Invasionen av Ukraina kan bli ett stridsrop för demokratisk solidaritet

God afton!

Ibland läser man en artikel eller bok som verkligen gör intryck, som stämmer överens med vad man själv tycker, men samtidigt ger många nya skäl till den uppfattning man har. Denna gång är det en artikel i söndagens Dagens Nyheter, skriven av Peter Pomerantsev. En brittisk författare, född i Ukraina och med nio år som journalist vid TV i Ryssland.:

“Invasionen av Ukraina kan bli ett stridsrop för demokratisk solidaritet”

Först säger jag Läs artikeln! Den kan inte återges här på ett rättvisande sätt. Ett försök genom att citera ur artikeln.

Vi har upplevt det Thomas L. Friedman kallade “globaliseringens tidsålder”.  Men med i stället har vi fått:

“Det fria flödet av pengar har möjliggjort kleptokrati och korruption; handelns tillväxt har inte gjort diktaturer mer lika demokratier, utan tillåtit diktaturer att skaffa sig hållhakar på demokratier. Välkommen till en värld där Kina straffar Australien när landet vågar sig på att kritisera Pekings brott mot mänskliga rättigheter; där Ryssland kan blockera Ukrainas export av utsäde och därmed riskera att svälta länder i det globala Syd, för att utpressa världen till att låta Moskva utföra folkmord i Ukraina; och där Moskva manipulerar energipriserna i Väst för att tvinga Europa och USA att bifalla dess politiska krav.”

Så här blir det om vi öppnar upp våra mediakanaler:

“Ryssland exploaterar det fria flödet av information med sina arméer av botar och statsmediala kanaler, och Kina inrättar ”Konfuciusinstitut” på världens universitet och ger generösa anslag – för att sedan begränsa vad akademiker får säga om Kina.”

Vad göra? Krossa de nätverkande autokraternas makt säger författaren. Detta är onekligen en svår fråga att hantera. Vilken frihet att uttrycka sig ska vi tillåta? Även sådant som är rena lögner? Där finns redan förbud för ryska kanaler i många länder, men frågan gäller givetvis också de andra som blivit förförda av Putin och Xi Jinping, eller kanske betalda därifrån, om än på omvägar.

Detta är en fråga som behover diskuteras. Men först: Läs artikeln. Här kan jag inte ge den rättvisa.

Rysslands “Phurrus-seger” – Köttkvarn och bomber samt mobilisering

Terror-Staten Ryssland bombade ett bostadshöghus i Dnipro i lördags och 36  människor har befunnits döda, men ytterligare 30-talet saknas fortfarande. Till detta kommer ett 80-tal skadade. En ukrainsk oligark erbjöd 25.000 USD till den som kan ge information om bombningen i lördags i Dnipro. Här ett av resultaten:

Oleg Timoshin. chef för 52:a Heavy Bomber Aviation Regiment. Det var hans grupp som bombade det stora bostadshuset i regiment Dnipro. Han har också ansvaret för attacken i somras mot en Shopping Center in Kremenchuk med många dödade. “Ukraine will find you, no worries.” skrev många på sociala medier.

Image

Ukraina har visat att man själva eller genom partisaner/motståndsgrupper i Ryssland kan agera. Som jag nämnde tidigare har ett 50-tal attentat och störningar av trupptransporter skett i Ryssland och minst fyra flygplatser för det ryska bombflyget har skadats genom drönare, som Ryssland inte upptäckt eller kämpat ned.

Det som nu upptar media starkt är de ryska angreppen mot Soledar. Det finns motstridiga uppgifter om ryssarna tagit den lilla staden, som nu bara har 500 invånare mot tidigare 10.000. Staden Bahkmut, som bara ligger en mil söderöver har också varit föremål för mycket intensiva strider. Där finns idag 7.000 invånare, vilket är en tiondel av ursprungsbefolkningen på 70.000

Som jag tidigare redovisat har Wagnergruppen varit ledande i angreppen på de här två städerna. Skälet är säkert att privatarméns ägare Prigozhin vill visa hur framgångsrik han är och samtidigt ge den reguljära ryska armén en känga. Men få vet är till vilket pris som dessa framgångar vunnits. Så här kan förlusterna sammanfattas:

Den ryska styrkan vid de två städerna är på cirka 50.000 man, varav 10.000 tillhör Wagnergruppen, de andra är värnpliktiga i de ryska armén. Antalet dödade soldater är 4.100 och därtill är 10.000 skadade. Det uppges att hela 90 procent av de dödade är värnpliktiga.

