Därtill är jag nödd och tvungen

Den brasklappen, ”Därtill är jag nödd och tvungen”, skulle Stefan Löfven kunna säga om de 73 punkterna. Kanske har Löfven framfört det så när han beskrivit Januariöverenskommelsen inför sitt Verkställande Utskott och Riksdagsgruppen. Utan dessa medgivande får vi inte behålla makten, har han säkert hävdat. Inte minst när han.gjorde upp mad Jonas Sjöstedt. (Som fortsätter påstå att det finns ett avtal).

Sedan finns det en helt annan bild, som förvånar. I Lördags-intervjun med Ylva Johansson, arbetsmarknadsministern, den 26 januari, tonade en helt annan bild fram. Om privatiseringen av stora delar av Arbetsförmedlingen sa hon: Jag tror att det här kan bli bra”. Ibland är det ”ganska bra att man inte får bestämma själv”. Och så fortsatte hon ”Jag gör det med glädje”.

Sedan frågade Monica Saarinen arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hur det blir med turordningsreglerna. De har hon tidigare velat ta bort helt, och nu ska de utvidgas väsentligt. Svaret blev ordagrant: ”Resultatet kan bli riktigt bra”.

Ylva Johanssons svar, och hela Lördags-intervjun andades ”detta är bra”. Hon är till och med tacksam för att någon annan fattar de beslut som hon sedan med glädje ska genomföra.

Tre andra personers perspektiv vill jag väga in vid bedömningen av S-regeringens intentioner:

Göran Persson säger i en intervju i Expressen att Januariöverenskommelsen kan blir förödande för Socialdemokraterna. Partiet kommer inte längre uppfattas som ett vänsterparti. Uttalandet gjorde Göran Persson i TV4.

De två andra rösterna, som också anses väldigt omdömesgilla är Widar Andersson, Folkbladet och PM Nilsson, Dagens Industri. De framträdde på ett seminarium io fredags i Axess. Mycket intressant. Se inspelningen. Det är sällan en diskussion är så intressant som denna, och man dra olika slutsatser från den. Under utmärkt ledning av PJ Anders Linder

Widar Andersson menar att allt i politiken nu präglas av misstro. Allianspartierna tycker sämre om varandra än om Socialdemokraterna. PM Nilsson menar att överenskommelsen är en revolution för S. Samtidigt manar han de borgerliga partierna att se upp, S anser att politikerna har all makt, och är inte ett liberalt parti. Dessutom varnar han för det stora Utredningspaketet.

Om S-regeringen för första gången på länge förstått verkligheten, att den inte är ideologisk, och i vart fall inte socialistisk, då är det ett under vi får uppleva. Ett under, tack vare Annie Lööf. Och kanske har Stefan Löfvens inre kompass förstått att den angivna färdriktningen är riktig, även om man nu blir ett borgerligt parti, gradvis.(Eller kanske just därför)

Framtiden fåre utvisa vad som gäller

Klimatforskare bluffar om klimatsmart mat

Förra torsdagen publicerades rapporten ”Food in the Anthroprocene; EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems”. Den är kanske som bäst kan betraktas som vilseledande, som värst en bluff. Den nämner inte den troligen viktigaste frågan, ekologiskt jordbruk, som är den största faran för miljön och klimatet.

För författarna som i DN presenterar den här falska rapporten i fredags erkänner ”Begreppet ekologiskt jordbruk (organic farming) nämns exempelvis över huvud taget inte i rapporten.”, men påpekar inte det ekologiska jordbrukets negativa effekt på klimatet. Ridå!

Den oberoende forskningstidskriften Nature publicerade en forskningsstudie i höstas, som visar att ekologiskt jordbruk medför 50 – 70 procent mer av utsläpp än konventionellt jordbruk. Så man kan konstaterar ”Ekologisk mat är sämre för klimatet”  Det förvånar att Dagens Nyheter, som slår vakt om korrekt rapportering. inte markerar att vi här ser fake news. Peter Wolodarski, är det inte en skyldighet för Dagens Nyheter?

