OECD:s rekommendationer till Sverige

I ett antal inlägg har jag nu redovisat 2016 års OECD-rapport om vårt innovationssystem. OECD Reviews of Innovation Policy: Sweden 2016, som kom med sin definitiva studie den 22 mars i år. Men redan i mitten på november förra året fanns denna preliminära, som nästa är identisk med den slutliga; “Regeringen borde” har bytts mot “Vi rekommenderar regeringen”. (Denna länk går till en preliminär version, som egentligen är den slutlig när den nu finns i tryckt utgåva, och här finns således “rekommendationer” med). Här är den slutgiltiga OECD-rapporten.

Vi måste förstå, säger OECD, att även om delar av det svenska forsknings- och innovationssystemet tycks fungera väl, så saknar systemet helheten och hindrar därigenom ett framgångsrikt innovationsarbete. Detta understryks i Lisbon Councils

The The  Euro PlusMonitor 2016 Update”

Sverige visar ännu fler tecken på självgodhet än tidigare, konstaterar rapporten. Det än en klen tröst att i samma grupp inrangeras nu Tyskland och Nederländerna. OECD för sin del är bekymrat över att Sverige inte tagit till sig 2012 års genomlysning, som man gjorde på Alliansregeringens uppdrag. Och inte heller – inte ännu i vart fall – har den nuvarande regeringen tagit intryck av OECD:s nya studie. Trots att regeringen beställt den som underlag för den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

OECD rekommenderar Sverige, regeringen:

 • Inrätta en nationell mekanism så att en vision, foresight, kan bli en bas för avgörande prioriteringar. En sådan vision är nödvändig i ett väl fungerande innovationssystem, konstaterar OECD.
 • Sätt upp prioriteringar i form av utmaningar, kluster och värdekedjor.
 • Etablera en effektiv samordning av utmaningarna, innovations- och forsknings-politiken över hela det svenska samhället
 • Tillsätt en utredning, som inte domineras av akademin, med uppgift att utveckla en universitetsreform för att få systemet mer flexibelt och strategiskt. I denna bör ingå
  • En extern majoritet i universitetsstyrelserna
  • Låta regeringen utser rektorer som inte har kollegiala bindningar
  • Förstärka beslutskraften hos rektorer så att de kan genomföra strategier och allokera resurser inom universiteten
 • Följ internationell praxis och låt framträdande akademiker ta plats i finansierings-institutionerna, som Vetenskapsrådet, men låt inte akademin få majoritet
 • Kräv att myndigheter som Vetenskapsrådet och Vinnova skaffar sig egen expertis som kan balansera intressenterna, så att programmen blir framåtsyftande och förändringsbenägna.
 • På det övergripande planet bör Sverige skapa ett helt nytt system. som inte bara kan samordna forskning och innovation, utan också hantera de samhälleliga utmaningarna

Vill Du ta del av mina andra bloggar om OECD, så är det bara att använda fritext-sökningen i bloggen. Och tyvärr hjälper det inte om Du noggrant läst och lyssnat på svensk media det senaste halva året. Ingenting av OECD:s analys av Sveriges innovationssystem har skymtat. Utom en kort blänkare i november, där Damberg tyckte till. (Och han har inte förrän nu fått tid att syssla med dessa frågor, men det borde inte ha styrt media)

Detta inlägg är publicerat under Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.