Frågan är hur länge Ryssland kan fortsätta med dessa enorma dödstal. Frågan är vidare om det inte är en “Phurrus-seger”, för det är en taktisk framgång för ryssarna, men ingen strategisk. Till detta kan läggas siffror av dödade de senaste två dagarna. Totalt det senaste dygnet ska Ryssland ha förlorat 790 soldater och lika många, 800, uppskattas vara skadade. Det finns dåligt sjukvård på den ryska sidan så många av de skadade lär avlida.

Ukraina är försiktiga med sina egna förluster och för Soledar och Bahmut finns uppgifter att det går en död ukrainsk soldat på 5-10 ryska. Så den begränsade ryska framgången beror återigen på “köttkvarnen”. Men Putin verkar beredd att låta hur många som helst av sina medborgare dödas för hans prestiges skull. Frågan är dock när detta når den ryska befolkningen. Soldatmödrarna är inte att leka med.

Framtiden ser ljus ut för Ukraina om de äntligen får tunga stridsvagnar från Väst. Och ett mer heltäckande luftförsvar genom Patriot från USA. Frankrike skickar nu de flexibla pansarvagnarna AMX 10 RC. Storbritannien sänder Challenger 2, som är en tung stridsvagn. USA skickar Marder, också en bra stridsvagn, men också annat pansar, kanske Leopard, den tyska stridsvagnen. Allra viktigast tycks vara att Tyskland själv slutar upp att fega ut och skickar just Leopard.

Det som verkligen ser mörkt ut är att Ryssland nu tycks vilja göra en total krigsmobilisering. Rekrytera minst 500.000 nya värnpliktiga och ställa om landet till en krigsekonomi. Redan tidigare ökade man försvarsbudgeten med 40 procent, men det räcker knappast. Samtidigt så centraliserar man all produktion av försvarsmateriel. Men, frågan är om inte detta är Vladimir Putins sista kort, en desperat aktion när han förstår att han redan förlorat. Ett land med Nordens ekonomiska resurser klarar inte detta. Ryssland går sin undergång till mötes. Det är kanske lika bra, det måste ske förr eller senare. Frågan är när det ryska folket tar sitt ansvar och när soldatmödrarna säger ifrån

Nils Bildts ledare i SvD idag om Rysslands invasionskrig är mer än läsvärd. “Med rätt stöd i tid kan Ukraina vinna” (Ingen betalspärr)

Foreign Affairs idag skriver om de ryska krigsbrotten och behovet av att att döma själva den ryska invasionen, som är värre än alla andra krigsbrott. Men hur?

Ukraina – Rysslands invasion Dag 324

För stora delar av Ukraina har det blivit väsentligt bättre den senaste tiden. Det är 11 dagar som den senaste stora robotattacken drabbade landet. Ukraina har lyckats skjuta ned de flesta robotarna och alla drönare på senare tid. Ryssland börjar få ont om robotar, det finns kanske 10 -20 procent kvar enligt den statistik som externa källor uppger. Det räcker till några missilregn, men inte så många, efter de 8 som redan skett med början den 10 oktober..

Till detta kommer att Ukraina varit otroliga på att laga transformatorer och ledningar för el och vatten. Däremot är det inte lika bra i frontområdena. Dock har granatregnet minskat med cirka 65 procent. Tidigare sköt ryssarna 60.000 granter per dygn. Nu är man nere i 19-20.000 per dag. Måste spara på granaterna. Precisionen är dessutom inte vad den borde vara.

Där det är riktigt dåligt och sannolikt den värsta skådeplatsen hittills i kriget är i Soledar och Bahkmut samt i en del orter i närheten. Detta kan vara eller bli en taktisk framgång för Ryssland, men förändrar inte kriget. I Soledar fanns den 10.000 invånare tidigare, I går var det drygt 500 kvar, och de flesta av dessa hade inte velat evakueras, gamla och skröpliga utan tillgångar. Nu kan man inte evakuera längre.

Bahkmut hade för sin del 70.000 invånare varav kanske 10.000 var kvar för en vecka sedan. Dessa städer är nätstan utplånade med alla granater som ryssarna offrat på dem. Solidar fick ta emot 91 granatattacker igår, och det är många granater varje gång.

Nu kommer uppgifter om att Bahkmut beskjutits 200 gånger det senaste dygnat. Ryska offer i Bahkmut idag: 183 döda ryska soldater och 137 skadade i strider runt den här staden idag. (Fråga mig inte hur man kan få så här exakt dokumentation. Drönare kanske)

Varför retirerar Ukraina , om än bara några kilometer, kan man undra. Svaret är att Ukraina inte vill ge offra sina soldater som kanonmat. Ryssarna gör tvärt om, och skickar våg efter våg av soldater som sedan tvingas hoppa över sina dödade kollegor. Därför är antalet dödade ukrainska soldater 1 på var 6e död rysk soldat. Detta skulle soldatmödrarna i Ryssland veta. Det sprider sig nog och en utveckling i Ryssland som i Iran kan mycket väl komma.