Svenska hamnar stängs – hotar exporten – regeringen ansvarig

Nu ser vi vad som händer när  den gamla S-regeringen tillsätter en utredning. Den drar ut på tiden, helt i onödan. Och de regeljusteringar som borde varit genomförda under det gångna året, blir inte verklighet förrän nästa år, 2020. Varför? Därför att LO och dess förbund reagerade mot såväl utredning som lagstiftning, och därför drabbas nu vår export av detta.

Tyvärr visar den här Långbänken, hur S-regeringen hanterar utredningar, trots behov av omedelbara insatser. Arbetet i Göteborgs hamn har inte fungerat på 20 år…Och nu är det dags för Hamnarbetareförbundet att skada fler hamnar. Idag drar man igång, och först var det 10 hamnar, nu är det 15.

Strejkerna i hamnarna drabbar framför allt svensk basindustri, men givetvis alla företag som har import eller export. Vad gör den nya regeringen? Ett tips: Be Tommy Larsson som är utredare för Långbänks-utredningen från i juni förra året, han kan. Inom 3 veckor leverera ett lagförslag, sedan kan man gå fram mycket snabbare än den gamla regeringen tänkt sig.

Den nu tillsatta regeringen, Löfven II som ska specialisera sig på utredningar, får här ett verkligt fall att sätta tänderna i. Visa här hur snabb lagstiftning och genomförande kan ske, och ta vara på erfarenheten.

Annie Lööf skrev i en artikel i Göteborgs Posten den 24 maj föra året under rubriken ”Hamnkonflikten ska inte kunna upprepas” bland annat följande:

”Framöver måste strejker av det slag som nu lamslagit Göteborgs hamn kunna avvärjas. Den svenska modellen bygger på förhandlingar och att fredsplikt råder när man träffat ett avtal. Då kan man inte ha parallella organisationer som lättvindigt bryter den fredsplikten och orsakar stora samhällsekonomiska kostnader. Det är förödande för Sveriges konkurrenskraft.

Vad gör regeringen och Annie Lööf nu? Vänsterpartiet tar dessutom äran av strejken: Ali Esbati,. V, deklarerar stolt igår: ”Strejkrätten ska inte inskränkas”

Hur var det med Vänsterpartiets inflytande? De stödjer nu en samhällsskadlig strejk.. Och Hamnarbetearförbundet döljer inte att dess organisation är i fara om man inte strejkar och visar musklerna.

Krönika i Arbetsmarknadsnytt: ”Hamnarbetarförbundet vill bara jävlas”

Det låter bra, Stefan Löfven

Det säger jag, som kritisk bloggare. Men, the proof of the pudding is in the eating något som inte kommer att bli lätt. Men låt oss Gilla Läget. Det kommer denna blogg utgå ifrån, och konstruktivt, men kritiskt, ta upp frågor som behöver belysas.

Låt mig här ge en del grunder för det Sverige som är viktiga för att göra landet starkt:

Detta är bara ett axplock, men helt avgörande frågor. Och jag hoppas att hela Sverige samverkar för att lösa dem. Det är därför jag säger Gilla LägetVårt land kommer inte må bra av krypskytte och nedsättande omdömen. Mycket kritik har varit befogad, men nu får vi ge den nya regeringen möjlighet att förverkliga det. Och det är viktigt att under ”resans gång” noggrant följa vad som ske, och hur det sker. Det blir något av en punktmarkering. Och när sakfrågorna kommer fram, eller processen kring dem, då ska den konstruktiva kritiken finnas där.

Assar Lindbecks råd till regeringen: Jobba snabbt!

Professor Assar Lindbeck var den som gav Sverige goda råd vid vår ekonomiska kris 1993. Han ledde Lindbeck-kommissionen, som kom med 113 skarpa förslag efter bara tre månaders arbete. I Dagens Nyheter intervjuades Assar Lindbeck i lördags, direkt efter Stefan Löfven valts till statsminister, och innan vi nu vet vilka statsråd som ska hantera de 73 punkter, som Januariöverenskommelsen innehåller.

Nya villkor för ekonomi och politik” hette rapporten, som alltså kom efter tre månaders intensivt arbete. (Länken går direkt till betänkandet) I Dagens Nyheter lägger Assar Lindbeck ut texten:

– Vi lade fram 113 förslag efter tre månaders arbete. Det berodde inte på att vi var särskilt duktiga utan för att vi använde befintlig kunskap.

