Stärk den offentliga sektorns egen innovativa verksamhet, manar OECD

På många ställen tar OECD i sin rapport upp det faktum att innovationssystemet i Sverige är relativt svagt. Vi har klarat oss hittils, men nu är det framtiden som måste tas tillvara. Flera avsnitt i rapporten berör just den egna offentliga verksamheten (statens och andra offentliga aktörer). Och hur den kan stödja landets innovativa verksamhet i övrigt. (Sveriges FoU har minskat med nästan 1 procentenhet av BNP på dryga 10 år. Allt i privat sektor)

Den offentliga innovationsagendan i Sverige fokuserar alltför mycket på forskning och utveckling, säger OECD. Detta fokus är för snävt. Det innebär att man missar dynamiken i samhället och även förlorar möjligheten att utveckla den offentliga sektorn.

Den offentliga sektorn är en stor leverantör av tjänster i samhället bör  stärkas genom och bli effektivare genom en större innovativ ansats. Mer behöver göras från statens sida för att förstå sambandet mellan offentlig och privat verksamhet och samspelet dem emellan. OECD hänvisar till det för ett år sedan inrättade Innovationsrådet, som skall komma med en verksamhetsredovisning i sommar. (Det är nog inte många som märkt av detta råd, och det verkar inte ha varit inkopplat på Innovationsstrategin, så man undrar…)

Sedan ifrågasätter OECD varför Sverige inte haft mer fokus på social innovation. Nu utvecklas dock en sådan verksam under ledning av KK-stiftelsen, som OECD hänvisar till. Den har lett fram till ett Råd för social innovation på Malmö Högskola. Något som jag bloggat om tidigare. KK-stiftelsens generaldirektör Madelene Sandström har varit pådrivande. Bra. (I Finland gjorde man detta redan på Esko Ahos tid för 10 år sedan)

Här kommer OECD:s råd till regeringen:

  • Bredda innovationsagendan att också omfatta den offentliga sektorn och social innovation. Fokus idag är för mycket på FoU och affärsutveckling i näringslivet, så perspektivet måste vidgas, säger OECD.
  • Utveckla instrument för att mäta innovationsgraden i offentlig sektor
  • Utveckla och våga genomföra experiment i offentlig sektor för att främja innovationsutvecklingen
  • Förvissa er om att innovationer i offentlig sektor när ut till regioner och kommuner. Se också till att erfarenheter sprids mellan regioner.
  • Utveckla affärsmodeller för uthållig social innovation, med utnyttjande av internationella erfarenheter.

OECD manar regeringen till ett lärande och en utveckling av den offentliga sektorns medverkan i innovationsagendan, både för egen del och för landet i övrigt. På flera ställen påpekar OECD att verksamheten i regeringen är alldeles för “stuprörslik”. Det finns ett stort behov av att bredda verksamheten och se helheten.

 

 

 

 

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.