 5 år. Ansvarig för denna målsättning var handelsminister Ewa Björling. Vad hände? Exporten steg knappast, och till Kina sjönk den. Men hur många är medvetna om denna svenska fadäs?

För två år sedan lanserade den nuvarande regeringen sin Exportstrategi. Vi skulle bort från Europa och 22 länder sattes upp som prioriterade. Men ingen handlingsplan gjordes upp, där regeringen identifierar ländernas behov och möjligheter till handel, och vilka branscher som är särskilt intressanta. Statskontoret var inte nådig i sin kritik av Team Sweden, som skulle varit navet i den nya exportstrategin.

Därtill kommer att vi har en Kina-strategi som är drygt 15 år gammal. Den utformades av ambassadör Börje Ljunggren i slutet på 1990-talet. En liten uppdatering skedde några år senare, men grunden är gammal. det har hänt en hel del i Kina under de gångna 15 åren…

När så regeringen arrangerade en resa till Kina så var det klart välkommet, även om planeringen har en del i övrigt att önska sig. De stora företagen var med, men inte så många sv de mindre. Något som Sweden-China Trade Council reagerade emot i en artikel ”Småföretagen borde ha fått följa med till Kina”. En välskriven och läsvärd artikel, men ack så snäll. Ska man få politikerna att reagera måste man säga ifrån betydligt skarpare.

Sedan årsskiftet saknar Sverige dessutom en omvärldsbevakning, som Tillväxtanalys gjorde med sina utlandskontor. Den bevakningen skrotade Mikael Damberg vid årsskiftet, och det sades att näringsdepartementet skulle ta över. Men där har inget skett.

För min del har jag frågat både ansvarig statssekreterare, Eva Lindström, och ansvarig tjänsteman Per Tervahauta på Näringsdepartement. ”Vi tittar nu bl.a. på hur information från kontoren även ska kunna kommuniceras till externa intressenter” säger Tervahauta i ett mail till mig. De har haft ett par år på sig, men slakten av omvärldsbevakningen var väl ett mål i sig, kan man tro. Annars hade det väl varit annorlunda.

 

Stor glädje över Geely döljer Sveriges problem

Volvo Cars ägare, kinesiska Geely, lägger nu sitt stora innovationscentrum i Göteborg. Dagens Industri meddelar idag den goda nyheten.   En verklig framgång för den svenska regeringen. En stor byggnad ska uppföras på hela 80.000 kvadratmeter, som ska innehålla såväl kontor som många bostäder.  Investeringen uppskattas till 3 miljarder kronor. Totalt ska man kunna sysselsätta 3.500 personer.

Vid en härlig ceremoni Geelys hemstad Hangzhou har för en stund sedan undertecknades en avsiktsförklaring i närvaro av Statsminister Stefan Löfven.

Förra året talade Geelys offentligen om att företagsklimatet var dåligt i regionen, något som hotade en eventuell investering. Bolaget klagade på krångel med arbetstillstånd och visum samt svårigheterna med bostäder, bland annat. Ett hundratal kinesiska ingenjörer hade förra året fått vänta på svenska visum i ett halvår .Denna kritik tog skruv och Statsministern bjöd in Geelys styrelseordförande Li Shufu till samtal. De träffades måndagen den 12 september förra hösten och Mikael Damberg deltog också.

Dessa överläggningar var tydligen framgångsrika, för Gang Wei, som företräder bolaget, säger till Dagens Industri idag:

”Regeringens agerande var avgörande för investeringsbeslutet”

När Stefan Löfven får en snäll fråga i lunchekot nyligen säger han att ”vi smörjer inte” Geely. Hur förklara Geelys uppgifter? En vassare reporter kanske kan pressa Löfven, för här finns det gräddfiler. En är Migrationsverket, som kommer hantera Geelys arbetstillstånd snabbt. En annan är möjligheten att bygga bostäder tillsammans med kontoret. Ett tredje är ett stort, nationellt, testlabb för elfordon, som ska byggas i Göteborg, där staten är huvudansvarig. Något som Göteborgs-Posten kunde berätta för en månad sedan. Jag säger inte detta är fel, det är utan den beröringsskräck, som den tidigare regeringen hade. Men det vore klädsamt med lite ärlighet.

Men varför inte vara lika lyhörd, Stefan Löfven, när det gäller de mindre och medelstora företagen? De som står för 4 av 5 nya jobb i Sverige. Igår publicerade Företagarnas VD Günther Mårder en artikel i Dagens Industri som verkligen ger uttryck för de hot mot de små och medelstora företagen som dessa  idag känner. Kommer Statsministern bjuda in Günther Mårder i början på hösten för samtal, som han gjorde med Geely? Med ambitionen att åstadkomma lika framgångsrika resultat som med den kinesiska biljätten?