Om man kunde snabbutreda Sveriges problem på tre månader för 25 år sedan borde man kunna göra det idag också. Den befintliga kunskapen som Assar Lindbeck talar om är inte mindre idag än då, tvärtom. Vad gäller skattereformen säger Lindbeck: ”Ta de duktigaste personerna i landet, så kan de väl få sex månader på sig”.

Det är precis så som viktiga och svåra frågor utreds i andra lände. Där finns inte Statens Offentliga Utredningar, utan man tar råd av de duktigaste, ger dem kort tid och låter dem sedan arbeta på heltid. Här i Sverige ska den offentliga utredningen alltid belysa utredningens uppdrag i ett historiskt perspektiv, utvecklingen på området under de senast 100 åren i Europa. Inrätta i stället Statens Historiska Verk för detta. Det är dags att bli modern, Sverige!

Den fråga som toppar Assar Lindbeck-intervjun är bostadsmarknaden. Det kan gå helt fel om man fokuserar på att släppa hyrorna fria i nyproduktionen. Den står bara för 1-2 procent av bostadsbeståndet. Det efterfråge-överskott som finns riskerar att driva upp hyrorna alldeles för högt där.

Men, behovet av en total marknadsorientering av bostäderna är Sveriges kanske viktigaste fråga idag. Hyresregleringen från 2a Världskriget är mer än överspelad, utom för Hyresgäströrelsen och andra intressenter. EU-kommissionen ska göra en särskild tillsyn av Sverige snart, med särskilt fokus just på bostadsmarknaden. Det behandlas på Ecofinrådets möte i morgon, den 21 januari i Bryssel. Hoppas att regeringen förstår allvaret, vilket tyvärr inte framgår av den Kommenterade dagordningen från 14 januari, som anger Sveriges ställningstagande.

En uppmaning till sist till de nya statsråden, till riksdagsmännen, samt givetvis Statsminister Stefan Löfven, samt hans vapendragare Wille Birksten:

Till sist: Reformera Regeringskansliet, Stefan Löfven. Du vet hur dåligt det fungerar. Gå från ord till handling. Det vore bra för alla, inte minst för Sverige. Och då också för Din regering och Dig själv. I en intervju i SvD i söndags sa Stefan Löfven att regeringskansliets organisation ska förändras. Det blir intressant att se om tidigare planer förverkligas.

Ska Sverige förstöra för vårt eget företag, Spotify?

Den nya regeringens första uppgift: Slå vakt om det svenska företaget Spotify.

Den förra S-regeringen tvingade Spotify att flytta en stor del av sin verksamhet från Sverige. Trots att bolaget ville utvecklas i Stockholm. Genom att inte kunna hitta bostäder och inte heller nyttja vettiga personaloptioner. så fick Spotify bygga ut New York verksamheten.. Så i stället för att anställa 1000 nya i Stockholm, så blev det 66 här och resten i i New York.

Nu har många av Sveriges EU-parlamentariker arbetat för att Spotify ska dubbelbeskattas. Det är Socialdemokraternas, Liberalernas och Centerns företrädare som nu sviker ett viktigt svenskt företag. Det som nu sker är ett beslut om förändring av EU:s Upphovsdirektiv. Visserligen har Sverige som land velat stoppa den här dubbelbeskattningen, men regeringen har agerat sent, och har inte fått med sig sina egna i EU-parlamentet.

Det är Dagens Industri som slår larm, och det är tydligen bråttom. För redan nu på måndag, den 21 januari lär det fattas ett beslut (inte avgörande). Bakom EU-planerna att beskatta Spotify en extra gång ligger att EU vill komma åt de amerikanska plattforms-företagen, som Twitter och Facebook, som inte skattar tillräckligt, enligt EU-kommissionen. Då hamnar Spotify i en fälla, trots att de redan betalar royalty på 70 procent av musikintäkterna.

Sverige borde bevaka der svenska intressena i EU mycket bättre än vad som nu sker. När det gäller det kommande Ramprogrammet, Horizon Europe, för perioden 2021-2027 så borde det få ordentligt lyft jämfört med dagens. EU-parlamentet är inne på att öka insatserna under den perioden från dagens 80 till 120 miljarder. Under en sjuårs-period

Är det något som Sverige borde stödja så är det forskning och innovation. Och ett starkt samarbete över gränserna i hela EU är mycket bättre än att varje land gör det för sig. Men den svenska regeringen har gjort precis tvärtom. För att hindra en stor EU-budget så vill man vara Dumsnål. Håller igen på budgeten, och driver inte FoU-frågorna särskilt kraftfullt.

