Varför inte anlita kinesiska företag?

För en vecka sedan hade Dagens Industri en intressant debattartikel. ”Kinesiska företag kan bygga svenska snabbtåg snabb”, var rubriken. Skribenterna representerar Euro China Technology Transfer, Hans Svensson, VD  och Gustav Svensson, VVD. De säger sig kunna bygga höghastighetsjärnvägen på 8 år.

Vilket avtryck har denna artikel gjort? Jag har inte kunna hitta några. Inga reaktioner från politiker, inga andra tidningsartiklar, inga ledare eller andra kommentarer. Kanske har jag fel, oh inte noterat dessa. Är i så fall tacksam för påpekanden. (Har använt google, utan resultat)

Hur skulle bygget ske? Jo, skriver initiativtagarna: Konsortiets (Sinohydro, ett dotterbolag till Power China, vill bygga och banken ICBC, Industrial and Commercial Bank of China, kan finansiera) De har samtliga erfarenhet av liknande projekt som är både omfattande och imponerande, enligt de ansvariga.

Några av världens mest erfarna snabbtågsbyggare och finansiärer har på svenskt initiativ studerat och analyserat det svenska snabbtågsprojektet. Resultatet är en konkret plan och erbjudande att bygga båda sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm—Malmö på åtta år. Spåren och tågen designas för hastigheter upp till 350 km/t och trafiken på hela sträckorna skulle kunna vara i gång 2026.

Inte kan man väl låta detta stå oprövat? Både regeringen och Trafikverket borde ta kontakt och följa upp erbjudandet. Syna korten! Priset är säkert betydligt lägre än de 230 miljarder som svenska byggare behöver och då tar färdigställandet 20 år.

Måste berätta att jag år 2010, den 1 juli,  fick närvara när en höghastighetslinje mellan Shanghai och Hangzhou invigdes. Den 30 mil långa sträckan gick på dryga timmen med två stopp. Bygget innefattade dubbelspår, tre tunnlar på 3 km tillsammans, 21 nya stationer och 33 broar. Hela bygget hade tagit nästan exakt två år. Varje kvart gick ett tåg i vardera riktningen. Se tidtabell.

När stambanan byggdes, med början 1854 var investeringen i paritet med två svenska BNP vid den tiden.

Det finns invändningar både mot kinesiska investeringar i Europa och tekniköverföring till Kina. En intressant artikel finns i Asia Times

Att leka med elden är alltid lika farligt

Det ser vi nu i värmeböljan, där skogsbränderna avlöser varandra. Det ser vi också i välfärdssektorn. Regeringens lek med välfärdsföretagen visar att också den elden tagit fäste. De ansvariga politikerna borde läsa den intervju som DN gjorde förra tisdagen med Per Franzén, Sverigechef för riskkapitalbolaget EQT. ”Välfärdsföretagen iskalla för riskkapitalister”.Läs den och förfäras. Ska politiker agera så här?

I valrörelsen 2014 sa vår nuvarande statsminister att kvaliteten var den viktigaste frågan för välfärdsföretagen. Även  i debatter gav den blivande statsministern beskedet att en vinstbegränsning inte skulle genomföras. Idag är det tydligt att man inte kunde lita på detta löfte. Den eld som därför kom fri har haft förödande effekter.

Den tydligaste beskrivningen av eldens härjningar sker i en intervju med bl a Per Franzén, Sverigechef för riskkapitalbolaget EQT. I DN den 5 juni med rubriken ”Välfärdsbolagen iskalla.…”:  

 • EQT har fått in 120 miljarder för investering inom hälsovård. Det kommer nu ske i andra länder, för man måste ha en minst 10-årig horisont, och osäkerheten är för stor i Sverige (även om Riskdagen nu stoppat ett förslag)
 • Utvecklingen av välfärdstjänster, som de privata bolagen är bäst på, kommer gå Sverige förbi.
 • Nordic Capitals vårdkoncern Capio prioriterar andra investeringar  pga vinstdebatten i Sverige
 • Enligt SVCA vill inte heller deras medlemmar investera i skola, vård eller omsorg även om det blir regeringsskifte i höst – för osäkert

Effekten är lika stor i mindre företag, även om dessa inte kan tala för sig på samma sätt som de stora. Det kommer snart en studie som visar att särskilt kvinnor drabbas hårdast av stoppet för vinster i välfärden. Det kvinnliga företagandet minskar.