I går var det skyhöga förluster för ryssarna. Med 740 dödade soldater och officerare. Fyra stridsvagnar, åtta pansarvagnar, fyra haubitsar och sju vanliga  lastbilar förstördes samt ett flygplan sköts ner, ett Su-25 attackplan

Vad som inte uppmärksammats i Sverige är att tusentals ukrainska barn har deporterats. Totalt rör det sig om 13.000 barn som med tvång förts till Ryssland för placering i familjehem och sedermera adoption, enligt Ukrainska myndigheter. USA rapporterar nu att sedan årsskiftet har 2000 barn tvångs-deporterats till Ryssland.

Till sist: Aida Hadzialic (S), tidigare minister i regeringen Löfven och nu regionstyrelsens ordförande i Region Stockholm, Aida Hadzialic (S) på frågan om vi borde kompromissa (som en oansvarig fd V-ledare sagt):

“Istället är det vår uppgift att gemensamt och unisont stå upp för internationella rätten. Varje tendens till förslag som inte syftar till detta måste omedelbart slås tillbaka. Det var nämligen den sortens retorik som gav upphov till passiviteten i Bosnien.
Luhansk tillhör Ukraina. Krim tillhör Ukraina. Donetsk tillhör Ukraina. Tills den ryska aggressionen upphört och man lämnat Ukraina ska vi stötta Ukraina militärt, finansiellt och humant.” 

Vad som krävs nu, och som vi alla kan medverka till:

Ett fortsatt, snabbt och kraftigare stöd till Ukraina. Både militärt och ekonomiskt.

Industrins reformagenda viktig – men också en genomtänkt strategi

Ofta kan man inte se skogen för bara träd. Så lyder ordspråket.

Vad jag åsyftar är alla krav på stöd, som skymmer behovet av reformer och en marknadsekonomi där konkurrensen och effektiviteten är ledstjärna. Men det finns också behov av en strategi, där mål och behov måste vara styrande.

Nu har vi Industrins Reformagenda, bakom vilken 14 industriförbund står. Anmärkningsvärt att den inte har sammanställts och publicerats tillsammans med organisationen Svenskt Näringsliv. Den organisationen har i stället en egen reformagenda. Underligt.

Om vi – Europa och USA – inte ser efter våra behov så kan det bli så här:

Då blir det som när Ryssland använde gasen som ett vapen mot Europa. Eller när Kina stängde gränserna för insatsvaror som företag i Väst behövde, globaliseringen havererade.

Vad jag vill säga med detta är att vi måste ha två bollar i luften samtidigt.:

 • Vi måste i grunden ha ett marknadsekonomiskt system som genom att främja effektiva och marknads-styrda företag gör det lätt för företag att etableras och utvecklas. Samtidigt som vi konsumenter får bra varor till rätt pris.
 • Samtidigt måste vi fundera igenom och utarbeta en strategi för de produkter som är nödvändiga för utvecklingen och där vi inte får bli beroende av andra länder och gör en utpressning möjlig.

Två bollar samtidigt: Ett marknadsekonomiskt system och en strategi för att göra oss självständiga.

Du som vill ta del av den ensidiga argumentationen om nödvändigheten av reformer för att främja näringslivet kan läsa Dagens Industris ledare “‘Statsstöd bygger dåliga batterier”

Den fria forskningen är i fara – byråkrati och etikkrav kväver

Det låter otroligt att forskningen i vårt land kvävs och hindras. De allra flesta tror nog att det är lika fritt att forska som att yttra sig. Yttrandefriheten finns reglerad i grundlagen. Forskningsfriheten borde vara det också, men så är det inte. Statsvetare-professorn Sten Widmalm från Uppsala har dokumenterat detta. Det skedde i en DN-Debatt igår den 10 januari: “Byråkrati och etikregelverk kväver den fria forskningen”

Läs den! Den ligger inte bakom en betalvägg. Alla ansvariga politiker, särskilt Du som sysslar med forskningspolitik eller utbildning, måste läsa artikeln.

Till detta borde vi lägga professor Hans Ellegrens artikel på självaste Nobeldagen, den 10 december: “Vi har för många universitet och för många professorer”. Ellegren är inte vem som helst, han är ständig sekreterare i Kungliga Vetenskapsakademin

Världens ledande organisation för forskning och utbildning är OECD. Den har utvärderat svensk forskning både inför forskningsproppen både 2012 och 2016. På regeringens uppdrag. Många miljoner har lagts ned på detta arbete, som Sverige betalat. Resultatet? Både Alliansregeringen 2012 och S-regeringen 2016 struntade i vad OECD sa. Propositionerna nämnde inte ens att OECD gjort den här kartläggningen, än mindre OECD:s förslag.

