Miljöinsatserna underkänns av Riksrevisionen

Nu kommer en ny rapport som visar att Regeringens insatser för miljön är verkningslösa.

Om Klimatklivet sa riksrevisionen för ett år sedan sammanfattningsvis så här:

Klimatklivet är en omfattande miljösatsning som infördes 2015. Riksrevisionens granskning visar att stödet inte är kostnadseffektivt, och att regeringens rapportering till riksdagen varit alltför positiv.

Stödet är alltså inte kostnadseffektivt. Rapporteringen till Riksdagen är felaktig Ingen dålig kritik. Därför bör regeringen enligt Riksrevisionen göra följande:

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att vid införandet av eventuella nya stöd utgå från det problem som ska avhjälpas och begränsa omfattningen till vanligt förekommande åtgärder på områden där andra styrmedel saknas eller är svaga

Idag säger man om stödet till miljöbilar:

Trots att det saknats fullgoda konsekvensanalyser av samhällsekonomiska och miljömässiga effekter har regeringen satsat åtskilliga miljarder kronor på att öka andelen miljöbilar. Riksrevisionens granskning visar att detta har varit förhållandevis dyra och ineffektiva sätt att minska transportsektorns koldioxidutsläpp.

Det saknas konsekvensanalyser och åtgärderna för miljöbilar har varit ineffektiva. Därför bör regeringen enligt Riksrevisionen göra följande:

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att säkerställa att konsekvensanalyser tas fram inför beslut och att de samhällsekonomiska kostnaderna av olika åtgärder för att minska transportsektorns utsläpp jämförs med varandra.

Det skadar inte att ha lite perspektiv på vad som sker. År 2013 gjorde Riksrevisionen en genomgång av 5 års miljöpolitik. Rapporten “Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009–2013 (RiR 2013:19)”

Regeringen saknar en samlad bild av vad olika klimatinsatser kostar och vilka utsläppsminskningar de ger.

Det saknades 2013 både en beräkning av kostnaderna och effekten av klimatinsatserna.

Det verkar inte vara bättre idag. Är det någon idé att ha en Riksrevision?, när Regeringen inte bryr sig och inte heller följer sina egna regler. Det finns bestämmelser om att konsekvensanalyser alltid ska göras. Men så sker inte. Och när Riksrevisionen påtalar bristerna, så händer det ändå ingenting. Regeringen bryr sig inte.

Det är som när det gäller det svenska innovations- och forskningssystemet. Där gav regeringen ett uppdrag åt OECD att analysera och komma med förslag. Både 2012 och 2016. Trots beställningen, och trots att många miljoner betaldes, så brydde sig inte regeringen – vare sig Alliansregeringen eller den Rödgröna. Blir det någon skillnad nästa gång? FoU-propp kommer till hösten, men forskningsministern Matilda Ernkrans visste inte ens om att dessa stora OECD-studier fanns. Det vet hon nu, men vad gör hon och regeringen?

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

2 svar på ”Miljöinsatserna underkänns av Riksrevisionen

  1. Tyvärr räknar inte regeringen och flertalet andra politiker i konkreta resultat utan i opinion och möjliga mandat. Deras avgörande mått är röster.

    Ansvariga myndigheter borde dock räkna och redovisa i konkreta resultat men hindras av att ämbetsmannaansvaret togs ifrån dem – och av att MP av mandatskäl tilldelas poster och verksamheter inom miljö-, klimat- och även energiområdena med dyr, onödig, kontraproduktiv och ofta rent skadlig politik som följd.

    Utan att vara SD-sympatisör menar jag att övriga partier ändå måste samarbeta i sakfrågor med SD, som utanför sin nationalistiska kärna har många vettiga och kunniga politiker. Det kan förpassa MP:s verklighetsfrämmande drömmare till den marginal där de hör hemma.

  2. Ja och idag har Ivan Arpi sällat sig till kritikerna av miljösatsningen. Varför kan politikerna genomföra vad som helst utan konsekvensanalyser?
    Antagligen för att svenska väljare som röstar på S, MP, C och L, ja även de andra i sjuklövern är naiva, godhetsivrande personer som låter ett extremistparti som MP få styra. I nästa val bli soffliggare och rösta inte på det minst dåliga partiet för att man ska rösta. Jag är rädd för utvecklingen i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.