Svenskt Näringsliv har kommit med en annan rapport ”Talangjakten och marginalskatten”. Så det kanske finns anledning att även bjuda in den organisationens VD Carola Lemne?

Så här dags nästa år kommer då Företagarnas Günther Mårder och Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne att säga:

”Relationerna mellan oss och regeringen har förbättrats enormt”

Det är vad Geely säger idag, genom sin företrädare Gang Wei, vice VD för Innovationscentrum-bolaget, China Euro Vehicle Technology, Cevt

Göteborgs hamn har inte fungerat

Nu är jag där igen: Varför gör vi i Sverige allt i slow motion? Nu gäller det Göteborgs Hamn som inte fungerat som den borde i hela 20 år. Beroende på en oansvarig fackföreningsklick. Den beryktade Hamn 4an. I höstas blev det riktigt allvarligt, med skarpa konflikter som helt eller delvis stoppar Göteborgs Hamn.

Efter starka påtryckningar från de berörda företagen, inte minst de två Volvo-företagen, så har regeringen äntligen agerat. (Slow motion). Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson tillsatte dagen före midsommarafton en utredning för att få stopp på missbruket av konflikter som Hamn 4an levt gott på under decennier.

En utredningsman, Tommy Larsson har tillsatts för utredningen. Denna utredning ska starta den 1 juli och får nästan ett helt år på sig. Förslag ska läggas den 31 maj 2018. Det betyder att en lag kan vara på plats ett år senare om man ska hinna med remissförfarande, regeringsbehandling och sedermera lagrådsremiss, samt till slut riksdagsbehandling. Detta trots att Ylva Johansson i samband med utredningens tillsättande förespeglade lagstiftning om ett år. Givetvis går det att agera snabbare, om man vill

Detta är långsamma Sverige. först väntar man i ett par decennier, med ett system som är orimligt. Att en konkurrerande facklig utbrytargrupp ska kunna driva konflikt mot en arbetsgivare  som har kollektivavtal. När sedan läget i Göteborgs Hamn blir helt utom kontroll (november 2016) tar det ett drygt halvår innan man gör något. Sedan får utredningen nästan ett år på sig.

Tänk om vi hade haft Carl Lidbom som justitieminister, utskälld för sitt Lidbommeri, med snabbt agerande. Sedan fick man i efterhand korrigera om inte allt blev rätt. Nog borde en utredningsman på heltid i Sverige klara det som utredare i andra länder gör på ett par månader?

Det är dags för eftertanke och handling i Sverige.

Sverige, landet med långsamhet som specialitet

Här ett exempel, det gäller USA-resenärer, totalt 600.000 årligen till och från Arlanda.

År 2015 inleddes förhandlingar mellan USA och Sverige om  preclearance-system på Arlanda för resenärer till USA, gränskontrollen sker på svensk mark.

Efter förhandlingar skrev Sveriges inrikesminister Anders Ygeman och USA:s ambassadör Azita Raji i november 2016 under ett avtal. Samtidigt träffade Swedavia (Arlanda) en överenskommelse med USA:s tull- och gränspolismyndighet – hur systemet ska fungera.

Regeringens utredare föreslog i onsdags en lagstiftning för US preclearance. Nu ska regeringen arbeta fram en proposition, klar till hösten. Propositionen  granskas av lagrådet och sedan går lagförslaget till riksdagen, klar sommaren 2018.

Därefter ska Swedavia fatta sitt investeringsbeslut. Man ska separera USA-resenärerna  för gränskontrollerna. Anläggning är en investering på 400 miljoner för Swedavia.

I ett uttalande för Expressen i november 2016 säger Swedavias presschef Ulf Wallin: ”Vi avvaktar riksdagens beslut eftersom det här är en så stor investering.” ”Och när riksdagen fattar beslut ska alla förberedelser vara klara,( kostnad 50 miljoner)  så att bygget kan börja ganska omgående”, säger Ulf Wallin. Det tar omkring ett år att bygga anläggningen för gränskontrollerna, vilket innebär invigning till sommaren eller hösten 2019.

Näringsminister Mikael Damberg lovade i en intervju i juli 2016 att den förenklade gränskontrollen skulle vara klar senast sommaren 2018. Men då räknade han inte med Swedavia, som inte vågar bygga innan riksdagsbeslutet är fattat sommaren 2018.

Hade man varit lite mer beslutsam hade regeringen garanterat Swedavia anläggningskostnaden. Swedavia är helägt statligt bolag, och alla partier i Sverige är överens om att initiativet med gränskontroll i Sverige är rätt.