Nu åter till Sten Widmalms artikel. Forskningspengarna måste ha strikta villkor. Så här fortsätter Widmalm:

“Men forskarna måste anpassa sig även efter begränsande politiska och ­normativa mål, till och med vissa på förhand angivna teoretiska ­perspektiv. Vilka svar projekt kan ­tänkas ge på ­frågor ska ofta anges i förväg.”

Sedan kommer etikprövningen. Den är så komplicerad och byråkratisk att forskning inom statskunskap, sociologi och antropologi blir “näst intill omöjlig” påpekar Widmalm. Detta gäller andra ämnesområden också, vill jag påpeka.

En stark hämsko för forskningen är att universitetens byråkrati svält så att man tar 50 öre av varje forskningskrona i ersättning. Det här är ett sätt för lärosätena att berika sig på externa medel som knappast kan beskrivas som etiskt, påpekar Widmalm.

Svensk forskningspolitik är på väg i helt fel riktning:

” För vem vill arbeta i en verksamhet där sannings­sökandet är ett falskt ideal, där resurser slösas bort och där arbets­uppgifterna styrs av samtidens ideologiska trender?

Detta är en sällsynt hård kritik från en forskare, Sten Widmalm, som står mitt uppe i utvecklingen och har en stort insikt. Vad ska man göra? Min tolkning är att den nya regeringen måste ta till sig problematiken och korrigera i den nya forskningspropositionen som kommer om knappa två år.

Återigen säger jag: Läs artikeln. Det jag skrivit här är bara att se som en aptitretare. Det går inte att ge artikeln rättvisa i en kort sammanfattning.

 

Ukraina tisdag, dag 321 av Rysslands invasionskrig

Låt oss börja med något “positivt”, som visar Ukrainas styrka: Den 9e januari blev 590 ryska  soldater dödade och pansar-förlusterna motsvarade två tredjedelar av en bataljons-stridsgrupp, med elva stridsvagnar och sjutton bepansrade fordon utslagna. Sju artillerisystem slogs ut och Ukraina sköt också ner tre ryska helikoptrar under gårdagen. Åtta vanliga transportfordon förstördes vidare.(Statistik i slutet på bloggen)

Just nu trycker ryssarna på mot staden Soledar, som är en mil norr om Bahkmut. Och det är verkligt hårda strider.  De ryssar som verkar mest motiverade tillhör Wagnergruppen, tusental fängelse-fångar som efter sex månader i strid automatiskt är benådade av president Putin.

Det är 46e ukrainska brigaden på videon ovan, av 131 i Ukraina, som försvarar Soledar, tillsammans med minst en brigad till.  Sverige har 3, säger tre, brigader om 5000 man styck, och de finns inte på plats. Så vi har mycket att göra, som NATO:s befälhavare sa i Storlien igår.

Moskva hävdade för ett par dagar sedan att mer än 600 ukrainska soldater hade dödats i ett tillslag i Kramatorsk, men ukrainska administratörer och internationella journalister kan inte hitta en enda människa träffad av angreppet. Däremot fins det en stor krater på ett område nära den byggnad som skulle ha beskjutits, men där fanns inga människor.

I torsdags kom beskedet att både USA och Tyskland skickar stridsfordon av M2/M3 Bradley- och Marder-typ, samt att Storbritannien överväger att skicka stridsvagnar till Ukraina. Detta är avgörande för att kunna återtaga de ockuperade områdena, inklusive Krim. De stimulerades av Frankrikes president Macron som lovat skicka väldigt användbara lätta stridsvagnar. Idag visar det sig att fegaTyskland nu tvekar att skicka stridsvagnar, men UK är på i stället.

Det rör sig för Frankrikes del om  AMX-10 RC en stridsvagn som kan bli avgörande på slagfältet. På väg kan den köra med 85 km per timme. Dessa pansarfordon med hjul är avsedda för spanings- och stöduppdrag. De är beväpnade med en 105 mm kanon. De erbjuder eldkraft och rörlighet. På torr eller frusen mark och mot måttligt bepansrad utrustning kan de ge en klar fördel. Sedan starten av konflikten har Ukraina förlorat minst 441 stridsvagnar enligt Oryx-webbplatsen, som listar de förluster som intygats i öppna källor. Det är bara ungefär 20 procent av motsvarande ryska förluster av stridsvagnar.

