Skall verkligen regeringen sätta bocken till trädgårdsmästare?

Många blev nog chockade när man i Finansplanen läste att allt stöd, information och vägledning om offentlig upphandling skall samlas i Konkurrensverket. Det är som att sätta Bocken till trägårdsmästare. “Kunskapen om effektiv offentlig upphandling vid upphandlande enheter är bristfällig”, skriver regeringen i finansplanen, sidan 40.

Vilken kompetens har Konkurrensverket? Säkert en god juridisk insikt i alla lagar som reglerar just konkurrensen i samhället. Men är det detaljkunskaper om alla paragrafer som gör myndigheten lämplig att få den offentliga upphandlingen att fungera bättre? Där är det i första hand en fråga om beställarkompetens., Den bygger inte i första hand på jurisk sakkunskap.

Varför är då den offentliga upphandlingen så viktig? Jo, därför att den är på 500 – 600 miljarder årligen. Den kan genom sin storlek och med rätt inriktning hjälpa till att skapa ett bättre och mer dynamiskt Sverige. Denna upphandling  borde vara väsentligt mer av innovationsupphandling, Det är politikerna eniga om. Därför har Vinnova fått i uppdrag att hjälpa myndigheterna med detta. Men det går trögt, då regeringen inte har givit myndigheterna (och kommuner och landsting) det rätta “kicken”. Den är enklare att upphandla gammal teknik. Då gör man inga fel, och behöver inte heller vara så kompetent.

Så är definierar regeringen själv innovationsupphandling:

”Upphandling som främjar utveckling och införande av nya lösningar, innovationer.

Sök på “innovationsupphandling” på Vinnova. Du får 87 träffar. Som många ger en insikt för den som vill innovations-upphandla. Gör samma sak på Konkurrensverket och Du får 11 träffar. De flesta visar hur svårt det med innovationsupphandling, och att myndigheten är skeptisk till den typen av upphandling. Inget om hur man kan utveckla upphandlingen, enligt regeringens önskan, mot mer innovation. Så när som uppgiften att Konkurrensverket nu skall få uppdraget att vara sammanhållande i framtiden….

Har finansminister Anders Borg satt sig in i denna fråga? Har Annie Lööf gjort det? Det finns fortfarande möjlighet att göra rätt. Bocken bör hållas borta.

 

Det här inlägget postades i Innovation av Håkan Gergils. Bokmärk permalänken.

Om Håkan Gergils

Håkan Gergils är född i Uddevalla och har varit verksam i Aktiespararrörelsen, bland annat som ordförande i Aktiespararnas Riksförbund 1976-1981. Intresset för innovationspolitik resulterade i ett analysarbete för industriforskningsinstitutet Acreo i slutet av 1990-talet. Sedan fortsatte forskningen om innovationssystem inom ramen för ett stort projekt på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, och ett antal böcker författades, en till och med på kinesiska (översättning). Under senare år har Gergils varit verksam vid Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, inom innovationsprojektet "Innovation för tillväxt" som Senior Advisor. I IVA:s nya projekt "Innovationskraft Sverige" är han med i styrgruppen, som leds av Rune Andersson. Idag är Gergils även Senior Advisor till Entreprenörskapsforum och arbetar även med uppdrag för andra företag och organisationer.

3 svar på ”Skall verkligen regeringen sätta bocken till trädgårdsmästare?

 1. Jag håller med. Det ör viktigt att VINNOVA som kan innovation får fortsätta sitt arbete. Konkurrensverket kanske kan hjälpa till och ha någon samordnande roll, men tydliga mål bör sättas hur stor andel av den offentliga upphandlingen verkligen är innovationsupphandling. Minst 1%. All offentlig upphanlibg bör vara “innovationsvänlig”….

 2. Statssekreterare Håkan Ekengren hos Annie Lööf svarar, men eftersom han gjort det till min mail, måste jag klistra in det här som min egen kommentar. Nästa gång hoppas jag han går direkt in bloggen:

  Det är tråkigt att Håkan Gergils i sitt blogginlägg verkar missa själva poängen med reformen att samla upphandlingsstödet liksom att vad som nu ska ske är en kraftig satsning från regeringen för att öka bl.a. innovationsupphandling. Dessutom verkar han inte förstå att myndigheter under regeringen styrs av regeringen via regleringsbrev och instruktioner, men den delen väljer jag att inte kommentera vidare.

  Det har under lång tid stått klart att det råder en splittring i det befintliga upphandlingsstödet. Frågan har utretts både av Statskontoret (Statskontoret 2010:23) och av Upphandlingsstödsutredningen (SOU 2012:32). I båda utredningarna konstateras att det finns ett utbrett behov av att samla frågorna. Konkurrensverket har som ansvarig för bl.a. tillsynen av offentlig upphandling en idag väl fungerande verksamhet och besitter en bred kompetens om upphandlingsregelverket, om rättspraxis och inte minst om vikten av att genomföra upphandlingsprocessens samtliga delar för att åstadkomma en effektiv upp­handling. Mot denna bakgrund är det naturligt att det också är de som får ansvar för det samlade upphandlingsstödet inklusive stödet till innovationsupphandling. Verksamheten ska vara i funktion och vara tillgänglig från den 1 juli 2014. Detta är dock bara det första steget. Det andra steget blir att stärka verksamheten ytterligare, vilket innebär att från 2015 kommer upphandlingsstödet få ytterligare 35 miljoner permanent. Regeringen avser alltså inte bara samla och koncentrera upphandlingsstödet inklusive innovationsupphandlingen, vi satsar även på att stärka och förbättra detsamma. Det vi ser som absolut mest viktigt när verksamheten kommit på plats är kompetenshöjande insatser inom främst tre områden. Regelverk och rättspraxis; hur en effektiv upphandling genomförs, i synnerhet vikten av kontinuerlig uppföljning; och hur man utvärderar leverantörens prestation inför nästa upphandling.

  Avslutningsvis vill jag uppmana Håkan Gergils att ta del av regeringens Innovationsstrategi där innovationsupphandling tydligt framgår som ett viktigt instrument för att uppnå innovativa offentliga verksamheter som samtidigt kan gynna näringslivets utveckling av nya tjänster och lösningar. Med den förbättring av metodstödet som nu sker så är jag övertygad om att vi ska råda bot på de bristande kunskaper som finns idag om vad regelverket tillåter, liksom komma till rätta med osäkerheten om hur en upphandlare i praktiken kan genomföra en upphandling som är öppen för innovationer och innovativa lösningar, eller en upphandling av en lösning som ännu inte finns på marknaden.

  Håkan Ekengren
  Statssekreterare åt näringsminister Annie Lööf

 3. Håkan Ekengren vet nog att jag tagit del av regeringens innovationsstrategi, och jag tror mig veta ambitionerna, och håller med. Men, Håkan Ekengren, nog måste det vara ett problem att lägga “driven” på innovationsupphandling på formalistiska myndigheten Konkurrensverket. Min tro är att ni från Näringsdepartementet velat förstärka Vinnova. Var det inte finansen som ville ha Konkurrensverket? Svara ärligt.
  Detta är en så viktig fråga att den inte går att gömma. Jag för min del kommer, konstruktivt att följa utvecklingen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.