Varför är intervjuerna med makthavarna så inställsamma?

Ofta beskriver jag i bloggarna hur journalisterna varit väldigt hovsamma, rent av som  “hovreportrar” när de intervjuar de ledande politikerna. Här tänkte jag inte slå ned på en intervju, som jag brukar göra, med hårda ord. Här skulle jag i stället försöka problematisera, för det måste vara något grundläggande fel när alla intervjuer med statsminister Stefan Löfven blir så tama och förstående att de svåra frågorna aldrig blir belysta. Eller för att uttrycka det på annat sätt: Varför statsministerns beslut och agerande samt uttalanden aldrig ifrågasätts, Trots att detta rimligen borde vara på sin plats.

Som illustration vill jag ta två intervjuer, en med statsminister Stefan Löfven i SvD och en annan med finansminister Magdalena Andersson i DN. (Intervjun med Magdalena Andersson kommer i morgon)

På självaste julafton intervjuas Stefan Löfven av Inger Arenander, som SvD välkomnar som medarbetare med uppgift att göra stora makthavarintervjuer i tidningen. Hon börjar med Sveriges statsminister.

Först börjar hon med en fråga: Vad gick fel med de äldre? Löfven reagerar så här bland annat:

Kommissionens slutsats att regeringen och myndigheterna agerade sent och otillräckligt för att skydda människorna i äldreomsorgen vill han däremot inte skriva under på.

– Man får tycka olika, säger Stefan Löfven.

Detta får stå oemotsagt.

Sedan kommer Arenander in på frågan vem som hade ansvar för att äldreomsorgen gick fel. Löfven håller med Corona-kommissionen och kungen att Sverige misslyckades med att skydda de gamla från smittan. Men något ansvar hos regeringen vill inte statsministern erkänna. Trots att kommissionen säger, att regeringen och myndigheterna agerade “sent och otillräckligt”. Och regeringen som enligt grundlagen ska styra landet borde agerat på ett annat sätt.

Löfven uttalade i Läkartidningen när kommissionen tillsattes i juni månad:  “problemen i äldrevården kommer att vara något som lyfts fram av kommissionen”. Men när kommissionen nu kommer fram till att regeringen har ett huvudansvar, så får statsministern, i intervjun som Arnander gör, stå helt oemotsagd och säga att det är för tidigt att nu avgöra ansvaret.

Sedan hävdar Stefan Löfven i intervjun att en äldre-omsorgslag skulle ha gjort situationen annorlunda. Nu ska en sådan lag utredas, säger Löfven. Det vore väl naturligt då om intervjuaren Arenander frågar varför regeringen lade ned den utredning som Alliansregeringen tillsatt i syfte att utarbeta en äldrelag. Den lades ned direkt efter att regeringen tillträtt i oktober 2014. Men, den frågan ställdes inte.

Inger Arenander framhåller att Stefan Löfven genom hela intervjun betonar att det “finns fler än regeringen som har ansvar för hur Sverige klarar krisen”. Då hade det varit naturligt att ta upp just det som kommissionen påpekat att “Regeringen styr Landet”. Men så sker inte. Så läsaren får intrycket att Löfven har rätt, många andra har ansvaret också, trots vad kommissionen påpekat och vad grundlagen säger.

Så kommer frågan om experterna upp i intervjun, det gäller inte minst Folkhälsomyndigheten, men även andra sakkunniga. Att inte lyssna på experterna tycker Stefan Löfven vore “korkat”. De allra störta ekonomiska insatserna under Pandemin är inte till FHM eller direkta stöd till Pandemi-hanteringen, utan insatser för att hålla näringslivet vid liv och minska arbetslösheten. Vore det inte lämpligt med experter även när det gäller insatser för näringslivet? Var det då “korkat” att inte lyssna till experter? Vare sig finans- eller näringsdepartementet involverade några experter när stödprogrammen utformades.

Så kommer frågan om Pandemi-lag, som saknas. Där hänvisar Stefan Löfven till att Alliansregeringen utredde en sådan, men det blev ingenting. Korrekt hade varit att påpeka att den aktuella Grundlagsutredningen tillsattes 2004 av den socialdemokratiska regeringen. Att riksdagen 2008 inte följde dess rekommendation om en Pandemi-lagstiftning. Att både Alliansregeringen och den socialdemokratiska oppositionen då sade nej till Pandemi-förslaget.

Detta är axplock från Inger Arenanders intervju på Julafton med Stefan Löfven i Svenska Dagbladet. Här kan du se hur intervjuaren låter bli att ta upp ett antal väldigt viktiga frågor och i låter istället Stefan Löfven presentera sin egen bild av vad som skett som korrekt.

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.