Konkurrenskraftens förridare i EU

Som vanligt, inte ett ord i media när det händer konstruktiva saker på EU-nivå. För kort tid sedan publicerade en högnivå-grupp hur European Innovation Partnership kan medverka till ett systemskifte i Europa. Rapporten “Outriders for European Competitiveness“, utarbetades av en oberoende expertgrupp under ordförandeskap av Esko Aho, fd statsminister i Finland. I denna deltog också en svensk, Sylvia Schwaag Serger, Vinnovas internationella direktör.

Vad gruppen har gjort är att se hur European Innovation Partnership kan utvecklas ytterligare. Först konstaterar man att EIP är ett fruktbart instrument, och det finns verkligt bra belysningar av detta i rapportens appendix. Du som vill se på ett område – av fem – kan exempelvis gå till “Active and Healthy Ageing EIP“. Detta var EU:s första EIP, som idag kan notera att 1.000 regioner, 3.000 aktiva partners och 300 ledande organisationer, med över 1 miljard euro i anvisade resurser, har engagerat sig. Detta engagemang berör direkt 2 miljoner patienter och 30 miljoner medborgare.

Men uppgiften för expertgruppen är att analysera och föreslå hur EIP, dessa partnership-program kan förbättras, byggt på erfarenheten från 2011. Totalt är det på 8 olika områden som EIP kan bli än starkare, enligt Aho-rapporten:

  1. Bara väl definierade samhällsutmaningar med konkreta målkriterier skall startas
  2. En arkitektur för en systemförändring måste anges
  3. Ett designteam, utsett av EU-kommissionens ordförande, skall guida EIP-n
  4. Ett Eco-system för genomförandet skall finnas utarbetat från början
  5. Alla deltagare skall ha samma förutsättningar – level playing field
  6. Konkreta målindikatorer, som kan utvärderas, skall finnas vid start
  7. Såväl kommissionen som Rådet måste på högsta nivå följa upp EIP
  8. EIP:s olika intressenter måste kunna dra nytta av hela arbetet

Totalt kommer årligen miljarder euro genom EIP:s stärka den Europeiska konkurrenskraften (hellre utvecklingskraft, som Erik Dahmén gjorde, och som Carl-Johan Westholm skrev om i SvD i söndags). Ett viktigt arbete, som tyvärr inte syns. De direkt berörda vet dock om det, och deltar, vilket i sig är glädjande.

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.