Nu får vi gilla läget

Först får vi konstatera att tre parter säger sig ha vunnit:

 • Stefan Löfven (Sverige )
 • Annie Lööf (Liberal Centerpolitik)
 • Jonas Sjöstedt (Avtal om V-inflytande)

Stefans Löfvens förhandlingar med Jonas Sjöstedt, med gillande av Annie Lööf och Jan Björklund, visar vem som nu styr. Hur det blir framöver får vi se. Den som lever får se, som det brukar heta. Grattis nu Stefan Löfven, Du kan nu, efter skickligt spel, fortsätta regera, men nu med en Liberal Centerpolitik. Det blir intressant. Glöm inte bort målet, att utveckla Sveriges potential, och inte stoppa den. Affärsplan Sverige, som Du utlovade i Dagens Nyheter 2012, borde nu förverkligas.

Kan utlova att denna blogg kommer att följa den framtida utvecklingen noga, med fokus på frågor av betydelse för entreprenörskap, ekonomisk tillväxt och marknadsekonomi. Redan här vill jag komma med konkreta förslag, som måste till, om den tänkta politiken ska kunna bli verklighet.

Regeringskansliet måste reformas i grunden, med start nu på måndag. Detta vet Stefan Löfven, men han har inte tidigare orkat genomföra detta. Men, nu är det ett måste, särskilt när alla 50 – 60 utredningarna, både ska kunna bedrivas och sedan genomföras. Sverige borde, som omvärlden byta utredningssystem. I andra länder kallar man in en grupp experter, som får 4-6 månader på sig, och som ofta sköter remiss- och förankringsarbete under resans gång. De har inte Statens Offentliga Utredningar, med all den byråkrati och tidsutdräkt som därav följer. Därför går lagstiftningsprocessen fortare i omvärlden.

Alla de många utredningarna måste bevakas. För i varje givet läge finns ursäkter varför ett förslag tar så lång tid att genomföra. Här en provkarta på dessa:

 • Direktiven är inte klara, delning i regeringskansliet tar tid
 • Vi måste förankra direktiven hos berörda parter
 • Vi har svårt att hitta utredare – det är så många utredningar på gång
 • Utredningen anser att tiden är för knapp, och vill ah utsträckt tid
 • Utredningen måste ut på remiss, men vi måste först bearbeta den i departementet
 • Remissinstanserna vill ha minst fyra månader på sig
 • Remissvaren måste sammanställas och det tar tid
 • Ett förslag till proposition måste överlämnas till Lagrådet
 • Lagrådet har nu så många regeringsförslag att behandla att tiden räcker inte till för dem
 • Lagrådets yttrande måste nu bearbetas i regeringskansliet innan vi kan lägga en proposition

Men det blir väl Martin Ådahls uppgift att under ledning av Annie Lööf bevaka den här gigantiska utredningsapparaten. Nu får vi också gilla läget, nu när vi är medvetna om problemen med utredningarna i vårt land. Och utredningarna bör punktmarkeras. Vilket Helena Dyrssen (tidigare på SB:s samordningskansli) m fl ger uttryck för i Dagens Industri idag. Här är en del redan på gång, vet jag, och det kommer jag redovisa i framtida bloggar.

PS Vän av ordning måste väl kräva att komplementet till Januariöverenskommelsen offentliggörs innan Riksdagen fattar sitt beslut? För Löfven och Sjöstedts överenskommelse, det ”hemliga pappret som ingen får se”, är ju avgörande för Vänsterns röstning, enligt dem själva.

Det privata ägandet är grunden för vårt välstånd

I gårdagens DI skrev Torun Nilsson en ledare ”Acceptera ägandet”, som ger ett viktigt perspektiv på vår utveckling, privat-ägandets betydelse. Och vi behöver höja blicken. Över dansen kring regeringsmakten.

