Regeringen orkade inte invänta kvaliteten i välfärden

Det är intressant att läsa och citera ur de remissvar som kommit in på Reepalus utredning nr 2 om kvaliteten i välfärdssektorn. Dessa remissvar skulle vara inne den 13 september, det vill säga igår, Regeringen meddelade redan den 20 augusti att den skulle lägga fram en proposition om vinster i välfärden. Nästan fyra veckor innan remissinstanserna fått yttra sig om del två, kvaliteten, som rimligen bör vara lika viktig som det första delbetänkandet. Hur är det med hänsynen till beredningskravet i Regeringsformen, när man underlåter invänta remissinstansernas synpunkter?

Först till Upphandlingsmyndigheten, där generaldirektör Inger Ek säger följande:

En vinstbegränsning är inte nödvändig för att uppnå en hög kvalitet i välfärden. – En vinstbegränsning såsom den har utformats, skulle kunna få negativa konsekvenser på välfärdsmarknaden vilket i sin tur kan innebära att den enskilde vårdtagarens behov inte kan tillgodoses, säger Inger Ek, generaldirektör på Upphandlingsmyndigheten.

Sedan Konkurrensverket, som också avråder:

Konkurrensverket vidhåller sin tidigare inställning och avstyrker förslaget om att införa vinstbegränsning i företag som tar emot offentlig finansiering om uppdragen tilldelas efter konkurrensutsättning. Vi delar inte utredningens slutsats att införande av vinstbegränsning är en förutsättning för att garantera en god kvalitet i verksamhet som konkurrensutsatts. Istället tror vi att det är fullt möjligt att använda kvalitetskrav

Norrköpings kommun, kommunalrådet Lars Stjernkvist;

. Alla som verkar inom den gemensamt finansierade verksamheten ska underställas samma högt ställda kvalitetskrav…..Det är viktigt att villkoren är långsiktiga och lika för alla utförare. Äldrevård och skolverksamhet kräver långsiktighet. Det är därför angeläget att en så bred politisk majoritet som möjligt står bakom beslut om villkor. För att kunna utveckla välfärdssektorn behövs en väl fungerande samverkan och respekt för alla aktörer, både offentliga, idéburna och privata. Det gynnar kvaliteten, mångfalden och valfriheten för våra medborgare.

Vad gäller kvalitetsaspekterna i Reepalu 2 är remissvaren sammanfattningsvis

  • Alla tycker kvaliteten är viktig
  • Kritiken är bitvis hård mot kvalitetsbegreppen
  • Samma krav bör ställas på såväl offentliga som privata välfärdsföretag, säger de som tagit upp den aspekten

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.