Att tända en eld för att vinna Vänsterpartiet och tro sig locka väljare har visat sig helt tokigt. För att inte säga sakligt fel.

 

Sverige i globaliseringens tidevarv

I veckan som gick presenterade SNS en ny rapport om ”Globalisering och svensk arbetsmarknad”. Gjord av ekonomerna Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm, båda Lunds Universitet och IFN. En bra rapport, som stillar mången oro. Det konstaterade DN dagen efter, på nationaldagen, i en artikel av Johan Schück under rubriken Globaliseringen har gynnat svenska löntagare”. Men det finns mycket att göra nu

TCO:s Samuel Engblom noterade att grundinställningen i Sverige till globaliseringen är positiv. Den måste vi ta tillvara på, något alla instämmer i. För nu kan vi inte avvakta, utan måste hänga med. Liberalernas Mats Persson noterade att Sverige sedan 2000 sett en kraftig nedgång i satsning på forskning. I pengar räknat på årsbasis är det 16 miljarder som saknas i form av svensk forskning, noterade han.

Själva utredningen har ett mycket viktigt budskap, som vi måste utgå ifrån:

 • Förändringar idag sker inom branscher och inom företag
 • Inte som tidigare i form av utslagning av hela branscher (som textil, varv och stål)
 • Nu är det en förändring av själva jobbet som gäller

Hur ska då individen förändras? Jo, det är fortbildning som gäller. Ylva Johansson ansåg att det är den reguljära utbildningen som i huvudsak måste stå för arbetet. Hans Stråberg betonade vikten av produktiviteten, som måste förbättras.

Seminariet kokade ned till att ansvaret faller på staten, arbetsmarknadens parter och individen. De enskilda företagens ansvar betonade såväl Carola Lemne som Hans Stråberg.

För min del är konklusionen att det är fem fundament som krävs för att klara fortbildningen och därmed vår framtid:

 • Individen kommer att ha det största ansvaret
 • Fortbildningen måste knytas till jobbet, ”be on the job
 • Att ta ledigt i ett eller flera år för akademiska studier håller inte i företagen
 • En stor del av utbildningskostnaden måste staten och parterna stå för
 • Den individualiserade distansutbildningen måste lyftas fram även i Sverige

Intrycket av såväl seminariet som av paneldiskussionen var positiv. Alla tycks förstå vikten av fortbildningen och det finns en flexibilitet som lovar gott.Men vi måste handla snabbt.

Silicon Valley och Europa

Hur fungerar Silicon Valley och hur är jämförelsen med Europa? Har ska jag bara ge smakprov. En utförlig beskrivning, och Du läser inte och det är bortkastad tid för mig att lägga ut texten. Kort kan dock konstateras att Silicon Valley är ledande på innovation. Det finns inget område i världen som har den dynamiken, de pengarna, den forskningen och de människorna, som allt – särskilt tillsammans -gör skillnad.

Gå till SiliconValley.com. Där hittar Du på Venture Capital bland annat följande färska noteringar:

 • Startup World Cup; 28 företag från 27 länder tävlade om 1 miljon USD. Antal deltagare från början drygt 20.000 (maj i år)
 • Intel satsar 70 milj USD i 12 startups (maj i år)
 • Silicon Valley dominerar fortfarande Venture Capital i USA, med nästan 90 miljarder i 408 företag första kvartalet i år (Första kvartalet 2018)

Silicon Valley har 0,1 procent av världens befolkning, 3 miljoner människor. Där har under de senaste decennierna hälften av alla nystartade företag med ett marknadsvärde idag på över 100 miljarder USD startats. Och det är här som den teknologiska utvecklingen fortsätter att vara ledande. Kina ligger på andra plats, men det kommer i en kommande blogg

I rapporten ”Innovation Bridge” redovisar Economic Institute i The Bay Area hur Europa förhåller sig till Silicon Valley. Hur ser det då ut i Europa, enligt den här rapporten? Jo i ordning så är läget följande:

 1. London
 2. Berlign
 3. Paris
 4. Amsterdam
 5. Stockholm

Alla dessa länder har närvaro på olika sätt i Silicon Valley, men där ligger Sverige inte bra till. Här kan jag hänvisa till tidigare blogg.Det finns dock kompletterande strukturer, som ”hjälper” Sverige. En sådan är Silicon Vikings, som gör ett förnämligt jobb.