Utan privat ägande hade Världen varit mycket sämre och fattigare än idag. Detta konstaterande är inte en åsikt, utan ett faktum. .Och jag tror få ekonomer eller forskare i andra discipliner, som berörs, har någon annan uppgift. Professor Daniel Waldenström är en god referens, och han sammanfattar med konstaterandet: ”en väldefinierad privat äganderätt utgör en starkt positiv faktor för långsiktig ekonomisk
tillväxt.”

Sedan är det klart att ägandet inte får skada andra, och regler måste gälla för miljön, byggandet etc, men i grunden är vi beroende av den privata äganderätten. Och den måste värnas. En viktig fråga att lyfta, når allt i Sverige idag tycks cirkla kring ”dansen kring regeringsmakten”. Då måste vi återgå till att lyfta sakfrågorna. Där spelar Svarte Petter en undanskymd roll.

I ledaren i DI går torun Nilsson igenom den svenska moderna historien kring det privata ägandet. Hur Wigfors sökte få storföretag utan ägande, och lyckades. De stora företagen, särskilt Wallenbergarnas, blev genom stiftelser ointagliga, Bara två nya storföretag såg dagens ljus under decennierna efter kriget, H&M och IKEA.

Vi får inte glömma bort socialdemokraternas funktionssocialism, där nya välfärdstjänster skulle skötas av staten. Och så kom hotet om banksocialisering och så småningom löntagarfonderna . Idag 25 år senare präglas näringslivet av entreprenörskap, globaliseringen och anglosaxiska ägarvärderingar.

Men, vi måste hela tiden vara på vår vakt, påpekar Torun Nilsson. Förslaget Vinster i välfärden, eller förbud för privata välfärdsföretag, är exempel som skrämmer. Till det ska läggas att ett statsråd har fått stanna kvar i den förra regeringen trots att han hävdade att ”vinst är stöld”. Ledaren avslutas med följande konstaterande:

”om inte socialdemokraterna till sist lyckas göra upp med arvet efter Wigforss, Palme och de andra och står upp för ägandet blir de lika irrelevanta som vänsterpartiet i den värld vi lever i. ”

r

Vänsterpartiet stödjer diktaturens Venezuela

”Venezuela är inget hot. Venezuela är ett hopp”, så hyllades det socialistiska diktaturen av Vänsterpartiet i 1:a Majtåget 2018, här i Stockholm. Vänsterledaren Jonas Sjöstedt hyllade diktatorn Nicolas Maduro, när denne kom till makten: ”Den här gången blev det en knapp seger, men en seger. Grattis till Maduro och Venezuela.” Det är inte underligt att C och L inte vill ha med dem att göra

 Så här står det i Vänsterpartiets aktuella partiprogram: ”I samma utsträckning som socialismen förverkligar människans rätt att bestämma över sitt arbete upphävs ägandet av produktionsmedlen överhuvudtaget, såväl det samhälleliga som det privata” Programmet är inte ens ett år gammalt, antogs i mars 2018

Tyvärr är det många som glömt bort att  Vänsterpartiet är ett parti som för inte så länge sedan hyllade Stalin och kommunistländerna i Östeuropa. och som fortfarande vill avskaffa den privata äganderätten, upplösa Nato, och gå ur EU, vilket också framgår av partiprogrammet.

Accepterar nu Centern och Liberalerna att detta Vänsterparti inte bara ska stödja deras nya S-MP-regering, utan också få rätt till inflytande? Det var ju klart utsagt att Vänstern inte skulle ha något inflytande, lika lite som Sverigedemokraterna. Men nu pågår förhandlingar med det parti, Vänstern, som skulle stå utanför, och som man inte skulle förhandla med. (Kan man lita på en sådan uppgörelse?)

När jag skriver om Vänsterns hyllning till diktaturens Venezuela kan jag inte låta bli att lyfta en rapport som Näringslivets Mediainstitut gjorde sent i höstas. Den visar att Sveriges Radio och Sveriges Television givit en felaktig bild av Venezuela i sin rapportering. Man lyfter symptomen som orsaker, oljepriset och inflationen, i stället för att tala om orsakerna till Venezuelas sammanbrott. Den socialistiska diktaturen.