Putin instruerade den ryske försvarsminister Sergei Shoigu att ensidigt införa en vapenvila från den 6 januari klockan 12.00 till klockan 24 den 7 januari. Som alla vet bröt Ryssland mot detta, och i stället bombade man bland annat följande orter:

Strilecha, Bochkove, Komisarove, Krasne, Zelene, Ambarne, Buhruvatka, Hatyshche, Odradne, Orichna, Kup’yans’k, Kislivka, Kotlyarivka, and Krokhmalne, Stelmakhivka, Makiivka, Ploshanka, Dibrova, Yakovlivka, Spirne, Berestovka, Bilohorivka, Soledar, Bakhmut, New York, Avdiivka, Vesele, Nevels’ke, Krasnohorivka, Kam’yanka, Heorgiivka, Maryinka, Novomykhailivka, Vremivka, Velyka Novosilka, Vuhledar, Paraskoviivka, Zelene Pole, Novopil, Hulyaipole, Zaliznychne, Charivne, Shcherbaki, Stepove, Nikopol, Chornobayivka, Antonivka, Beryslav, Zolota Balka och staden Cherson.

Lögnens främste företrädare, Vladimir Putin, missar inte ett enda tillfälle.

Kremlin talesperson Dmitry Peskov sa uttryckligen ifrån den 14 december att Ryssland inte hade någon avsikt att proklamera en vapenvila över den Ortodoxa Julen. Han talade tydligen sanning.

Förtroendet för det svenska försvaret har ökat kraftigt. Så beskrev DN läget efter en opinionsundersökning där 29 procent av svenskarna sade sig ha förtroende för försvaret. Detta är ett otroligt lågt förtroende. En motsvarande undersökning i Ukraina visar att 91 procent har förtroende för krigsmakten. Trots att ryssarna fortfarande kan bomba större delen av landet. I jämförelse med Ukraina är förtroende för försvaret i Sverige dåligt.

Rysslands förluster nedan, med plus som betyder senaste 24 timmarna:

Vad gör man när något havererar? Jo, man tillsätter en Haverikommission

Sverige som på flera områden havererat borde tillsätta en haverikommission, men inte under ledning av de statsministrar som står i spetsen för detta haveri. Vilka områden:

 • Försvaret, där vi havererat så till den  grad att vi bara klarar att  försvara en del av vårt land under en vecka.
 • Integrationen, där hundratusentals människor inte kommer in i det svenska samhället och därför inte får något jobb som gör att de kan försörja sig och sin familj
 • Energin där det är bevisat att det är politiker som genom att prisa ut kärnkraften och sedan inte stoppa nedläggning av stora delar av den när elektrifieringen skulle ta storsprång
 • Kriminaliteten som exploderat sedan slutet på 1990-talet, för att statsministrar under två decennier vägrat genomföra det som var absolut nödvändigt
 • Polisen, som inte fungerar som den borde. Trots stora ekonomiska tillskott.
 • Infrastrukturen, där tåget inte fungerar som den bör och vi saknar motorvägar mellan de tre största städerna
 • Vården, där tillgängligheten inte alls är vad den borde vara, och där antalet patient-kontakter för våra läkare är sämst i Europa
 • Skolan som fortfarande är flummig och där eleverna genom Skolinspektionen åtalar tusentals lärare per år för kränkningar, trots att det är de stökiga eleverna som ska tillrättavisas
 • Digitaliseringen av offentlig sektor släpar efter, vi är i vissa undersökningar sämst i EU.
 • Forskningen, där Sverige idag släpar efter enligt svenska studier men också enligt OECD

För Dig som tror att Du vet allt: De bloggar jag länkar till ovan är sådana som ofta i tid visade klart och tydligt vad som borde göras, i presens, och där där agerandet kunde ha skett i tid. Om politikerna – och myndigheterna – hade agerat. Vilket de inte gjorde.

Därför behövs en Haverikommission. Namn? Den Svenska Haverikommissionen.

Den svenska Haverikommissionen borde ha letts av Assar Lindbeck, som tyvärr inte längre finns i livet. Kanske hade han varit för gammal nu. När det begav sig 1992, sent på hösten, så tillsattes Lindbeck-kommissionen, som på mindre än fyra månader analyserade svensk ekonomi och gav förslag, som sedan ledde till att vårt land fick en vettig utveckling. Den svenska ekonomiin står idag stark, med låg skuld, men i övrigt är det mycket som behöver åtgärdas. Vår tillväxt har varit den lägsta i EU under några år, räknat per capita. I övrigt säger jag bara: Se ovan.