Silicon Valley Economic Institute har även gjort en studie om de Nordiska ländernas innovationssystem och satt verksamheten i relation till den i just Silicon Valley. En sådan studie har inte Norden själv gjort, möjligen att ett enskilt nordiskt land gjort detta, men definitivt intee Sverige.. Nordic Dreams heter studien. det är tydligt att man ska gå till de Kaliforniska studierna för att se vad som händer här hemma i Sverige, Norden och Europa. Det säger mycket…(En uppföljande kontakt igår visar att The Economic Institute inte heller känner till någon Nordisk studie)

Att Europa ligger i lä gentemot Asien och USA visar ovanstående rapporter. I januari 2017 hade Europa bara 16 unicorns, medan Asien hade 44 och USA hela 91. En annan jämförelse är att 2006 var 17 av de värdefullaste bolagen (marknadsvärde) Europeiska. Idag är det bara sex.

 

Marcus Wallenberg et al

I förra veckan publicerades en artikel i Dagens Industri, som vare viktig, men som inte tycks ha satt några större spår i media. Det var SEB-ordföranden Marcus Wallenberg som, tillsammans med TCO-chefen Eva Nordmark och några andra personer, ställde fokus på framtidens jobb. Så ska Sverige klara nästa strukturomvandling Artikeln kom inte med en domedagspredikan, utan var resonerande och modest, vilket väl är förklaringen.till att uppmärksamheten lyste med sin frånvaro.

Artikeln läste jag samtidigt som jag själv deltog i en seminarium om ”The Future of Work” i Silicon Valley. Det var en av grundarna av Internet, Vint Cerf, som tillsammans med svensken David Nordfors stod för evenemanget. (Vint Cerf har för övrigt varit i Sverige och framträtt på IVA.) En ny bok,, ”The People-Centered Economy” följer fram i sommar, något jag återkommer till.

Vad säger Marcus Wallenberg et al i sin artikel? Svaret i punktform är:

 • Framtidens vinnare fångar möjligheterna tidigt.
 • Vi ska inte vara rädda för det nya, bara det gamla
 • Bred samverkan måste till mellan näringsliv, arbetsmarknad och offentlig sektor
 • Det livslånga lärandet är nödvändigt, och detta måste genomföras, många är ansvariga
 • Universiteten och högskolorna måste bli aktivare med genomtänkta utbildningsprogram
 • Vi får inter vara saktfärdiga eller liknöjda
 • Till hösten kommer den 4 oktober en konferens ”Work in the future”

För egen del skulle jag vilja tilläga två ting. för det första att individen i framtiden får huvudansvaret för sin egen utveckling – och utbildning. Men givetvis måste hela utbildningssystemet mobiliseras. Det andra är att framtidens fortbildning måste ske ”on the job”. Det kommer aldrig gå att vara borta ett år för att läsa in sig på akademin. Fortbildningen måste integreras i det arbete man håller på med.

 

Stanford University ett av världens ledande

 

Hemmavid talar många ned Silicon Valley. Hur ör det egentligen? Skrev en blogg tidigare på det temat. Här är ”svaret”, även om inget är givet inför framtiden.

Låt oss börja med Stanford University. Det rankas idag som världens näst bästa universitet, enligt pålitliga Shanghai Rakning.

Förra året fick Stanford in 1,2 miljarder USD i donationer. Det motsvarar 22 proc ent av utgiftsbudgeten. Totalt har man Endowment, eget kapital, på 26 9 biljarder USD. Det motsvarar mer än 260 miljarder kronor.

Årsbudgeten för Stanford är på 6,5 miljarder USD, lika mycket som de svenska universiteten får i statliga anslag tillsammans, för både utbildning och forskning. Stanford  har 16.000 studenter och har 2.200 professorer, sk full professors. Totalt har universitetet Stanford cirka 30.0009 anställda. Läs budgetpresentationen, intressant och överväldigande. Gäller särskilt mina läsare som är engagerad i universitetssystemet.

Det egna kapitalet är så stort att det räcker till 4 års verksamhet utan några som helst intäkter. Detta gör att universitetet kan betala sina lärare och forskare väl, och kan få de allra bästa.

Ett tecken på att utvecklingen fortsätter är nyheten från igår att Apple köpt en stor fastighet på 6000 kvm, som de nu upprustar. Det nya huvudkontoret i Cupertino är som ett rymdskepp, och kallas i folkmun ”The Spaceship”. Formellt heter det Apple Park och är på hela 260.000 kvm, till en kostnad av 5 miljarder USD, med 14.200 parkeringsplatser.

