Internationalisera den svenska innovationspolitiken, manar OECD

Sverige är redan idag mycket väl internationaliserat, konstaterar OECD. Samtidigt som man i sin rapport betonar att den internationella kopplingen idag betyder mycket mer än tidigare, särskilt för små länder som Sverige. Ny kunskap produceras utanför landets gränser. (99% av all världens FoU sker utanför Sverige, min anmärkning)

Det är dock inte bara tillgången till kunskap och teknikutveckling som är viktig, utan också förmågan att attrahera såväl kompetens som utländska investeringar till Sverige. Tyvärr har de mindre och medelstora företagen i vårt land en bristfällig internationell uppkoppling, en brist som Sverige delar med många andra länder. I analysen får Exportrådet en uppskattning för insatser gentemot SME-företag, men i övrigt är de offentliga insatserna ganska små, säger OECD.

I motsats till Tyskland, och en del andra länder, saknar Sverige en övergripande internationell strategi för forskning och innovation. konstaterar OECD.

OECD rekommenderar den svenska regeringen:

  • Överväg att utveckla en konkret internationell strategi för FoU och innovation. En sådan måste knyta ihop de idag existerande internationella samarbetena och även stärka dessa.
  • Överväg vidare att också göra en konkret strategi gentemot EU vad gäller forskning och innovation. Denna borde bli en del av den övergripande internationella strategin, men måste ha i fokus den ökande roll som EU spelar för den svenska innovationsutvecklingen.
  • Utveckla handfasta vägar att intensifiera internationaliseringen av de svenska små och medelstora företagen. Detta är en mångfasetterad fråga, som kräver ett engagemang från många myndigheter.
  • Stärk kontakterna med både etablerade och nya globala innotationscentra. Det gäller Asien och andra snabbväxande ekonomier, men Sverige får inte glömma bort vikten av starka band med Europa och Nordamerika. (Sverige har retirerat från Silicon Valley, min notering)

OECD bedömmer Sveriges internationalisering idag som väldigt god, med undantag för SME-företagen (där alla nya jobb skapas). Men OECD varnar inför framtiden. De 20 största “svenska” företagen har lika mycket FoU-verksamhet utanför Sverige som i vårt land. Därtill kommer att en tredjedel av näringslivets FoU, som sker i Sverige, görs av utlandsägda företag.

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.