Landets ledande sociologer vet inget om gängkriminaliteten – skandal

De ledande socionomerna i vårt land visar att de är gravt okunniga och är i behov av utbildning omedelbart om verklighetens Sverige.

Den 6 november angrep landets 50 ledande socionomerna Tidöavtalet i Svenska Dagbladet, “Ett populistiskt ingrepp i socionomutbildningen”. De menar att detta avtal  anger i detalj hur utbildningen av sociologer ska ske, men då måste de ha läst ett annat avtal. Samtidigt visar dessa ledande sociologerna tydligt att de inte själva vet hur gängkriminalitet fungerar. Och dessa sociologer ska utbilda landets sociologer som ska återföra de gängkriminella till en ett normalt liv..

Gängkriminaliteten är inget stort problem, menar landets ledande sociologer. Visserligen säger man att gängproblematiken är ”ett samhällsproblem av stort mått”. För det måste man ju säga, när alla tycker så. Men, sedan nedvärderar man problemet genom att påstå att ”ser man till antalet berörda individer är det ett relativt litet problem”. Och så anger man att antalet gängkriminella ungdomarna 2022 endast är 1200 personer. detta är helt fel, de gängkriminella är 10 gånger så många, minst.

Antalet gängkriminella är enligt polisen 12.000 – 15.000 i Sverige och inte 1200. Siffran 1200 kan de fått från Danmark för där har antalet kriminella enligt den danska polisen minskat från 1800 till just 1200. Den okunskap som de ledande sociologerna uppvisar anger vilket stort utbildningsbehov om gängkriminaliteten som finns i den sociologiska sektorn.

Tidöavtalet anger bara att sociologerna bör utbildas i gängkriminaliteten. Det är väl knappast en detaljreglering. Det enda som står i Tidöavtalet om socionom-utbildningen, på sidan 27:

”Socionomutbildningen reformeras för att göra kriminalitet bland ungdomar till ett obligatoriskt utbildningsmoment. Möjlighet till specialisering på ungdomsbrott införs i utbildningen. Särskilda forskningsmedel anslås till området sociala insatser mot unga i kriminalitet.”

Är det en detaljstyrning? Knappast, det är väldigt generellt. Det lilla stycket om socionom-utbildningen anger bara – viket är viktigt – att ungdomskriminaliteten måste in i den grundläggande utbildningen som är på 3,5 år. Är det inte en självklarhet att Sveriges idag kanske viktigaste problem ska studeras av de som ska hjälpa till och försöka lösa problemen?

De ledande socionomerna, som har ansvar för utbildningen i Sverige borde i stället frågat sig själva varför en sådan här utbildning inte redan införts. De borde därför beklagat att de inte fått med den allvarliga gängkriminaliteten i den utbildning som sker idag.

Att de ansvariga för socionom-utbildningen är totalt okunniga, eller snarare oansvarigt okunniga, visar påståendet i artikeln att gängkriminaliteten är en storstadsfråga. Denna kriminalitet har en ”låg regional förekomst”, påstår de. Det är precis tvärtom, den grova gängkriminaliteten har spridit sig till även mindre städer. Polisen varnar för att skjutningarna och sprängningarna i storstäderna har fått gängkriminella att flytta till mindre städer för att fortsätta sin verksamhet där. Sandvik, Karlskrona, Eskilstuna och Uddevalla är mindre städer som drabbats, och det finns många fler.

Dagens Nyheter skrev om det ökande gängvåldet i mindre orter den 26 oktober i år. ”Så sprids gängvåldet även till mindre städer”. Den artikeln borde bli obligatorisk läsning på de sociologiska institutionerna, inte minst för professorerna och de ansvariga för socionom-utbildningen.

De ansvariga för socionom-utbildningen i Sverige vet inte hur allvarlig den stora gängkriminaliteten är. Den påverkar alla direkt berörda kriminella och deras familjer, släkt och vänner. Våra företag drabbas också hårt, särskilt i utsatta områden, men även på andra ställen. Dessutom påverkar gängkriminaliteten hela samhället, reducerar möjligheterna till integration och skrämmer genom sin utbredning och våldsamhet hela Sverige.

Underligt att de ansvariga för sociolog-utbildningen inte förstår detta. Kanske är de inte kompetenta att sköta denna utbildning?

Det förebyggande arbetet är avgörande för att stoppa att nya unga dras in i gängkriminaliteten. Där spelar skolan och det sociala kontaktarbetet en viktig roll. Att då inte socionomerna, som ska göra en stor del av detta arbete, har någon utbildning i ungdomskriminalitet är oerhört förvånande. Varför har inte Skolverket sett till att utbildningsplanen inkluderar just ungdomskriminaliteten, hur den yttrar sig och hur man skulle kunna stoppa rekryteringen, är minst sagt förvånande. Att sedan de 50 högst ansvariga för socionom-utbildningen inte förstår detta är än mer förvånande, en skandal. Är de kompetenta? Uppenbarligen inte.

PS. Igår angav polisen att i Gävle finns det idag 358 identifierade gängkriminella.

PPS Nu drar sig ryssarna bort från Kherson. Ukraina gör en viktig framryckning. Under några månader har Ukraina “mjukat upp” ryssarna bakom frontlinjerna. Mer om detta senare. DS

 

 

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Ett svar på ”Landets ledande sociologer vet inget om gängkriminaliteten – skandal

  1. Bulls eye Håkan!
    IDu sätter fingret på en punkt så öm att sossarna aldrig ville ta upp det. Socionom utbildningen är ju känd som en plantskola för blivande vänster broilers.
    Torgny

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.