Att Silicon Vally driver på utvecklingen märks när Palo Alto snart kan få obligatoriskt datavetenskap i hela skolan, med början i kindergarten. Detta till en kostnad av runt 20 miljoner årligen. Mot denna utvecklingen står dock de som vill ha mer utrymme för humaniora, men detta har nog svårt att nå framgång i dern nya teknologins huvudsäte. Facebook har sitt huvudkvarter här, i Palo Alte.

Intressant att notera är att Stanford brottas med en dragkamp mellan vänster- och höger professorer. Mycket skrivs om det, men på campus och hos studenterna samt professorerna märks lite. Det är forskning och teknikutveckling som står i fokus, samt business…

Inte mycket tyder på att Silicon Valley tappar fart. Så Sverige har all anledning att knyta  an mycket mer till regionen än vad som hittills skett.

Affärsklimatet i USA enligt Fortunes juninummer

Fortune 500 issue är klassiskt, med en redovisning av de 500 största företagen. Och dessa företags CEO:s, dvs företagsledarnas uppfattning av affärsklimatet brukar vara en pålitlig värdemätare av den amerikanska utvecklingen. Särskilt intressant efter ett år med Donald Trump.

2018 års undersökning visar att 48 procent av storföretagsledarna tror på en förbättring av det globala företagsklimatet. Det blir samma som nu, säger 43 procent, och bara 9% tror på en försämring. Men dryga 80 procent av företagarna tror att nästa recesion kommer inom 3 år.

Det största hotet mot den egna verksamheten är ett handelskrig med Kina, det säger 28 procent. På andra plats kommer ökad regelbörda, 20 procent.

Hela tre av fyra företagsledare i USA tror att nästa skatteförändring blir en ytterligare lättnad. Lika stor andel tror att deras företag kommer öka sysselsättningen de närmaste två åren. Bara 8 procent tror på en minskning.

Intressant är att dessa storföretagsledare tycker att plattformsföretagen som Facebook, Google och Amazon behöver ”bemästras”. Stor andel är det när 63, 44 och 39 procent har den uppfattningen om de tre företag som är uppräknade här. USA är dock bästa landet att bedriva företag i, det säger 72 procent av den amerikanska storbolagscheferna. Kina kommer på andra plats med 13 procent.

Vad tycker då storföretagsledarna om sin president, Donald Trump? Svaret är att 49 procent tycker att han har blivit bättre än förväntat. En tredjedel anser att han varit som man förväntat sig. Var sjätte företagsledare, 18 procent, anser att Trump blivit sämre än förväntat.

En intressant bild, inte minst med tanke på att USA fortfarande ”styr världen”.Och Silicon Valley styr USA. Därför intressant att ”ta tempen” på plats.

Så här ser det ut i Silicon Valley för Sverige

Sverige hade stor representation i form av ett tekniska attachéer här för 20 år sedan (jag är i Silicon Valley nu). Men sedan har det blivit magert.. Så här ser den Nordiska representationen ut idag. Antal personer som representerar sitt land ser ut så här

 • En representant i Silicon Valley
 • 3 representanter
 • 10 representater
 • 40 representater

Detta  är antalet nordiska företrädare som representerar sina länder. Vilka länder undrar Du givetvis. I  tur och ordning är det´

 • Sverige
 • Finland
 • Norge
 • Danmark

Det är en underlig situation, där Sverige, som borde vara ledande, inte alls håller jämna steg med sina nordiska kamrater. Tvärtom så tvingas Sverige profitera på de andra Nordiska länderna.-Så är de. Men även om Sveriges  representation är liten, så  arbetar den r på heltid, med hjälp av två Wallenberg Fellows.  Vad jag talar om här är de Nordiska ländernas deltagande i Nordic Innovation House i Silicon Valley.

Till detta kommer att den svenska representanten, utsänd av Vinnova, inte har full akreditering, något som beror på svenska UD. Detta har tom lett till vissa diplomatiska komplikationer.

Sverige måste göra något åt detta, även om vi redan sovit i 20 år. Och Silicon Valley är fortfarande ledande, även om andra regioner tar för sig. Och då måste vi vara där också, som i Shenzhen.

Detta är en blogg under utveckling, so” Stay tuned”

Vilket är största problemet med politiker?

Att politikerna inte förstår hur ett företag fungerar, hur skatter, regler och kostnader drabbar företagen. Detta är ingen liten fråga, för dåliga regelverk, höga skatter och en oförståelse bäddar inte för ett bra företagsklimat. Sedan kan man givetvis säga att det kanske är sämre i en del andra länder, men vår potential avgörs här hemma.