Minst par miljoner invånare har nu flytt Venezuela, och nöden är stor i landet. Och orsaken är den socialism som fortfarande ett parti som Vänstern står för. Och hyllar. Och som leder till diktatur. För Dig som vill läsa själv, så finns här länk till Vänsterpartiets partiprogram antaget i mars 2018. Hela 80 sidor av politik som vill socialisera vårt land.

En Center-regering med Stefan Löfven som statsminister?

Det är onekligen en stor politisk innovation som Annie Lööf nu presenterat. Vi kan få

 • En Centerpartiregering, som sköts av Socialdemokraterna.
 • På ett program signerat Annie Lööf, som den blivande statsministerns tvingas genomföra

Här är utkastet till sakpolitisk överenskommelse mellan de fyra regeringspartierna partierna C, L, MP och S, som nu accepterats av de fyra partierna. (16 kompakta sidor med 73 punkter) Men inte av Vänsterpartiet.

Det ska sägas att det är otroligt starkt av Annie Lööf att få igenom detta regeringsprogram med sina 73 punkter. Sedan är nästa fråga hur det ska realiseras. Totalt är det ett 50-tal utredningar som ska genomföras, vilket tar mellan 1 och tre år vardera. Och ytterligare 15 utredningar, som troligen måste genomföras. För alla dessa utredningar har vi remissbehandling, regeringskansliets bearbetning, lagrådsremiss, propositionsskrivande, riksdagsbehandling, förordnings-arbete och sist själva genomförandet. Varje utredning ska dessutom föregås av direktiv, som i normalläget tar 4 – 6 månader. Normalt tar ett förslag med alla dessa steg 5 år att genomföra. Och hur angelägna är socialdemokratiska statsråd att driva alla dessa frågor snabbt och effektivt, när de oftast strider mot deras egen uppfattning?

Min tro är att en Centerregeringen med Stefan Löfven som statsminister kommer att befästa Sveriges ställning som Långbänkens förlovade land.

Men det kommer bli kul. Politiken kommer aldrig bli vad den tidigare varit. Tänk att hela tiden jaga dessa utredningar och höra hur långt de kommit, vilka möten de haft och genom läckor försöka utröna om hur det kommande liberala förslagen ser ut. Och sedan jaga de olika departementen för att utröna hur hanteringen sker, vad som händer nu och när utredningen är klar att genomföra. Frågor till statsråden om hur de kan hantera lösningar som de inte själva tror på blir nog legio.

Vad händer nu om Vänsterpartiet säger nej till Löfvens Centerregering, vilket han hotar med? Jo, då blir det en fjärde omröstning, där Ulf Kristersson troligen får chansen. Och då kan C och L släppa fram honom, för annars får vi ett extraval, som skulle döda Liberalerna. Och då kan man använda uppgörelsen som Annie Lööf skickligt förhandlat fram, där S utlovas medverkan i utredningar och ett samråd på alla de 73 områden som överenskommelsen omfattar. (Språkbruket måste dock justeras.)

Tidigare har Stefan Löfven sagt att lagt kort ligger, dvs att de eftergifter man gjort i en överenskommelse med C och L ska stå kvar. Men redan nu har Löfven visat att det inte gäller, eftersom Vänstern nu ska få inflytande. Och C och L tycks tiga. Sjöstedt kräver av Löfven att ”det som står (i överenskommelsen) egentligen inte gäller.”

Vilka utredningar förstår? Ett urval:

 • Ny utredning om 3:12 reglerna (förenkling)
 • Utredning om bättre personaloptioner (fler och större belopp)
 • Utredning om generationsskifte (ta bort extraskatten)
 • Utredning om special-visum (för att aktivt locka kompetens utifrån)
 • Utredning om gårdsförsäljning av alkohol
 • Utredningar om förstärkt äganderätt för landets skogsägare
 • Utredningar om språkkrav för medborgarskap och krav på invandrare
 • Utredning om hedersrelaterade brott (utvidgas och skärpas)
 • Utredningar och en kommission om bostadsmarknadens liberalisering
 • Kvalitetskrav på skolor (lika för kommunala och privata skolor)
 • Utredning om primärvården ( för att få mer läkarresurser)
 • Utredningen om psykvården (ny vårdreform krävs)
 • Utredning av den framtida migrationspolitiken
 • Utredning om civilförsvaret ((för samordning och ledning)

Till detta kommer flera dussin ytterligare utredningar.