Lagrådet talar klartext på ett generande sätt

Det kan inte var särskilt roligt att sitta i en regering till vilket Lagrådet säger:

Mot bakgrund av vad som anförts under rubrikerna Beredningsunderlaget, Uppnås syftet?, Den kommunala självstyrelsen och Näringsfriheten finner Lagrådet att de remitterade förslagen inte är ägnade att läggas till grund för lagstiftnin(Min markering)

Här är hela Lagrådet yttrande till regeringen över förslaget “Vinster i välfärden”. De 15 första sidorna är relevanta. Några brottstycken, som illustrerar hur Sveriges högsta juridiska kompetens bedömer det förslag som regeringen säger sig vilja lägga fram.

Lagrådet börjar med att hänvisa till:

  • Riksrevisionen som anser förslaget är rättsosäkert och är ett avsteg från grundläggande principer för svensk bolagsrätt
  • Kommerskollegium som ifrågasätter allmänintresset
  • Ekonomistyrningsverket som anser att ingen bedömning av de ekonomiska effekterna kan göras från det underlag som utredningen redovisat
  • Statskontoret som anser att utredningen inte presenterat något underlag för att bedöma nyttan av förslaget

Lagrådet gör drar följande slutsatser

  • … “det nu framlagda förslaget anses ofullständigt som beslutsunderlag.”
  • “Det kan inte uteslutas att ett stort antal vårdtagare och brukare jämte deras anhöriga samt ett stort antal elever och föräldrar på olika sätt kommer att drabbas negativt av t.ex. nedläggningar, överlåtelser och organisationsförändringar. Om dessa och andra människor i sådant fall får ett ökat förtroende för välfärdssystemet är inte självklart och riskerar att förvandlas till motsatsen.”
  • Förslaget innebär “i praktiken ett mycket betydande ingrepp i självstyrelsen. Kommunernas frihet att organisera verksamheten kommer att påverkas starkt.”
  • “Enligt Lagrådets mening saknas en tillräckligt djupgående analys av förslagets förenlighet med näringsfriheten

Har Lagrådet någonsin så skarp kritiserat ett regeringsförslag? Lagrådet anser förslaget har ett ofullständigt beslutsunderlag, som negativt kan drabbar de berörda, kan minska förtroendet för välfärdssystemet, riskerar strida mot kommunernas självbestämmanderätt och även kan strida mot näringsfriheten som finns tydligt angiven i Regeringsformen.

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.