Några exempel vill jag ger som illustrerar detta:

Tänk om den nuvarande regeringen hade följt sin hövding Stefan Löfven, som sa så här när han tillträtt som partiledare 2012:

”Sverige kan aldrig bli störst, men om vi är smarta och arbetar tillsammans kan vi bli starkast i den internationella konkurrensen. Därför är närings- och innovationspolitiken något vi måste ta på allvar. Jag vill föra en seriös gemensam dialog om näringslivets behov, innovationsförmåga och konkurrenskraft.”

Idag kommer Moderaterna med ett tillväxtprogram, som ska bli intressant att ta del av. Efter att ha läst en Debattartikel om förslaget i DI undrar jag. Börjar partierna planera enligt Stefan Löfven ovan?

Nu borde det vara läge för Löfven och Kristersson att säga: Låt oss i dialog med landets företagare utveckla ett företagsklimat i världsklass. Övriga Allianspartier får gärna vara med också.

 

Utvisa inte våra experter

Så löd rubriken i lördagens Dagens Industri där ABB:Sveriges VD Johan Söderström skrev en bekymrad debattartikel. Han vill göra det lätt för regeringen att stoppa alla kompetensutvisningar genom amnesti. Det är ett utmärkt förslag.

Regeringen skulle när som helst ha kunnat ingripa genom beslut i plenum i regeringen ändra på Migrationsverkets utvisningar. Men, när regeringen tydligen vägrar att göra rätt, så är amnesti enda framkomliga vägen. Och uppenbarligen har inte generaldirektören på Migrationsverket inte heller makt över sina anställda. Inte heller bryr de ansvariga på Migrationsverket vad Migrationsöverdomstolen beslutat: Se till helheten inte detaljerna. Efter nästan tre månader fogade man sig, det verkar inte så enligt Johan Söderströms artikel.

Här några citat ur Johan Söderströms artikel:

Migrationsverkets tillämpning av lagen har varit att minsta avvikelse från försörjningskrav eller kollektivavtalsvillkor rörande lägstalön, försäkringar eller semester automatiskt leder till utvisning.

Samma resultat har Migrationsöverdomstolen kommit fram till i två domar i december 2017. Men, Migrationsverket vägrade  i nästan tre månader att följa domstolen utslag. Den 8 mars hade man läst domen och nu ska inte mindre misstag vara utvisningsskäl. Men det stämmer uppenbarligen inet med vad ABB:s VD säger. Honom litrar jag mer på.

Dem vi talar om är människor, individer, som kommit till Sverige med hopp om en bättre framtid för sig själva och sina familjer. De kommer hit då de fått ett jobberbjudande. De rotar sig, lär sig svenska, arbetar, betalar skatt och bidrar till samhället. De får nya vänner, deltar i det svenska föreningslivet, bygger en framtid för sina barn. Barnen, som i många fall är födda i Sverige, talar ofta bättre svenska än sitt ursprungliga modersmål.

Hur stämmer detta med önskan att invandrarna i Sverige ska integreras? Vi skall väl inte införa en regel för utvisning när integrationen gått för långt? Vill jag ironiskt fråga.

Vi vill driva på en utveckling som stärker Sverige i konkurrensen mot omvärlden och bidrar till ökad svensk välfärd. Vi hoppas att fler vill följa oss.

Så avslutar Johan Söderström sin artikel. Och han har säkert stöd av alla VD-ar i näringslivet. Hur är det med de ansvariga politikerna?

Dagens Nyheter gjorde en av sina utmärkta analyser av verkligheten, motsatsen till Fake News. Arbetskraftsinvandringen som visar att inga jobb stjäls från svenskar genom arbetskrafts invandringen.

Och i en ledare påpekar DN: Sverige behöver fler arbetskraftsinvandrare. Med påpekandet att det givetvis är arbetsgivaren och inga myndigheter som ska bedöma behovet av arbetskraften.

Tilläggas kan att Migrationsverket är en myndighet på dekis, som inte klarar av sina arbetsuppgifter. Men, det visste vi ju redan. Ett exempel från igår: Du har arbetstillstånd här i Sverige, Du vill förlänga detta. Då tar det enligt Migrationsverkets egen uppgift (Du kan själv se):

 • 15 – 16 månader att få besked om du ansöker via internet.
 • 18 – 24 månader om Du ansöker på blankett

Tala om dåligt handläggning.