Preventiv avlyssning av gäng utreds i 15 månader trots befintlig lag

Det finns en lag sedan 2007 som ger Säkerhetspolisen rätt till preventiv avlyssning, den sk Preventivlagen 2007:979, . Med några få ord skulle denna lag kunna utvecklas för att också gälla kriminella gäng. När regeringen nu föreslår att frågan ska utredas i 15 månader med följande remissförfarande, lagråds-utlåtande och riksdagsbehandling så talar vi om minst två år innan en sådan här lag kan träda i kraft.

Varför?

Vill regeringen ge de gängkriminella två extra år att fortsätta med den grova kriminaliteten innan man sätter stopp?

Så här beskrivs den lag som gäller för preventiv avlyssning idag:

Hemlig avlyssning och övervakning av elektronisk kommunikation enligt preventivlagen Lagen (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott (preventivlagen) ger myndigheterna en möjlighet att använda hemliga tvångsmedel för att förhindra brott. Lagen tillämpas i underrättelseverksamhet, dvs. innan en förundersökning inletts. Tillstånd till bl.a. hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation får meddelas om det med hänsyn till omständigheterna finns en påtaglig risk för att en person kommer att utöva brottslig verksamhet som innefattar bl.a. sabotage, spioneri och terroristbrott. Tillstånd får också meddelas om det finns en påtaglig risk för att det inom en organisation eller grupp kommer att utövas sådan brottslig verksamhet och det kan befaras att en person som tillhör eller verkar för organisationen eller gruppen medvetet kommer att främja denna verksamhet (1 §).

Till sabotage, spioneri och terroristbrott  skulle man kunna lägga “kriminella nätverk””, eller “mord eller våldsutövning inom ramen för kriminella nätverk”. Mikael Damberg, vid presentation av den nya 15-månaders-utredningen, idag på förmiddagen, har bekräftat att just begreppet “kriminellt nätverk” finns i svensk lagstiftning redan. Den nya utredningen, kan väl snarast kategoriseras som ett fortsatt förhärligande av Långbänken.

Sedan förstår jag att regeringen – eller en utredare – behöver se till att lagstiftningen Preventivlagen 2007:979 behöver justeras så att begreppet “kriminella nätverk” integreras i hela lagen.

Redan 2002 fanns en utredning om preventiv avlyssning

Nästa gång det kom en ännu utförligare utredning om bland annat preventiv avlyssning var 2005: Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m. Det var BRU som avgav detta förslag. Det är 490 sidor som den intresserade kan ta del av.

2017 kom en annan utredning som också behandlade preventiv avlyssning: “Hemlig dataavläsning – ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet”  SOU 2017:89

Att nu tillsätta en ny utredning verkar således helt befängt, även om de nu gällande bestämmelserna i Preventiv-lagen lagen behöver dresseras så att den inrymmer den nya grupp “kriminellt nätverk” på ett kongruent sätt med övriga grupper.

 

Detta inlägg är publicerat under Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

1 svar på ”Preventiv avlyssning av gäng utreds i 15 månader trots befintlig lag

Lämna ett svar till Jan Boman Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.