Kommer Sverigebygget återuppväckas?

I förra valet gick Alliansen till val på Sverigebygget. Det innefattade höghastighetståg mellan våra storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö. Men, sedan började några av Allianspartierna ta avstånd från detta, trots att inget nytt inträffade. Och i dagarna har Transportverket kommit med en halvmesyr, höghastighetståg i slow motion i alla avseenden..

Så här sa Alliansen i juli 2014:

Alliansen presenterar i dag Sverigebygget: historiska och långsiktiga investeringar i jobb, bostäder, kollektivtrafik, järnvägar och vägar. Sverigebygget knyter ihop vårt land och stärker förutsättningarna för jobb och tillväxt i hela landet……

Vi vill bygga nya stambanor för höghastighetståg, påbörja förhandlingar om kollektivtrafik och annan infrastruktur, ha ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark samt pröva förutsättningarna för att bygga ut järnvägen i norra Sverige. Satsningarna möjliggör för att bygga minst 100 000 nya bostäder. ….

Så här deklarerade den nya Röd-gröna regeringen genom infrastrukturminister Anna Johansson i november 2014:

– Ofta underskattar man nyttan som en ny järnväg ger för olika regioner, för företag, till möjligheterna till nya jobb och så vidare. Om man på 1800-talet använt samma kalkyler som i dag för att räkna på nyttan med tåg hade vi nog inte haft många meter räls i det här landet…….

– Vi måste vara öppna för nya finansieringsmöjligheter. Förhoppningsvis kommer vi igång med bygget av de första delsträckorna under mandatperioden. Sedan kan vi kanske åka höghastighetståg mellan Stockholm och Göteborg kring 2030.

Vad har hänt som gör att politikerna i sen tid har börjat darra på manschetten?

Nu gör PM Nilsson i Dagens Industri ett försök att få fart på höghastighetstågen; “Gör en järnvägspakt, låna och bygg snabbt” Läs den ledaren!

Och PM Nilsson ser tecken i skyn som kan tala för att politikerna börjar återgå till sina tidigare ställningstaganden.

  • HG Wessberg har fått ett utökat uppdrag, att utreda alternativa finansieringsformer (klar i december)
  • Magdalena Andersson har öppnat för en alternativ lånefinansiering
  • Moderaterna har vid sin senaste stämma inte längre sa nej till höghastighetståg

Tilläggas kan att Sverige behöver öka investeringarna i landet. Som professor Assar Lindbeck ofta påpekat är vårt land en stor exportör av kapital, cirka 6 procent av BNP. Vi har konkurrerat med såväl Kina som Tyskland, men omvärlden har inte reagerat på vårt lilla land, men på de två andra.

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.