Så skönt att Sverige inte blivit ännu sämre – i grundskolan

Det var nog med en suck av lättnad som Anna Ekström och regeringen drog när TIMMS 2019 visade att svenska elever inte var sämre än för fyra år sedan. En andra suck av lättnad måste ha kommit när svenska medier inte redovisar resultaten, för dessa är inget att skryta med. Det finns anledning att redovisa dessa.

Låt oss börja med matematik. I årskurs 4 är de svenska elevernas resultat på  24e plats. Hela 23 länder har bättre resultat än Sverige. I topp ligger

  1. Singapore
  2. Hongkong
  3. Sydkorea

De svenska eleverna ligger 6 poäng lägre än genomsnittet bland EU:s och OECD:s länder.

Så tittar vi på eleverna i årsklass 8. Där ligger de svenska eleverna på en 16e plats. De som ligger i topp här är

  1. Singpore
  2. Taiwan
  3. Sydkorea

De svenska eleverna ligger 9 poäng sämre än genomsnittet för EU:s respektive OECD:s länder

Så över till naturvetenskap. Här ligger de svenska eleverna något bättre till än i matematik. Här ligger Sverige på 10e plats i årskurs 4. De bästa länderna här är Singapore, Sydkorea och Ryssland. Fjärdeklassarna ligger 13 poäng över genomsnittet för EU och OECD:s länder.

Så tar vi oss en titt på 8e-klassarna. De ligger de svenska eleverna på plats 16 . Det är 7 poäng högre än genomsnittet för EU:s och OECD:s länder.

Noteras ska att svenska eleverna i naturvetenskap vare sig förbättrat eller försämrat resultaten mellan 2015 och 2019 jämfört med andra länder.

OECD har många gånger påpekat för svenska att avgörande för en god kunskapsinhämtning är ordning och reda i skolan. Där är Sverige sämst. Detta enligt tidigare studier från OECD. Som Sverige valt att i stort sätt strunta i. Det har blivit något bättre på senare tid, men långtifrån bra.

Den här TIMMS-undersökningen visar att både Sveriges rektorer och våra elever själv anger Sverige som det kanske sämsta landets för ordning och reda.

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.