Sedan bör OECD, som analyserat Sverige i flera rapporter vara med i Haverikommissionen, och ta fram kompletterande underlag till det man redan studerat. Därtill behöver vi ha utländskt deltagande. Inga ansvariga ministrar, vare sig nuvarande eller tidigare,  bör ingå, för de vill säkert dölja allt ansvar de faktiskt har. Kvinnor som Inga-Britt Ahlenius och Inger Enqvist tillsammans med ekonomer som John Hassler och Lars Calmfors skulle platsa. Ekonomer som visat sig vara självständiga.

Tilläggas kan att vår privata ekonomi i Sverige utvecklats väl, trots att den offentliga sektorn inte hängt med. Detta har Svenska Dagbladet i nutid analyserat och kommenterat. “Tillväxt gör tillvaron större och rikare”, Peter Wennblads ledare den 5 januari i år.

Långbänken måste bort. Handla nu!

Ryssarna förlorar överallt – använder granater och robotar som “tröst”

 

Chefen för den ukrainska Underättelsetjänsten, Kyrylo Budanov, uppger att Ryska Federationens president Vladimir Putin är dödssjuk och kommer dö i närtid. Detta detta i en intervju med ABC News.  Ett referat kan läsas hos i ukrainska Pravda. Enligt Budanov kommer uppgifterna om Putins sjukdom från källor nära Putin.

Vi kan bara hoppas att han har rätt

I förrgår – tisdags – fortsatte ryssarna att beskjuta Cherson-området, som Ukraina återerövrade för två månader sedan. Hela 73 gånger, med artilleri, varav 11 gånger mot själva staden Cherson. Det är ingen precision i bombningarna, utan de är avsedda att så skräck och skada civilbefolkningen. Två civila dödades och fem skadades, enligt ukrainska Ukrinform.

Ukraina däremot sätter inte bara skräck i Ryssland, utan slår mot de militära målen, både i ockuperade områden, men också inne i själva Ryssland. Nu tar de inte på sig ansvaret, utan säger ifrån ukrainsk sida att de tycker att det är rätt med attackerade militära mål. Först efter fredsslutet kommer man tillstå vad man står bakom. Det finns autonoma grupper i Ryssland, något som Putin är väl medveten om och givit order om att de skall omintetgöras, men det är inte så lätt.

Ukrainas Underrättelsetjänst rapporterar att partisaner slog till mot militära transporter igår morse på den Trans-Siberian Railway i Ryska Krasnoyarsk regionen. Detta är sjätte attentatet inne i Ryssland i år, uppger man. Förra året, dvs 2022, uppskattar man att cirka 40 attentat genomfördes. Detta påverkar givetvis inte bara den ryska ledningen, och Putin, utan hela det ryska samhället, även om de ryska myndigheterna själva försöker hålla tyst om det som händer. Det rör sig om allt från signalsabotage och blockerade spår till sprängningar. Inne i Ryssland.

I ockuperade Melitopol i sydöstra Ukraina skedde också flera sprängningar igår. Även i Sevastopol på Krimhalvön hördes explosioner igår. De ryska ockupationsmyndigheterna medger nästa aldrig att attentat genomförs. Det var ett undantag efter Nyårsafton då hundratals ryssar dödades i en HIMARS-attack i Makiivka. Först sa ryssarna “någon gjorde fel och några dog”. Sedan dog 63 människor, därefter 89. Allt berodde på att ryska soldater använde sina mobiltelefoner och vägledde fienden.

Frankrike skickar stridsfordon av modellen AMX 10 RC till Ukraina. Detta berättade den franska presidenten Macron i samtal med Ukrainas president Zelensky. Det är tydligen väldigt flexibla stridsvagnar ned god stridskraft. De kan göra stor skillnad när de ockuperade områdena ska fritagas. Det ryktas att president Macron fattat beslutet sedan han fått ett brev med splitter från en fransk-tillverkad granat som skadat en fd rysk ställföreträdande premiärminister, Dmitry Rogozin, som skrev till Macron: “ingen kommer undan ansvaret för sina krigsbrott”. Detta tolkade Macron som ett direkt hot mot sig själv, samtidigt som han konstaterade att det inte är ett krigsbrott att försvara Ukraina mot en både illegal och folkrätts-stridig  invasion.

Enligt nya uppgifter från Ukrainas Ekonomiministerium ska landets BNP ha gått ned med 30,4 procent under 2022. I en kommentar säger ministeriet att det visserligen är det sämsta året sedan frigörelsen, 1991, men bättre än en del uppskattningar tidigare som talat om 40-50 procentig nedgång.

Två reflektioner: När den miljon man ukrainare som är engagerade i kriget i stället återgår till civil verksamhet kommer läget förbättras radikalt. Motiverade människor, som lyckats stoppa den ryska invasionen, kommer lyfta ekonomin. Därtill kommer att miljoner ukrainare då återvänder hem, vilket också påverkar den ekonomiska utvecklingen.

