Sverige har en regering som hindrar våra företag

Du kanske inte läser Dagens Industri. Alla kan inte läsa alla tidningar. Men, ofta innehåller Di väldigt intressanta både debattartiklar och nyhetsreportage, för att inte tala om ledarna. Idag skriver näringslivets främste företrädare en artiklar där han påstå att

Regeringen hindrar svenska företags klimatomställning

Det är Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke som tar till orda. Det sker alltså i Dagens Industri. En kort sammanfattning av vad näringslivet får och ger visar följande, taget ifrån regeringsförklaringen, som avgavs för en månad sedan. Där hävdade statsministern ”Sverige ska pressa ned klimatutsläppen och bli världens första fossilfria välfärdsland.”:

Statsministern slog också fast att: ”Regeringens klimatpolitik gynnar svenska företag och Sveriges konkurrenskraft och skapar nya jobb i Sverige.”

Men så är det inte. “Svenska företag ges inte möjlighet att vara dragloket i klimatomställningen och därmed förlorar vi både konkurrenskraft, affärsmöjligheter och möjligheten att fullt ut bidra till att nå de globala målen.” Detta enligt Svenskt Näringsliv. I stället för att hjälpa de svenska företagen så gör regeringen detta:

 • Försenar projekt
 • Accepterar regleringar som hindrar företagen
 • Låter tillståndsprocesser att dra ut på tiden som i verkligheten stoppar investeringar
 • Tar ingen hänsyn till nyttan för klimatet och ekonomin

Vad bör regeringen och politiken göra? för att främja en framgångsrik svensk klimatpolitik med blomstrande förtag? Här nämner Jan-Olof Jacke hur viktigt där är med ett rimligt pris på koldioxiden som minskar klimatutsläppen. Då måste regeringen också säga ja till kärnkraften och driva den frågan i EU.  Vidare måste fossilfri vattenkraft främjas.

Ska allt detta realiseras måste Sverige ha och få:

 • Fungerande elnät. Idag stoppas investeringar av att elen inte alltid kan levereras
 • Moderna tillståndsprocesser. Idag stoppas investeringar på grund av oförutsägbara och långdragna tillståndsprocesser . Se bara på Cementa och LKAB.
 • Inget tyder på att tillståndsprocesserna ändras, ingen vändning finns angiven, bara prat.
 • Ett gott näringsklimat – som vi saknar idag – är en nyckelfråga för klimatutmaningarna.

“Nu är det hög tid att gå från ord till handling”. Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke

Det som beskrivs ovan och är en artikel i Dagens Industri. Men, är det så allvarligt, om politiken stoppar näringslivet, som nu sker, då borde Svenskt Näringsliv också göra andra saker. Dessa åtgärder bär Svenskt Näringsliv göra:

 • Skriva till regeringen och kräva åtgärder enligt debattartikeln
 • Kräva ett möte med statsministern tillsammans med de ansvariga ministrarna
 • Vid mötet med statsministern och regeringen presenteras en skrivelse som på ett kraftfullt och ansvarsfullt sätt redovisar vad näringslivet behöver och kräver för ett gott näringslivsklimat
 • Efter mötet med regeringen håller näringslivet en presskonferens och redovisar resultaten. Vad lovar regeringen på de olika områdena? Nu och framöver?
 • Detta betyder inte att näringslivet ska diktera den politik som ska föras, men den måste stämma överens med de formuleringar och löften som regeringen givit.
 • Svenskt Näringsliv redovisar resultaten för branschorganisationer och andra näringslivsorganisationer med en tidsplan för dess genomförande
 • Fortlöpande följer Svenskt Näringsliv upp överenskommelsen med regeringen och ger offentlighet åt resultaten.

Det är med Svenskt Näringsliv som med Regeringen. Ställer man inte upp för de löften och krav man framställer är de inget värda. Så nu Svenskt Näringsliv, gör som ni säger: Gå från ord till handling!

Detta inlägg är publicerat under Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

2 svar på ”Sverige har en regering som hindrar våra företag

 1. Näringslivet måste sluta att kritiklöst följa riksdagens och regeringens felaktiga politik att minska atmosfärens halt och sina egna bidrag av växtlighetens livsnödvändiga näring koldioxid.

  I näringslivet finns tusentals insatta tekniker och naturvetare som vet och förstår att det inte är CO2-halten som driver atmosfärens temperatur utan tvärtom temperaturen som driver CO2-halten. De vet att tidigare eror med rikare växt- och djurliv var 5-10 grader varmare och hade flerfalt högre CO2-halter än nu.

  De vet också att sena tiders måttliga globala uppvärmning med en dryg grad sedan slutet av 1800-talet är en välkommen återhämtning från den periodvis besvärande kalla Lilla Istiden ca 1300-1870. Det var nämligen kallare då. Värst var troligen 1697/98. Efter flera års missväxt svalt då runt 100.000 människor ihjäl i Sverige och 80.000 i Finland av kyla, missväxt och ren nöd.

  Det var under den oförtjänt hyllade “krigarkungen” Karl XII:s envåldsregim, som kostade ca 200.000 unga svenska män deras liv med kyla och umbäranden i onödiga och utsiktslösa krig, medan hemlandet led nöd och svält.

  Så sent som 1867/68 svalt runt 10.000 människor ihjäl i Norrlands inland efter flera års kyla och missväxt. För sena och för små hjälpsändningar nådde inte fram av snö och is, gripande skildrat av Magnus Västerbro i hans bok “Svälten”.

  Kan inte folk fatta att det stora hotet är kyla, inte värme. Nu är solvinden åter lika svag som under Lilla Istidens kalla perioder. Mer kosmisk instrålning skapar mer aerosoler för vattenånga att kondensera på och skapa skylande moln och kylande nederbörd. Vi tycks på väg in i en ny Liten Istid. Tecknen syns redan som energi- och resursbrist.

 2. Svenska företag skall inte “vara draglok i klimatomställningen”, eftersom ingen sådan behövs. Klimatet har alltid ändrats och kommer alltid att ändras. Vem har sagt att just dagens klimat skulle vara idealiskt?

  I ett längre perspektiv lever vi sedan drygt 2,5 miljoner år i en utdragen istid med först ca 40.000 år långa och därefter ca 100.000 år långa nedisningar med mellanliggande, kortare värmeperioder. Även under dessa har vi stora landisar på Grönland i norr och Antarktis i söder.

  Tidigare eror med rikare växt- och djurliv än nu var flera grader varmare, hade flera gånger högre CO2-halt och saknade landisar. Då fanns inga människor, men övrigt liv tycks ha frodats.

  Hög tid för näringslivet och särskilt industrin att försvara sig och hävda naturliga processer och sammanhang. Hög tid också att få ut lilla MP ur riksdagen med en agenda som sätter naturen före människan och hindrar förnuftig och ansvarsfull politik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.