Nu är det regeringen som har ansvaret

Kompetensavvisningarna fortsätter.  Det lär ligga i en årstakt på 100-talet individer. Vad kostar inte detta företagen, och vilka människoöden är det inte, med familj därtill. Detta fortsätter alltså trots att det står klart att regeringen, om den vill, kan agera.

Så är är det: Regeringen styr landet, enligt Regeringsformen. Regeringens styrning av myndigheterna framgår av kapitel 12:2. Där det står:

“Ingen myndighet, inte heller riksdagen eller en kommuns beslutande organ, får bestämma hur en förvaltningsmyndighet i ett särskilt fall ska besluta i ett ärende som rör myndighetsutövning mot en enskild eller mot en kommun eller som rör tillämpningen av lag.” Lag (2010:1408)

Den begränsning som finns att styra myndigheten gäller således inte regeringen, som i stället har en skyldighet att göra detta enligt RF. Ovanstående begränsning finns i  i 2010-års justering av RF. Men observera att det är myndigheterna, riksdagen och kommunerna som inte får styra myndigheterna. Regeringen tillsätter myndigheterna och det är bakgrunden till styrningsrätten

Skälet till att regeringen inte tidigare direkt styrt en myndighet genom beslut  kan vara att man i uttrycket ”ingen myndighet” även föreställt sig att regeringen ska inrymmas däri, men så är inte fallet.

Så här skriver Fredrik Sterzel, som var justitieråd och professor i konstitutionell rätt i Uppsala i en kommentar:

“I fråga om den statliga förvaltningen säger regeringsformen endast att myndigheterna ”lyder under” regeringen (12:1), utom de få som sorterar under riksdagen…. Myndigheterna är svåra att styra i det moderna samhället, och utvecklingen har i Sverige liksom i de flesta länder med liknande statsskick medfört en allt större maktförskjutning till dem från riksdagen och regeringen. Politisk enighet har förelegat om att regeringen bör utnyttja sina befogenheter bättre. Den har inte bara rätt utan även plikt att styra.”

Vi i Sverige deklarerar stolt att vi inte har ministerstyre, och alltså inte vill ingripa i en myndighets ämbetsutövning. Men det gäller det enskilda statsrådet. Regeringen in pleno kan däremot göra det. Det krävs dock en beredning av ärendet som är tillfyllest, men denna har inga formkrav på sig.

För 10 år sedan fick Sten Heckscher i uppdrag att utredda hur staten skulle styra sin förvaltning, myndigheterna. Den utredningen heter: “Att styra staten – regeringens styrning av sin förvaltning” I Heckschers utredning från 2007 säger han att regeringen kan styra så mycket den vill, men viljan måste finnas. Faktum är att regeringen skulle kunna ingripa i vart enda myndighetsbeslut, om man så ville. Med undantag för myndigheter, som har tillkommit genom lag; Vetenskapsrådet och några få till. Alla övriga myndigheter inrättas av regeringen.

Det är inte bara kompetensutvisningarna som regeringen skulle kunna stoppa, om den ville. Därtill skulle den kunna ingripa i hanteringen av arbetstillstånd för individer från utanför EU. Dessa tar nu 15 – 20 gånger längre tid än tidigare. Att behöva vänta i 14 månader är inte rimligt. Och de förnyade uppehållstillstånden skulle också kunna hanteras smidigare, bland annat genom att automatisk ge ett års förlängning, om inga hinder uppkommit.

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.