President Vladimir Putin har sagt till Turkiets president Erdogan idag att Kreml är beredda att förhandla om fred om Ukraina ger bort de illegalt annekterade delarna av Ukraina till Ryssland. Detta rapporterar The Moscow Times. Med andra ord: Om Ukraina kapitulerar är Putin beredd att prata om fred. Inte att sluta fred.

Ukraina träder in på scenen 2023 som ett av Världens viktigaste länder

I

Den mest makabra nyheten är nog att Vladimir Putin höll ett nyårstal på en militärbas, med manliga och kvinnliga soldater som omgärdade honom. Det visade sig att det var utklädda skådespelare. Även om man är illa ute, vilket Putin är, så undrar man varför ta till skådespelare, som avslöjas. Du kan själv på internet hitta många bevis.

Det ännu mer makabra var att utanför Donetsk hade flera hundra ryska soldater samlats på Skola Nio i den lilla förorten Makiivka. För att se och lyssna på Vladimir Putins nyårstal. Då skulle, enligt ryska källor, en “vårdslös hantering av värmeanordningar, försummade säkerhetsåtgärder och rökning på en ospecificerad plats” i Makiivka ha skett en olycka med många offer. Det som verkligen skedde var att tre HIMARS-robotar träffade byggnaden. Här är en film från själva träffen, då ryska soldater och inbjudna satt och lyssnade på Putins tal precis när träffen skedde.

Ukrainska försvaret uppger att 400 ryska soldater dödades och 300 skadades vid attacken. (Siffrorna är uppskattningar) En film på ruinerna här. En annan film här. Ryssarna erkänner händelsen, men anger inte att Ukraina har angripit och inte heller antalet döda och skadade. Det går inte att helt tiga ihjäl en sådan här händelse, eftersom den har snabba ben, men i stället försöka dölja vad som verkligen hänt.

Tråkigt men nödvändigt. Nu ligger de ryska förlusterna dagligen i stoleken 700 soldater. (Mot kanske 50 ukrainska.) Om en vecka ungefär, påstår Ukrainas ÖB, att Ryssland startar en ny mobilisering genom att utlysa undantagstillstånd i Ryssland. Då kommer gränserna också stängas för utresande ryssar. Mer kanonmat ska fram, vilket är vad som håller fronterna stabila. De ukrainska partisanangreppen – som är många – talar ingen om, men det mjukar upp den ryska sidan. Frågan är om inte de angrepp som Ukraina nu gör inne i Ryssland är ännu svårare för Putin att hantera.

Idag på måndagsmorgonen kunde noteras att Ukraina under den gångna natten sköt ned alla 39 robotar som Ryssland skickade in. Det var Iran-tillverkade Shahed-131/136 kamikaze, en typ av patrullrobot (som inte går så fort) varav 22 hade Kiev som mål. Det är goda nyheter att alla dessa robotar sköts ned, men flyglarmet gick och folk behövde söka skydd samtidigt som de nedskjutna patrullrobotarna slog ned någonstans. En påtaglig skadegörelse säkert, även om de inte nådde sina mål.

Missiler och artillerigranater börjar ta slut. Ukrainas underrättelsechef Kyrylo Budanov rapporterade på nyårsafton att den ryska artilleri-ammunitionen håller på att ta slut. Helt slut fram i mars, enligt honom. Det gäller också precisionsrobotar. Budanov redovisade vidare att de ryska styrkorna som tidigare använt  60,000 artilleri-granater dagligen nu “bara” använder 19,000 till 20,000 granater. Brittiska ÖB redovisade på julafton att Ryssland nu saknar artilleri-granater för offensiva attacker. De som finns behövs för försvaret av befintliga ställningar. Samma analys gör Washington-baserade ISW.

Låt oss fortsätta med president Zelenskys Nyårstal. hållet 23.55 på Nyårsafton. Det är positivt och väl värt att ta del av. Det finns både som översatt video och som text.

En annan positiv uppgift: Det ukrainska jordbruket har säkrat mat för Ukraina för hela 2023 via skörd och nysådd mitt under brinnande krig.

Vill Du liksom jag stödja Ukraina? Då finns Här är organisationer och initiativ som Du och jag kan hjälpa. Listan jag länkar till har jag tagit från bloggaren Lars Wilderbäck, som jag har stor respekt för.

PS. Nu har Ryssland erkänt att Ukraina slagit till mot anläggningen i Makiivka. Först var det en olycka, nu en ukrainsk attack. Ryssland ljuger hela tiden, här är ett bevis på detta. Då några dödade, nu 63. Då tror jag mer på Ukrainas ÖB:s 400.

