Vad gör man när något havererar? Jo, man tillsätter en Haverikommission

Sverige som på flera områden havererat borde tillsätta en haverikommission, men inte under ledning av de statsministrar som står i spetsen för detta haveri. Vilka områden:

 • Försvaret, där vi havererat så till den  grad att vi bara klarar att  försvara en del av vårt land under en vecka.
 • Integrationen, där hundratusentals människor inte kommer in i det svenska samhället och därför inte får något jobb som gör att de kan försörja sig och sin familj
 • Energin där det är bevisat att det är politiker som genom att prisa ut kärnkraften och sedan inte stoppa nedläggning av stora delar av den när elektrifieringen skulle ta storsprång
 • Kriminaliteten som exploderat sedan slutet på 1990-talet, för att statsministrar under två decennier vägrat genomföra det som var absolut nödvändigt
 • Polisen, som inte fungerar som den borde. Trots stora ekonomiska tillskott.
 • Infrastrukturen, där tåget inte fungerar som den bör och vi saknar motorvägar mellan de tre största städerna
 • Vården, där tillgängligheten inte alls är vad den borde vara, och där antalet patient-kontakter för våra läkare är sämst i Europa
 • Skolan som fortfarande är flummig och där eleverna genom Skolinspektionen åtalar tusentals lärare per år för kränkningar, trots att det är de stökiga eleverna som ska tillrättavisas
 • Digitaliseringen av offentlig sektor släpar efter, vi är i vissa undersökningar sämst i EU.
 • Forskningen, där Sverige idag släpar efter enligt svenska studier men också enligt OECD

För Dig som tror att Du vet allt: De bloggar jag länkar till ovan är sådana som ofta i tid visade klart och tydligt vad som borde göras, i presens, och där där agerandet kunde ha skett i tid. Om politikerna – och myndigheterna – hade agerat. Vilket de inte gjorde.

Därför behövs en Haverikommission. Namn? Den Svenska Haverikommissionen.

Den svenska Haverikommissionen borde ha letts av Assar Lindbeck, som tyvärr inte längre finns i livet. Kanske hade han varit för gammal nu. När det begav sig 1992, sent på hösten, så tillsattes Lindbeck-kommissionen, som på mindre än fyra månader analyserade svensk ekonomi och gav förslag, som sedan ledde till att vårt land fick en vettig utveckling. Den svenska ekonomiin står idag stark, med låg skuld, men i övrigt är det mycket som behöver åtgärdas. Vår tillväxt har varit den lägsta i EU under några år, räknat per capita. I övrigt säger jag bara: Se ovan.

Sedan bör OECD, som analyserat Sverige i flera rapporter vara med i Haverikommissionen, och ta fram kompletterande underlag till det man redan studerat. Därtill behöver vi ha utländskt deltagande. Inga ansvariga ministrar, vare sig nuvarande eller tidigare,  bör ingå, för de vill säkert dölja allt ansvar de faktiskt har. Kvinnor som Inga-Britt Ahlenius och Inger Enqvist tillsammans med ekonomer som John Hassler och Lars Calmfors skulle platsa. Ekonomer som visat sig vara självständiga.

Tilläggas kan att vår privata ekonomi i Sverige utvecklats väl, trots att den offentliga sektorn inte hängt med. Detta har Svenska Dagbladet i nutid analyserat och kommenterat. “Tillväxt gör tillvaron större och rikare”, Peter Wennblads ledare den 5 januari i år.

Långbänken måste bort. Handla nu!

Detta inlägg publicerades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

4 svar på ”Vad gör man när något havererar? Jo, man tillsätter en Haverikommission

 1. Du skriver “…Ett stort problem i Sverige är handlingsförlamningen. Allt ska utredas, så in i bängen…..”

  Det går nog djupare än så. Staten sysslar med för mycket och styrs av personer som inte har förmåga för jobbet. Författningen borde begränsa det staten skall syssla med till kärnuppgifter.

 2. Motorväg finns Sth-Malmö och Malmö-Gbg. Sth-Gbg via Örebro har en skandalös sträcka genom Västergötland. Via Jönköping saknas motväg Jkpg-Ulricehamn. Också en skandal. Där dör folk helt i onödan, men de får väl skylla sig själva för att de inte åker tåg?

 3. Hej!
  Här kommer ytterligare ett exempel på den byråkrati och ”klimatologi” som står i vägen för ett utnyttjande av svenska naturtillgångar, Jag vill påpeka att jag är en mycket liten delägare i Igrene.

  Igrene har under flera års tid påvisat reella fyndigheter av höggradig metangas på olika ställen runt Siljansringen, och arbetat för att få till stånd kommersiell utvinning. Bolaget har härvid bland annat påvisat de miljö-, logistik- och säkerhetsmässiga fördelarna med att ersätta en del av den pågående och omfattande importen och konsumtionen av naturgas till Sverige med inhemsk produktion.
  Naturgasens stora värde för den europeiska marknadens energiförsörjning har sällan varit lika uppenbar som idag. EU-kommissionen klassificerade under februari 2022 naturgasen som grön energi, och som en viktig resurs i strävan att fasa ut kol och olja och därmed kunna uppnå EUs klimatmål.
  Trots den till synes ovedersägliga nyttan för Sverige med en inhemsk utvinning av naturgas har Igrenes verksamhet mött motstånd i flera instanser. Även på riksplanet försvårades bolagets förutsättningar under sommaren 2022, då dåvarande regeringen drev igenom ett lagförslag som förbjöd utvinning av olja och naturgas. Sverige avsade sig därmed självmant ytterligare en möjlighet att utnyttja inhemska energiresurser, mitt under den största energikrisen i landet och i övriga Europa sedan andra världskriget.
  Igrene och dess aktieägare har upprepade gånger drabbats hårt av politiska risker. Ledningen för bolaget är dock av uppfattningen att den förda energipolitiken rimligen snart kommer att genomgå en förändring så att de fyndigheter som påvisats kommer Sverige till nytta. Igrene kommer att pröva varje möjlighet till dispens från det nyligen lagstiftade förbudet mot utvinning av naturgas. Detta inte minst mot bakgrund av det geopolitiska läge som råder och Sveriges behov av att stärka sin beredskap.
  Igrene har tidigare informerat om att bolaget har tillgång till en patenterad metod för konvertering av naturgas till vätgas nere i borrhålen och därmed låta koldioxiden stanna kvar nere i marken. Denna metod för produktion av vätgas är energieffektiv och särskilt viktig för de omställningar som järn- och stålindustrin planerar för.
  För att producera enbart den vätgas järn- och stålindustrin behöver åtgår mer än 80 TWh elektricitet för den hydrolytiska metod man vill använda. Att producera samma mängd vätgas med Igrenes metod (pyrolys) kräver cirka 10 TWh. Detta skall jämföras med de 70 TWh elektricitet som vattenkraften nu producerar och de 50 TWh som kärnkraften bidrar med.
  Konkurrenskraften och avsättningsmöjligheterna för den vätgas Igrene kan komma att producera framstår således som goda.
  Medlen från en nyemission kommer bland annat att användas till att utverka tillstånd för klimatneutral vätgasproduktion, anpassa den patenterade produktionsmetoden till förhållandena i Morafältet samt
  utarbeta den tekniska grunden till en fullskalig produktionsanläggning för vätgas.
  Din röst gläder mig!
  Torbjörn Blockström, 302

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.