STRUTEN till papperskorgen, tack!

För snart tre månader sedan landade STRUTEN, under ledning av utredaren professor Pam Fredmans ledning på regeringens bord. Utredningen skulle föreslå hur framtidens universitet borde utformas och styras. ”En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan” Så heter utredningen, som nu är ute på remiss hos 140 instanser. Remisstiden går ut den 24 juni.

Bara en enda remissinstans har yttrat sig redan:, ”Stiftelsen för Strategisk Forskning”. Det yttrandet är inte att leka med. Ger STRUT-utredningen underkänt klart underkänt. En kort redovisning sker nedan. Du som sitter och jobbar med  remissen här länken till SSF:s svar här.

SSF:s inledning är dräpande:

Vårt samlade intryck av utredningen är att den är en partsinlaga för lärosätesledningarna. Erfarenheter från avnämarsidan saknas

Det måste rimligen vara avnämarna som är i fokus; vårt samhälle, alla studenter, forskare samt framtiden. Men, detta påminner om en annan kommentar som jag hörde: STRUTEN är universitets-rektorernas våta dröm: Mer pengar och inga krav.

Så här sammanfattar SSF sina kritiska synpunkter på STRUTEN:

  • Omfördelning av externa bidrag till basanslag      Skadligt; m a p kvalitet, förnyelse, insyn
  • Dialogbaserad styrning från statens sida             Moralisk risk, urholkar autonomin
  • Nyttiggörande och innovation                             Saknas
  • Att inte mäta kvalitet                                           Bristfälligt huvudmannaskap
  • Att inte omfördela anslag efter prestation             Dålig styrning; ger sämre resultat

En fråga blir då: Vad vill Strategiska Forsknings Stiftelsen ha i stället? Jo att lagstiftarna siktar högre – mot stjärnstatus för våra universitet.. Riktig kvalitetsstyrning, bättre samverkan och ett Ekosystem tillsammans med forskningsfinansiärer och forskningsinstitut.

För egen del vill jag särskilt lyfta SSF:s påpekande att utredningen förbigår direktiven som anger att man ska utveckla innovationssystemet. Det struntar STRUTEN helt i, och föreslår i stället en ny utredning. Här borde man tagit del av OECD:s två studier från 2012 och 2016, men det vägrade Pam Fredman.

Fd riksdagsledamoten Thomas Strand (S) tog upp frågan om OECD:s studier två gånger med utredaren, men blev avvisad båda gångerna. Trots att han satt i en referensgrupp för utredningen. OECD:s härda kritik och skarpa förslag till utveckling av universiteten är för mycket för de som bara vill ha pengar och många studenter: Som inte tänker på excellens, att vi ska vara med och leda framtiden i världen. Inte utveckla en Akademisk Lanthandel.

Ett förslag till Regeringen: Återkalla remissen, be remissinstanserna använda papperskorgen. Tillsätt sedan en arbetsgrupp, enligt Assar Lindbecks modell, med experter som kan frågorna kring den högre utbildningen och forskningen (T ex Bertil Andersson, som byggt i Singapore). Kalla in och samarbeta med OECD, som redan analyserat och lämnat förslag till regeringen. På regeringens uppdrag.

SSF:s remissvar är undertecknat av VD-n Lars Hultman och programchefen i SSF,Joakim Amorim, och föredrogs iför Stiftelsens styrelse den 11 april. Så här avslutar SSF sitt svar:

”Sammanfattningsvis: Utredningsmaterialet saknar bedömningar av hur innovationsförmågan kan ökas i och kring högskolan. Grundforskning länkas sällan till entreprenörer. Förslag saknas för att lyfta nyttiggörandedelen av samverkansuppgiften Utredningen bygger på icke-verifierbara påståenden om externa finansiärers skulle ha negativ inverkan för lärosätena. Mycket tyder på att förhållandet snarare är det omvända i dagens Sverige.”

Det här inlägget postades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.