En revisionsbyrå hade inte föreslagit ansvarsfrihet för den avgående regeringen

En revisionsberättelse skall innehålla ett uttalande om huruvida styrelseledamöterna och den verkställande direktören bör beviljas ansvarsfrihet. Hade vi haft samma procedur i det politiska systemet hade den nu sittande regeringen knappast fått ansvarsfrihet.

Så här skulle en revisionsberättelse kunna se ut efter att revisorerna har granskat den nu avgående regeringens fögderi, dvs de 8 år som nuvarande regering haft makten:

Efter att ha granskat regeringens verksamhet under de gångna 8 åren har vi revisorer kommit fram till följande:

  • Regeringen har genom sin beskattning gjort det olönsamt att fortsätta bedriva verksamheten vid två kärnkraftverk vid Ringhals. Därigenom har Vattenfall av lönsamhetsskäl stängt ned Ringhals 1 och Ringhals 2. Detta har orsakat Sverige brist på energieffekt och dessutom medverkat till betydligt högre elpriser än eljest.
  • Vidare har under den nuvarande regeringen både Oskarshamn 1 och 2 stängts 2016 och 2017, något som regeringen kunde ha stoppat.
  • För 10 år sedan bad Vattenfall att Ringhals skulle få bygga Ringhals 5 och 6, som skulle kunna vara klara 2024 – 25. Detta har regeringen inte behandlat ännu, trots att 10 år gått sedan bolaget framställde denna önskan. Det måste vara en regerings uppgift att utan dröjsmål ge besked till sökande bolag.
  • Det måste vara regeringens uppgift att först se till att energiproduktionen och effekten samt transmissionen är tillfredsställande innan befintlig produktion reduceras. Så har inte skett och detta är en underlåtenhet som innebär att regeringens har ansvar.
  • Regeringen har alltsedan den tillträdde 2014 angivit att gängvåldet ska stoppas. Man har till och med använt kraftuttryck som att “gängkriminaliteten ska krossas”. I stället har den frodats och gängskjutningarna och dödsskjutningarna har ökat kraftigt, tre gånger under perioden. Det måste bero på att de åtgärder som beslutats varit felaktiga eller otillräckliga. För detta bär regeringen ansvaret.
  • Integrationen har inte heller genomförts på ett tillfredsställande sätt. Detta ansvar måste också åvila regeringen, både den nuvarande och tidigare.

Om revisorn funnit att ett statsråd eller statsministern orsakat vårt land ekonomisk skada kan detta leda till ersättningsskyldighet. Om nu en normal revision skulle genomföras, enligt Aktiebolagslagen.

Nu går ledningen – delar därav – i Västerpartiet och meddelar att de är kommunister och att vårt nuvarande ekonomiska system ska avskaffas. Se och lyssna. Sprid gärna detta budskap. Västerpartiet är ett kommunistiskt parti, säger deras ekonomisk politiske talesperson. Detta är partiet som Magdalena Andersson kan acceptera som stödparti och kanske tvingas ta med i regeringen.

PS. Idag publicerar Jacob Wallenberg och Jan-Olof Jacke, ordförande och VD för Svenskt näringsliv en synnerligen angelägen artikel om vår energiförsörjning. “Sverige kan ha ny kärnkraft i drift omkring 2030” Den publiceras på DN DEBATT och länken dit fungerar. Ingen betalvägg. Det ska bli intressant att se hur den nuvarande regeringen reagerar. Den är ansvarig, som Svenskt Näringsliv påpekar.

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Ett svar på ”En revisionsbyrå hade inte föreslagit ansvarsfrihet för den avgående regeringen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.