Regler är viktiga – men lagstiftaren bryr sig inte

Landets företag är skyldiga att följa det regelverk, med alla bestämmelser, som finns. Där kan inte företagen i ett enda fall komma undan, om regelbrott upptäcks. Men, regeringen och myndigheter, som föreslår eller inför  nya regler eller förändringar av befintliga, anser sig inte behöva bry sig om sina egna regler. Det visar Regelrådet i en ny rapport. En bra sammanställning kan man läsa i form av en debattartikel i Dagens Industri i går.

Endast i 39 procent av förslagen till nya eller ändrade regler har konsekvenserna för företagen utretts i tillräcklig omfattning. Det konstaterar Regelrådet i sin rapport. Tänk om 6 av 10 företag skulle strunta i de regler som gäller? För regering och myndigheter gäller följande, enligt de riktlinjer som framgår i direktiv till Regelrådet från september 2011:

“Att förenkla vardagen för Sveriges entreprenörer och företag har varit en av regeringens viktigaste insatser för att skapa jobb och ökad välfärd. Ett ändamålsenligt regelverk som inte medför oproportionerliga eller onödiga kostnader för företagen är viktigt för att Sverige ska bibehålla och öka sin konkurrenskraft.
Det är av stor vikt att konsekvenser för företagen blir väl belysta och att regler som berör företag utformas på ett administrativt enkelt sätt.” (min markering)

 

Hur kan regeringen och myndigheterna så helt strunta i denna målsättning? Det hade varit förståligt om några få procent av påpekandena – och de är många – inte hade blivit efterföljda. För att råda bot inför framtiden så föreslår nu Regelrådet följande:

  • Mätbara mål och delmål
  • En stoppfunktion med obligatorisk återremiss om Regelverket underkänt en konsekvensutredning
  • En obligatorisk remittering av regeringens förslag till Regelrådet

För egen del trodde jag faktiskt att dessa bestämmelser gällde för regelförenklingsarbetet. Jag vet att Maud Olofsson 2006 uppsatte målet om 25 procent regelminskning på fyra år. Det blev 7 procent, så det hjälper inte med mål om inte medlen finns.

För min del tycker jag att det borde införas en regel – ja tvingande sådan – för regering och myndigheter att “följa eller förklara”. Comply or explain, som uttrycket är internationellt. Och då i skriven form med ordentliga beräkningar om man inte accepterar Regelrådets påpekanden

Detta inlägg är publicerat under Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.