Global skatt – dubiös och onödig som regeringen inte hanterat särskilt väl

Visserligen berörs inte många av de svenska hemmaföretagen av den globala skatt som ska införas vid kommande årsskifte, men många andra. Hela 124 svenska koncerner med 12.000 bolag eller enheter berörs. Detta är den globala skatten:

  • En minimiskatt för stora bolag på 15 procent ska införas den 1 januari 2024
  • Betalar inte de stor bolagen – 8 miljarder i koncernen – en skatt i varje land på minst 15 procent, så ska bristen – mellanskillnaden – betalas till hemlandet. I detta fall till Sverige.
  • Varje berörd koncern kan få hela 20.000 datapunkter som ska redovisas. (Otroligt)
  • De löpande kostnaderna för de stora koncernerna i Sverige kan uppgå till en miljard kronor. Nu tillkommer även de initiala kostnaderna. (Även detta otroligt)
  • EU har enhälligt – inklusive Sverige – fattat ett bindande beslut om detta

Förslaget, eller snarare det bindande beslutet, till global skatt för större företag finns i en utredning “En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner“, SOU 2023:6

Utredningen har inte fullföljt sitt uppdrag. Utredaren Anders Bengtsson säger i inledningen att man inte haft tid eller kapacitet att genomföra utredningen, och att bedöma den föreslagna globala skatten. Utredningen medger alltså att man inte genomfört sitt uppdrag, vilket jag inte vet om någon tidigare utredning sagt, annat än om en utredning lagts ned. Trots 15 månaders utredande (nio månader med EU-direktivet enligt ovan) och ett betänkande på hela 472 sidor.

Så här säger utredaren i inledningen till utredningen:

Det har utifrån materialets omfång och komplexitet och den tid som stått till förfogande inte varit möjligt att mer ingående diskutera alla tekniska frågor samlat i expertgruppen. Gruppens gemensamma arbete har i huvudsak fått inriktas på de mer principiella frågorna.

Detta betyder på ren svenska: Vi har inte gjort vårt jobb.

Fyra av utredningens experter har avgivit ett särskilt yttrande. Där säger man rent ut följande:

“Med de ramar och resurser utredningen givits är det vår bestämda uppfattning att det inte varit möjligt för utredaren och sekretariatet att ta fram ett delbetänkande av tillräckligt god kvalitet.”

Att utredningens betänkande “inte är av tillräckligt god kvalitet” betyder att utredningen underkänns av de egna experterna. Nu ska alltså vårt land få en ny global skattelagstiftning som inte ens experterna kan analysera och ge synpunkter på hur den ska genomföras. Och vilka effekter denna skatt kan få.

Här borde regeringen gått tillbaka till EU och krävt att den globala skatten stoppas och att arbetet görs om så att den blir rimlig och analyserbar. En annan fråga är givetvis hur den svenska regeringen initialt inte reagerat emot detta dåliga skatteförslag. Sverige borde sagt nej från början.

Svenskt Näringsliv har fått utredningen på remiss och är väldigt missnöjt. Här är deras remissvar. Så här skriver man bland annat “Bristerna i klarhet och framförhållning vältras på företagen på ett oacceptabelt sätt”. 

Du som läser Dagens Industri kunde i tisdags läsa ingående om den här skandalen – den globala skatten och hur den hanterats dåligt både av EU och av den svenska regeringen.“Massiv kritik mot global skatt”.

Endag senare hade Di en ledare om eländet och den svenska regeringens oförmåga att bevaka och hävda dent svenska näringslivets. “Global skatt gör världen fattigare” (ingen

Tilläggas ska att regeringen, finansdepartementet, har skrivit en kompletterande Promemoria i ämnet, för att reda ut tekniska frågor. Den är på hela 173 sidor. Ingenting dock om hur orimlig den här beskattningen är, utan bara ytterligare bränsle på Grottekvarnen, den härliga  byråkratin.

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.