Då hade Arlanda redan sommaren 2018 kunnat serva de dryga 300.000 resenärerna till USA. Som Mikael Damberg lovat, och som skulle sparat alla dessa resenärer obehaget av den långsamma gränskontrollen i USA. Om varje resenär sparar en enda timme var betyder detta hela 34 sparade år.

 

 

Sverige drabbas av flygskatten

Nu har regeringen skickat flygskatten till lagrådet, och är berett att lägga fram förslag för ett genomförande.

Riksdagens utredningstjänst, som uppskattas av alla partier säger:

Antalet inrikesresenärer kommer att minska med mellan 800 000 och 1,2 miljoner per år om flygskatten införs. Det är en minskning med upp till 17 % jämfört med 2013.

 

Enligt organisationen Svenskt flyg så kommer detta att leda till färre flygavgångar och flygplatser som hotas när flyglinjer lägger ner. Biljettpriset kommer dock att behöva höjas mer än den ev skatten, då alla fasta kostnader ska fördelas på betydligt färre resenärer, som personalkostnader, start och landningsavgifter, bränsle, security mm.

Här finns hela Svenskt Flygs analys, som jag undrar om regeringen tagit del av. Andra länder som infört flygskatt har nu slopat den, för effekterna är inte de önskvärda

I en tidigare blogg har jag uppmärksammats flygskattens troliga effekter på Arlanda som nav mellan Asien och USA. Norwegian, som har planer att sätta in sina Dreamliner-plan där, avstår om flygskatten blir ett faktum. Enligt huvudägaren och VD-n Bjorn Kjos.

Vad säger remissinstanserna?

 • Av de 156 yttranden som tar ställning till förslaget ställer sig 126 negativa till, eller avstyrker, det. Bland dessa återfinns tunga instanser som Riksrevisionen, Statskontoret, Ekonomistyrningsverket och Tillväxtverket.

Återigen: Hur kan regeringen hålla på med så här negativa frågor, för vårt flyg, för de regionala flygplatserna och för näringslivet totalt? Är regeringen tondöv?

Digitalisera Sverige genom stuprör

Digitaliseringen är viktig för Sverige, både för privat och offentlig sektor. Det vet regeringen, men vad gör man? Fragmenterar. I stället för att få till en helhet, så har regeringen väldigt svårt att samla sig för ett helhetsgrepp. Det är inte en kommandostyrning som erfordras, men en samordningsfunktion på högsta nivå, under statsministern. Vi får se om det blir en stark nationell kraft.

Idag har Sverige fem olika stuprör i digitaliseringsarbetet. Så här ser stuprören ut:

 • Privat sektor, Peter Eriksson, som kallar sig digitalisering-minister har skapat ett nationellt innovationsråd, med sekretariat hos PTS. Med en egen innovationsstrategi, en halvdålig B-uppsats
 • Offentliga sektorn, Ardalan Shekarabi, som har en egen utredning om offentlig digitalisering, som skulle varit klar i mars i år, men fått tid till 31 december. Och med en egen expert-och genomförande-grupp under Kristina Alsér. Och därtill också ett annat stort entourage som stöd.
 • Forskningen och utvecklingen av digitaliseringen ligger under forskningsminister Helene Hellmark Knutsson, Digitaliseringen en av vår tids största frågor.
 • EU och internationell digitalisering, som Ann Linde är ansvarig för. Är initiativtagare till D9, där nio framstående digitaliserings-länder ingår. Och ansvarar för digitaliseringen visavi EU.
 • Innovations- och näringsminister Mikael Damberg som ser sig själv som digitaliserings-minister nr 1. Visade detta när Vinnova höll den stora konferensen ”Digitalisera nu”. Han talade för hela regeringen, sa han.

Den som borde samordna och driva på Sveriges idag viktigaste fråga – digitalisringen – är statsministern. Med hjälp av Nationella Innovationsrådet och Statsrådsberedningen. Men så är det inte nu. Och trots ambitioner, så vet idag ingen om det blir som planerat. För ovanstående fem statsråd vill inte inordna sig i ett gemensamt arbete. Som i Tyskland under Angela Merkels ledning.

Trist! Och Sverige har sedan länge förlorat sin tätposition som Digitalisrings-landet.

Dagens efter jag skrev detta uppenbarade sig ett 6:e stuprör, Det Nordiska Ministerrådet. Vid möte i Oslo den 22 juni antogs en deklaration av samordningsministrarna. Sveriges representant där är utrikesminister Margot Wallström.

Men inte nog med detta. I Oslo på Nordiskt Ministerråd. Man inrättade också ett tidsbestämt sk. ad hoc ministerråd, MR-Digital, för perioden 2018-2020. Med uppgift att leda och koordinera insatserna kring digitaliserings-samarbetet. Vad vet Wallström om digitaliseringen, kan man fråga sig. Eller blir det någon av de andra fem statsråden som får ställa upp?