Det ekonomiska utanförskapet – en tidsbomb

Vi har idag nästan två miljoner utlandsfödda i Sverige, dvs 20 procent av befolkningen. Avsikten är att dessa ska integreras och bli en del av det svenska samhället. Sker detta? Och kommer våra invandrare in i systemet och klarar sig på egna ben? Entreprenörskapsforum har startat projektet Integration Sverige för att belysa läget och se vad kan och måste göras. En första rapport kom ut igår

När blir utrikesfödda självförsörjande? heter denna första rapport, skriven av Johan Eklund och Johan P Larsson. Resultatet är chockerande för svaret är: Aldrig. En majoritet av de utlandsfödda kommer aldrig att klara sin egen försörjning. Detta framgår av den studie som författarna på Entreprenörskapsforum gjort. Det är alltså inga åsikter eller tyckande utan den krassa verkligheten som säger detta. Baserat på en heltäckande statistisk studie.

Hemskt ja, men det måste redovisas, och först då kan man ange vad som måste göras för att ändra på verkligheten. Rapporten är kristallklar då den bygger på mikrodata från SCB under perioden 1990 till 2016. För att ge fullständig öppenhet så redovisar författarna fem sidor av “Statistik och variabeldefinitioner” Här är ett Webinarium från igår där Johan Eklund och Johan P Larsson presenterade rapporten.

I förordet redovisar Johan Eklund, VD för E-forum att rapporten vill skapa ett samlat underlag för att förstå problematiken “ekonomiskt utanförskap”, och sedermera redovisa forskningsgrundade policyförslag. Integration Sverige syftar till att studera hur utanförskapet i Sverige kan brytas och leda till bättre ekonomisk integration av utrikes födda.

Rapporten visar att för utrikes födda tar det i genomsnitt 12–13 år innan 50 procent har uppnått en självförsörjningsgrad på 12 800 kronor efter skatt. Detta motsvarar fyra prisbasbelopp, eller en årsinkomst, efter skatt, på 186.000 kronor. Det är en ganska låg inkomst, hälften av mediainkomsten i Sverige.

Du som vill läsa en utmärkt redovisning av rapporten kan läsa Johan Eklunds artikel i Svenska Dagbladet igår “Alltför ljus bild av ekonomisk integration”

Men, säger många, det är ju väsentligt fler som är sysselsatta. Ja, men för att vara sysselsatt kräver SCB att man arbetat en timme under november månad. Så den statistiken är, vill jag påstå, ingenting annat än gravt missvisande och vilseledande.

Att få personer uppnått självförsörjning genom eget arbete visas av att under 2018 försörjde sig motsvarande 772 000 helårs-personer i arbetsför ålder på bidrag och sociala ersättningar, dvs motsvarande 13,3 procent av arbetskraften. De ekonomiska effekterna av den pågående Corona-krisen kommer att göra en redan prekär situation ännu svårare.

Min rekommendation är att Du laddar ned den utmärkta rapporten, som är lättläst och ganska kort, bara ett 30-tal sidor, plus bilagor.

Detta inlägg är publicerat under Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.