OECD: Länka samman forskning och innovation

OECD kom med sin senaste rapport den 12 och 13 november förra året (i två delar och preliminär, men överensstämmer nästan helt med den slutgiltiga). Denna länk går dock till den sammanlagda, dvs hela rapporten, och har rubricerats som 2016. Men trots att rapporten funnits sedan i mitten på november, och trots att uppdraget gavs för att bli ett underlag for forsknings-propositionen, så tyder allt på att så inte blir fallet. Därtill kommer att den senaste OECD-rapporten hänvisar till 2012 års, där samma kritik och rekommendationer framfördes som idag.

Nu sker det på ett tuffare sätt, eftersom ingenting har hänt i Sverige. Och nu händer inget heller. Varför ger man Världens främsta institution i uppdrag, både 2012 och förra året, att analysera Sveriges innovationssystem om man inte bryr sig?

Detta är min trudelutt till dagens pensum om OECD.

Ett effektivt forskningssystem förutsätter ett  samarbetar med teknologiutvecklingen i landet. I de två senaste forskningspropositionerna har försök gjort genom att stärka industriforskningsinstituten och lanseringen av Strategiska Innovationsområden, SIO. Detta har inte lyckats, konstaterar OECD.

Bakgrunden är den Malmska kommissionen under andra världskriget, som uteslöt en satsning på institut. Den behovsmotiverade forskningen skulle universiteten också sköta. Men detta blev ett marknads och systemmisslyckande för det svenska universitetssystemet. Den stadiga tillväxten av RISE vidimerar detta.

Instituten bör stärkas ytterligare, framhåller OECD. Detta bland annat genom att ägandet överförs fullt ut i statens hand. Ett väsentligt skäl är de samhällsutmaningar som Sverige står inför klarar det nuvarande  svenska forskningssystemet inte av. Det räcker inte med en förändring av ägandet, utan instituten, RISE, måste få erforderliga finansiella resurser som krävs. Det måste till strategisk program också, påpekar OECD.

De mindre och medelstora företagen behöver ett förstärkt stöd genom instituten, menar OECD. Det stöd som sker idag verkar vara felorganiserat, påpekar man. De Strategiska Innovationsområdena, SIO, som är en intressant policy-innovation för att uppmuntra Privat-Public Partnership. Men frågetecknen är stora, enligt OECD, som kommer med följande rekommendationer:

  • Fortsätt utveckla RISE-instituten med en 20-procentig basfinansiering, statligt ägande och finansiera de samhälleliga utmaningarna.
  • Överväg att ge RISE och de regionala universiteten i uppdrag att stödja de mindre företagen. Genom ett långsiktigt och fast service-system
  • Öka finansieringen av initiativ som SIO, för att få dessa branschöverskridande och med större kritisk massa än idag.
  • En ökad SIO-finansiering kräver balans mellan existerande industri å ena sidan och trender och innovationer av banbrytande karaktär å den andra.
  • Analysera SIO-agendorna så att dessa står i överensstämmelse med en övergripande agenda

Nästa avsnitt från OECD:s genomgång av den svenska innovationspolitiken kommer att handla om de samhälleliga utmaningarna.

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.