Ukraina inför det nya året – stora framgångar som inte riktigt observeras

Ukraina är under hård press. Särskilt gäller det Kherson och orter i Öster dit det ryska artilleriet når. En del missiler går igenom också, nu senast sköt Ukraina ned 54 av 69 robotar. Alla 16 drönare som Ryssland försökte med idag sköts ned. Trots att ryssarna försökte med dalgångar och floder. Men detta är desperat försök från ryssarnas sida. Försöker skrämma ukrainska folket, som blir ännu mer motståndskraftiga. Detta var 8e massiva missilaktionen. Snart har ryssarna inte fler egna robotar.

Idag redovisade Ukrainas First Lady Olena Zelenska utvecklingen av Toppmötet med alla ambassadörers Odyler eller First Ladies och First Gentlemen. Denna församling fungerar, är mer motiverade och effektivare nu när Ukraina är i krig. Hela 50 ytterligare framträdande deltagare – utanför Odyl-gruppen – deltog också, som Drottning Silvia, EU:s President  Charles Michel, den brittiske fotbollsspelareren David Beckham, och den amerikanske skådespelaren Richard Gere. (Några bildade gruppen United24 och samlade in in 6,4 miljoner USD som räckte till inköp av 84 ambulanser). En del deltog fysiskt – andra på länk.

Läs länken så ser Du vilken samling av framträdande personer som var med på toppmötet på ett eller annat sätt. Ett genidrag från presidentfrun, Zelenska, som enligt uppgift står för initiativet och hållit i organiserandet.

Det är ingen tvekan att Rysslands utspel om fredsförhandlingar bara är en bluff. På juldagen sa president Putin att han ville förhandla med alla inblandade, (ordagrant “ready to negotiate with everyone involved”) och dit hör ju utan tvekan Ukraina. Men nu kommer utrikesminister Lavrov och säger att allt ska ske på Rysslands villkor. Ryssland vill skrämma omvärlden och den ukrainska befolkningen till vapenstillestånd, vilket får precis motsatt effekt.  Lavrov påstår vidare att Zelensky inte är legitim, med en valvinst på 72%. Vilka presidenter i den demokratiska världen har en sådan siffra?

Det är underligt att Putin och hans anhang är så fullständigt okänsliga för hur folks reaktioner är. De trodde att ukrainarna skulle välkomna ryssarna. Och nu går det inte att hitta några ukrainare som vill veta av Ryssland, väljer t o m bort ryska språket, trots att det är deras modersmål (gäller de som bor i öster)

Ryssland som både säger att Ukraina inte existerar och att Ukraina är ett broderfolk, förstör nu så mycket som möjligt. Enligt de senaste uppgifterna har ryssarna förstört 700 infrastruktur-anläggningar. Totalt är antalet hus eller byggnad som förstörts hela 35.000. Kan man behandla ett broderfolk på detta sätt?

Zelensky: Italien förser oss med ett luftförsvarssystem. Det land som många  “besserwissrar” säger vill överge Ukraina är just Italien. Skälet är att Italiens nya primärminister Giorgia Meloni sägs vara fascist. Detta stämmer inte, och president Zelensky kunde annonsera nyheten den 27 december. Nu ska Italien förse Ukraina med ett nytt luftförsvarssystem. Det kan vara bra då Patriot från USA tar längre tid än jag angivit att implementera.

Ukraina fortsätter och himarsar ryska krigsmål i ockuperade områden. Morgonrapporten från generalstaben uppger att det ukrainska attackflyget igår gjorde 21 anfall, varav sjutton mot knutpunkter och fyra mot ryskt luftvärn. I övrigt himarsade man fem ledningsplatser, tre truppkoncentrationer och en ammunitionsdepå. Ryssarna har det inte lätt. Nu går natt sköt man i Engels ned ett eget jaktflygplan, trodde det var en ukrainsk drönare….

Ryska förluster det senaste dygnet, vilka är otroligt stora. Plus betyder de senaste dygnet:

Säg inte annat än att Ukraina har övertaget. Antalet döda ukrainare i strid är 1-7 till Rysslands nackdel. Sedan kommer det att ta tid innan Vladimir Putin tvingas inse att han förlorat.

När tar kriget slut? Under nästa år. När Vladimir Putin inser att han har förlorat. Det gör han när Ukraina med sin smarthet och motivation tagit över delar av Krim och ytterligare delar av Donbas. Detta sker snabbare om Väst inte dröjer med sitt stöd. Har kan Sverige spela en viktig roll – inte med sitt eget stöd men genom att driva på alla stora spelare. Vi har EU:s ordförandeskap.